brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

SIA “Tet” padomes locekļu atlases konkurss - noslēgts 22.02.2021

Informācija par SIA “Tet” padomes locekļu amata kandidātu atlases procesu
(izsludināts 29.12.2020., noslēgts 22.02.2021.)

Atklāto konkursu uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tet” (turpmāk - Tet) diviem padomes locekļu amatiem organizēja ar Tet valsts kapitāla daļu turētāja SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (turpmāk - Possessor) valdes lēmumu izveidotā nominācijas komisija (turpmāk - komisija) šādā sastāvā:

  • Andris Gādmanis, komisijas vadītājs, Possessor valdes priekšsēdētājs;
  • Jānis Lielpēteris, komisijas vadītāja vietnieks, neatkarīgs eksperts, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis un Politikas daļas direktora vietnieks;
  • Edmunds Valantis, komisijas loceklis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs;
  • Marina Podvinska, komisijas locekle, Possessor valdes locekle;
  • Dzintra Gasūne, komisijas locekle, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja.

Atklātais konkurss uz diviem Tet padomes locekļu amatiem divās jomās - stratēģijas un biznesa vadības jomā un tehnoloģiju un inovāciju jomā tika izsludināts 2020.gada 29.decembrī ar kandidātu pieteikšanās termiņu līdz š.g. 18.janvārim (ieskaitot).

Noteiktajā termiņā tika saņemti 49 kandidātu pieteikumi. Kandidāti uz Tet padomes locekļa amatiem tika vērtēti 3 konkursa kārtās. Komisijas sēdes tika organizētas attālināti videokonferences režīmā.

Konkursa pirmās kārtas, ietvaros izvērtējot visu kandidātu pieteikumus atbilstoši komisijas nolikumā apstiprinātai kārtībai un definētajiem kritērijiem, otrajai kārtai tika izvirzīti tie 10 kandidāti, kuru novērtējums bija visaugstākais. Konkursa otrajā kārtā izvirzītie kandidāti tika aicināti prezentēt savu redzējumu par, viņuprāt, galvenajiem Tet izaicinājumiem tuvāko 5 gadu laikā, kā arī atbildēt uz komisijas uzdotajiem jautājumiem daļēji strukturētās intervijas ietvaros.

Apkopojot konkursa otrās kārtas kandidātu novērtējumu rezultātus, komisija nolēma virzīt konkursa trešajai kārtai piecus visaugstāko novērtējumu ieguvušos kandidātus. Konkursa trešajā kārtā personāla atlases kompānija SIA “ASTRAL Executive Search” veica kandidātu padziļinātu kompetenču izvērtēšanu, atsauksmju iegūšanu, reputācijas un potenciālo interešu konflikta risku izskatīšanu.

Apkopojot konkursa rezultātus, 2021.gada 22.februārī komisija pieņēma lēmumu nominēt (izvirzīt) Tet kapitāla daļu turētājam (Possessor) trīs visaugstāko novērtējumu ieguvušos kandidātus diviem padomes locekļu amatiem, norādot, ka divi kandidāti tiek virzīti prioritārajā sarakstā atbilstoši attiecīgajai jomai (viens - stratēģijas un biznesa vadības jomā un otrs - tehnoloģiju un inovāciju jomā), bet viens kandidāts tiek virzīts kā rezerves kandidāts stratēģijas un biznesa vadības jomā.