AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Operatīvā informācija par licencēto starpnieku darījumiem tirgū 2020.09.28

  Privatizācijas sertifikāti Kompensācijas sertifikāti
Vidējā cena EUR/sert. Darījumu apjoms(sert.) Vidējā cena EUR/sert. Darījumu apjoms(sert.)
Pirkšana no fiziskām personām 0.00 0.0 0.00 0.0
Pārdošana 0.00 0.0 0.00 0.0
Vidējā pēdējo 10 dienu cena izsolēs 31.469   27.620  

*          Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
**        PS – privatizācijas sertifikāti, ĪKS – īpašuma kompensācijas sertifikāti
***      Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām

*          Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
**        PS – privatizācijas sertifikāti, ĪKS – īpašuma kompensācijas sertifikāti
***      Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām

SERTIFIKĀTU DARĪJUMU STATISTIKA (PĒDĒJIE 12 MĒNEŠI)*
  PRIVATIZĀCIJAS SERTIFIKĀTI
ĪPAŠUMA KOMPENSĀCIJAS SERTIFIKĀTI
Mēnesis,gads PS pārdošanas apjoms
PS pārdošanas vidējā cena ()
PS pirkšanas apjoms**

PS pirkšanas vid.cena ()**

ĪKS pārdošanas apjoms ĪKS pārdošanas vid.cena ()
ĪKS pirkšanas apjoms** ĪKS pirkšanas vid.cena ()**
09.2019 1 149.37 29.96 542.99 22.37 16.00 30.00 112.55 22.42
10.2019 3 998.94 30.26  1 374.00 25.77 103.87 31.00 111.61 23.00
11.2019 2 741.83 30.80 5 826.37 28.26 15.60 31.00 152.05 23.00
12.2019 5 921.03 30.55 939.42 23.24 384.34 31.00 1087.34 23.00
01.2020 870.53 31.36 2 961.72 27.18 167.51 31.50 0.00 -
02.2020 1 529.11 31.47 707.13 26.72 958.22 32.00 64.20 23.00
03.2020 1 310.09 31.49 750.97 27.61 54.70 32.00 393.25 23.00
04.2020 448.08 31.90 959.20 25.79 379.00 32.00 0.00 -
05.2020 684.06 31.94 127.49 23.00 1.00 32.00 0.00 -
06.2020 1 840.21 31.13 1 100.77 26.27 16.27 32.00 13.25 23.00
07.2020 691.14 31.93 737.08 24.71 0.00 - 0.00 -
08.2020 1 637.15 31.97 422.98 23.00 99.32 32.00 133.90 23.00

*          Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
**        Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām