Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Ārkārtas dalībnieku sapulce 15.09.2021

Darba kārtība:

  • Par Possessor revidenta ievēlēšanu 2021. un 2022.gadam

Pieņemtie lēmumi:

  • Ievēlēt par Possessor revidentu 2021. un 2022.gada pārskata un konsolidētā pārskata revīzijai SIA “Ernst & Young Baltic”, nosakot par abiem gadiem atlīdzību 26 300 euro, neskaitot PVN.