SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Auces nov., Bēne, Līduma iela 3, 1/2 domājamā daļa
EUR 3 120.00

Objekta sastāvs

 • ½ domājamā daļa no nekustamā īpašuma Līduma ielā 3, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.4650 505 0027, kurš sastāv no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 46500050191001;
 • dzīvojamā māja atrodas uz pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46500050191, ar kopējo platību 1824 m2;
 • atbilstoši Bēnes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000546330 II daļas 1.iedaļas ierakstiem nekustamā īpašuma Līduma ielā 3, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, atlikušās ½ domājamās daļas īpašnieks ir fiziska persona.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 3 120.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • līdz 11.02.2021 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 312.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Auces nov., Bēne, Līduma iela 3, 1/2 domājamā daļa, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 22.01.2021 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruni 67 021 358.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv