SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”

AS „PUBLISKO AKTĪVU PĀRVALDĪTĀJS POSSESSOR” PAZIŅO:

Tiek izsludināta akciju sabiedrības „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” valsts kapitāla daļas  un pašvaldības kapitāla daļas izsole.

Informācija par sabiedrību

 • AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” pamatkapitāls – EUR 538 512,80
 • Akciju skaits – 384 652
 • Vienas akcijas nominālvērtība – EUR 1,40

Informācija par izsoles priekšmetu

 • Valsts kapitāla daļa AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” 12 251 akcija (jeb 3,2 % no pamatkapitāla) un pašvaldības kapitāla daļa 143 011 akcijas (jeb 37,2% no pamatkapitāla) ir apvienotas vienā Akciju paketē, kopā 155 262 akcijas (jeb 40,4% no pamatkapitāla).

Cena un norēķini

 • Akciju paketes izsoles sākumcena: EUR 1 016 966,10 (vienas pārdodamās akcijas cena – 6,55 euro)
 • Maksāšanas līdzeklis – 100% euro
 • Termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 1 gadam

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Līdz 28.01.2020. plkst. 16:00.
 • Apliecinājums Akciju paketes pirkšanai iesniedzams AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, izmantojot pārdošanas noteikumiem pievienotās apliecinājuma veidlapas.
 • Līdz apliecinājuma iesniegšanas termiņa pēdējai dienai ir jāsamaksā drošības nauda EUR 203 393,22.
 • Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis - “AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” Akciju paketes izsoles drošības nauda”.
 • AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • Izsole ar augšupejošu soli
 • Datums: 07.02.2020.
 • Laiks: 14:00
 • Vieta: AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar valsts kapitāla daļas un pašvaldības kapitāla daļas pārdošanas noteikumiem var iepazīties AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā. Tālrunis uzziņām: 67021314

Dokumenti lejupielādei