Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Pārdod izsolē

Elektroniskā izsole. Rēzeknes nov., Dreijerovka, "Upeslīči", dzīvoklis Nr.7

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 33,4 m2;
 • 3340/18100 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 78780030453007 kopīpašumā esošās daļas;
 • 3340/18100 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 78780030453008.

Būvju nekustamam īpašumam, kurā atrodas Objekts, funkcionāli piesaistīta daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78780030453, 0,1138 ha platībā, kuras tiesiskais valdītājs ir Rēzeknes novada pašvaldība. 

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 415.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 07.06.2021.
 • citām personām: līdz 22.07.2021 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 41.50
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Rēzeknes nov., Dreijerovka, "Upeslīči", dzīvoklis Nr.7, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 02.07.2021 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruni 67 021 358.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei