SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

AS „Latvijas maiznieks”

AS „PUBLISKO AKTĪVU PĀRVALDĪTĀJS POSSESSOR” PAZIŅO:

Akciju sabiedrības „Latvijas maiznieks” valsts kapitāla daļas  izsole, kas izsludināta 31.01.2020. plkst 14.00, nenotiks, jo akciju sabiedrības “Latvijas maiznieks” akcionāri ir izmantojuši savas pirmpirkuma tiesības uz Akciju paketi, un 2019.gada 30.decembrī ir noslēgts visu valstij piederošo 1 002 akciju pirkuma līgums.

 Informācija par sabiedrību

 • AS „Latvijas maiznieks” pamatkapitāls – EUR 895 629,50
 • Akciju skaits – 25 229
 • Vienas akcijas nominālvērtība – EUR 35,50

Informācija par izsoles priekšmetu

 • Valsts kapitāla daļa AS „Latvijas maiznieks” – 1 002 akcijas jeb 3,97 % no pamatkapitāla (Akciju pakete)

Pirmpirkuma tiesības

 • AS “Latvijas maiznieks” akcionāriem akcionāriem saskaņā ar Komerclikuma 238.pantu ir pirmpirkuma tiesības uz pārdodamo akciju paketi.

Cena un norēķini

 • Izsoles sākumcena: EUR 211 422 (vienas pārdodamās akcijas cena – EUR 211)
 • Maksāšanas līdzeklis – 100% euro
 • Termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 1 gadam

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Līdz 21.01.2020. plkst. 16:00.
 • Apliecinājums Akciju paketes pirkšanai iesniedzams AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” KrišjāņaValdemāra ielā 31, Rīgā, izmantojot pārdošanas noteikumiem pievienotās apliecinājuma veidlapas.
 • Līdz apliecinājuma iesniegšanai jāsamaksā drošības nauda EUR 42 284,40.
 • Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “AS “Latvijas maiznieks” Akciju paketes izsoles drošības nauda”.
 • AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • Izsole ar augšupejošu soli
 • Datums: 31.01.2020.
 • Laiks: 14:00
 • Vieta: AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā
 • Ja “AS “Latvijas maiznieks” akcionāri izmantos savas pirmpirkuma tiesības uz Akciju paketi, izsole nenotiks

Ar valsts kapitāla daļas pārdošanas noteikumiem var iepazīties AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Tālrunis uzziņām: 67021314

Dokumenti lejupielādei