Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Politikas un kārtības

 

Politikas

Kārtības*

Veiktie pasākumi un plāni

 

* Tā kā Possessor neveic ziedojumus, tam nav izstrādāta ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība.