SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Ludzas nov., Rundēnu pag., Rundēni, Latgales iela 1, dzīv. Nr.8
EUR 1 000.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis Nr.8 (telpu grupas kadastra apzīmējums 68920050354001008) ar kopējo platību 58.4 m2;
 • 584/11577 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 68920050354001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 584/11577 domājamās daļas no divām kūtīm (būvju kadastra apzīmējumi: 68920050407001 un 68920050407002);
 • 584/11577 domājamās daļas no divām zemes vienībām (zemes vienību kadastra apzīmējumi: 68920050354 un 68920050407) ar kopējo platību 0.58 ha.

Atbilstoši Rundēnu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000140935 III daļas 1.iedaļas ierakstiem un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamajam īpašumam, kurā atrodas Objekts, ir reģistrēti šādi apgrūtinājumi:

 • aizsargjoslas teritorija gar autoceļu 0.12 ha platībā;
 • ceļa servitūta teritorija 0.013 ha platībā.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 1 000.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • līdz 04.02.2021 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 100.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Ludzas nov., Rundēnu pag., Rundēni, Latgales iela 1, dzīv. Nr.8, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 15.01.2021 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruni 67 021 358.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv