SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Rīga, Sila iela 2 k-3, dzīvoklis Nr.6
EUR 6 400.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis Nr.6 (telpu grupas kadastra apzīmējums 01001212398001006) ar kopējo platību 31,4 m2;
 • 3140/24120 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 01001212398001);
 • 3140/24120 domājamās daļas no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 01001212398002);
 • 3140/24120 domājamās daļas no nedzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējums 01001212398003);
 • 3140/24120 domājamās daļas no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 01001212398) ar kopējo platību 0.1529 ha.

Atbilstoši Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000534995 III daļas 1.iedaļas ierakstiem un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamam īpašumam Sila ielā 2 k-3, Rīgā, kurā atrodas Objekts, reģistrēti šādi apgrūtinājumi:

 • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem 0.0138 ha platībā;
 • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju 0.0053 ha platībā;
 • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju 0.0013 ha platībā.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 6 400.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 16.11.2020.
 • citām personām: līdz 17.12.2020 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 640.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Rīga, Sila iela 2 k-3, dzīvoklis Nr.6, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 27.11.2020 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv