SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Operatīvā informācija par licencēto starpnieku darījumiem tirgū 2021.01.26

  Privatizācijas sertifikāti Kompensācijas sertifikāti
Vidējā cena EUR/sert. Darījumu apjoms(sert.) Vidējā cena EUR/sert. Darījumu apjoms(sert.)
Pirkšana no fiziskām personām 23.00 35.0 0.00 0.0
Pārdošana 32.00 5.83 0.00 0.0
Vidējā pēdējo 10 dienu cena izsolēs 29.491   28.396  

*          Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
**        PS – privatizācijas sertifikāti, ĪKS – īpašuma kompensācijas sertifikāti
***      Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām

*          Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
**        PS – privatizācijas sertifikāti, ĪKS – īpašuma kompensācijas sertifikāti
***      Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām

SERTIFIKĀTU DARĪJUMU STATISTIKA (PĒDĒJIE 12 MĒNEŠI)*
  PRIVATIZĀCIJAS SERTIFIKĀTI
ĪPAŠUMA KOMPENSĀCIJAS SERTIFIKĀTI
Mēnesis,gads PS pārdošanas apjoms
PS pārdošanas vidējā cena ()
PS pirkšanas apjoms**

PS pirkšanas vid.cena ()**

ĪKS pārdošanas apjoms ĪKS pārdošanas vid.cena ()
ĪKS pirkšanas apjoms** ĪKS pirkšanas vid.cena ()**
01.2020 870.53 31.36 2 961.72 27.18 167.51 31.50 0.00 -
02.2020 1 529.11 31.47 707.13 26.72 958.22 32.00 64.20 23.00
03.2020 1 310.09 31.49 750.97 27.61 54.70 32.00 393.25 23.00
04.2020 448.08 31.90 959.20 25.79 379.00 32.00 0.00 -
05.2020 684.06 31.94 127.49 23.00 1.00 32.00 0.00 -
06.2020 1 840.21 31.13 1 100.77 26.27 16.27 32.00 13.25 23.00
07.2020 691.14 31.93 737.08 24.71 0.00 - 0.00 -
08.2020 1 637.15 31.97 422.98 23.00 99.32 32.00 133.90 23.00
09.2020 3 798.63 31.53 1 419.55 26.34 32.58 32.00 6.55 23.00
10.2020 1 516.67 31.95 3 482.35 21.23 0.00 - 0.00 -
11.2020 2 275.89 31.84 830.25 26.09 0.00 - 67.05 23.00
12.2020 11 294.56 31.88 4276.26 27.78 1 067.13 32.00 1009.31 24.24

*          Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
**        Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām