SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Ventspils, Tārgales iela 72, dzīvoklis Nr.52
EUR 12 800.00

Objekta sastāvs

  • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 55.4 m2;
  • 5540/308170 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 27000251611001) kopīpašumā esošās daļas;
  • 5540/308170 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums: 27000251611) ar kopējo platību 0.2836 ha;
  • īpašumam, kurā atrodas Objekts, reģistrēti apgrūtinājumi – servitūts par labu V/f Latvijas Gāze; servitūts par labu P/u Pārventas siltums; servitūts par labu RET Ventspils elektrotīklu rajonam; servitūts par labu Telekomunikāciju centram; servitūts par labu p/u Ūdeka.

Objekta pieejamība

  • objekts ir izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 12 800.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv