AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

2017.gada 6.jūnija sēdē Ministru kabinets atbalstīja valsts līdzdalības saglabāšanu Possessor, kā arī noteica tās vispārējo stratēģisko mērķi. Ņemot to vērā, Possessor izstrādāja vidēja termiņa darbības stratēģiju 2018.-2020.gadam (pieejama šeit), kas tika apstiprināta Possessor ārkārtas akcionāru sapulcē 2018.gada 22.februārī.