SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Atbilstoši statūtiem Possessor vada un pārstāv valde trīs valdes locekļu sastāvā, kas pieņem lēmumus Komerclikumā un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajos valdes kompetences jautājumos, t.sk. lēmumus saistībā ar valsts deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi. Possessor valdes tiešā pakļautībā strādā izpilddirektors, personāla vadītāja un sabiedrisko attiecību vadītājs. Possessor sešas struktūrvienības ir pakļautas izpilddirektoram.

 

Struktūra

 

ATALGOJUMA POLITIKA:

Informācija par Possessor 2019.gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas risku novēršanai ir pieejama ŠEIT.