AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

AS „Ceļu pārvalde”

AS „PUBLISKO AKTĪVU PĀRVALDĪTĀJS POSSESSOR” PAZIŅO:

Tiek izsludināta akciju sabiedrības „Ceļu pārvalde” valsts kapitāla daļas  izsole.

Informācija par sabiedrību

 • Akciju sabiedrības „Ceļu pārvalde” pamatkapitāls – 2 374 455,60 euro
 • Akciju skaits – 8 276 “A” kategorijas akcijas ar nominālvērtību 213,30 euro, 5 322 “A” kategorijas akcijas ar nominālvērtību 71,10 euro, 632 “B” kategorijas akcijas ar nominālvērtību 213,30 euro. “A” kategorijas akcija dod tās īpašniekam tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē, “B” kategorijas akcija dod tās īpašniekam tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu.

Informācija par izsoles priekšmetu

 • Valsts kapitāla daļa akciju sabiedrībā “Ceļu pārvalde” – 104 “B” kategorijas akcijas jeb 0,93 % no pamatkapitāla (Akciju pakete)

Pirmpirkuma tiesības

 • AS “Ceļu pārvalde” akcionāriem nav pirmpirkuma tiesības uz pārdodamo akciju paketi

Cena un norēķini

 • Izsoles sākumcena: 94 328 euro (vienas pārdodamās akcijas cena – 907 euro)
 • Termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa 1 gads

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Līdz 24.03.2020. plkst. 16:00.
 • Apliecinājums Akciju paketes pirkšanai iesniedzams AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” KrišjāņaValdemāra ielā 31, Rīgā, izmantojot pārdošanas noteikumiem pievienotās apliecinājuma veidlapas.
 • Līdz apliecinājuma iesniegšanai jāsamaksā drošības nauda 18 865,60 euro.
 • Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “AS “Ceļu pārvalde” Akciju paketes izsoles drošības nauda”.
 • AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu rekvizīti: norēķinu konts Nr.LV07PARX0003805160002 AS „Citadele banka” (kods PARXLV22) vai norēķinu konts Nr.LV17HABA0551032309150 AS „Swedbank” (kods HABALV22)

Informācija par izsoli:

 • Izsole ar augšupejošu soli
 • Datums: 03.04.2020.
 • Laiks: 14:00
 • Vieta: AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Tālrunis uzziņām: 67 021 314.

Dokumenti lejupielādei