SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Līgumu kontrole
 

Dace Bolšteina
Juridiskā departamenta Līgumu izpildes nodrošinājuma izpildes vadītāja
tālr.      : 67 021 395
e-pasts : Dace.Bolsteina@possessor.gov.lv

 

Kristīna Jurjāne
Valsts nekustamo īpašumu privatizācijas nosacījumu un nomaksas pirkuma līgumu izpildes kontrole.
tālr.      : 67 021 402
e-pasts : Kristina.Jurjane@possessor.gov.lv

 

Ginta Leneviča

Atsavināmo, plānveida privatizējamo un paātrināti privatizēto dzīvokļu īpašumu, dzīvojamo māju vai to domājamo daļu pirkuma līgumi. Valsts kapitāla daļu privatizācijas vai atsavināšanas nosacījumu un nomaksas pirkuma līgumu izpildes kontrole. Apbūvētu un neapbūvētu valsts zemesgabalu, kas pārdoti ar tūlītēju samaksu, privatizācijas nosacījumu un pirkuma līgumu izpildes kontrole.

tālr.      : 67 021 362
e-pasts : Ginta.Lenevica@possessor.gov.lv


 

Ārija Vulfa
Zemes nomaksas izpirkuma līgumu izpildes kontrole.
tālr.      : 67 774 170
e-pasts : Arija.Vulfa@possessor.gov.lv

 

Ilvita Saviča

Pirkuma līgumu maksājumi privatizācijas sertifikātos vai īpašuma kompensācijas sertifikātos un pirkuma līgumu maksājumi eiro.

tālr.      : 67 021 407
e-pasts : Ilvita.Savica@possessor.gov.lv