Stand With Ukraine
Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Pārdod izsolē

Elektroniskā izsole. Daugavpils, Smilšu iela 53A, valsts 39/100 domājamās daļas

OBJEKTA SASTĀVS

39/100 domājamās daļas no būvju nekustamā īpašuma Smilšu ielā 53A, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 504 0174 (turpmāk – Būvju nekustamais īpašums), kas sastāv no:

 • viendzīvokļa dzīvojamās mājas 68,3 km2;
 • šķūņa.

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000618967 II daļas 1.iedaļas ierakstiem īpašuma tiesības uz atlikušajām 61/100 domājamām daļām no Būvju nekustamā īpašuma zemesgrāmatā nav nostiprinātas.

Nekustamais īpašums atrodas uz zemes vienības Smilšu ielā 53A, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 004 4721, ar kopējo platību 0.0683 ha, kuras īpašnieks ir Latvijas valsts Finanšu ministrijas personā.

CENA UN NORĒĶINI

 • izsoles sākumcena: 1 660,00 EUR
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ UN KĀRTĪBA

 • pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  līdz 28.07.2022 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 166,00 EUR
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Daugavpils, Smilšu iela 53A, valsts 39/100 domājamās daļas, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 08.07.2022 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

PDF Vērtējums PDF Telpu grupas plāns PDF Elektroniskās izsoles noteikumi