SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Viļānu pagasts, Malta, "Ciematnieki", dzīvoklis Nr.2
EUR 850.00

Objekta sastāvs

  • divu istabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums: 78980030412001002) ar kopējo platību 48,50 m2;
  • 4850/14870 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums: 78980030412001);
  • 4850/14870 kopīpašuma domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums: 78980030412), ar kopējo platību 0,1789 ha.

Objekta pieejamība

  • objekts ir izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 850.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv