brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Pārdod izsolē

Izsole Rīga, Rencēnu iela 38, dzīvokļa Nr.7

DZĪVOKĻA ĪRES TIESĪBU MUTISKĀ IZSOLE

IZSOLES PRIEKŠMETS

 • dzīvokļa īpašums Rencēnu ielā 38 - 7, Rīgā;
 • vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 23.1 m2;
 • daļēji mēbelēts un bez sadzīves tehnikas;
 • izsolītas īres tiesības uz 2 gadiem.

Dzīvojamā māja Rencēnu ielā 38, Rīgā, kadastra Nr.0100 621 0907, kurā atrodas Dzīvoklis,  funkcionāli saistīta ar zemes vienību ar kadastra Nr.0100 121 2581. Dzīvoklis ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000506349 apakšnodalījumā Nr.100000506349-7.

CENA

 • izsoles sākumcena 147.20 EUR (īres maksa par dzīvokli mēnesī).

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ UN KĀRTĪBA

Pieteikšanās līdz 2023.gada 15.septembrim, iesniedzot pieteikumu:

 • klātienē Possessor Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā (iepriekš piesakoties pa tālruni 67021358);
 • nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@possessor.gov.lv;
 • nosūtot pa pastu uz adresi: Possessor Krišjāņa Valdemāra iela 31, Rīga, LV – 1887 (uz aploksnes nosūtīšanas pasta zīmoga datums nedrīkst pārsniegt pieteikumu iesniegšanas termiņu);
 • iesniedzot pieteikumu jāsamaksā izsoles nodrošinājums 100 EUR;
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Dzīvokļa Rencēnu ielā 38-7, Rīgā, īres tiesību izsoles nodrošinājums”;
 • Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

 • mutiska izsole ar augšupejošo soli;
 • izsoles datums un laiks: 2023.gada 16.oktobris plkst. 11.00
 • izsoles solis: 10 EUR;
 • izsole notiks Possessor telpās: Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā.

Dokumenti lejupielādei

PDF Izsoles noteikumi PDF Pieteikuma veidlapa