SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Rēzeknes nov., Dreijerovka, "Upeslīči", dzīvoklis Nr.7
EUR 664.00

Objekta sastāvs

  • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 33,4 m2;
  • 3340/18100 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 78780030453007 kopīpašumā esošās daļas;
  • 3340/18100 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 78780030453008;
  • Būvju nekustamam īpašumam, kurā atrodas Objekts, funkcionāli piesaistīta daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78780030453, 0,1138 ha platībā, kuras tiesiskais valdītājs ir Rēzeknes novada pašvaldība. 

Objekta pieejamība

  • objekts ir izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 664.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv