Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Pārdod izsolē

Elektroniskā izsole. Talsu novads, Dundagas pagasts, Neveja, “Nevejas skola”, dzīvoklis Nr.5

OBJEKTA SASTĀVS

 • divistabu dzīvoklis Nr.5 (telpu grupas kadastra apzīmējums 88500080068001005) ar kopējo platību 56.7 m2;
 • 567/9120 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 88500080068001);
 • 567/9120 domājamās daļas no kūts (būves kadastra apzīmējums 88500080068002);
 • 567/9120 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 88500080068) ar kopējo platību 3.4 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1 ha platībā un meža zeme 1.6 ha platībā.

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamajam īpašumam “Nevejas skola”, Nevejā, Dundagas pagastā, Talsu novadā, kurā atrodas Objekts, ir reģistrēti šādi apgrūtinājumi:

 • aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās 0.02 ha platībā;
 • aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās 0.02 ha platībā;
 • ceļa servitūta teritorija  0.17 km;
 • ceļa servitūta teritorija  0.08 km.

CENA UN NORĒĶINI

 • izsoles sākumcena: EUR 650.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ UN KĀRTĪBA

 • pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv līdz 23.09.2021. plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 65.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Talsu novads, Dundagas pagasts, Neveja, “Nevejas skola”, dzīvoklis Nr.5, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 03.09.2021. (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

PDF Vērtējums PDF Telpu plāns PDF Elektroniskās izsoles noteikumi