AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Atbilstoši statūtiem Possessor vada un pārstāv valde viena valdes locekļa sastāvā, kas pieņem lēmumus Komerclikumā un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajos valdes kompetences jautājumos, t.sk. lēmumus saistībā ar valsts deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi. Possessor valdei ir tieši pakļautas sešas struktūrvienības.

 

ATALGOJUMA POLITIKA: