brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

SIA “Tet” padomes locekļu atlases konkurss - noslēgts 01.10.2021

Informācija par SIA “Tet” padomes locekļu amata kandidātu atlases procesu
(izsludināts 27.05.2021., noslēgts 01.10.2021.)

Atklāto konkursu uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tet” (turpmāk - Tet) diviem padomes locekļu amatiem organizēja ar Tet valsts kapitāla daļu turētāja SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (turpmāk - Possessor) valdes lēmumu izveidotā nominācijas komisija (turpmāk - komisija) šādā sastāvā:

  • Marina Podvinska, komisijas vadītāja, Possessor valdes locekle;
  • Edmunds Valantis, komisijas vadītājas vietnieks, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs;
  • Andris Gādmanis, komisijas loceklis, Possessor valdes priekšsēdētājs;
  • Dzintra Gasūne, komisijas locekle, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja;
  • Jānis Lielpēteris, komisijas vadītāja vietnieks, neatkarīgs eksperts, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis un Politikas daļas direktora vietnieks.

Atklātais konkurss uz diviem Tet padomes locekļu amatiem divās jomās - finanšu jautājumu jomā un risku pārvaldības un iekšējās kontroles sistēmas jomā tika izsludināts 2021.gada 27.maijā ar kandidātu pieteikšanās termiņu līdz š.g. 14.jūnijam (ieskaitot).

Noteiktajā termiņā tika saņemti 19 kandidātu pieteikumi. Kandidāti uz Tet padomes locekļa amatiem tika vērtēti 3 konkursa kārtās. Komisijas sēdes tika organizētas attālināti videokonferences režīmā. Konkursa pirmās kārtas ietvaros izvērtējot visu kandidātu pieteikumus atbilstoši komisijas nolikumā apstiprinātai kārtībai un definētajiem kritērijiem, otrajai kārtai tika izvirzīti tie 9 kandidāti, kuru novērtējums bija visaugstākais.

Konkursa otrajā kārtā izvirzītie kandidāti tika aicināti prezentēt savu stratēģisko redzējumu par Tet galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai, kā arī atbildēt uz jautājumiem daļēji strukturētās intervijas ietvaros.

Apkopojot konkursa otrās kārtas kandidātu novērtējumu rezultātus, komisija nolēma konkursa finanšu jautājumu jomā trešajai kārtai virzīt 3 visaugstāko novērtējumu ieguvušos kandidātus. Konkurss risku pārvaldības un iekšējās kontroles sistēmas jomā tika pārtraukts.

Konkursa trešajā kārtā personāla atlases kompānija SIA “ASTRAL Executive Search” veica kandidātu padziļinātu kompetenču izvērtēšanu, atsauksmju iegūšanu, reputācijas un potenciālo interešu konflikta risku izskatīšanu.

Apkopojot konkursa rezultātus, 2021.gada 1.oktobrī komisija pieņēma lēmumu nominēt (izvirzīt) Tet kapitāla daļu turētājam (Possessor) divus visaugstāko novērtējumu ieguvušos kandidātus padomes locekļa amatam finanšu jautājumu jomā.