Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Atklātā konkursa uz “Latvijas Mobilais Telefons” SIA padomes locekļa amatu nominācijas komisijas sastāvs

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (Possessor) izsludina atklātu konkursu uz “Latvijas Mobilais Telefons” SIA (LMT) padomes locekļa amatu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumiem Nr.20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”, kandidātu atlases un novērtēšanas procesu uz LMT padomes locekļa amatu īstenos Possessor valdes apstiprinātā  nominācijas komisija šādā sastāvā:

  • Marina Podvinska, komisijas vadītāja, Possessor valdes locekle;
  • Edmunds Valantis, komisijas vadītājas vietnieks, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs;
  • Andris Gādmanis, komisijas loceklis, Possessor valdes priekšsēdētājs;
  • Dzintra Gasūne, komisijas locekle, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja;
  • Katrīna Zariņa, komisijas locekle, neatkarīgs eksperts, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes locekle.