SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Jelgavas novads, Platones pagasts, "Pēteri", dzīvoklis Nr.4
EUR 1 080.00

Objekta sastāvs

  • divistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 54700040064001004) ar kopējo platību 44,70 m2;
  • 4470/40310 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 54700040064001) kopīpašumā esošās daļas;
  • 4470/40310 domājamās daļāmas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 54700040064) ar kopējo platību 0.0792 ha;
  • nekustamam īpašumam “Pēteri”, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kurā atrodas Objekts, noteikti apgrūtinājumi: ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos 0,0460 ha platībā; ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem 0,0277 ha platībā; ceļa servitūta teritorija 0,0197 ha platībā.

Objekta pieejamība

  • objekts ir izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 1 080.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv