SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Rīga, Lizuma iela 2, dzīvoklis Nr.1
EUR 10 600.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 53.2 m2;
 • 532/996 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 01000912150001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 532/996 domājamās daļas no trīs šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi 01000912150002, 01000912150003 un 01000912150004);
 • 532/996 domājamās daļas no atejas (būves kadastra apzīmējums 01000912150005);
 • Būvju nekustamajam īpašumam, kurā atrodas Objekts, funkcionāli piesaistīta zeme 0.0636 ha platībā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 01000912160 daļas 0.0523 ha platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 01000912150 daļas 0.0113 ha platībā. Saskaņā ar valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem: 1)  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 01000912160 kopējā platība ir 8.0092 ha, un tās īpašnieks ir Latvijas valsts Satiksmes ministrijas personā; 2)  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 01000912150 kopējā platība ir 0.0790 ha, un tā ir iekļauta rezerves zemes fondā.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 10 600.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 05.01.2021.
 • citām personām: līdz 18.02.2021 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 1 060.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Rīga, Lizuma iela 2, dzīvoklis Nr.1, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 29.01.2021
 • laiks: 13:00
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruni 67 021 358.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv