AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Possessor nodrošina valsts īpašuma objektu, zemesgabalu un dzīvokļu īpašumu pirkuma līgumu un privatizācijas (atsavināšanas) nosacījumu izpildes kontroli - parādu administrēšanu, līgumos noteikto darbību veikšanu pēc līguma noslēgšanas līdz privatizācijas pabeigšanai vai visu saistību izpildei (dzīvokļu privatizācija un atsavināšana).

Uz 2019.gada 31.decembri Possessor kontrolē bija 1 728 līgumi:

  • 107 valsts zemesgabalu pirkuma līgumi;
  • 59 valsts īpašuma objektu pirkuma līgumi;
  • 572 zemes izpirkuma līgumi (ar monetārām saistībām);  
  • 100 zemes izpirkuma līgumi (ar nemonetārām saistībām);
  • 558 atsavināmo, plānveida privatizējamo un paātrināti privatizēto dzīvokļu īpašumu, dzīvojamo māju vai to domājamo daļu pirkuma līgumi;
  • 5 valsts kapitāla daļu pirkuma līgumi;
  • 327 vienošanās par mājokļu zemes nodošanu īpašumā.

Deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes ietvaros, līgumu un tajos iekļauto nosacījumu izpildes kontrole tiek īstenota saskaņā ar:

Līdz 03.07.2019. valsts īpašumu objektu un zemesgabalu pircējiem bija paredzēta iespēja veikt norēķinus par iegādātajiem īpašumiem ar 10 gadu nomaksas periodu, savukārt par dzīvokļu īpašumiem – ar 5 gadu nomaksas periodu. Ņemot vērā grozījumus normatīvajos aktos, kas stājās spēkā 03.07.2019., turpmāk norēķinu periods valsts īpašumu objektu un zemesgabalu pircējiem būs 5 gadi.