SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Rīga, Aleksandra Čaka iela 41, dzīvoklis Nr.9
EUR 16 700.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis Nr.9 (telpu grupas kadastra apzīmējums 01000300009002001) ar kopējo platību 45.9 m2;
 • 4592/18707 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 01000300009002);
 • 4592/33704 domājamās daļas no trīs šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi: 01000300009003, 01000300009008 un 01000300009010);
 • 4592/63075 domājamās daļas no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 01000300009) ar kopējo platību 0.1072 ha.

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamajam īpašumam Aleksandra Čaka ielā 41, Rīgā, kurā atrodas Objekts, ir reģistrēti šādi apgrūtinājumi:

 • elektrotīkliem piederošs ievads;
 • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju;
 • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap gāzes regulēšanas staciju;
 • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi 0.0189 ha platībā;
 • arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti 0.1072 ha platībā.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 16 700.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • līdz 25.02.2021 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 1 670.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Rīga, Aleksandra Čaka iela 41, dzīvoklis Nr.9, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 05.02.2021 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruni 67 021 358.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv