SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Talsu novads, Virbu pagasts, Jaunpagasts, Lēdas iela 2
EUR 580.00

Objekta sastāvs

  • trīs dzīvokļu dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums: 88960040262001) ar  kopējo platību 125.5 m2;
  • kūts (būves kadastra apzīmējums: 88960040262004).

Objektam funkcionāli piesaistīta valstij piederošas zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums: 88960040238) daļa 0.1965 ha platībā, kuras lietotājs ir VAS “Latvijas Dzelzceļš”.

Objekta pieejamība

  • objekts nav izīrēts
  • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 580.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv