SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Operatīvā informācija par licencēto starpnieku darījumiem tirgū 2021.04.16

  Privatizācijas sertifikāti Kompensācijas sertifikāti
Vidējā cena EUR/sert. Darījumu apjoms(sert.) Vidējā cena EUR/sert. Darījumu apjoms(sert.)
Pirkšana no fiziskām personām 0.00 0.0 0.00 0.0
Pārdošana 32.00 6.0 0.00 0.0
Vidējā pēdējo 10 dienu cena izsolēs 29.351   28.380  

*          Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
**        PS – privatizācijas sertifikāti, ĪKS – īpašuma kompensācijas sertifikāti
***      Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām

*          Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
**        PS – privatizācijas sertifikāti, ĪKS – īpašuma kompensācijas sertifikāti
***      Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām

SERTIFIKĀTU DARĪJUMU STATISTIKA (PĒDĒJIE 12 MĒNEŠI)*
  PRIVATIZĀCIJAS SERTIFIKĀTI
ĪPAŠUMA KOMPENSĀCIJAS SERTIFIKĀTI
Mēnesis,gads PS pārdošanas apjoms
PS pārdošanas vidējā cena ()
PS pirkšanas apjoms**

PS pirkšanas vid.cena ()**

ĪKS pārdošanas apjoms ĪKS pārdošanas vid.cena ()
ĪKS pirkšanas apjoms** ĪKS pirkšanas vid.cena ()**
04.2020 448.08 31.90 959.20 25.79 379.00 32.00 0.00 -
05.2020 684.06 31.94 127.49 23.00 1.00 32.00 0.00 -
06.2020 1 840.21 31.13 1 100.77 26.27 16.27 32.00 13.25 23.00
07.2020 691.14 31.93 737.08 24.71 0.00 - 0.00 -
08.2020 1 637.15 31.97 422.98 23.00 99.32 32.00 133.90 23.00
09.2020 3 798.63 31.53 1 419.55 26.34 32.58 32.00 6.55 23.00
10.2020 1 516.67 31.95 3 482.35 21.23 0.00 - 0.00 -
11.2020 2 275.89 31.84 830.25 26.09 0.00 - 67.05 23.00
12.2020 11 294.56 31.88 4 276.26 27.78 1 067.13 32.00 1 009.31 24.24
01.2021 1 213.37 31.95 2 112.76 26.99 0.00 - 0.00 -
02.2021 1 684.25 31.95 779.52 28.12 23.23 32.00 50.85 23.00
03.2021 1 685.66 31.89 1 140.45 28.00 45.30 32.00 0.00 -

*          Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
**        Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām