AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

AS „Rīgas sanitārā transporta autobāze”

AS „PUBLISKO AKTĪVU PĀRVALDĪTĀJS POSSESSOR” PAZIŅO:

Tiek izsludināta akciju sabiedrības „Rīgas sanitārā transporta autobāze” valsts kapitāla daļas  izsole.

Informācija par sabiedrību

 • AS „Rīgas sanitārā transporta autobāze”pamatkapitāls – 573 300 euro
 • Akciju skaits – 409 500
 • Vienas akcijas nominālvērtība – 1,40 euro

Informācija par izsoles priekšmetu

 • Valsts kapitāla daļa AS „Rīgas sanitārā transporta autobāze”– 41 250 akcijas jeb 10,073% no pamatkapitāla (Akciju pakete)

Cena un norēķini

 • Akciju paketes cena:  975 150 euro
 • Vienas pārdodamās akcijas cena – 23,64 euro
 • Maksāšanas līdzeklis – 100% euro
 • Termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 1 gadam

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Līdz 18.08.2020. plkst. 16:00.
 • Apliecinājums Akciju paketes pirkšanai iesniedzams AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” KrišjāņaValdemāra ielā 31, Rīgā, izmantojot pārdošanas noteikumiem pievienotās apliecinājuma veidlapas.
 • Līdz apliecinājuma iesniegšanai jāsamaksā drošības nauda 195 030 euro.
 • Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “AS “Rīgas sanitārā transporta autobāze” Akciju paketes izsoles drošības nauda”.
 • AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu rekvizīti: norēķinu konts Nr.LV07PARX0003805160002 AS „Citadele banka” vai norēķinu konts Nr.LV17HABA0551032309150 AS „Swedbank”

Informācija par izsoli:

 • Izsole ar augšupejošu soli
 • Datums: 28.08.2020.
 • Laiks: 14:00
 • Vieta: AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Tālrunis uzziņām: 67 021 314

Dokumenti lejupielādei