SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Aizputes nov., Cīrava, "Jaunā māja", dzīvoklis Nr.3
EUR 420.00

Objekta sastāvs

  • vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 44,6 m2;
  • 4460/46330 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 64480050134001 kopīpašumā esošās daļas;
  • 4460/46330 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64480050134, ar kopējo platību 0.79 ha;
  • nekustamam īpašumam noteikti apgrūtinājumi: aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās 0.2 ha; ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju 0.2 ha; ceļa servitūta teritorija 0.2 ha.

Objekta pieejamība

  • objekts ir izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 420.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv