SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

AS „Rīgas sanitārā transporta autobāze”

AS „PUBLISKO AKTĪVU PĀRVALDĪTĀJS POSSESSOR” PAZIŅO:

2020.gada 21.maijā ir apstiprināti akciju sabiedrības „Rīgas sanitārā transporta autobāze” valsts kapitāla daļas  pārdošanas noteikumi.

Informācija par sabiedrību

  • AS „Rīgas sanitārā transporta autobāze”pamatkapitāls – 573 300 euro
  • Akciju skaits – 409 500
  • Vienas akcijas nominālvērtība – 1,40 euro

Informācija par izsoles priekšmetu

  • Valsts kapitāla daļa AS „Rīgas sanitārā transporta autobāze”– 41 250 akcijas jeb 10,073 % no pamatkapitāla (Akciju pakete)

Pirmpirkuma tiesības

  • AS „Rīgas sanitārā transporta autobāze”akcionāriem saskaņā ar Komerclikuma 238.pantu ir pirmpirkuma tiesības uz pārdodamo Akciju paketi.

Cena un norēķini

  • Akciju paketes cena:  975 150 euro
  • Vienas pārdodamās akcijas cena – 23,64 euro
  • Maksāšanas līdzeklis – 100% euro
  • Termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 1 gadam

Pieteikšanās termiņš un kārtība

  • Ja AS „Rīgas sanitārā transporta autobāze” akcionāri izmantos savas pirmpirkuma tiesības uz Akciju paketi, izsole netiks izsludināta, un trešajām personām nebūs iespēja pieteikties uz akciju pirkšanu.

Ar valsts kapitāla daļas pārdošanas noteikumiem var iepazīties AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, tīmekļa vietnē internetā www.possessor.gov.lv. Tālrunis uzziņām: 67 021 314

Dokumenti lejupielādei