Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Pārdod izsolē

Elektroniskā izsole. Ventspils, Ganību iela 114, dzīvoklis Nr.12

Objekta sastāvs

 • divu istabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 27000180105001021) ar kopējo platību 39.60 m2;
 • 3960/82720 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 27000180105001);
 • 3960/82720 domājamās daļas no šķūņa (kadastra apzīmējums 27000180105002);
 • 3960/82720 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 27000180105) ar kopējo platību 0,3154 ha;
 • nekustamajam īpašumam, kurā atrodas Objekts, reģistrēti apgrūtinājumi: servitūts par labu RET Ventspils elektrotīklu rajonam; servitūts par labu Telekomunikāciju centram.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 7 500.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 07.06.2021.
 • citām personām: līdz 22.07.2021 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 750.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Ventspils, Ganību iela 114, dzīvoklis Nr.12, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 02.07.2021 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruni 67 021 358.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei