SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Jūrmala, Ventspils šoseja 17 dzīvoklis Nr.3
EUR 6 400.00

Objekta sastāvs

  • divistabu dzīvoklis Nr.3 (telpu grupas kadastra apzīmējums 13000214607001003) ar kopējo platību 33,1 m2;
  • 3310/9270 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 13000214607001);
  • 3310/9270 domājamās daļas no pieciem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi: 13000214607002, 13000214607003, 13000214607005, 13000214607006 un 13000214607007);
  • 3310/9270 domājamās daļas no tualetes (būves kadastra apzīmējums 13000214607004).

Būvju nekustamajam īpašumam, kurā atrodas Objekts, funkcionāli piesaistīta zemes vienība Ventspils šosejā 17, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 4607, ar kopējo platību 0.1322  ha, kuras tiesiskais valdītājs ir Latvijas Republikas Satiksmes ministrija.

Objekta pieejamība

  • objekts ir izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 6 400.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv