SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Pļaviņu novads, Pļaviņas, Odzienas iela 4, dzīvoklis Nr.5
EUR 1 000.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis Nr.5 (telpu grupas kadastra apzīmējums 32130010482001005) ar kopējo platību 22.3 m2;
 • 223/3899 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 32130010482001);
 • 223/3899 domājamās daļas no diviem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi: 32130010482002 un 32130010482003);
 • 223/3899 domājamās daļas no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 32130010482) ar kopējo platību 0.7754 ha.

Atbilstoši Pļaviņu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.490 III daļas 1.iedaļas ierakstiem un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamajam īpašumam, kurā atrodas Objekts, ir reģistrēts apgrūtinājums atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemes gabala teritorijā, un netraucēt to ekspluatāciju.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 1 000.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • līdz 04.02.2021 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 100.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Pļaviņu novads, Pļaviņas, Odzienas iela 4, dzīvoklis Nr.5, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 15.01.2021 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruni 67 021 358.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv