Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga

Informācija - apmeklētājus KLĀTIENĒ NEAPKALPOJAM!

Possessor veic visus nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai aizsargātu savu darbinieku un klientu veselību un novērstu COVID-19 izplatību.

Informējam, ka līdz 2021.gada 15.novembrim apmeklētājus KLĀTIENĒ NEAPKALPOJAM.

Aicinām izmantot oficiālo elektronisko adresi jeb e-adresi, kas ir drošs, uzticams un aizsargāts elektroniskas saziņas pakalpojumsar kura palīdzību iedzīvotāji un uzņēmumu pārstāvji, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv izveidotu kontu jeb pastkastīti, var veikt oficiālu, elektronisku saraksti ar valsts un pašvaldību iestādēm un otrādi. Izvērstāku informāciju par to, kā izveidot e-adresi un kādas ir tās priekšrocības, skatīt ŠEIT.

Possessor speciālisti sazināsies ar klientiem, kuri ir pieteikušies apkalpošanai klātienē.

Sīkāka informācija pa tālr.:  

  • 67 774 022, 67 774 170 privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas un pašvaldības zemes izpirkšanas jautājumos;
  • 67 021 419 valsts zemes pirkuma vai nomas līgumu noslēgšanas jautājumos;
  • 67 021 413 dzīvokļu īpašumu pirkuma līgumu noslēgšanas jautājumos;
  • 67 021 358 vispārējos jautājumos.