SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Rīga, Katrīnas dambis 24 k-1, dzīvoklis Nr.6
EUR 33 400.00

Objekta sastāvs

  • divistabu dzīvoklis Nr.6 (telpu grupas kadastra apzīmējums 01000120099035006) ar kopējo platību 48 m2;
  • 480/4085 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 01000120099035).

Dzīvojamai mājai, kurā atrodas Objekts, piesaistīta privātpersonai piederošas zemes vienības Katrīnas dambī 26 k-2, Rīgā, kadastra Nr.0100 012 0099, daļa 0.1360 ha platībā.

Objekta pieejamība

  • objekts ir izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 33 400.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv