Valsts īpašuma objektu privatizācijas ierosinājumu reģistrs

Objekta nosaukums, adrese Nekustamā īpašuma sastāvs Objekta valdītājs Ierosinājuma reģ. datums Ierosinājuma reģ. numurs Ierosinātājs Sar. proj. apstipr. valdē, dat. MK rīkojuma proj. iesn. EM, dat. MK rīkojuma proj. iesn. EM, Nr. Privatizācijas atteikums Atteikuma iemesls MK rīkojuma datums MK rīkojuma numurs Privatizācija izbeigta Pirkuma līgums Citi ierosinājumi Piezīmes Saraksta projekta Nr.
555 nekustamie īpašumi Rīgā Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.563 Mega Watt SIA Privatizācijas likuma IV d. Paziņots ierosinātājam 14.09.2006. Privatizāciju veic pašvaldība Pārsūtīts Rīgas domei (14.09.2006.) 
Administratīvā ēka (kadastra apzīmējums 0100 120 1269 003) Rīgā, Ovīšu ielā 10 1 ēka Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/1619-6115 (18.04.2005.) Aizsardzības ministrija 28.10.2005. 1.17/8884 12.05.2006. 338 04.01.2008. 20.06.2005, 1.33/2372-6179, Fiziska persona;
20.06.2005, 1.33/2372-6179, Fiziska persona
70
Administratīvā ēka (kadastra apzīmējums 0100 120 1269 003) Rīgā, Ovīšu ielā 10 1 ēka Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/2372-6179 (20.06.2005.) Fiziska persona 28.10.2005. 1.17/8884 12.05.2006. 338 04.01.2008. 18.04.2005, 1.33/1619-6115, Aizsardzības ministrija;
20.06.2005, 1.33/2372-6179, Fiziska persona
70
Administratīvā ēka (kadastra apzīmējums 0100 120 1269 003) Rīgā, Ovīšu ielā 10 1 ēka Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/2372-6179 (20.06.2005.) Fiziska persona 28.10.2005. 1.17/8884 12.05.2006. 338 04.01.2008. 18.04.2005, 1.33/1619-6115, Aizsardzības ministrija;
20.06.2005, 1.33/2372-6179, Fiziska persona
70
Administratīvā ēka (liters Nr.003) Rīgā, Brīvības gatvē 333 un tai piekrītošais zemesgabals 1 ēka un piekrītošā zeme Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/590-6045 (15.02.2005.) Kavet SIA 07.11.2005.;
15.09.2005.
1.17/7446;
1.17/9134
24.08.2006. 636 23.12.2009. 30.08.2006, 1.640, Kavet SIA 67
Administratīvā ēka (liters Nr.003) Rīgā, Brīvības gatvē 333 un tai piekrītošais zemesgabals 1 ēka un piekrītošā zeme Nav valsts īpašums 30.08.2006 1.640 Kavet SIA 07.11.2005.;
15.09.2005.
1.17/7446;
1.17/9134
24.08.2006. 636 23.12.2009. 15.02.2005, 1.33/590-6045, Kavet SIA
Aizsprosts uz Braslas upes Satiksmes ministrija 01.09.2005 19.10.94. (19.10.1994.) Ekoprojekts A.Aizbalta IU
Akciju sabiedrības "Latvijas keramika" apsaimniekošanā atstātais ražošanas cehs Grobiņas pagastā VĪF 01.09.2005 1.17/6124 (24.05.1996.) Latvijas keramika a/s
Akciju sabiedrības "Latvijas keramika" apsaimniekošanā atstātais ražošanas cehs Jēkabpilī VĪF 01.09.2005 1.17/6124 (24.05.1996.) Latvijas keramika a/s
Autora mantiskās izņēmuma tiesības uz muzikālajiem darbiem 31.08.2006 1.584 Fiziska persona 18.09.2008. PA Valdes lēmums Nr.133/705
Autora mantiskās izņēmuma tiesības uz Valsts Rīgas kinostudijā uzņemtajām filmām Kultūras ministrija 31.08.2006 1.584 Fiziska persona 30.07.2007. MK rīkojums 470 159
Bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Dzelzceļa slimnīca "Biķernieki"" Satiksmes ministrija 01.09.2005 1.33/110-210 (06.01.1997.) Satiksmes ministrija 03.11.1997, 1.17/10125, Satiksmes ministrija
Bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Dzelzceļa slimnīca "Biķernieki"" Satiksmes ministrija 01.09.2005 1.17/10125 (03.11.1997.) Satiksmes ministrija 06.01.1997, 1.33/110-210, Satiksmes ministrija 29
Bērzciema ūdenskrātuve N38 Rīgas rajona Mārupes pagastā 24.04.2006 1.102 Fiziska persona 08.05.2006. Neapbūvēta zeme Neapbūvēts zemesgabals. Nodots Zemes privatizācijas dienestam. (08.05.2006.) 
Braslas HES agregātu kamera Satiksmes ministrija 01.09.2005 19.10.94. (19.10.1994.) Ekoprojekts A.Aizbalta IU
Darbnīca (būves kadastra apzīmējums 0900 008 0089 035) un tai piekrītošais zemesgabals Jelgavā, Filozofu ielā 74/1 1 darbnīcas ēka un piekrītošā zeme Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/2268-5809 (26.07.2004.) Fiziska persona 28.10.2005. 1.17/8884 12.05.2006. 338 29.08.2008. 70
Daugavpils Valsts ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija Zemkopības ministrija 01.09.2005 Māksl. apsēkloš. un selekc. SI 16.11.1994.
Dienesta viesnīca Liepājā, Malkas ielā 3/5 1 ēka - dienesta viesnīca Kultūras ministrija 01.09.2005 1.33/5433-5319 (30.10.2002.) NFS SIA Likums par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju 74.p.7.d. Paziņots ierosinātājam 19.06.2006. Dienesta viesnīca. Privatizācijai netiek nodotas dienesta viesnīcas 59
Dzelzceļš un zemesgabals Rīgā, Katlakalna ielā 8 28.08.2006 1.320 Fiziska persona 10.01.2007. Privatizējama tikai zeme Privatizējama tikai zeme. Ierosinājums atdots Zemes privatizācijas dienestam (10.01.2007.) 
Dzīvojamā māja Rīga-Ipiķi dzelceļa 94 km 21.08.2006 1.242 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 28.08.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (28.08.2006.) 
Dzīvoklis Limbažu pagastā, "Apakšstacijas māja 1-4" 28.08.2006 1.296 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 15.09.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju
Ēdnīca Rīgā, Čiekurkalna 8.šķērslīnijā 12 (bij. Čiekurkalna 7.šķērslīnijā b/n), būves kad.apz.0100 088 0097 001 1 ēka Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.558 Fiziska persona 24.04.2007. 26.04.2007. 1.17/4964 09.08.2007. 505 03.07.2015. 31.08.2006, 1.558, Fiziska persona 161
Ēdnīca Rīgā, Čiekurkalna 8.šķērslīnijā 12 (bij. Čiekurkalna 7.šķērslīnijā b/n), būves kad.apz.0100 088 0097 001 1 ēka Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.558 Fiziska persona 24.04.2007. 26.04.2007. 1.17/4964 09.08.2007. 505 03.07.2015. 31.08.2006, 1.558, Fiziska persona 161
Ēdnīcas noliktavas ēka Rīgā, Rātsupītes ielā b/n Izglītības un zinātnes ministrija 30.08.2006 1.375 Lars Timber SIA 16.01.2007. 17.01.2007. 1.17/534 17.10.2008. MK rīkojums Nr.623 146
Ēka (būves kadastra apzīmējums 0100 017 0067 002) un tai piekrītošais zemesgabals Rīgā, Hospitāļu ielā 55 1 ēka, piekrītošā zeme Aizsardzības ministrija 01.09.2005 1.33/202-5371 (14.01.2003.) Sinteks un Ko SIA 28.07.2010. MK rīkojums Nr.425
Ēka (būves kadastra apzīmējums 0100 028 0049 002) un tai piekrītošais zemesgabals Rīgā, Brīvības ielā 96 1 teātra ēka, piekrītošā zeme Kultūras ministrija 01.09.2005 1.33/3217-5909 (20.10.2004.) Baltijas Distributoru Grupa SIA 17.01.2007. MK rīkojums Nr.35 80
Ēka Jelgavā, Pilssalas ielā 10, kad. Nr.09005120065 un tai piekrītošais zemesgabals Zeme 495 kvm, 1 ēka Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/298-4928 (17.01.2002.) Zemkopības ministrija 07.11.2005.;
13.09.2005.
1.17/7352;
1.17/9135
15.02.2006. 93 30.08.2006. 58
Ēka Jūrmalā, Bauskas ielā 4, lit.2, un ēkas Jūrmalā, Bauskas ielā 4, lit.1, 1/2 domājamās daļas Labklājības ministrija 01.09.2005 07.04.95. (09.05.1995.) Fiziska persona 18.07.1995.
Ēka Jūrmalā, Poruka prospektā 51 literi nr.7 un 7a VNĪA 01.09.2005 1.33/603 (26.01.2000.) Fiziska persona 37.38
Ēka (kad.apz.0100 094 0170 001) un tai piekritīgā zemesgabal 1982/2100 domājamās daļas Rīgā, Meža prospektā 44 Zeme 2100 kvm, 1 ēka Nav valsts īpašums 30.08.2006 1.394 Fiziska persona 06.03.2007. 08.03.2007. 1.17/3243 29.11.2007. 755 06.08.2009. 153
Ēka, kadastra apz.13000071107 001 un zemesgabals 621 kvm, Jūrmalā, Bulduru prospektā 5 Finanšu ministrija 29.05.2006 1.132 Dammes muiža SIA 26.08.2008. 27.08.2008. 1.17/7184 Aizsargjoslas likuma 6.p.2.d.1.p, 36.p.3.d.1.p. Paziņots ierosinātājam 30.06.2006. Nav privatizējams. Rīgas jūras līča kāpu aizsargjosla 26.07.2006, 1.168, Dammes muiža SIA Aizsargjosla (03.11.2006.)  191
Ēka, kadastra apz.13000071107 001 un zemesgabals 621 kvm, Jūrmalā, Bulduru prospektā 5 Finanšu ministrija 26.07.2006 1.168 Dammes muiža SIA 26.08.2008. 27.08.2008. 1.17/7184 27.08.2009. MK rīkojums Nr.582 29.05.2006, 1.132, Dammes muiža SIA Aizsargjosla (03.11.2006.)  191
Ēka (kadastra apzīmējums 01000280048 007) Brīvības ielā 96 un tai piekrītošais zemesgabals Rīgā, Tērbatas ielā 75 1 ēka, piekrītošā zeme Kultūras ministrija 01.09.2005 1.33/3217-5909 (20.10.2004.) Baltijas Distributoru Grupa SIA
Ēka, kadastra apzīmējums 01000370172 009 Rīgā, Augšielā 1 Izglītības un zinātnes ministrija 31.08.2006 1.490 Latvijas Futbola federācija 24.05.2007. 28.05.2007. 1.17/5981 16.01.2009. MK rīkojums Nr.32 166
Ēka (kadastra apzīmējums 6817 003 0240 002) un tai piekrītošais zemesgabals Ludzas rajona Zilupes pilsētā, Raiņa ielā 32a 1 ēka un piekrītošā zeme 539 kvm Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/2648-5857 (02.09.2004.) Astra  ITF 11.11.2005.;
15.09.2005.
1.17/7445;
1.17/9369
13.02.2006. 81 20.03.2009. 64
Ēka Rīgā, Augļu ielā 7, kadastra apzīmējums 01000582010 002 Zeme 595 kvm, 1 ēka Nav valsts īpašums 16.02.2006 1.59 Fiziska persona 31.08.2006. 01.09.2006. 1.17/9313 18.01.2007. 56 18.07.2007. 93
Ēka Rīgā, Augšielā 1 kadastra apzīmējums 01000370172 006 Izglītības un zinātnes ministrija 13.02.2006 1.58 Ivega Pluss SIA 24.05.2007. 28.05.2007. 1.17/5981 11.02.2009. MK rīkojums Nr.97 166
Ēka Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 115 Veselības ministrija 17.02.2006 1.62 Fiziska persona 24.08.2006. 25.08.2006. 1.17/885 13.12.2006. MK rīkojums Nr.955 91
Ēka Rīgā, Lomonosova ielā 1, korpuss Nr.17 (būves kadastra apzīmējums 0100 046 2021 003) Izglītības un zinātnes ministrija 31.08.2006 1.518 Celms&konsultācijas SIA 20.11.2007. 22.11.2007. 1.17/11682 09.09.2008. MK rīkojums Nr.551 182
Ēka Rīgā, Lomonosova ielā 1, Nr.19 (būves kadastra apzīmējums  0100 046 2021 001) Izglītības un zinātnes ministrija 31.08.2006 1.519 SRS Līzings SIA 20.11.2007. 22.11.2007. 1.17/11682 09.09.2008. MK rīkojums Nr.549 182
Ēka Rīgā, Lomonosova ielā 1, Nr.7 (būves kadastra apzīmējums 0100 046 2021 004) Izglītības un zinātnes ministrija 31.08.2006 1.520 Mark Invest AB SIA 20.11.2007. 22.11.2007. 1.17/11682 09.09.2008. MK rīkojums Nr.550 182
Ēka Rīgā, Mazā Lubānas ielā 10a, ēkas kad.apz.01000470009 001 (ierosināts - Rīgā, Rēznas ielā 10, k-3) 1 ēka un piekrītošā zeme Izglītības un zinātnes ministrija 31.08.2006 1.454 Fiziska persona 18.09.2007. 19.09.2007. 1.17/9525 16.12.2014. Nodot FM 179
Ēka Rīgā, Pils laukumā 2 1 ēka Nav valsts īpašums 09.09.2005 1.7 Rafi Travels SIA 28.10.2005. 1.17/8883 Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. 07.10.2011. Nav privatizējams. Ieguldīts VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā 72
Ēkas 7/36 domājamās daļas un zemesgabala 1/4 domājamā daļa Rīgā, Zentenes  ielā 34,  kadastra Nr.01001170193 30.08.2006 1.403 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 18.09.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 30.08.2006, 1.403, Fiziska persona Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (18.09.2006.) 
Ēkas 7/36 domājamās daļas un zemesgabala 1/4 domājamā daļa Rīgā, Zentenes  ielā 34,  kadastra Nr.01001170193 30.08.2006 1.403 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 18.09.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 30.08.2006, 1.403, Fiziska persona 020449 Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (18.09.2006.) 
Ēkas (būvju kadastra apzīmējumi 0100 121 1313 001 un 0100 121 1313 017) Rīgā, Krustpils ielā 69a Mehāniskās darbnīcas un nojume Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/3140-6267 (31.08.2005.) Hanza Invest SIA 28.10.2005. 1.17/8883 12.05.2006. 337 27.11.2007. 72
Ēkas (kadastra apzīmējumi 17000200121 002, ...003) Liepājā, Kapsētas ielā 17 2 ēkas Nav valsts īpašums 09.11.2005 1.25 Fiziska persona 16.02.2006. 1.17/1883 02.02.2007. 74 20.05.2009. 78
Ēkas, kadastra apzīmējumi 66600070054 002 un 003 Limbažu raj., Liepupes pag., Mežniecība 27.02.2006 1.65 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 03.03.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju
Ēkas liters 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 2 Rīgā, Dunavas ielā 13 1 ēka un 1 ēka ar piebūvēm a,b,c,d Aizsardzības ministrija 01.09.2005 1.33/3325-5180 (14.06.2002.) Šaušanas sporta klubs SIA 10.01.2007. MK rīkojums Nr.16 67
Ēkas Rīgas rajonā, Baldones pilsētā ar lauku teritoriju , "Krusts" un tām piekrītošais zemesgabals 2 ēkas, 1 palīgbūve Izglītības un zinātnes ministrija 01.09.2005 1.33/4498-4684 (28.06.2001.) LU Nekustamā īpašuma aģentūra SIA 25.11.2005.;
27.09.2005.
1.17/7794;
1.17/9755
18.03.2005, 1.33/1253-6089, LU Nekustamā īpašuma aģentūra SIA Ierosinājums atsaukts ar LU Nekustamā Īpašuma aģentūras 09.05.2006. vēstuli Nr.A-1/498. (09.05.2006.)  68
Ēkas Rīgas rajonā, Baldones pilsētā ar lauku teritoriju , "Krusts" un tām piekrītošais zemesgabals 2 ēkas, 1 palīgbūve Izglītības un zinātnes ministrija 01.09.2005 1.33/1253-6089 (18.03.2005.) LU Nekustamā īpašuma aģentūra SIA 25.11.2005.;
27.09.2005.
1.17/7794;
1.17/9755
28.06.2001, 1.33/4498-4684, LU Nekustamā īpašuma aģentūra SIA Ierosinājums atsaukts ar LU Nekustamā Īpašuma aģentūras 09.05.2006. vēstuli Nr.A-1/498. (09.05.2006.)  68
Ēkas Rīgas rajonā, Baldones pilsētā ar l.t. "Baltā māja" un tām piekrītošais zemesgabals 3 ēkas Izglītības un zinātnes ministrija 01.09.2005 1.33/4499-4685 (28.06.2001.) LU Nekustamā īpašuma aģentūra SIA 25.11.2005.;
27.09.2005.
1.17/7794;
1.17/9755
Ierosinājums atsaukts ar LU Nekustamā Īpašuma aģentūras 07.02.2006. vēstuli Nr.A-1/103. (07.02.2006.)  68
Ēkas Rīgas rajonā, Baldones pilsētā ar l.t. "Observatorija" un tām piekrītošais zemesgabals 2 observatorijas ēkas, 2 palīgēkas Izglītības un zinātnes ministrija 01.09.2005 1.33/1253-6089 (18.03.2005.) LU Nekustamā īpašuma aģentūra SIA 25.11.2005.;
27.09.2005.
1.17/7794;
1.17/9755
Ierosinājums atsaukts ar LU Nekustamā Īpašuma aģentūras 07.02.2006. vēstuli Nr.A-1/103. (07.02.2006.)  68
Ēkas Rīgas rajonā, Baldones pilsētā ar l.t., "Riekstukalns" un tām piekrītošais zemesgabls 3 ēkas, 3 palīgēkas Izglītības un zinātnes ministrija 01.09.2005 1.33/4500-4686 (28.06.2001.) LU Nekustamā īpašuma aģentūra SIA 25.11.2005.;
27.09.2005.
1.17/7794;
1.17/9755
18.03.2005, 1.33/1253-6089, LU Nekustamā īpašuma aģentūra SIA Ierosinājums atsaukts ar LU Nekustamā Īpašuma aģentūras 09.05.2006. vēstuli Nr.A-1/498. (09.05.2006.)  68
Ēkas Rīgas rajonā, Baldones pilsētā ar l.t., "Riekstukalns" un tām piekrītošais zemesgabls 3 ēkas, 3 palīgēkas Izglītības un zinātnes ministrija 01.09.2005 1.33/1253-6089 (18.03.2005.) LU Nekustamā īpašuma aģentūra SIA 25.11.2005.;
27.09.2005.
1.17/7794;
1.17/9755
28.06.2001, 1.33/4500-4686, LU Nekustamā īpašuma aģentūra SIA Ierosinājums atsaukts ar LU Nekustamā Īpašuma aģentūras 09.05.2006. vēstuli Nr.A-1/498. (09.05.2006.)  68
Ēkas Rīgas rajonā, Salaspils novadā, Salaspilī, Miera ielā 34, kadastra Nr.8011 6 ēkas, 3 palīgēkas, 2 palīgbūves Izglītības un zinātnes ministrija 01.09.2005 1.33/1999-4191 (16.03.2001.) Ekonomiskā māja SIA 07.12.2006. MK rīkojums Nr.943 09.04.2002, 1.33/2065-5073, Ekonomiskā māja SIA;
05.01.2005, 1.33/59-5996, Ekonomiskā māja SIA
68
Ēkas Rīgas rajonā, Salaspils novadā, Salaspilī, Miera ielā 34, kadastra Nr.8011 6 ēkas, 3 palīgēkas, 2 palīgbūves Izglītības un zinātnes ministrija 01.09.2005 1.33/2065-5073 (09.04.2002.) Ekonomiskā māja SIA 07.12.2006. MK rīkojums Nr.943 16.03.2001, 1.33/1999-4191, Ekonomiskā māja SIA;
05.01.2005, 1.33/59-5996, Ekonomiskā māja SIA
68
Ēkas Rīgas rajonā, Salaspils novadā, Salaspilī, Miera ielā 34, kadastra Nr.8011 6 ēkas, 3 palīgēkas, 2 palīgbūves Izglītības un zinātnes ministrija 01.09.2005 1.33/59-5996 (05.01.2005.) Ekonomiskā māja SIA 07.12.2006. MK rīkojums Nr.943 16.03.2001, 1.33/1999-4191, Ekonomiskā māja SIA;
09.04.2002, 1.33/2065-5073, Ekonomiskā māja SIA
68
Ēkas Salaspilī, Miera ielā 30a, kadastra Nr.80115030101 un tām piekrītošais zemesgabals Zeme 2440 kvm, 1 ēka, 1 palīgēka, 1 palīgbūve Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/1005-5419 (10.03.2003.) Salek SIA 07.11.2005.;
13.09.2005.
1.17/7352;
1.17/9135
15.02.2006. 93 05.07.2007. 58
Ēkas un tām piekrītošais zemesgabals Kuldīgas rajonā, Kabiles pagastā, "Meždzirnas" Zeme 16,88 ha, 3 ēkas, 1 palīgēka Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/2559-6208 (07.07.2005.) Meždzirnas SIA 28.10.2005. 1.17/8883 12.05.2006. 337 15.11.2007. 31.08.2006, 1.496, Fiziska persona 72
Ēkas un tām piekrītošais zemesgabals Kuldīgas rajonā, Kabiles pagastā, "Meždzirnas" Zeme 16,88 ha, 3 ēkas, 1 palīgēka Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.496 Fiziska persona 28.10.2005. 1.17/8883 12.05.2006. 337 15.11.2007. 07.07.2005, 1.33/2559-6208, Meždzirnas SIA
Ēkas un zemes 28/100 domājamās daļas Jūrmalā, Ogres ielā 6a VNĪA 01.09.2005 1.33/4894-2218 (08.07.1999.) Fiziska persona, Fiziska Persona 36
Ēku komplekss (būves kadastra apzīmējums 0100 075 0873 001-, 013, 015) un piekrītošā zeme Rīgā, Ventspils ielā 53 Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/2761-1942 (13.04.1999.) Ripo International Ltd. SIA Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 20.12.2005. Nav privatizējams. Ieguldīts SIA "Šampētera nams" pamatkapitālā 28.01.2002, 1.33/502-4948, Orlands SIA;
11.02.2002, 1.33/748-4967, Ripo International Ltd. SIA;
25.08.2004, 1.33/2560-5849, Selva & Loko SIA
Ēku komplekss (būves kadastra apzīmējums 0100 075 0873 001-, 013, 015) un piekrītošā zeme Rīgā, Ventspils ielā 53 Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/502-4948 (28.01.2002.) Orlands SIA Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 20.12.2005. Nav privatizējams. Ieguldīts SIA "Šampētera nams" pamatkapitālā 13.04.1999, 1.33/2761-1942, Ripo International Ltd. SIA;
11.02.2002, 1.33/748-4967, Ripo International Ltd. SIA;
25.08.2004, 1.33/2560-5849, Selva & Loko SIA
Ēku komplekss (būves kadastra apzīmējums 0100 075 0873 001-, 013, 015) un piekrītošā zeme Rīgā, Ventspils ielā 53 Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/748-4967 (11.02.2002.) Ripo International Ltd. SIA Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 20.12.2005. Nav privatizējams. Ieguldīts SIA "Šampētera nams" pamatkapitālā 13.04.1999, 1.33/2761-1942, Ripo International Ltd. SIA;
28.01.2002, 1.33/502-4948, Orlands SIA;
25.08.2004, 1.33/2560-5849, Selva & Loko SIA
Ēku komplekss (būves kadastra apzīmējums 0100 075 0873 001-, 013, 015) un piekrītošā zeme Rīgā, Ventspils ielā 53 Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/2560-5849 (25.08.2004.) Selva & Loko SIA Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 20.12.2005. Nav privatizējams. Ieguldīts SIA "Šampētera nams" pamatkapitālā 13.04.1999, 1.33/2761-1942, Ripo International Ltd. SIA;
28.01.2002, 1.33/502-4948, Orlands SIA;
11.02.2002, 1.33/748-4967, Ripo International Ltd. SIA
Garāžas ēka Rīgā, Valmieras ielā 31a, kadastra Nr.0100 537 0040 1 ēka Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/2975-5565 (19.08.2003.) Fiziska persona 07.11.2005.;
13.09.2005.
1.17/7352;
1.17/9135
15.02.2006. 93 08.07.2009. 58
Garāžas Salacgrīvā, Rīgas ielā 6, kadastra apz. 6672 007 0345 Nav valsts īpašums 29.08.2006 1.362 Fiziska persona 12.12.2008. Ierosinātājs nav īpašn Ēkas nav valsts īpašums. Privatizējama zeme, atdots Zemes privatizācijas dienestam.  (12.04.2007.)
Garāžas telpa Jūrmalā, Slokas ielā 44, lit.003, zemes kadastra Nr.1300 010 3307 Finanšu ministrija 31.08.2006 1.735 Fiziska persona 26.08.2008. 27.08.2008. 1.17/7184 15.01.2009. MK rīkojums Nr.16 31.08.2006, 1.736, Fiziska persona 191
Garāžas telpa Jūrmalā, Slokas ielā 44, lit.003, zemes kadastra Nr.1300 010 3307 Finanšu ministrija 31.08.2006 1.736 Fiziska persona 26.08.2008. 27.08.2008. 1.17/7184 15.01.2009. MK rīkojums Nr.16 31.08.2006, 1.735, Fiziska persona 191
Garāžu komplekss Rīgā, Šmerļa ielā 19 un 13, (bij. Šmerļa ielā 5,) kad.nr.0100 592 0053 2 ēkas Finanšu ministrija 30.08.2006 1.365 Fiziska persona 26.07.2007. 30.07.2007. 1.17/7888 12.03.2008. 134 30.08.2006, 1.365, Palve SIA;
30.08.2006, 1.365, Fiziska persona
MK rīk. Nr.931 "Par atteikumu nodot privatizācijai noliktavas ēku Rīgā, Šmerļa ielā 5" (k.apz.01000920021 094) (28.12.2009.)  176
Garāžu komplekss Rīgā, Šmerļa ielā 19 un 13, (bij. Šmerļa ielā 5,) kad.nr.0100 592 0053 2 ēkas Finanšu ministrija 30.08.2006 1.365 Fiziska persona 26.07.2007. 30.07.2007. 1.17/7888 12.03.2008. 134 30.08.2006, 1.365, Abuls Dzintars;
30.08.2006, 1.365, Palve SIA
MK rīk. Nr.931 "Par atteikumu nodot privatizācijai noliktavas ēku Rīgā, Šmerļa ielā 5" (k.apz.01000920021 094) (28.12.2009.)  176
Garāžu komplekss Rīgā, Šmerļa ielā 19 un 13, (bij. Šmerļa ielā 5,) kad.nr.0100 592 0053 2 ēkas Finanšu ministrija 30.08.2006 1.365 Palve SIA 26.07.2007. 30.07.2007. 1.17/7888 12.03.2008. 134 30.08.2006, 1.365, Abuls Dzintars;
30.08.2006, 1.365, Fiziska persona
MK rīk. Nr.931 "Par atteikumu nodot privatizācijai noliktavas ēku Rīgā, Šmerļa ielā 5" (k.apz.01000920021 094) (28.12.2009.)  176
Gāzes sadales stacija (būves kadastra apzīmējums 01000800358001) Rīgā, Slokas ielā 122a 1 ēka Nav valsts īpašums 27.04.2006 1.103 Fiziska persona 14.09.2006. 19.09.2006. 1.17/10926 24.11.2006. 910 11.12.2015. 05.09.2008. 27.04.2006, 1.103, Fiziska persona , Fiziska persona 94
Gāzes sadales stacija (būves kadastra apzīmējums 01000800358001) Rīgā, Slokas ielā 122a 1 ēka Nav valsts īpašums 27.04.2006 1.103 Fiziska persona, Fiziska persona 14.09.2006. 19.09.2006. 1.17/10926 24.11.2006. 910 11.12.2015. 05.09.2008. 27.04.2006, 1.103, Fiziska persona 94
Iznomātais valsts īpašums Ozolniekos, Stadiona ielā 2 VĪF 01.09.2005 25.10.95. nr.31-02/5571 (30.10.1995.) VĪF 14.02.1996. 47
Jaunbūve Cēsu rajonā, Priekuļu pagastā, Jāņmuižā, Sporta ielā 6a 1 jaunbūve Nav valsts īpašums 29.03.2006 1.89 Fiziska persona 08.06.2006. 09.06.2006. 1.17/5499 07.11.2006. 881 12.02.2009. 86
Jaunbūves Raunas pagastā, Raunas novadā, kadastra apzīmējumi 42760080087 001 un 002 31.08.2006 1.760 Fiziska persona 21.04.2010. 221
Katlu māja Smiltenē, Kalna ielā 2a Privatizācijas aģentūra 01.09.2005 1.17/9876 (28.10.1997.) 8.CBR a/s 29
Kometforts un Kometforta dambis, aizsardzības zonas zeme ap Daugavgrīvas cietoksni 31.08.2006 1.444 Fiziska persona 14.09.2006. Rīgas brīvostas teritorija
"Latvijas Dzelzceļš" divi bērnudārzi Rīgā, Brīvības gatvē 237 Satiksmes ministrija 01.09.2005 Fiziska persona
Latvijas Republikas Valsts statistikas komitejas Galvenais skaitļošanas centrs Statistikas komiteja 01.09.2005 1.17/3432 (16.04.1998.) Statistikas komiteja 31
Latvijas Republikas Zemessardzes štāba nepabeigtās celtniecības objekts Rīgā, Krasta ielā 99 Aizsardzības ministrija 01.09.2005 1.17/6643 (17.07.1997.) Aizsardzības ministrija 22.04.1998. 179 29
Latvijas tautsaimniecības vadītāju un speciālistu valsts institūts 01.09.2005 1.33/698-4958 (08.02.2002.) Latvijas tautsaimniecības VSVI 21.05.2003. 331 09.11.2011.
Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikas institūta četrstāvu laboratoriju korpuss Latvijas Zinātņu Akadēmija 01.09.2005 3.33/931-157 (26.01.1996.) Fiziska persona 10.10.1996.
Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikas institūta un Neorganiskās ķīmijas institūta objekti Latvijas Zinātņu Akadēmija 01.09.2005 1.33/5212 (08.05.1996.) Fiziska persona
Lidlauks "Vaiņode" Satiksmes ministrija 01.09.2005 08.07.94. (08.07.1994.) Liepājas aviāc. sporta centrs 20.07.1994.
Likvidētā valsts uzņēmuma "Ausma" valsts manta Rīgā, Sparģeļu ielā VĪF 01.09.2005 Nr.31-02/4860 26.09.95. (28.09.1995.) VĪF 24.10.1995. 18.01.1996. 15
Likvidētā valsts uzņēmuma "Rīgas tekstils" ķemdzijas fabrika VĪF 01.09.2005 25.10.95. nr.31-02/5571 (30.10.1995.) VĪF
Likvidētās Specializētās celtniecības montāžas pārvaldes valsts manta Rīgā, Puškina ielā 13 Nav valsts īpašums 01.09.2005 26.07.95. nr.3.1-12-01 (26.07.1995.) Zemkopības ministrija 05.09.1995. 13.12.1995. 753 24.03.2006. 16
Mācību korpuss (kadastra apzīmējums 0100 046 2019 001) Rīgā, Lomonosova ielā 1, k-1 un tai piekrītošais zemesgabals 1 ēka, piekrītošā zeme Izglītības un zinātnes ministrija 01.09.2005 1.17/3706 (09.07.2002.) Brīvā Attīstība SIA Licejs 05.07.2006. MK rīkojums Nr.500 29.12.2004, 1.17/4061, Brīvā Attīstība SIA Licejs 79
Mācību korpuss (kadastra apzīmējums 0100 046 2019 001) Rīgā, Lomonosova ielā 1, k-1 un tai piekrītošais zemesgabals 1 ēka, piekrītošā zeme Izglītības un zinātnes ministrija 01.09.2005 1.17/4061 (29.12.2004.) Brīvā Attīstība SIA Licejs 05.07.2006. MK rīkojums Nr.500 09.07.2002, 1.17/3706, Brīvā Attīstība SIA Licejs 79
Mācību korpuss Rīgā, Lomonosova ielā 1, k-5 (liters Nr.1, zemes kadastra Nr.0100 046 2033) Zeme 5747 kvm, 2 ēkas Nav valsts īpašums 16.06.2006 1.139 Ekonomikas un kultūras augstskola SIA 02.11.2006. 03.11.2006. 1.17/14331 29.11.2007. 753 06.04.2009. 126
Mākslinieku darbnīca Rīgā, Kreslera ielā 2 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.557 Fiziska persona Privatizācijas likuma IV d. Paziņots ierosinātājam 05.01.2007. Privatizāciju veic pašvaldība Pārsūtīts Rīgas domei (05.01.2007.) 
Nedzīvojamās telpas Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 8 25.11.2005 1.29 Diāna Plus SIA Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 01.12.2005. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 25.11.2005, 1.30, Pulkvedis SIA
Nedzīvojamās telpas Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 8 25.11.2005 1.30 Pulkvedis SIA Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 01.12.2005. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 25.11.2005, 1.29, Diāna Plus SIA
Nekustamais īpašms Jūrmalā, Jomas ielā 76 liters 3 (Pliekšāna ielā 16) VNĪA 01.09.2005 1.33/3287-1994 (03.05.1999.) Rapsodija Z.Lazdiņas IU 36
Nekustamais īpašums - vasarnīcas ēka (liters Nr.001) un zemesgabala 503/1057 d.d. Jūrmalā, Pilsoņu ielā 21, kadastra Nr. 1 ēka, zemes 503/1057 d.d. Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/4215-5648 (22.12.2003.) Fiziska persona 11.11.2005.;
19.09.2005.
1.17/7562;
1.17/9372
12.05.2006. 336 28.08.2007. 59
Nekustamais īpašums A.Čaka ielā 147, kadastra Nr.0100 035 0098 Zeme 2059 kvm, 4 ēkas Veselības ministrija 01.09.2005 1.33/3468-5937 (08.11.2004.) Dans G SIA 06.06.2006. MK rīkojums Nr.408 20.05.2005, 1.33/2006-6148, Auto Baltija SIA;
20.05.2005, 1.33/2003-6145, Līna S SIA;
20.05.2005, 1.33/2004-6146, Lautus SIA;
20.05.2005, 1.33/2005-6147, Auto Profils SIA
70
Nekustamais īpašums A.Čaka ielā 147, kadastra Nr.0100 035 0098 Zeme 2059 kvm, 4 ēkas Veselības ministrija 01.09.2005 1.33/2003-6145 (20.05.2005.) Līna S SIA 06.06.2006. MK rīkojums Nr.408 08.11.2004, 1.33/3468-5937, Dans G SIA;
20.05.2005, 1.33/2004-6146, Lautus SIA;
20.05.2005, 1.33/2006-6148, Auto Baltija SIA;
20.05.2005, 1.33/2005-6147, Auto Profils SIA
70
Nekustamais īpašums A.Čaka ielā 147, kadastra Nr.0100 035 0098 Zeme 2059 kvm, 4 ēkas Veselības ministrija 01.09.2005 1.33/2004-6146 (20.05.2005.) Lautus SIA 06.06.2006. MK rīkojums Nr.408 08.11.2004, 1.33/3468-5937, Dans G SIA;
20.05.2005, 1.33/2003-6145, Līna S SIA;
20.05.2005, 1.33/2006-6148, Auto Baltija SIA;
20.05.2005, 1.33/2005-6147, Auto Profils SIA
70
Nekustamais īpašums A.Čaka ielā 147, kadastra Nr.0100 035 0098 Zeme 2059 kvm, 4 ēkas Veselības ministrija 01.09.2005 1.33/2005-6147 (20.05.2005.) Auto Profils SIA 06.06.2006. MK rīkojums Nr.408 08.11.2004, 1.33/3468-5937, Dans G SIA;
20.05.2005, 1.33/2003-6145, Līna S SIA;
20.05.2005, 1.33/2006-6148, Auto Baltija SIA;
20.05.2005, 1.33/2004-6146, Lautus SIA
70
Nekustamais īpašums A.Čaka ielā 147, kadastra Nr.0100 035 0098 Zeme 2059 kvm, 4 ēkas Veselības ministrija 01.09.2005 1.33/2006-6148 (20.05.2005.) Auto Baltija SIA 06.06.2006. MK rīkojums Nr.408 08.11.2004, 1.33/3468-5937, Dans G SIA;
20.05.2005, 1.33/2003-6145, Līna S SIA;
20.05.2005, 1.33/2005-6147, Auto Profils SIA;
20.05.2005, 1.33/2004-6146, Lautus SIA
70
Nekustamais īpašums Aglonas novadā, Aglonas pagastā, Jaunaglonā, Ezerkalna ielā 3A (būves kad. apz. 7642 001 0014 009) 1 ēka Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.485 Fiziska persona 25.01.2007. 25.01.2007. 1.17/1096 23.05.2007. 293 11.01.2012. 148
Nekustamais īpašums Aizkraukles rajona Mazzalves pagastā, "Garvēderi", kadastra Nr.3266 010 0134 Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.37/4252 (23.12.2003.) Meliorprojekts v/u Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 02.01.2006. Nav privatizējams. Ieguldīts Valsts SIA "Zemkoības ministrijas nekustamie īpašumi" pamatkapitālā 07.05.2004, 1.33/1455-5743, Vides filmu studija SIA
Nekustamais īpašums Aizkraukles rajona Mazzalves pagastā, "Garvēderi", kadastra Nr.3266 010 0134 Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/1455-5743 (07.05.2004.) Vides filmu studija SIA Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 02.01.2006. Nav privatizējams. Ieguldīts Valsts SIA "Zemkoības ministrijas nekustamie īpašumi" pamatkapitālā 23.12.2003, 1.37/4252, Meliorprojekts v/u
Nekustamais īpašums Aizkraukles rajonā, Aiviekstes pagastā, "Kūģes" 28.08.2006 1.322 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 15.09.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (15.09.2006.) 
Nekustamais īpašums Aizkraukles rajonā, Aiviekstes pagastā, "Liepas" 28.08.2006 1.323 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 15.09.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (15.09.2006.) 
Nekustamais īpašums Aizkraukles rajonā, Aiviekstes pagastā, "Rušiņi", kad.nr.32420040148 31.08.2006 1.480 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 20.08.2014. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju
Nekustamais īpašums Aizkraukles rajonā, Bebru pagastā, "Domēni" Nav valsts īpašums 29.08.2006 1.350 Pilslejas z/s 22.12.2010. 29.12.2010. 1.17/9615 07.09.2011. 438 16.08.2012.
Nekustamais īpašums Aizkraukles rajonā, Jaunjelgavā, Oškalna ielā 3a, kad. Nr.3207 502 0709 Zemkopības ministrija 25.08.2006 1.280 Fiziska persona 08.02.2007. 09.02.2007. 1.17/2338 29.10.2007. MK rīkojums Nr.666 149
Nekustamais īpašums Aizkraukles rajonā, Jaunjelgavā, Oškalna ielā 6b, kad. Nr.3207 502 0717 Zemkopības ministrija 25.08.2006 1.280 Fiziska persona 08.02.2007. 09.02.2007. 1.17/2338 29.10.2007. MK rīkojums Nr.667 149
Nekustamais īpašums Aizkraukles rajonā, Jaunjelgavā, Oškalna ielā 7, kad. Nr.3207 502 0718 2 ēkas Nav valsts īpašums 25.08.2006 1.280 Fiziska persona 08.02.2007. 09.02.2007. 1.17/2338 23.05.2007. 296 22.05.2009. 149
Nekustamais īpašums Aizkraukles rajonā, Koknesē, Melioratoru ielā 1f, kadastra Nr.3260 013 0482 Zeme 11051 kvm, 1 ēka Nav valsts īpašums 28.08.2006 1.311 Ričards un kompānija SIA 31.10.2006. 01.11.2006. 1.17/14163 21.03.2007. 160 15.01.2008. 122
Nekustamais īpašums Aizputes novadā, Kazdangas pagastā, "Ziemciems", kadastra Nr.6468 003 0075 Zeme 248,12 ha (7 zemesgabali) un sešas būves Izglītības un zinātnes ministrija 11.05.2006 1.118 Dižcildi SIA 25.09.2008. 29.09.2008. 1.17/7863 18.06.2010. 343 193
Nekustamais īpašums Alojas novadā, Brīvzemnieku pagastā, Ozolmuiža, "Liellopu ferma", kadastra Nr.6648 006 0030 (bij.Ozolu lauksaimniecības skola) Zeme 3,2 ha, 5 ēkas Nav valsts īpašums 25.10.2005 1.22 Lejasbimberi z/s 08.12.2005. 1.17/10278 29.05.2006. 377 21.11.2011. 74
Nekustamais īpašums Alūksnes rajonā, Gaujienas pagastā, "Veri" Zemkopības ministrija 28.08.2006 1.301 Fiziska persona 22.01.2007. Neapbūvēta zeme Neapbūvēts zemesgabals. Nodots Zemes privatizācijas dienestam. (22.01.2007.) 
Nekustamais īpašums Alūksnes rajonā, Ilzenes pagastā, "Ezerlejas", kad.Nr.3652 503 0001 Nav valsts īpašums 01.09.2006 1.532 Fiziska persona Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 06.10.2006. Nav privatizējams. Ieguldīts VAS Vidzemes ceļi pamatkapitālā
Nekustamais īpašums Alūksnes rajonā, Jaunannas pagastā, "Mežtekas", kad. Nr.3658 004 0100 Zemkopības ministrija 16.08.2006 1.210 Fiziska persona 08.02.2007. 09.02.2007. 1.17/2338 04.09.2007. MK rīkojums 557 28.08.2006, 1.298, Fiziska persona 149
Nekustamais īpašums Alūksnes rajonā, Jaunannas pagastā, "Mežtekas", kad. Nr.3658 004 0100 Zemkopības ministrija 28.08.2006 1.298 Fiziska persona 08.02.2007. 09.02.2007. 1.17/2338 04.09.2007. MK rīkojums 557 16.08.2006, 1.210, Fiziska persona 149
Nekustamais īpašums Alūksnē, Kr.Barona ielā 15c, kadastra Nr.3601 517 3205 Biroja ēka un 1 palīgēka Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/352-6025 (28.01.2005.) Saiga 1 SIA 07.11.2005.;
15.09.2005.
1.17/7446;
1.17/9134
15.02.2006. 94 13.09.2006. 67
Nekustamais īpašums Aucē, Jelgavas ielā (Konservu pārstrādes cehs un gaļas pārstrādes cehs) Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.527 Fiziska persona Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 25.05.2007. Nav privatizējams. Ieguldīts SIA LLU mācību un pētījumu saimniecība Vecauce pamatkapitālā
Nekustamais īpašums Ādažu novadā, Kadagā, Kadaga 15 Zeme 0,1 ha, 3 ēkas Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.737 Tirdzniecības Centrs Kadaga SIA 01.07.2008. 02.07.2008. 1.17/5684 21.10.2008. 634 30.11.2011. 189
Nekustamais īpašums "Āres", Malnavas pag., Kārsavas nov.("Malnavas lauks. tehnikums") kadastra Nr.6868 009 0548 Zeme 2,8 ha, 3 ēkas, 2 bezsaimnieka ēkas Izglītības un zinātnes ministrija 31.08.2006 1.695 Fiziska persona 22.02.2007. 23.02.2007. 1.17/2776 08.06.2007. 358 150
Nekustamais īpašums "Āriņi" Ļaudonas pag., Madonas novadā, kadastra apz. 70700020140 30.08.2006 1.759 Fiziska persona 21.04.2010. 221
Nekustamais īpašums Bauskas nov., Skaistkalnes pag., Skaistkalne, Rīgas iela 2 (40800020348) 28.08.2006 1.325 Fiziska persona 13.11.2008. 714 31.08.2006, 1.516, Fiziska persona Fiziska persona
Nekustamais īpašums Bauskas nov., Skaistkalnes pag., Skaistkalne, Rīgas iela 2 (40800020348) 31.08.2006 1.516 Fiziska persona 13.11.2008. 714 28.08.2006, 1.325, Fiziska persona Fiziska persona
Nekustamais īpašums Bauskā, Rīgas ielā 3, kadastra Nr.4001 003 0030 Aizsardzības ministrija 23.08.2006 1.257 Fiziska persona 04.01.2007. 05.01.2007. 1.17/85 23.12.2008. MK rīkojums Nr.834 145
Nekustamais īpašums Bauskā, Uzvaras ielā 3 VNĪA 01.09.2005 1.33/1399-1442 (23.02.1999.) Bauskas Sv.Georgija pareizt. draudze 34
Nekustamais īpašums "Brīdāk-Bākuļi" Jelgavas rajona Glūdas pagastā, zemes kadastra Nr.5452 004 0084  31.08.2006 1.731 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 22.10.2007. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 31.08.2006, 1.733, Fiziska persona ;
31.08.2006, 1.732, Fiziska persona
Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (22.10.2007.) 
Nekustamais īpašums "Brīdāk-Bākuļi" Jelgavas rajona Glūdas pagastā, zemes kadastra Nr.5452 004 0084  31.08.2006 1.732 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 22.10.2007. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 31.08.2006, 1.733, Fiziska persona Fiziska persona;
31.08.2006, 1.731, Fiziska persona
Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (22.10.2007.) 
Nekustamais īpašums "Brīdāk-Bākuļi" Jelgavas rajona Glūdas pagastā, zemes kadastra Nr.5452 004 0084  31.08.2006 1.733 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 22.10.2007. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 31.08.2006, 1.732, Fiziska persona ;
31.08.2006, 1.731, Fiziska persona
Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (22.10.2007.) 
Nekustamais īpašums Brunavas pagastā, "Tervidāni", kadastra Nr.4046 019  0007 Zeme 1,54 ha, 2 ēkas Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/2238-5807 (22.07.2004.) Iekšlietu ministrija 11.11.2005.;
15.09.2005.
1.17/7445;
1.17/9369
13.02.2006. 81 16.10.2006. 64
Nekustamais īpašums (būves kadastra apzīmējums 01000170067 008) un tai piekrītošais zemesgabals Rīgā, Hospitāļu ielā 55 1 ēka un piekrītošā zeme Aizsardzības ministrija 01.09.2005 1.33/186-5370 (13.01.2003.) Zeltiņi M SIA 28.07.2010. MK rīkojums 21.02.2005, 1.33/682-6054, Zeltiņi M SIA
Nekustamais īpašums (būves kadastra apzīmējums 01000170067 008) un tai piekrītošais zemesgabals Rīgā, Hospitāļu ielā 55 1 ēka un piekrītošā zeme Aizsardzības ministrija 01.09.2005 1.33/682-6054 (21.02.2005.) Zeltiņi M SIA 28.07.2010. MK rīkojums 13.01.2003, 1.33/186-5370, Zeltiņi M SIA
Nekustamais īpašums Cesvaines lauku teritorijā, Madonas rajonā "Ezertaureņi", kadastra Nr.7027 002 0055 31.08.2006 1.741 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 18.05.2007. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (18.05.2007.) 
Nekustamais īpašums Cesvaines lauku teritorijā, Madonas rajonā "Lejas Alitāni" Cesvaines l.t., Madonas rajonā 31.08.2006 1.740 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 18.05.2007. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (18.05.2007.) 
Nekustamais īpašums Cesvainē, Raiņa ielā 4 31.08.2006 1.742 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 18.05.2007. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 31.08.2006, 1.742, Fiziska persona Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (18.05.2007.) 
Nekustamais īpašums Cesvainē, Raiņa ielā 4 31.08.2006 1.742 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 18.05.2007. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 31.08.2006, 1.742, Fiziska persona Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (18.05.2007.) 
Nekustamais īpašums Cesvainē, Rūpnīcas ielā 1a Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.739 Fiziska persona 10.07.2007. Privātīpašums - ēkas Ēkas nav valsts īpašums. Privatizējama zeme  (10.07.2007.)
Nekustamais īpašums Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.514 Fiziska persona Privatizācijas likuma IV d. Paziņots ierosinātājam 13.12.2006. Privatizāciju veic pašvaldība Pārsūtīts Cēsu pilsētas domei (13.12.2006.) 
Nekustamais īpašums Cēsīs, Piebalgas ielā 19, kadastra Nr.4201 004 0801 Veselības ministrija 28.08.2006 1.292 Ekoteks SIA  15.05.2007. 16.05.2007. 1.17/5555 28.04.2010. MK rīkojums Nr.239 164
Nekustamais īpašums Cēsu raj, Priekuļu pag., Priekuļos, Egļu gatvē 10, kad.Nr.4272 007 0828 Zeme 0,3082 ha un 1 ēka Nav valsts īpašums 22.08.2006 1.249 Okrašinskis un Beķeris SIA 04.12.2007. 06.12.2007. 1.17/12240 Likums par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju 74.p.7.d. Paziņots ierosinātājam 06.09.2006. Dienesta viesnīca. Privatizācijai netiek nodotas dienesta viesnīcas 27.02.2008. 94 15.12.2008. 183
Nekustamais īpašums Cēsu rajonā, Amatas novadā, Drabešu pagastā, Zivju audzētava "Kārļi", kad.Nr.4246 008 0033 Zemkopības ministrija 31.08.2006 1.423 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 25.01.2007. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju Meži (25.01.2007.) 
Nekustamais īpašums Cēsu rajonā, Drustu pagastā, "Kalēju māja" 01.12.2005 1.31 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 20.03.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju
Nekustamais īpašums Cēsu rajonā, Priekuļu pagastā "Cēsu lidlauks", kadastra Nr.4272 506 0006 4 ēkas Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.724 Vidzemes Aeroklubs biedrība 10.05.2007. 11.05.2007. 1.17/5333 16.06.2008. 333 24.07.2009. 163
Nekustamais īpašums Cēsu rajonā, Priekuļu pagastā, Priekuļos, Dārza ielā 17, kadastra Nr.4272 007 0596 Zeme 1,01 ha, 1 ēka Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/3404-5586 (03.10.2003.) Fiziska persona 07.11.2005.;
13.09.2005.
1.17/7352;
1.17/9135
15.02.2006. 93 31.10.2006. 58
Nekustamais īpašums Cēsu rajonā, Priekuļu pagastā, Priekuļos, Egļu gatvē 12 Zeme 5574 kvm un 1 ēka Nav valsts īpašums 22.08.2006 1.251 Okrašinskis un Beķeris SIA 04.12.2007. 06.12.2007. 1.17/12240 Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 06.09.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 27.02.2008. 94 15.12.2008. 183
Nekustamais īpašums Cēsu rajonā, Priekuļu pagastā, Priekuļos, Egļu gatvē 14 Zeme 0,4111 ha un 1 ēka Nav valsts īpašums 22.08.2006 1.248 Okrašinskis un Beķeris SIA 04.12.2007. 06.12.2007. 1.17/12240 Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 06.09.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 27.02.2008. 94 15.12.2008. 183
Nekustamais īpašums Cēsu rajonā, Priekuļu pagastā, Priekuļos, Izstādes ielā 2, kadastra Nr.4272 007 0592 Zeme 15300 kvm un 1 ēka Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/2404-5835 (05.08.2004.) Warss SIA firma 11.11.2005.;
15.09.2005.
1.17/7445;
1.17/9369
13.02.2006. 81 30.01.2014. 28.09.2007. 64
Nekustamais īpašums Cēsu rajonā, Priekuļu pagastā, Priekuļos, Izstādes ielā 2a, kadastra Nr.4272 007 0591 Zeme 0,0945 ha, 1 palīgēka Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/1266-5735 (19.04.2004.) Zemkopības ministrija 11.11.2005.;
19.09.2005.
1.17/7562;
1.17/9372
12.05.2006. 336 06.02.2007. 59
Nekustamais īpašums Cēsu rajonā, Priekuļu pagastā, "Spārni" (lidlauks) Zeme 2.62 ha, 5 ēkas Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.724 Vidzemes Aeroklubs biedrība 10.05.2007. 11.05.2007. 1.17/5333 16.06.2008. 333 18.12.2009. 163
Nekustamais īpašums Cēsu rajonā, Straupes pagastā, "Atpūtas bāze Riebiņi", kad. Nr.4282 005 0083 Dz.māja, pirts, vasaras māja, saimn.ēka, šķūnis, noliktava, nojume, siltumn.pamati, art.aka, zeme 8804 m2 Nav valsts īpašums 27.07.2006 1.169 LLT Investīcijas SIA 15.05.2007. 16.05.2007. 1.17/5555 Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 10.08.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 20.08.2007. 523 18.02.2009. 164
Nekustamais īpašums Cēsu rajonā, Straupes pagastā, "Zivju audzētava Brasla" Zemkopības ministrija 31.08.2006 1.443 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 28.02.2007. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju Meži (16.02.2007.) 
Nekustamais īpašums Daugavpilī, Aviācijas ielā 25 1 ēka, zeme 3821 m2 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.605 Šafrans SIA 24.04.2007. 26.04.2007. 1.17/4950 20.08.2007. 525 03.03.2008. 160
Nekustamais īpašums Daugavpilī, Aviācijas ielā 49 1 ēka, zeme 3018 m2 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.604 Fiziska persona 24.04.2007. 26.04.2007. 1.17/4950 20.08.2007. 525 03.03.2008. 160
Nekustamais īpašums Daugavpilī, Balvu ielā 5 Zemkopības ministrija 21.08.2006 1.233 Fiziska persona 26.09.2006. 27.09.2006. 1.17/11750 25.10.2006. Ierosinājums atsaukts Ierosinājums atsaukts (25.10.2006.)  100
Nekustamais īpašums Daugavpilī, Daugavas ielā 38, kadastra Nr.0500 011 0503 Zeme 39954 kvm, jaunbūve Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.749 Daugavpils futbola federācija 15.04.2008. 17.04.2008. 1.17/3944 16.06.2008. 332 12.02.2009. 187
Nekustamais īpašums Daugavpilī, Ģenerālmajora Činnova ielā 118 1 ēka, zeme 441 m2 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.603 Fiziska persona 24.04.2007. 26.04.2007. 1.17/4950 20.08.2007. 525 03.03.2008. 160
Nekustamais īpašums Daugavpilī, Ģenerāļa Lagodjuka ielā 29 1 ēka, zeme 1512 m2 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.605 Šafrans SIA 24.04.2007. 26.04.2007. 1.17/4950 20.08.2007. 525 03.03.2008. 160
Nekustamais īpašums Daugavpilī, Možaiska ielā 62 1 ēka-noliktava, zeme 1989 m2 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.604 Fiziska persona 24.04.2007. 26.04.2007. 1.17/4950 20.08.2007. 525 03.03.2008. 160
Nekustamais īpašums Daugavpilī, Popova ielā 26 1 ēka, zeme 3557 m2 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.605 Šafrans SIA 24.04.2007. 26.04.2007. 1.17/4950 20.08.2007. 525 03.03.2008. 160
Nekustamais īpašums Daugavpilī, Popova ielā 45 1 ēka, zeme 2873 m2 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.605 Šafrans SIA 24.04.2007. 26.04.2007. 1.17/4950 20.08.2007. 525 03.03.2008. 160
Nekustamais īpašums "Dālijas" Ērgļu pag., Ērgļu nov., kadastra Nr.70540050053 (bij. "Ērgļu arodvidusskola" daļa) 3 zemesgabali ar kopējo platību 61,6 ha un 2 būves Nav valsts īpašums 28.08.2006 1.309 Fiziska persona 22.10.2009. 23.10.2009. 1.17/7961 23.03.2011. 120 14.08.2017. 205
Nekustamais īpašums Dobeles novadā, Naudītes pagastā, "Brieži -1", kadastra Nr.4680 005 0060 Zeme 3,12 ha, 2 ēkas, 1 palīgēka Nav valsts īpašums 15.12.2005 1.36 Fiziska persona 16.02.2006. 1.17/1883 30.05.2007. 313 28.02.2013. 78
Nekustamais īpašums Dobeles rajonā, Jaunbērzes pagastā, "Apšupes" 31.08.2006 1.534 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 14.09.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju Pārsūtīts Jaunbērzes pag. padomei (14.09.2006.) 
Nekustamais īpašums Dobeles rajonā, Jaunbērzes pagastā "Luste" Zeme 7,28 ha un pils (drupas) Nav valsts īpašums 24.08.2006 1.270 Fiziska persona 21.12.2006. 21.12.2006. 1.17/15957 23.05.2007. 294 01.08.2008. 144
Nekustamais īpašums Dobeles rajonā, Lielauces pagastā, "Lielauces pils" Zemkopības ministrija 31.08.2006 1.411 Fiziska persona 21.10.2008. Ēkas - privātīpašums 31.08.2006, 1.440, Falks SO
Nekustamais īpašums Dobeles rajonā, Lielauces pagastā, "Lielauces pils" Zemkopības ministrija 31.08.2006 1.440 Falks SO 21.10.2008. Ēkas - privātīpašums 31.08.2006, 1.411, Fiziska persona
Nekustamais īpašums Dobeles rajonā, Naudītes pagastā, "Brieži-2" 3 kūtis (1jaunbūve), 2 šķūņi (1 jaunbūve), kautuve, 2 dzelzsbet.ēkas Nav valsts īpašums 21.08.2006 1.245 Fiziska personas, Fiziska persona 21.11.2006. 23.11.2006. 1.17/14960 23.05.2007. 292 09.11.2007. 139
Nekustamais īpašums Dobeles rajonā, Naudītes pagastā, "Ezernieki" Zeme 55,6 ha, 1 šautuve Izglītības un zinātnes ministrija 15.12.2005 1.36 Fiziska persona 25.09.2008. 29.09.2008. 1.17/7863 12.06.2013. MK rīkojums Nr.241 17.02.2006, 1.61, Fiziska persona ;
31.08.2006, 1.754, Fiziska persona
Meži (13.02.2007.)  193
Nekustamais īpašums Dobeles rajonā, Naudītes pagastā, "Ezernieki" Zeme 55,6 ha, 1 šautuve Izglītības un zinātnes ministrija 17.02.2006 1.61 Fiziska persona 25.09.2008. 29.09.2008. 1.17/7863 12.06.2013. MK rīkojums Nr.241 15.12.2005, 1.36, Fiziska persona Fiziska persona;
31.08.2006, 1.754, Fiziska persona
Meži (13.02.2007.)  193
Nekustamais īpašums Dobeles rajonā, Naudītes pagastā, "Ezernieki" Zeme 55,6 ha, 1 šautuve Izglītības un zinātnes ministrija 31.08.2006 1.754 Fiziska persona 25.09.2008. 29.09.2008. 1.17/7863 12.06.2013. MK rīkojums Nr.241 15.12.2005, 1.36, Fiziska persona Fiziska persona;
17.02.2006, 1.61, Fiziska persona
Meži (13.02.2007.)  193
Nekustamais īpašums Dobeles rajonā, Naudītes pagastā, "Lielapgulde" Zeme 72,6 ha, 7 ēkas, 8 palīgēkas Izglītības un zinātnes ministrija 15.12.2005 1.36 Fiziska persona 25.09.2008. 29.09.2008. 1.17/7863 12.06.2013. MK rīkojums Nr.242 31.08.2006, 1.438, Fiziska persona Meži (13.02.2007.)  193
Nekustamais īpašums Dobeles rajonā, Naudītes pagastā, "Lielapgulde" Zeme 72,6 ha, 7 ēkas, 8 palīgēkas Izglītības un zinātnes ministrija 31.08.2006 1.438 Fiziska persona 25.09.2008. 29.09.2008. 1.17/7863 12.06.2013. MK rīkojums Nr.242 15.12.2005, 1.36, Fiziska persona Meži (13.02.2007.)  193
Nekustamais īpašums Dobelē, Brīvības ielā 15b Zemkopības ministrija 31.08.2006 1.562 Fiziska persona 22.02.2007. 23.02.2007. 1.17/2776 19.07.2007. MK rīkojums 446 150
Nekustamais īpašums Dobelē, Gaismas ielā 4 31.08.2006 1.730 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 30.01.2007. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (30.01.2007.) 
Nekustamais īpašums Dunikas pagastā "Liepājas EER atpūtas bāze" zemes kadastra Nr.6452 008 0078 14.08.2006 1.205 Fiziska persona 23.08.2006. Neapbūvēta zeme Privatizējama tikai zeme. Ierosinājums atdots Zemes privatizācijas dienestam (23.08.2006.) 
Nekustamais īpašums dzelzceļa pievadceļš Rīgā, Katlakalna ielā 9 Nav valsts īpašums 31.03.2006 1.90 Baltlains Intern SIA 19.06.2006. Privātīpašums
Nekustamais īpašums "Eglītes" Dobeles rajonā, Auru pagastā, kadastra Nr.4646 005 0040 2 ēkas, zeme 13,78 ha, 18 mazēkas un pagaidu būves Nav valsts īpašums 02.03.2006 1.67 Jūsu Grupa SIA 26.04.2007. 27.04.2007. 1.17/5000 16.06.2008. 331 20.05.2010. 03.04.2006, 1.92, Jānītis SIA Meži (13.02.2007.)  162
Nekustamais īpašums "Eglītes" Dobeles rajonā, Auru pagastā, kadastra Nr.4646 005 0040 2 ēkas, zeme 13,78 ha, 18 mazēkas un pagaidu būves Nav valsts īpašums 03.04.2006 1.92 Jānītis SIA 26.04.2007. 27.04.2007. 1.17/5000 16.06.2008. 331 20.05.2010. 02.03.2006, 1.67, Jūsu Grupa SIA Meži (13.02.2007.)  162
Nekustamais īpašums Grobiņā, Lielā ielā 72, kadastra Nr.6409 006 0023 Aizsardzības ministrija 31.08.2006 1.697 Fiziska persona 04.01.2007. 05.01.2007. 1.17/85 13.12.2006. MK rīkojums Nr.959 par nodošanu pašvaldības īpašumā Pārsūtīts pašvaldībai (24.05.2007.)  145
Nekustamais īpašums Gulbenes novadā, Druvienas pagastā, "Lazdas", kadastra Nr.5052 001 0080 Zeme 1,17 ha, 2 ēkas, 1 sūkņu ēka ar artēzisko urbumu Nav valsts īpašums 06.06.1994 Rīgas zvejniecība valsts a/s 26.05.2005. 29.11.2013.
Nekustamais īpašums Gulbenes rajonā, (jaunbūve) "Lejasciema iecirknis" Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.532 Fiziska persona Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 06.10.2006. Nav privatizējams. Ieguldīts VAS Vidzemes ceļi pamatkapitālā
Nekustamais īpašums Gulbenes rajonā, Jaungulbenes pagastā, "Jaungulbenes lauksaimniecības skola nr.15" Izglītības un zinātnes ministrija 31.08.2006 1.614 Fiziska persona 01.02.2007. Privatizējama tikai zeme Privatizējama tikai zeme. Ierosinājums atdots Zemes privatizācijas dienestam (31.01.2007.) 
Nekustamais īpašums Gulbenes rajonā, Jaungulbenes pagastā, "Jaungulbenes ozolāji" (kad.Nr.5060 004 0340) Zeme 196,76 ha, 1 ēka Nav valsts īpašums 29.11.2005 1.756 Fiziska persona 13.11.2008. 14.11.2008. 1.17/8961 13.02.2009. 112 20.11.2009. 196
Nekustamais īpašums Gulbenes rajonā, Rankas pagastā, dzelzceļa posmā Ieriķi-Gulbene 31.08.2006 1.660 Fiziska persona 27.02.2007. Privātīpašums - ēkas Privatizējama tikai zeme. Ierosinājums atdots Zemes privatizācijas dienestam (27.02.2007.) 
Nekustamais īpašums Gulbenes rajonā, Stradu pagastā "Gulbenes virsmežniecība", kadastra Nr.5090 502 0018 Zeme 0,261 ha, 1 ēka Nav valsts īpašums 21.08.2006 1.235 Gaujas koks SIA 08.02.2007. 09.02.2007. 1.17/2338 23.05.2007. 296 15.12.2009. 149
Nekustamais īpašums Gulbenes rajonā, Tirzas pagastā, "Alsupes", kad.nr.50940080005 Nav valsts īpašums 29.08.2006 1.354 Fiziska persona 11.11.2011. Privātīpašums
Nekustamais īpašums Gulbenē, Līkajā ielā 13a, kadastra Nr.5001 507 3540 1 ēka, 2 palīgēkas Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/85-5679 (12.01.2004.) Zemkopības ministrija 11.11.2005.;
19.09.2005.
1.17/7562;
1.17/9372
12.05.2006. 336 31.10.2006. 59
Nekustamais īpašums Ikšķilē, Pārbrauktuves ielā 4 30.08.2006 1.364 Fiziska persona 25.10.2006. Atsavina VNĪA Privatizējama tikai zeme. Ierosinājums atdots Zemes privatizācijas dienestam. (02.10.2006.) 
Nekustamais īpašums J.Asara ielā 5, kadastra Nr.0100 537 0045 1 ēka Veselības min.-ēka, Finanšu min.- zeme 01.09.2005 1.33/4670-5278 (10.09.2002.) Fiziska persona 01.12.2006. MK rīkojums Nr.922 68
Nekustamais īpašums Jaunjelgavas novadā, Daudzeses pagastā, "Pātes" Zeme 5,05 ha, 4 būves Nav valsts īpašums 25.08.2006 1.286 Mērnieks mednieku klubs 19.03.2009. 23.03.2009. 1.17/3185 01.07.2010. 375 07.10.2013. MK rīkojums Nr.376 "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Pātes" Daudzeses p., Jaunjelgavas n.". (01.07.2010.)  200
Nekustamais īpašums Jaunjelgavas novadā, Jaunjelgavā, Oškalna ielā 6, kadastra Nr.3207 502 2503 1 ēka Zemkopības ministrija 25.08.2006 1.280 Fiziska persona 08.02.2007. 09.02.2007. 1.17/2338 23.04.2014. MK rīkojums Nr.170 149
Nekustamais īpašums Jaunjelgavas novadā, Sērenes pagastā, "Zivju audzētava Sērene" un Transformatoru ēka Zeme 118,51 ha, 7 ēkas Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.589 Stena IS SIA 10.02.2009. 12.02.2009. 1.17/1857 07.10.2009. 676 30.11.2011. Meži (12.02.2007.) ;
MK rīkojums Nr.677 "Par atteikumu nodot priv. daļu no nek. īp. "Zivju audzētava Sērene" Jaunjelgavas nov. Sērenes p." (07.10.2009.) 
198
Nekustamais īpašums Jaunjelgavā, Uzvaras ielā 28 30.08.2006 1.653 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 18.09.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (18.09.2006.) 
Nekustamais īpašums Jelgavas novadā, Glūdas pagastā, Maliņas ferma, kad.nr.54520010222 Zeme 0,45 ha; 1 ēka Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.703 Fiziska persona 17.04.2014. 13.11.2008.;
23.09.2014.
542;
714
28.08.2017. 1
Nekustamais īpašums Jelgavas raj., Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Ozolniekos, Rīgas ielā 1a, kadastra Nr.5466 001 0718 Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/1640-5755 (25.05.2004.) Zemkopības ministrija Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 21.12.2005. Nav privatizējams. Ieguldīts Valsts SIA "Zemkoības ministrijas nekustamie īpašumi" pamatkapitālā 20.04.2005, 1.33/1656-6120, Teco SIA
Nekustamais īpašums Jelgavas raj., Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Ozolniekos, Rīgas ielā 1a, kadastra Nr.5466 001 0718 Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/1656-6120 (20.04.2005.) Teco SIA Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 21.12.2005. Nav privatizējams. Ieguldīts Valsts SIA "Zemkoības ministrijas nekustamie īpašumi" pamatkapitālā 25.05.2004, 1.33/1640-5755, Zemkopības ministrija
Nekustamais īpašums Jelgavas rajona Glūdas pagastā "Bērzones", kadastra apzīmējums 5452 006 0109 31.08.2006 1.714 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 29.01.2007. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (29.01.2007.) 
Nekustamais īpašums Jelgavas rajonā, Glūdas pagastā "Vaivadas", kadastra apzīmējums 5452 007 0093 31.08.2006 1.707 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 23.01.2007. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (23.01.2007.) 
Nekustamais īpašums Jelgavas rajonā, Ozolniekos, Zvaigžņu ielā 2, kadastra Nr.5466 001 0719 Zeme 0,893 ha, 2 ēkas Nav valsts īpašums 08.08.2006 1.188 Ritums SIA 26.09.2006. 27.09.2006. 1.17/11750 17.01.2007. 31 14.08.2007. 100
Nekustamais īpašums Jelgavas rajonā, Vilces pagastā, "Upenieki", kadastra Nr.5490 505 0046 Zemkopības ministrija 28.07.2006 1.170 Galzemji z/s Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 11.08.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 28.08.2006, 1.324, Fiziska persona ;
30.08.2006, 1.372, Fiziska persona;
30.08.2006, 1.372, Fiziska persona;
30.08.2006, 1.372, Fiziska persona
Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (11.05.2007.) 
Nekustamais īpašums Jelgavas rajonā, Vilces pagastā, "Upenieki", kadastra Nr.5490 505 0046 Zemkopības ministrija 28.08.2006 1.324 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 09.05.2007. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 28.07.2006, 1.170, Galzemji z/s;
30.08.2006, 1.372, Fiziska persona;
30.08.2006, 1.372, Fiziska persona;
30.08.2006, 1.372, Fiziska persona
Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (11.05.2007.) 
Nekustamais īpašums Jelgavas rajonā, Vilces pagastā, "Upenieki", kadastra Nr.5490 505 0046 Zemkopības ministrija 30.08.2006 1.372 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 09.05.2007. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 28.07.2006, 1.170, Galzemji z/s;
28.08.2006, 1.324, Fiziska persona;
30.08.2006, 1.372, Fiziska persona;
30.08.2006, 1.372, Fiziska persona
Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (11.05.2007.) 
Nekustamais īpašums Jelgavas rajonā, Vilces pagastā, "Upenieki", kadastra Nr.5490 505 0046 Zemkopības ministrija 30.08.2006 1.372 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 09.05.2007. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 28.07.2006, 1.170, Galzemji z/s;
28.08.2006, 1.324, Fiziska persona;
30.08.2006, 1.372, Fiziska persona;
30.08.2006, 1.372, Fiziska persona
Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (11.05.2007.) 
Nekustamais īpašums Jelgavas rajonā, Vilces pagastā, "Upenieki", kadastra Nr.5490 505 0046 Zemkopības ministrija 30.08.2006 1.372 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 09.05.2007. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 28.07.2006, 1.170, Galzemji z/s;
28.08.2006, 1.324, Fiziska persona;
30.08.2006, 1.372, Fiziska persona;
30.08.2006, 1.372, Fiziska persona
Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (11.05.2007.) 
Nekustamais īpašums Jelgavā, Dambja ielā 43 Veselības ministrija 31.08.2006 1.450 Fiziska persona 23.09.2008. 25.09.2008. 1.17/7807 05.10.2011. Neapbūvēta zeme Ievērojot Ekonomikas ministrijas vēstuli Nr.231.2-1-9389 ierosinājums pārsūtīts VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (05.10.2011.)  192
Nekustamais īpašums Jelgavā, Dambja ielā 94a (zemes kadastra apz. 0900 008 0090) 1 ēka un piekrītošā zeme Nav valsts īpašums 28.06.2006 1.143 Igate ceļu būvniecības sabiedrība SIA 24.08.2006. 25.08.2006. 1.17/885 13.12.2006. 966 29.08.2008. 91
Nekustamais īpašums Jelgavā, Dobeles ielā 43 Zemkopības ministrija 21.08.2006 1.237 LV Finance Group SIA 23.11.2006. 23.11.2006. 1.17/14953 20.06.2007. MK rīkojums 381 140
Nekustamais īpašums Jelgavā, Emīla Dārziņa ielā 14 Zeme 8264kvm, 4 ēkas, 6 būves Nav valsts īpašums 03.08.2006 1.179 Braslas z/s 15.09.2006. 22.09.2006. 1.17/11194 17.01.2007. 30 24.08.2007. 97
Nekustamais īpašums Jelgavā, Filozofu ielā 72 (zemes kadastra apz. 0900 008 0088) 2 ēkas (garāža un pagrabs) un piekrītošā zeme Nav valsts īpašums 28.06.2006 1.144 Igate ceļu būvniecības sabiedrība SIA 24.08.2006. 25.08.2006. 1.17/885 13.12.2006. 966 26.06.2008. 91
Nekustamais īpašums Jelgavā, Filozofu ielā 74 Nav valsts īpašums 17.08.2006 1.215 Alis SIA 20.12.2006. 03.01.2007. 1.17/20 06.06.2007. 337 26.06.2008. 141
Nekustamais īpašums Jelgavā, Katoļu ielā 18 01.09.2005 Fiziska persona
Nekustamais īpašums Jelgavā, Kārklu ielā 67a (zemes kadastra apz. 0900 008 0537) 1 ēka - garāža un piekrītošā zeme Nav valsts īpašums 29.06.2006 1.146 Fiziska persona 24.08.2006. 25.08.2006. 1.17/885 13.12.2006. 966 03.06.2008. 91
Nekustamais īpašums Jelgavā, Kristapa Helmaņa ielā 1, kadastra Nr.0900 027 0142 Zemkopības ministrija 02.03.2006 1.68 Alis SIA 08.06.2006. 09.06.2006. 1.17/5499 30.10.2006. MK rīkojums Nr.834 86
Nekustamais īpašums Jelgavā, Palīdzības ielā 4 (0900 006 0265) Zeme 3418 kvm, 4 ēkas Nav valsts īpašums 28.08.2006 1.331 Slokas celtnieks SIA 04.09.2007. 11.09.2007. 1.17/9257 28.12.2010. 756 20.12.2013. 178
Nekustamais īpašums Jelgavā, Rīgas ielā 22 Zemkopības ministrija 28.08.2006 1.300 Fiziska persona 23.11.2006. 23.11.2006. 1.17/14953 04.09.2007. MK rīkojums 558 140
Nekustamais īpašums Jelgavā, Rožu ielā 7 31.08.2006 1.447 Specialis a/s Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 27.09.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju Pārsūtīts pašvaldībai (27.09.2006.) 
Nekustamais īpašums Jelgavā, Rubeņu ceļš 2 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.455 Fiziska persona 25.09.2006. Privātīpašums
Nekustamais īpašums Jelgavā, Zemgales prosp. 3A (kadastra apzīmējums 0900 006 0122 002) 1 ēka, piekrītošā zeme Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/29-5988 (03.01.2005.) Jelgavfarm SIA 03.04.2007. 05.04.2007. 1.17/4306 26.10.2007. 664 07.11.2014. 156
Nekustamais īpašums Jēkabpilī, Tulpju ielā 23, kad. nr.5601 002 1394 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.515 Fiziska persona 04.10.2006. Privātīpašums
Nekustamais īpašums Jūrmalā, 18.līnijā 5 01.09.2005 1.33/2841-1950 (15.04.1999.) Fiziska persona 35
Nekustamais īpašums Jūrmalā, 20.līnijā 1a VNĪA 01.09.2005 1.33/6901-2432 (30.09.1999.) Jaunpagasts SIA 37
Nekustamais īpašums Jūrmalā, 2.līnijā 10 liters 1 VNĪA 01.09.2005 1.33/3050-1968 (23.04.1999.) Fiziska persona 36
Nekustamais īpašums Jūrmalā, 5.līnijā 1a, kad.nr.1300 007 1404 Finanšu ministrija 31.08.2006 1.505 L Nami SIA 12.12.2006. 22.12.2006. 1.17/16067 23.12.2008. MK rīkojums Nr.841 Aizsargjosla (03.11.2006.)  143
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Aglonas ielā 4, kad.Nr.1300 008 2807 Zeme 1841 kvm, 3 ēkas Nav valsts īpašums 22.08.2006 1.247 Fiziska persona 17.10.2006. 18.10.2006. 1.17/13377 07.02.2007. 80 12.04.2010. 109
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Amulas ielā 2b Labklājības ministrija 01.09.2005 1.33/2463-6252 (16.08.2005.) Nemo mājas SIA Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 02.02.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 31.08.2006, 1.478, Nemo Real SIA Aizsargjosla; dzīvojamā māja (03.11.2006.) 
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Amulas ielā 2b Labklājības ministrija 31.08.2006 1.478 Nemo Real SIA 16.08.2005, 1.33/2463-6252, Nemo mājas SIA Aizsargjosla; dzīvojamā māja (03.11.2006.) 
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Amulas ielā 2d Labklājības ministrija 01.09.2005 1.33/2962-6251 (16.08.2005.) Nemo mājas SIA Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 02.02.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 31.08.2006, 1.478, Nemo Real SIA Aizsargjosla; dzīvojamā māja (03.11.2006.) 
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Amulas ielā 2d Labklājības ministrija 31.08.2006 1.478 Nemo Real SIA 16.08.2005, 1.33/2962-6251, Nemo mājas SIA Aizsargjosla; dzīvojamā māja (03.11.2006.) 
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Amulas ielā 4, kad.nr. 1300 011 1305 Zeme 1264 kvm, 2 būves Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/2381-6188 (20.06.2005.) Nemo mājas SIA 12.12.2006. 22.12.2006. 1.17/16067 Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 22.02.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 27.03.2008. 155 06.04.2010. 02.01.2006, 1.41, Fiziska persona;
30.08.2006, 1.397, Fiziska persona
Aizsargjosla (03.11.2006.)  143
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Amulas ielā 4, kad.nr. 1300 011 1305 Zeme 1264 kvm, 2 būves Nav valsts īpašums 02.01.2006 1.41 Fiziska persona 12.12.2006. 22.12.2006. 1.17/16067 Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 22.02.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 27.03.2008. 155 06.04.2010. 20.06.2005, 1.33/2381-6188, Nemo mājas SIA;
30.08.2006, 1.397, Fiziska persona
Aizsargjosla (03.11.2006.)  143
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Amulas ielā 4, kad.nr. 1300 011 1305 Zeme 1264 kvm, 2 būves Nav valsts īpašums 30.08.2006 1.397 Fiziska persona 12.12.2006. 22.12.2006. 1.17/16067 27.03.2008. 155 06.04.2010. 20.06.2005, 1.33/2381-6188, Nemo mājas SIA;
02.01.2006, 1.41, Fiziska persona
Aizsargjosla (03.11.2006.)  143
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Amulas ielā 6, kadastra apzīmējums 13000111308, ...002 2 ēkas Labklājības ministrija 01.09.2005 1.33/2378-6185 (20.06.2005.) Nemo mājas SIA 02.02.2009. MK rīkojums Nr.77 31.08.2006, 1.478, Nemo Real SIA Aizsargjosla (03.11.2006.) 
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Amulas ielā 6, kadastra apzīmējums 13000111308, ...002 2 ēkas Labklājības ministrija 31.08.2006 1.478 Nemo Real SIA 05.02.2008. 07.02.2008. 1.17/1806 02.02.2009. MK rīkojums Nr.77 20.06.2005, 1.33/2378-6185, Nemo mājas SIA Aizsargjosla (03.11.2006.)  185
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Asaru dzelzceļa stacijas kafejnīca Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.726 Fiziska persona Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 29.06.2007. Nav privatizējams. Ieguldīts VAS Latvijas dzelzceļš pamatkapitālā
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Asaru prospektā 59 Zeme 13078 kvm, 1 jaunbūve, 3 pagaidu būves Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/1603-6113 (14.04.2005.) Sportrehs SIA 28.10.2005. 1.17/8883 24.11.2006. 914 01.12.2015. 21.02.2008. 72
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5, kad.nr.13000214813 28.08.2006 1.318 Fiziska persona 13.11.2008. 714
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Atbalss ielā 4, kadastra Nr.1300 021 5706 009 1 ēka Nav valsts īpašums 28.08.2006 1.317 Fiziska persona 04.09.2007. 11.09.2007. 1.17/9257 06.05.2010. 250 27.08.2013. 178
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Baznīcas ielā 2b, kadastra Nr.1300 010 0104 Finanšu ministrija 20.02.2006 1.63 Latvijas energoceltnieks SIA 12.12.2006. 22.12.2006. 1.17/16067 Aizsargjoslas likuma 6.p.2.d.2.p., 36.p.3.d.1.p. Paziņots ierosinātājam 28.02.2006. Nav privatizējams. Rīgas jūras līča jūras aizsargjosla 143
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Brīvības prospektā 76 Zeme 1656 kvm, 1 ēka Nav valsts īpašums 28.08.2006 1.290 Fiziska persona 17.10.2006. 18.10.2006. 1.17/13377 07.02.2007. 80 05.07.2007. 109
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Celmu ielā 2, kadastra Nr.1300 014 0115 Zeme 180 kvm, 1 ēka Izglītības un zinātnes ministrija 01.09.2005 1.33/3377-5183 (19.06.2002.) Fiziska persona 12.11.2013. MK rīkojums par atcelšanu 70
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Ceriņu ielā 14, kadastra Nr.1300 010 1310 Zeme 1901 kvm, ēka-nepabeigtā celtniecība  Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.17/26 (04.01.1999.) Labklājības ministrija 13.03.2008. 14.03.2008. 1.17.2922 30.10.2008. 656 27.06.2013. 22.08.2006, 1.254, IM Auto SIA;
31.08.2006, 1.547, BMS Tehnoloģija SIA
34
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Ceriņu ielā 14, kadastra Nr.1300 010 1310 Zeme 1901 kvm, ēka-nepabeigtā celtniecība  Nav valsts īpašums 22.08.2006 1.254 IM Auto SIA 13.03.2008. 14.03.2008. 1.17.2922 30.10.2008. 656 27.06.2013. 04.01.1999, 1.17/26, Labklājības ministrija;
31.08.2006, 1.547, BMS Tehnoloģija SIA
186
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Ceriņu ielā 14, kadastra Nr.1300 010 1310 Zeme 1901 kvm, ēka-nepabeigtā celtniecība  Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.547 BMS Tehnoloģija SIA 13.03.2008. 14.03.2008. 1.17.2922 30.10.2008. 656 27.06.2013. 04.01.1999, 1.17/26, Labklājības ministrija;
22.08.2006, 1.254, IM Auto SIA
186
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Dubultu prospektā 116 (ēka, kad. apz. 1300 012 1704 002, 003, 005 un zemes 1/2 d.d.) Zeme 935,5 kvm, 3 ēkas Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.501 Fiziska persona 22.06.2007. 27.06.2007. 1.17/7150 06.08.2008. 467 28.05.2009. 11.07.2005, 1.33/2579-6209, Fiziska persona 170
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Dubultu prospektā 121, kadastra Nr.1300 012 1008 Zeme 1486 kvm, 2 ēkas, izbūves Finanšu ministrija 21.09.2005 1.12 Fiziska persona 12.12.2006. 22.12.2006. 1.17/16067 27.03.2008. 155 143
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Dubultu prospektā 37 1 ēka, zemes 46/100 d.d. Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/1087-6079 (10.03.2005.) Fiziska persona 30.03.2006. 31.03.2006. 1.17/3600 Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 02.11.2005. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 15.06.2006. 436 21.06.2007. 03.02.2006, 1.56, Fiziska persona 80
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Dubultu prospektā 37 1 ēka, zemes 46/100 d.d. Nav valsts īpašums 03.02.2006 1.56 Fiziska persona 30.03.2006. 31.03.2006. 1.17/3600 15.06.2006. 436 21.06.2007. 10.03.2005, 1.33/1087-6079, Fiziska persona 80
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Dubultu prospektā 59 3 ēkas Labklājības ministrija 01.09.2005 1.33/2376-6183 (20.06.2005.) Nemo mājas SIA 17.08.2006. MK rīkojums Nr.618 25.08.2005, 1.33/3069-6258, Fiziska persona;
25.08.2005, 1.33/3069-6258, Fiziska persona;
25.08.2005, 1.33/3069-6258, Fiziska persona
74
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Dubultu prospektā 59 3 ēkas Labklājības ministrija 01.09.2005 1.33/3069-6258 (25.08.2005.) Fiziska persona 17.08.2006. MK rīkojums Nr.618 20.06.2005, 1.33/2376-6183, Nemo mājas SIA;
25.08.2005, 1.33/3069-6258, Fiziska persona;
25.08.2005, 1.33/3069-6258, Fiziska persona
74
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Dubultu prospektā 59 3 ēkas Labklājības ministrija 01.09.2005 1.33/3069-6258 (25.08.2005.) Fiziska persona 17.08.2006. MK rīkojums Nr.618 20.06.2005, 1.33/2376-6183, Nemo mājas SIA;
25.08.2005, 1.33/3069-6258, Fiziska persona;
25.08.2005, 1.33/3069-6258, Fiziska persona
74
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Dubultu prospektā 59 3 ēkas Labklājības ministrija 01.09.2005 1.33/3069-6258 (25.08.2005.) Fiziska persona 17.08.2006. MK rīkojums Nr.618 20.06.2005, 1.33/2376-6183, Nemo mājas SIA;
25.08.2005, 1.33/3069-6258, Fiziska persona;
25.08.2005, 1.33/3069-6258, Fiziska persona
74
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Dubultu prospektā 6 un zemes 185/1404 d.d. Jūrmalā, Baznīcas ielā 17 1 ēka, zemes 185/1404 d.d. Nav valsts īpašums 08.06.2006 1.136 Sagāde SIA 31.08.2006. 01.09.2006. 1.17/9313 18.01.2007. 56 21.06.2010. 93
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, kadastra apzīmējums 1300 011 1102 001 1 ēka Labklājības ministrija 01.09.2005 1.33/2375-6182 (20.06.2005.) Nemo mājas SIA 24.08.2006. MK rīkojums Nr.628 31.08.2006, 1.606, Fiziska persona Fiziska persona;
31.08.2006, 1.667, Fiziska persona
72
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, kadastra apzīmējums 1300 011 1102 001 1 ēka Labklājības ministrija 31.08.2006 1.606 Fiziska persona 28.10.2005. 1.17/8883 12.10.2006. MK 24.08.2006. rīkojums Nr.628 20.06.2005, 1.33/2375-6182, Nemo mājas SIA;
31.08.2006, 1.667, Fiziska persona
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, kadastra apzīmējums 1300 011 1102 001 1 ēka Labklājības ministrija 31.08.2006 1.667 Fiziska persona 28.10.2005. 1.17/8883 12.10.2006. MK 24.08.2006. rīkojums Nr.628 20.06.2005, 1.33/2375-6182, Nemo mājas SIA;
31.08.2006, 1.606, Fiziska persona
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Durbes ielā 2b, kadastra Nr.1300 026 2504 Zeme 19957 kvm, 5 ēkas Labklājības ministrija 01.09.2005 1.33/1609-5752 (20.05.2004.) Gross-Kangarn a/s 11.11.2005.;
19.09.2005.
1.17/7562;
1.17/9372
12.05.2006. 336 59
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Dzeldas ielā 1, zemes kadastra apzīmējums 1300 010 3735 31.08.2006 1.722 Jūrmalas celtnieks a/s 04.01.2007. Privatizējama tikai zeme Privatizējama tikai zeme. Ierosinājums atdots Zemes privatizācijas dienestam (04.01.2007.) 
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Dzimtenes ielā 15 liters 2 (1 ēka, zemes 525/4697 d.d.) 1 ēka, zemes 525/4697 d.d. Nav valsts īpašums 19.09.2005 1.9 Fiziska persona 28.10.2005. 1.17/8883 12.05.2006. 337 02.09.2008. 72
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Dzintari 1205 Finanšu ministrija 11.08.2006 1.201 TildesS 12.12.2006. 22.12.2006. 1.17/16067 23.12.2008. MK rīkojums Nr.843 31.08.2006, 1.551, BMS Tehnoloģija SIA Aizsargjosla (03.11.2006.)  143
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Dzintari 1205 Finanšu ministrija 31.08.2006 1.551 BMS Tehnoloģija SIA 12.12.2006. 22.12.2006. 1.17/16067 23.12.2008. MK rīkojums Nr.843 11.08.2006, 1.201, TildesS Aizsargjosla (03.11.2006.)  143
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Dzintaru prospektā 19 VNĪA 01.09.2005 1.33/4645-2179 (29.06.1999.) Platforma Filma SIA 36
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Dzintaru prospektā 34 Zeme 3415 kvm, 1 ēka Nav valsts īpašums 12.10.2005 1.17 Fiziska persona 08.12.2005. 1.17/10278 29.05.2006. 377 17.09.2007. 74
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Dzintaru prospektā 4, kadastra Nr.1300 009 3602 Zeme 1100 kvm, 1 ēka Nav valsts īpašums 10.08.2006 1.197 Fiziska persona 12.12.2006. 22.12.2006. 1.17/16067 27.03.2008. 155 29.12.2011. 31.08.2006, 1.545, BMS Tehnoloģija SIA Aizsargjosla (01.11.2006.)  143
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Dzintaru prospektā 4, kadastra Nr.1300 009 3602 Zeme 1100 kvm, 1 ēka Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.545 BMS Tehnoloģija SIA 12.12.2006. 22.12.2006. 1.17/16067 27.03.2008. 155 29.12.2011. 10.08.2006, 1.197, Fiziska persona Aizsargjosla (01.11.2006.)  143
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Dzintaru prospektā 47 VNĪA 01.09.2005 1.33/5883-2342 (18.08.1999.) Fiziska persona 36
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Dzirksteles ielā 55 Nav valsts īpašums 28.08.2006 1.654 Fiziska persona 05.03.2008. Privātīpašums
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Dzirnavu ielā 81, kadastra Nr.13000218412 31.08.2006 1.743 Esmana SIA 13.11.2008. 714
Nekustamais īpašums Jūrmalā, E.Birznieka-Upīsa ielā 21 VNĪA 01.09.2005 1.33/8075-2578 (16.11.1999.) Leda Tranzīta Grupa SIA 37
Nekustamais īpašums Jūrmalā, E.Birznieka-Upīša ielā 19 VNĪA 01.09.2005 1.33/8075-2578 (16.11.1999.) Leda Tranzīta Grupa SIA 37
Nekustamais īpašums Jūrmalā, E.Birznieka-Upīša ielā 19a VNĪA 01.09.2005 1.33/8075-2578 (16.11.1999.) Leda Tranzīta Grupa SIA 37
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Ganību ceļš 1/3, kad. Nr.1300 007 7814 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.528 Onava SIA 25.09.2006. Privātīpašums
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Ikšķiles ielā 1, kadastra Nr.1300 009 3607 Zeme 1591 kvm, 2 ēkas Nav valsts īpašums 10.08.2006 1.196 Fiziska persona 12.12.2006. 22.12.2006. 1.17/16067 27.03.2008. 155 22.12.2011. 31.08.2006, 1.546, BMS Tehnoloģija SIA Aizsargjosla (03.11.2006.)  143
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Ikšķiles ielā 1, kadastra Nr.1300 009 3607 Zeme 1591 kvm, 2 ēkas Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.546 BMS Tehnoloģija SIA 12.12.2006. 22.12.2006. 1.17/16067 27.03.2008. 155 22.12.2011. 10.08.2006, 1.196, Fiziska persona Aizsargjosla (03.11.2006.)  143
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Ikšķiles ielā 4, kadastra Nr.1300 009 3705 Zeme 5352 kvm, 1 ēka, 4 palīgbūves Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/76-5998 (06.01.2005.) Centrālais tenisa klubs SIA 07.11.2005.;
15.09.2005.
1.17/7446;
1.17/9134
24.08.2006. 636 10.09.2007. 67
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Indras ielā 1 VNĪA 01.09.2005 1.33/4027-2093 (01.06.1999.) Fiziska persona 36
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Jaunā ielā 64a Izglītības un zinātnes ministrija 31.08.2006 1.420 Fiziska persona 22.02.2007. 23.02.2007. 1.17/2776 25.01.2008. MK rīkojums Nr.38 150
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Jaunā ielā 66 Izglītības un zinātnes ministrija 30.08.2006 1.421 Fiziska persona 12.06.2007. 14.06.2007. 1.17/6765 16.01.2009. MK rīkojums Nr.34 169
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 2 Finanšu ministrija 29.08.2006 1.352 Jūrmalas būvniecības sabiedrība SIA 12.12.2006. 22.12.2006. 1.17/16067 20.08.2008. MK rīkojums Nr.496 Aizsargjosla (03.11.2006.)  143
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 22, kad. nr.1300 025 2105 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.513 Fiziska persona 04.10.2006. Privātīpašums
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Jelgavas ielā 12 31.08.2006 1.719 Fiziska persona 22.12.2006. Dzīvojamās mājas palīgēka Nosūtīts atpakaļ Jūrmalas pilsētas domei (22.12.2006.) 
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Jomas ielā 23 Nav valsts īpašums 30.08.2006 1.367 Fiziska persona 25.09.2006. Privātīpašums 31.08.2006, 1.464, Kimona SIA
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Jomas ielā 23 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.464 Kimona SIA 25.09.2006. Privātīpašums 30.08.2006, 1.367, Fiziska persona
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Jomas ielā 24a VNĪA 01.09.2005 1.33/5289-2273 (26.07.1999.) Fiziska persona 36
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Jomas ielā 29/31 Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/9086-1202 (12.11.1998.) Majori viesnīca SIA 28.04.1999. 205 05.11.2007.
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Jomas ielā 57b 01.09.2005 1.17/2893 (15.03.1996.) Fiziska persona u.c.
Nekustamais īpašums Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā  64 liters 2 VNĪA 01.09.2005 1.33/5459-2293 (03.08.1999.) Fiziska persona 36
Nekustamais īpašums Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 66 VNĪA 01.09.2005 1.33?3062-1969 (23.04.1999.) Fiziska persona 16.09.1999, 4.33/6566-2407, Fiziska persona 35
Nekustamais īpašums Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 66 VNĪA 01.09.2005 4.33/6566-2407 (16.09.1999.) Fiziska persona 23.04.1999, 1.33?3062-1969, Fiziska persona 37
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Juglas ielā 2 Valsts nekustamie īpašumi 01.09.2005 1.33/3413-5929 (03.11.2004.) Fiziska persona Aizsargjoslas likuma 6.p.2.d.1.p, 36.p.3.d.1.p. Paziņots ierosinātājam 17.03.2006. Nav privatizējams. Rīgas jūras līča kāpu aizsargjosla Dzīvojamā māja (17.03.2006.) ;
Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (15.02.2007.) 
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Juglas ielā 2/3, lit.6 Finanšu ministrija 31.08.2006 1.522 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 15.02.2007. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (15.02.2007.) 
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Juglas ielā 2/4 dzīvoklis 12, kadastra apzīmējums 13000101104 014 Nekustamā īpašuma aģentūra 31.08.2006 1.664 Fiziska persona 02.10.2006. Nosūtīts atpakaļ VNĪ Nosūtīts atpakaļ VNĪ (02.10.2006.) 
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Juglas ielā 2/4 dzīvoklis 3 Nekustamā īpašuma aģentūra 31.08.2006 1.663 Fiziska persona 02.10.2006. Nosūtīts atpakaļ VNĪ Nosūtīts atpakaļ VNĪ (02.10.2006.) 
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Juglas ielā 2/4 dzīvoklis 4 Nekustamā īpašuma aģentūra 31.08.2006 1.665 Fiziska persona 02.10.2006. Nosūtīts atpakaļ VNĪ Nosūtīts atpakaļ VNĪ (02.10.2006.) 
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Juglas ielā 2/4, lit.004 Valsts nekustamie īpašumi 30.08.2006 1.378 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 19.09.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (15.02.2007.) 
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Juglas ielā 2/4, lit.012, 019 Finanšu ministrija 31.08.2006 1.521 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 15.02.2007. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (15.02.2007.) 
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Juglas ielā 2/4 lit.013 Valsts nekustamie īpašumi 08.03.2006 1.73 Fiziska persona Aizsargjoslas likuma 6.p.2.d.1.p, 36.p.3.d.1.p. Paziņots ierosinātājam 17.03.2006. Nav privatizējams. Rīgas jūras līča kāpu aizsargjosla 31.08.2006, 1.701, Fiziska persona Dzīvojamā māja (17.03.2006.) ;
Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (15.02.2007.) 
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Juglas ielā 2/4 lit.013 Valsts nekustamie īpašumi 31.08.2006 1.701 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 15.02.2007. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 08.03.2006, 1.73, Fiziska persona Dzīvojamā māja (17.03.2006.) ;
Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (15.02.2007.) 
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Juglas ielā 2/4 lit.014 Valsts nekustamie īpašumi 08.03.2006 1.72 Fiziska persona Aizsargjoslas likuma 6.p.2.d.1.p., 36.p.3.d.1.p. Paziņots ierosinātājam 17.03.2006. Nav privatizējams. Rīgas jūras līča kāpu aizsargjosla 31.08.2006, 1.700, Fiziska persona Dzīvojamā māja (17.03.2006.) ;
Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (15.02.2007.) 
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Juglas ielā 2/4 lit.014 Valsts nekustamie īpašumi 31.08.2006 1.700 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 15.02.2007. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 08.03.2006, 1.72, Fiziska persona Dzīvojamā māja (17.03.2006.) ;
Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (15.02.2007.) 
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Juglas ielā 2/4 lit.019 Valsts nekustamie īpašumi 25.07.2006 1.167 Fiziska persona 10.08.2006. Dzīvojamās mājas palīgēka
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Juglas ielā 4 k.1 dzīvoklis 2, kadastra apzīmējums 1300 310 1105 Nekustamā īpašuma aģentūra 31.08.2006 1.662 Fiziska persona 02.10.2006. Pārsūtīts VNĪ Nosūtīts atpakaļ VNĪ (02.10.2006.) 
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Juglas ielā 4/1 dzīvoklis 1, kadastra apzīmējums 1300 310 1101 Nekustamā īpašuma aģentūra 31.08.2006 1.666 Fiziska persona 02.10.2006. Nosūtīts atpakaļ VNĪ Nosūtīts atpakaļ VNĪ (02.10.2006.) 
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Juglas ielā 4/4-11 Nekustamā īpašuma aģentūra 31.08.2006 1.680 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 15.02.2007. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (15.02.2007.) 
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Jūras ielā 12, kadastra Nr.1300 009 2204 Zeme 1388 kvm, 1 ēka Nav valsts īpašums 25.10.2005 1.21 Fiziska persona 30.05.2006. 31.05.2006. 1.17/5220 Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 02.11.2005. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 24.11.2006. 916 29.02.2008. 10.03.2006, 1.74, Fiziska persona 84
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Jūras ielā 12, kadastra Nr.1300 009 2204 Zeme 1388 kvm, 1 ēka Nav valsts īpašums 10.03.2006 1.74 Fiziska persona 30.05.2006. 31.05.2006. 1.17/5220 24.11.2006. 916 29.02.2008. 25.10.2005, 1.21, Fiziska persona 84
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Jūras ielā 46, lit.1 1 ēka Nav valsts īpašums 24.07.2006 1.163 Fiziska persona 13.03.2007. 15.03.2007. 1.17/3523 09.08.2007. 506 31.01.2008. 154
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Jūras ielā 49, kadastra Nr.1300 009 1703 Zeme 7291 kvm, 2 ēkas, 1 palīgēka Finanšu ministrija 27.10.2005 1.23 G. un I. nekustamie īpašumi SIA 07.08.2013. 08.12.2005. 1.17/10278 17.06.2015. Nodot FM 30.08.2006, 1.401, Movi Ltd SIA 74
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Jūras ielā 49, kadastra Nr.1300 009 1703 Zeme 7291 kvm, 2 ēkas, 1 palīgēka Finanšu ministrija 30.08.2006 1.401 Movi Ltd SIA 07.08.2013. 08.12.2005. 1.17/10278 17.06.2015. Nodot FM 27.10.2005, 1.23, G. un I. nekustamie īpašumi SIA 74
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Jūras ielā 53, kadastra Nr.1300 009 1807 Zeme 7678 kvm, 2 ēkas Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/4111-5244 (02.08.2002.) Fiziska persona 25.11.2005.;
27.09.2005.
1.17/7794;
1.17/9755
24.11.2006. 915 03.10.2007. 11.05.2005, 1.37/1894, Fiziska persona;
31.08.2006, 1.658, Fiziska persona
68
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Jūras ielā 53, kadastra Nr.1300 009 1807 Zeme 7678 kvm, 2 ēkas Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.37/1894 (11.05.2005.) Fiziska persona 25.11.2005.;
27.09.2005.
1.17/7794;
1.17/9755
24.11.2006. 915 03.10.2007. 02.08.2002, 1.33/4111-5244, Fiziska persona;
31.08.2006, 1.658, Fiziska persona
68
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Jūras ielā 53, kadastra Nr.1300 009 1807 Zeme 7678 kvm, 2 ēkas Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.658 Fiziska persona 25.11.2005.;
27.09.2005.
1.17/7794;
1.17/9755
24.11.2006. 915 03.10.2007. 02.08.2002, 1.33/4111-5244, Fiziska persona;
11.05.2005, 1.37/1894, Fiziska persona
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Jūras ielā 61, kadastra Nr.1300 009 1805 Finanšu ministrija 11.07.2006 1.152 Zelta Vērdiņš SIA 12.12.2006. 22.12.2006. 1.17/16067 Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 21.07.2006. Nav privatizējams. Atrodas Rīgas jūras līča piekrastes krasta 300 m aizsargjoslā 16.08.2006, 1.214, Jūras priede SIA;
31.08.2006, 1.473, Zelta Vērdiņš SIA
Aizsargjosla (03.11.2006.)  143
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Jūras ielā 61, kadastra Nr.1300 009 1805 Finanšu ministrija 16.08.2006 1.214 Jūras priede SIA 12.12.2006. 22.12.2006. 1.17/16067 23.12.2008. MK rīkojums Nr.845 11.07.2006, 1.152, Zelta Vērdiņš SIA;
31.08.2006, 1.473, Zelta Vērdiņš SIA
Aizsargjosla (03.11.2006.)  143
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Jūras ielā 61, kadastra Nr.1300 009 1805 Finanšu ministrija 31.08.2006 1.473 Zelta Vērdiņš SIA 12.12.2006. 22.12.2006. 1.17/16067 23.12.2008. MK rīkojums Nr.845 11.07.2006, 1.152, Zelta Vērdiņš SIA;
16.08.2006, 1.214, Jūras priede SIA
Aizsargjosla (03.11.2006.)  143
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Kanālu ielā 34, kad.Nr.1300 014 6314 4 ēkas Nav valsts īpašums 17.06.2006 1.217 Vestern SIA 04.09.2007. 11.09.2007. 1.17/9257 15.07.2008. 413 03.09.2015. 19.11.2009. 178
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Kāpu ielā 111/113, kadastra Nr.1300 016 0308 Finanšu ministrija 31.08.2006 1.652 Vaivari SIA 25.05.2009. Privatizējama tikai zeme Aizsargjosla (03.11.2006.) 
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Kāpu ielā 155/157, kadastra Nr.1300 017 1401 Zeme 11840 kvm, 3 ēkas, 1 būve Labklājības ministrija 01.09.2005 1.33/747-4966 (11.02.2002.) Orthos SIA 01.08.2013. 11.11.2005.;
15.09.2005.
1.17/7445;
1.17/9369
17.01.2007. 33 64
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Kāpu ielā 57 (13000140409) Izglītības un zinātnes ministrija 31.08.2006 1.424 Fiziska persona 13.11.2008. 714
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Kolkas ielā 2 (13000251108) Nemo Real SIA 13.11.2008. 714 ***
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Konkordijas ielā 7 literi nr.1 un nr.2 VNĪA 01.09.2005 1.33/4224-2127 (08.06.1999.) Fiziska persona 36
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Krāslavas ielā 1, kadastra Nr.1300 008 3001 Zeme 3641 kvm, 5 ēkas Finanšu ministrija 17.08.2006 1.220 Fiziska persona 22.06.2007. 27.06.2007. 1.17/7150 09.09.2010. Sadalīts 31.08.2006, 1.491, Vlissa SIA;
31.08.2006, 1.491, Polleks SIA
170
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Krāslavas ielā 1, kadastra Nr.1300 008 3001 Zeme 3641 kvm, 5 ēkas Finanšu ministrija 31.08.2006 1.491 Polleks SIA 22.06.2007. 27.06.2007. 1.17/7150 09.09.2010. Sadalīts 17.08.2006, 1.220, Fiziska persona ;
31.08.2006, 1.491, Vlissa SIA
170
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Krāslavas ielā 1, kadastra Nr.1300 008 3001 Zeme 3641 kvm, 5 ēkas Finanšu ministrija 31.08.2006 1.491 Vlissa SIA 22.06.2007. 27.06.2007. 1.17/7150 09.09.2010. Sadalīts 17.08.2006, 1.220, Fiziska persona ;
31.08.2006, 1.491, Polleks SIA
170
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Lašu ielā 12, kad.apz..13005022601  1 ēka Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.419 Fiziska persona 20.12.2013. 06.02.2007. Privātīpašums 10.12.2014.;
13.11.2008.
714;
761
30.08.2016. 1
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Lielajā prosp. 10, kadastra Nr.1300 005 1405 Zeme 1935 kvm, veikals Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/258-6019 (21.01.2005.) Solars Ko SIA 07.11.2005.;
15.09.2005.
1.17/7446;
1.17/9134
06.06.2006. 416 15.02.2008. 18.05.2006, 1.127, Aleks-10 SIA 67
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Lielajā prosp. 10, kadastra Nr.1300 005 1405 Zeme 1935 kvm, veikals Nav valsts īpašums 18.05.2006 1.127 Aleks-10 SIA 07.11.2005.;
15.09.2005.
1.17/7446;
1.17/9134
06.06.2006. 416 15.02.2008. 21.01.2005, 1.33/258-6019, Solars Ko SIA
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Lienes ielā 10 Zeme 661 kvm, 2 ēkas Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/6776-2424 (24.09.1999.) Majoru Romas katoļu draudze rel. org. 15.09.2006. 22.09.2006. 1.17/11194 09.05.2007. 248 28.07.2008. 02.08.2006, 1.177, Majoru Romas katoļu draudze rel. org. 97
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Lienes ielā 10 Zeme 661 kvm, 2 ēkas Nav valsts īpašums 02.08.2006 1.177 Majoru Romas katoļu draudze rel. org. 15.09.2006. 22.09.2006. 1.17/11194 09.05.2007. 248 28.07.2008. 24.09.1999, 1.33/6776-2424, Majoru Romas katoļu draudze rel. org. 97
Nekustamais īpašums Jūrmalā, lit.002 un zemes domājamās daļas Jaunā ielā 21 Finanšu ministrija 08.06.2006 1.137 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 15.06.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Līgatnes ielā 2. lit.2 Valsts nekustamie īpašumi 01.09.2005 1.33/6493-985 (03.08.1998.) Fiziska persona 03.07.2008. Sadalīts
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Majori 1904 Finanšu ministrija 30.08.2006 1.398 Fiziska persona 16.06.2009. 27.06.2009. 1.17/5345 14.12.2009. MK rīkojums Nr.855 Aizsargjosla (03.11.2006.)  204
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Majoros 2515, kadastra Nr.1300 009 2515 un Jūrmalā, Tirgoņu ielā 8, kadastra Nr.1300 509 2504 Zeme 251 kvm, 1 ēka (garāža) Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.659 Fiziska persona 21.12.2006. 21.12.2006. 1.17/15957 23.05.2007. 294 15.12.2010. 144
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Melluži 0153, kadastra Nr.1300 014 0153 Finanšu ministrija 01.09.2005 1.33/7448-4798 (07.11.2001.) Fiziska persona Aizsargjoslas likuma 6.p.2.d., 36.p.3.d.1.p. Paziņots ierosinātājam 16.12.2005. Nav privatizējams. Rīgas jūras līča kāpu aizsargjosla 03.01.2005, 1.33/38-5992, Fiziska persona;
15.06.2005, 1.33/2323-6174, Fiziska persona
143
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Melluži 0153, kadastra Nr.1300 014 0153 Finanšu ministrija 01.09.2005 1.33/38-5992 (03.01.2005.) Fiziska persona Aizsargjoslas likuma 6.p.2.d., 36.p.3.d.1.p. Paziņots ierosinātājam 16.12.2005. Nav privatizējams. Rīgas jūras līča kāpu aizsargjosla 07.11.2001, 1.33/7448-4798, Fiziska persona;
15.06.2005, 1.33/2323-6174, Fiziska persona
143
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Melluži 0153, kadastra Nr.1300 014 0153 Finanšu ministrija 01.09.2005 1.33/2323-6174 (15.06.2005.) Fiziska persona Aizsargjoslas likuma 6.p.2.d., 36.p.3.d.1.p. Paziņots ierosinātājam 16.12.2005. Nav privatizējams. Rīgas jūras līča kāpu aizsargjosla 07.11.2001, 1.33/7448-4798, Fiziska persona;
03.01.2005, 1.33/38-5992, Fiziska persona
143
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Mellužu prospektā 31, kadastra Nr.1300 014 2010 3 ēkas, zeme Finanšu ministrija 27.06.2006 1.141 E Daugava SIA 15.03.2016. 07.09.2016.;
13.11.2008.
500;
714
31.08.2006, 1.646, Jūrmalas Brīvprātīgo ugunsdz. biedr. 1
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Mellužu prospektā 31, kadastra Nr.1300 014 2010 3 ēkas, zeme Finanšu ministrija 31.08.2006 1.646 Jūrmalas Brīvprātīgo ugunsdz. biedr. 15.03.2016. 07.09.2016.;
13.11.2008.
500;
714
27.06.2006, 1.141, E Daugava SIA 1
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Mellužu prospektā 34, kadastra Nr.1300 014 3307 Zeme 3415 kvm, 2 ēkas, 1 palīgbūve Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/250-6016 (20.01.2005.) Albe-A SIA 07.11.2005.;
15.09.2005.
1.17/7446;
1.17/9134
15.02.2006. 94 24.07.2007. 67
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Mellužu prospektā 83 (13000141304) 18.08.2006 1.231 Fiziska persona 11.11.2011. Privatīpašums
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Meža prospektā 115 liters 1 un 2 VNĪA 01.09.2005 1.33/3682-2043 (18.05.1999.) Fiziska persona 35
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Meža prospektā 42A, kad.nr.13000045404, 4300/4909 d.d. 1 ēka, 1 ēkas 2142/2751 d.d., zemes 4300/4909 d.d. (kopējā platība 4317 kvm, dom. daļu platība 3781 kvm) Finanšu ministrija 14.08.2006 1.207 Sasniegums SIA 15.09.2006. 22.09.2006. 1.17/11194 17.01.2007. 30 97
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Ogres ielā 6b, kadastra Nr.1300 511 1502 Finanšu ministrija 01.09.2005 1.33/3838-3328 (18.05.2000.) Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 12.12.2005. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 17.02.2005, 1.33/640-6052, Fiziska persona
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Ogres ielā 6b, kadastra Nr.1300 511 1502 Finanšu ministrija 01.09.2005 1.33/640-6052 (17.02.2005.) Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 12.12.2005. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 18.05.2000, 1.33/3838-3328, Fiziska persona
Nekustamais īpašums Jūrmalā, O.Kalpaka prospektā 16, kad. nr. 1300 004 5718 Izglītības un zinātnes ministrija 31.08.2006 1.508 Fiziska persona 16.01.2007. 17.01.2007. 1.17/534 12.10.2007. MK rīkojums Nr.636 146
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Pētera ielā 14 liters 5 VNĪA 01.09.2005 1.33/2884-1957 (16.04.1999.) Fiziska persona 36
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Piestātnes ielā 13, kadastra Nr.1300 008 2102 Zeme 4957 kvm, 2 ēkas Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/2301-5090 (19.04.2002.) Labklājības ministrija 07.11.2005.;
15.09.2005.
1.17/7446;
1.17/9134
15.02.2006. 94 31.08.2012. 06.01.2005, 1.33/74-5997, Fiziska persona 67
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Piestātnes ielā 13, kadastra Nr.1300 008 2102 Zeme 4957 kvm, 2 ēkas Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/74-5997 (06.01.2005.) Fiziska persona 07.11.2005.;
15.09.2005.
1.17/7446;
1.17/9134
15.02.2006. 94 31.08.2012. 19.04.2002, 1.33/2301-5090, Labklājības ministrija 67
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Piestātnes ielā 6/14 un zemesgabala 87/100 d.d. Iekšlietu ministrija 04.08.2006 1.181 Fiziska persona 22.02.2007. 23.02.2007. 1.17/2779 08.10.2007. MK rīkojums Nr.618 151
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Poruka prospektā 47 VNĪA 01.09.2005 1.33/5649-2319 (09.08.1999.) MMD Serviss SIA 36
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Poruka prospektā 61, kadastra Nr.1300 012 2802 Zeme 3764 kvm, 4 ēkas, 9 palīgēkas un būves Valsts nekustamie īpašumi 22.03.2006 1.82 Fiziska persona 03.04.2007. 05.04.2007. 1.17/4317 20.04.2011. Sadalīts (pamatobjekts) 10.08.2006, 1.198, Fiziska persona;
31.08.2006, 1.644, Fiziska persona
158
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Poruka prospektā 61, kadastra Nr.1300 012 2802 Zeme 3764 kvm, 4 ēkas, 9 palīgēkas un būves Valsts nekustamie īpašumi 10.08.2006 1.198 Fiziska persona 03.04.2007. 05.04.2007. 1.17/4317 20.04.2011. Sadalīts (pamatobjekts) 22.03.2006, 1.82, Fiziska persona ;
31.08.2006, 1.644, Fiziska persona
158
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Poruka prospektā 61, kadastra Nr.1300 012 2802 Zeme 3764 kvm, 4 ēkas, 9 palīgēkas un būves Valsts nekustamie īpašumi 31.08.2006 1.644 Fiziska persona 03.04.2007. 05.04.2007. 1.17/4317 20.04.2011. Sadalīts (pamatobjekts) 22.03.2006, 1.82, Fiziska persona ;
10.08.2006, 1.198, Fiziska persona
158
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Priedaines dzelzceļa stacijas kafejnīca Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.568 Fiziska persona Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 29.06.2007. Nav privatizējams. Ieguldīts VAS Latvijas dzelzceļš pamatkapitālā
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Priedaines dzelzceļa stacijas noliktava Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.725 Fiziska persona Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 29.06.2007. Nav privatizējams. Ieguldīts VAS Latvijas dzelzceļš pamatkapitālā
Nekustamais īpašums Jūrmalā, R.Blaumaņa ielā 22, kadastra Nr.1300 010 1402 Zeme 2087 kvm, 4 ēkas Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/1895-6133 (11.05.2005.) Fiziska persona 12.12.2006. 22.12.2006. 1.17/16067 Aizsargjoslas likuma 6.p.2.d., 36.p.3.d.1.p. Paziņots ierosinātājam 12.12.2005. Nav privatizējams. Rīgas jūras līča kāpu aizsargjosla 27.03.2008. 155 25.05.2010. 31.08.2006, 1.710, Fiziska Persona ;
31.08.2006, 1.709, Fiziska persona
Aizsargjosla (03.11.2006.)  70
Nekustamais īpašums Jūrmalā, R.Blaumaņa ielā 22, kadastra Nr.1300 010 1402 Zeme 2087 kvm, 4 ēkas Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.709 Fiziska persona 12.12.2006. 22.12.2006. 1.17/16067 27.03.2008. 155 25.05.2010. 11.05.2005, 1.33/1895-6133, Fiziska persona;
31.08.2006, 1.710, Fiziska persona
Aizsargjosla (03.11.2006.)  143
Nekustamais īpašums Jūrmalā, R.Blaumaņa ielā 22, kadastra Nr.1300 010 1402 Zeme 2087 kvm, 4 ēkas Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.710 Fiziska persona 12.12.2006. 22.12.2006. 1.17/16067 27.03.2008. 155 25.05.2010. 11.05.2005, 1.33/1895-6133, Fiziska persona;
31.08.2006, 1.709, Fiziska persona
Aizsargjosla (03.11.2006.)  143
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Rīgas ielā 4 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.658 Fiziska persona Privatizācijas likuma IV d. Paziņots ierosinātājam 17.11.2006. Privatizāciju veic pašvaldība Pārsūtīts pašvaldībai (17.11.2006.) 
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Rīgas ielā 41, kadastra Nr.1300 008 3509 Zeme 1975 kvm, 3 būves Nav valsts īpašums 27.06.2006 1.142 E Daugava SIA 31.08.2006. 01.09.2006. 1.17/9313 22.06.2010. 346 06.05.2016. 31.08.2006, 1.646, Jūrmalas Brīvprātīgo ugunsdz. biedr. 93
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Rīgas ielā 41, kadastra Nr.1300 008 3509 Zeme 1975 kvm, 3 būves Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.646 Jūrmalas Brīvprātīgo ugunsdz. biedr. 31.08.2006. 01.09.2006. 1.17/9313 22.06.2010. 346 06.05.2016. 27.06.2006, 1.142, E Daugava SIA 93
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Robežu ielā 5/7 (zemes adrese Jūrmalā, Alejas ielā 7) Nav valsts īpašums 29.06.2006 1.145 Fiziska persona 12.07.2006. Privātīpašums
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Robežu ielā 6/Puškina ielā 2, kadastra Nr.1300 026 3407 (ēka un zemesgabala  53/100 d.d.) 1 ēka (pamati), zemes 53/100 d.d. (kopējā platība 4376 kvm, dom. daļu platība 2319 kvm) Finanšu ministrija 01.09.2005 4.33/4946-5294 (27.09.2002.) Aizsardzības ministrija 25.11.2005.;
27.09.2005.
1.17/7794;
1.17/9755
24.11.2006. 915 26.04.2005, 1.17/1748, Fiziska persona 68
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Robežu ielā 6/Puškina ielā 2, kadastra Nr.1300 026 3407 (ēka un zemesgabala  53/100 d.d.) 1 ēka (pamati), zemes 53/100 d.d. (kopējā platība 4376 kvm, dom. daļu platība 2319 kvm) Finanšu ministrija 01.09.2005 1.17/1748 (26.04.2005.) Fiziska persona 25.11.2005.;
27.09.2005.
1.17/7794;
1.17/9755
24.11.2006. 915 27.09.2002, 4.33/4946-5294, Aizsardzības ministrija 68
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Smilšu ielā 30, kadastra Nr.1300 009 4117 Zeme 1307 kvm, 1 ēka (pamati) Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/3052-5888 (06.10.2004.) Fiziska persona 24.04.2007. 26.04.2007. 1.17/4950 20.08.2007. 525 01.09.2010. 31.08.2006, 1.711, Fiziska persona 160
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Smilšu ielā 30, kadastra Nr.1300 009 4117 Zeme 1307 kvm, 1 ēka (pamati) Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.711 Fiziska persona 24.04.2007. 26.04.2007. 1.17/4950 20.08.2007. 525 01.09.2010. 06.10.2004, 1.33/3052-5888, Fiziska persona 160
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Straumes ielā 2 zeme 2561kvm, 1 ēka Nav valsts īpašums 23.08.2006 1.260 Fiziska persona 26.03.2009. 31.03.2009. 1.17/3515 24.08.2011. 404 19.08.2013. 31.08.2006, 1.493, Fiziska persona 201
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Straumes ielā 2 zeme 2561kvm, 1 ēka Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.493 Fiziska persona 26.03.2009. 31.03.2009. 1.17/3515 24.08.2011. 404 19.08.2013. 23.08.2006, 1.260, Fiziska persona 201
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 32 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.422 Fiziska persona 05.02.2007. Privātīpašums
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Tirgoņu ielā 20, kadastra Nr.1300 009 4018 Finanšu ministrija 01.09.2005 1.33/2787-6241 (27.07.2005.) Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 14.10.2005. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 31.08.2006, 1.658, Fiziska persona
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Tirgoņu ielā 20, kadastra Nr.1300 009 4018 Finanšu ministrija 31.08.2006 1.658 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 17.11.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 27.07.2005, 1.33/2787-6241, Fiziska persona Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (17.11.2006.)
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Tirgoņu ielā 8 Zeme 1701 kvm, ēkas pamati Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/3053-5889 (06.10.2004.) Fiziska persona 28.10.2005. 1.17/8884 12.05.2006. 338 13.08.2007.;
15.10.2007.
70
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Tukuma ielā 16/18 (13000264607) 31.08.2006 1.718 Fiziska persona 13.11.2008. 714
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Tukuma ielā 20 - būves kad. apz.13000264609005 un 13000264609007 uz zemes vienības ar kad. apzīmējumu 13000260059 (bij. lit.3 uz zemesgabala 13000264609) 31.08.2006 1.720 Finansu Saistību Birojs SIA 15.09.2017. 13.11.2008. 714 1
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Tukuma ielā 20 lit.4 31.08.2006 1.721 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. 04.01.2007. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju Nosūtīts atpakaļ Jūrmalas pilsētas domei (04.01.2007.) 
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Tukuma ielā 21 (bij. kad. nr.13000265303) 31.08.2006 1.723 Fiziska persona 13.11.2008. 714
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Turaidas ielā 17, kadastra Nr.1300 009 5108 Zeme 898 kvm (898/7842 d.d. no 7842), 1 ēka Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/3153-3175 (19.04.2000.) Fiziska persona 07.11.2005.;
15.09.2005.
1.17/7446;
1.17/9134
06.06.2006. 416 04.07.2013. 28.08.2006, 1.321, Turaidas roze SIA 67
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Turaidas ielā 17, kadastra Nr.1300 009 5108 Zeme 898 kvm (898/7842 d.d. no 7842), 1 ēka Nav valsts īpašums 28.08.2006 1.321 Turaidas roze SIA 07.11.2005.;
15.09.2005.
1.17/7446;
1.17/9134
06.06.2006. 416 04.07.2013. 19.04.2000, 1.33/3153-3175, Fiziska persona
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Valtera prospektā 49 Vasarnīca, palīgceltne-šķūnis, zeme 3709 m2 Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/4981-2225 (12.07.1999.) Fiziska persona 13.03.2007. 15.03.2007. 1.17/3523 09.08.2007. 506 29.02.2008. 11.08.2006, 1.203, Fiziska Persona 36
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Valtera prospektā 49 Vasarnīca, palīgceltne-šķūnis, zeme 3709 m2 Nav valsts īpašums 11.08.2006 1.203 Fiziska persona 13.03.2007. 15.03.2007. 1.17/3523 09.08.2007. 506 29.02.2008. 12.07.1999, 1.33/4981-2225, Fiziska persona 154
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Valtera prospektā 54 kad.nr.13000153003 31.08.2006 1.646 Jūrmalas Brīvprātīgo ugunsdz. biedr. 01.10.2013. 12.05.2015. MK rīkojums Nr.251 Bezīpašnieka manta (18.04.2007.) 
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Vanagu ielā 5 Finanšu ministrija 23.08.2006 1.262 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 19.03.2008. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 31.08.2006, 1.553, BMS Tehnoloģija SIA Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (03.11.2006.) 
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Vanagu ielā 5 Finanšu ministrija 31.08.2006 1.553 BMS Tehnoloģija SIA Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 19.03.2008. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 23.08.2006, 1.262, Fiziska persona Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (03.11.2006.) 
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Vasaras ielā 55 VNĪA 01.09.2005 1.33/4816-2210 (05.07.1999.) Fiziska persona 36
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Vāveru ielā 3a Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.727 Fiziska persona Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 29.06.2007. Nav privatizējams. Ieguldīts VAS Latvijas dzelzceļš pamatkapitālā
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Ventas ielā 3 1 ēka Labklājības ministrija 01.09.2005 1.33/2377-6184 (20.06.2005.) Nemo mājas SIA 14.09.2006. MK rīkojums 694 72
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Vēsmas ielā 11, kadastra Nr.1300 921 7603 Zeme 7880 kvm, 5 ēkas, palīgbūves Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/2471-5840 (13.08.2004.) Orthos SIA 11.11.2005.;
15.09.2005.
1.17/7445;
1.17/9369
17.01.2007. 33 11.10.2012. 25.02.2008. 18.08.2004, 1.33/2493-5843, Viss Būvniecībai SIA 64
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Vēsmas ielā 11, kadastra Nr.1300 921 7603 Zeme 7880 kvm, 5 ēkas, palīgbūves Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/2493-5843 (18.08.2004.) Viss Būvniecībai SIA 11.11.2005.;
15.09.2005.
1.17/7445;
1.17/9369
17.01.2007. 33 11.10.2012. 25.02.2008. 13.08.2004, 1.33/2471-5840, Orthos SIA 64
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Vidus prospektā 54 1/4 domājamās daļas VNĪA 01.09.2005 1.33/4776-2204 (02.07.1999.) Fiziska persona 36
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Vidus prospektā 60 1/2 domājamās daļas VNĪA 01.09.2005 4.33/6991-2446 (04.10.1999.) Fiziska persona 37
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Vikingu ielā 10 literi 15 un literi 18 VNĪA 01.09.2005 1.33/4722-2194 (01.07.1999.) Vikings sab. org. 36
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Vikingu ielā 22, kadastra Nr.1300 003 0704 Zeme 3146 kvm, krastmalas nostiprinājumi Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/1580-6112 (14.04.2005.) Fiziska persona 28.10.2005. 1.17/8884 12.05.2006. 338 10.02.2016. 11.05.2005, 1.33/1909-6136, Fiziska persona 70
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Vikingu ielā 22, kadastra Nr.1300 003 0704 Zeme 3146 kvm, krastmalas nostiprinājumi Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/1909-6136 (11.05.2005.) Fiziska persona 28.10.2005. 1.17/8884 12.05.2006. 338 10.02.2016. 14.04.2005, 1.33/1580-6112, Fiziska persona 70
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Vikingu ielā 24a Finanšu ministrija 29.08.2006 1.346 Fiziska persona 22.10.2009. 23.10.2009. 1.17/7961 206
Nekustamais īpašums Jūrmalā, Vikingu ielā 3, kadastra Nr.1300 004 6508 Zeme 23304 kvm, 7 ēkas Latvijas Zinātņu Akadēmija 30.08.2006 1.641 Lielupes Pērle SIA 13.03.2007. 15.03.2007. 1.17/3522 20.06.2007. 379 155
Nekustamais īpašums (kad. apz. 6272 005 0364 001), kas atrodas uz zemesgaba "Pie Virsaišiem", Padures pagastā 1 ēka, zeme (nav valdījumā) 31.08.2006 1.627 Fiziska persona 05.11.2013. 13.11.2008. 714
Nekustamais īpašums Kārsavas novadā, Malnavas pagastā, "Malnavas lauks. tehnikums", "Ares" bezmantinieka 31.08.2006 1.695 Fiziska persona 20.02.2014. 10.06.2016. Privatizē kā vienotu objektu 1
Nekustamais īpašums Krāslavas rajonā, Grāveru pagastā, "Akmenīcas ūdensdzirnavas" Nav valsts īpašums 25.08.2006 1.282 Fiziska persona 05.06.2007. Privātīpašums
Nekustamais īpašums Krāslavas rajonā, Grāveru pagastā, "Sakavas ūdensdzirnavas" 25.08.2006 1.283 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 05.06.2007. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (05.06.2007.) 
Nekustamais īpašums Krāslavā, Siena ielā 16, kadastra nr.6001 002 1391 Zeme 0,24 ha, 2 ēkas Nav valsts īpašums 20.10.2005 1.20 Zemkopības ministrija 08.12.2005. 1.17/10278 29.05.2006. 377 23.02.2007. 17.02.2006, 1.60, Glorija z/s 74
Nekustamais īpašums Krāslavā, Siena ielā 16, kadastra nr.6001 002 1391 Zeme 0,24 ha, 2 ēkas Nav valsts īpašums 17.02.2006 1.60 Glorija z/s 08.12.2005. 1.17/10278 29.05.2006. 377 23.02.2007. 20.10.2005, 1.20, Zemkopības ministrija 74
Nekustamais īpašums Kr.Barona ielā 21a, kadastra Nr.0100 021 2004 Zeme 326 kvm, 1 ēka Finanšu ministrija 01.09.2005 1.33/742-4964 (11.02.2002.) Tormans SIA 11.07.2006. MK rīkojums Nr.513 67
Nekustamais īpašums Krejotava, Cēsu rajona Liepas pagastā, kadastra apzīmējumi 4260 003 0311 001, 4260 003 0311 002, 4260 003 0311 003, 4260 003 0311 004 un 4260 003 0311 005 5 ēkas, piekrītošā zeme (nav valdījumā) 23.08.2006 1.255 Fiziska persona 28.09.2017. 13.11.2008. 714 1
Nekustamais īpašums Kuldīgas novadā, Padures pagastā, Degsne, "Jaunzelmeņi", kadastra Nr.62720100163 2 ēkas un zemesgabals 0,109 ha Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.627 Fiziska persona 05.11.2013. 13.11.2008.;
23.12.2014.
714;
811
28.10.2016.
Nekustamais īpašums Kuldīgas novadā, Rumbas pagastā, "Lūki", kadastra Nr.6284 006 0389 Zeme 1,6 ha, 1 ēka, 1 palīgēka Zemkopības ministrija 01.09.2005 1.33/2838-5541 (07.08.2003.) Fiziska persona 02.12.2015. Nodot FM 58
Nekustamais īpašums Kuldīgas rajonā, Īvandes pagastā, "Rūķi", kad.Nr.6254 502 0001 Izglītības un zinātnes ministrija 28.08.2006 1.302 Fiziska persona  22.02.2007. 23.02.2007. 1.17/2776 17.10.2008. MK rīkojums Nr.624 150
Nekustamais īpašums Kuldīgas rajonā, Nīkrāces pagastā, Lēnas, "Lēnu pils" Finanšu ministrija 11.01.2006 1.50 Biķeru gārša SIA 05.10.2009. 1.17/7513 23.12.2009. MK rīkojums Nr.895 Atrodas dabas liegumā (25.01.2006.) 
Nekustamais īpašums Kuldīgas rajonā, Padures pagastā, "Deksnes parks", kadastra Nr.6272 010 0127 31.08.2006 1.627 Fiziska persona 13.11.2006. Pašvaldības īpašums
Nekustamais īpašums Kuldīgas rajonā, Padures pagastā, "Kalnieši" Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.627 Fiziska persona Privatizācijas likuma IV d. Paziņots ierosinātājam 13.11.2006. Privatizāciju veic pašvaldība Pārsūtīts Padures pagasta padomei (13.11.2006.) 
Nekustamais īpašums Kuldīgas rajonā, Padures pagastā, "Keramika", kadastra Nr.6272 008 0137 31.08.2006 1.627 Fiziska persona 13.11.2006. Ēkas - privātīpašums
Nekustamais īpašums Kuldīgas rajonā, Padures pagastā, "Liepzari" (bij. Atvari), kad.nr.62720050363 1 ēka, piekrītošā zeme (nav valdījumā) 31.08.2006 1.627 Fiziska persona 05.11.2013. 13.11.2008. 714
Nekustamais īpašums Kuldīgas rajonā, Padures pagastā, "Muzeja filiāle", kadastra Nr.6272 010 0103 31.08.2006 1.627 Fiziska persona 13.11.2006. Pašvaldības īpašums
Nekustamais īpašums Kuldīgas rajonā, Padures pagastā, "Nabas" un piekrītošais zemesgabals 31.08.2006 1.592 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 11.01.2007. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 31.08.2006, 1.627, Fiziska persona Pārsūtīts Padures pagasta padomei (11.01.2007.) 
Nekustamais īpašums Kuldīgas rajonā, Padures pagastā, "Nabas" un piekrītošais zemesgabals 31.08.2006 1.627 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 11.01.2007. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 31.08.2006, 1.592, Fiziska persona Pārsūtīts Padures pagasta padomei (11.01.2007.) 
Nekustamais īpašums Kuldīgas rajonā, Padures pagastā, "Skolaskalni", kadastra Nr.6272 008 0082 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.627 Fiziska persona 13.11.2006. Privātīpašums
Nekustamais īpašums Kuldīgas rajonā, Pelču pagastā, "Kaltiķu muiža" 29.08.2006 1.353 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 18.09.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (18.09.2006.) 
Nekustamais īpašums Kuldīgas rajonā, Pelču pagastā, "VZA Pelči", kadastra Nr.6274 002 0179 Zeme 107,2 ha, 5 ēkas, 4 palīgēkas Zemkopības ministrija 01.09.2005 1.33/1045-6077 (09.03.2005.) Zive SIA 25.07.2006. MK rīkojums nr.555 70
Nekustamais īpašums Kuldīgas rajonā, Raņķu pagastā, Mežaine Zeme 45,1042 ha, 70 ēkas Nav valsts īpašums 16.08.2006 1.213 Rilana Niks SIA 26.02.2007. 30.07.2007. 1.17/7888 12.03.2008. 134 08.10.2015. 09.07.2010. 176
Nekustamais īpašums Kuldīgas rajonā, Rendas pagastā "Zvejnieki" Izglītības un zinātnes ministrija 05.07.2006 1.151 Fiziska persona 07.01.2014. 1
Nekustamais īpašums Kuldīgas rajonā, Rumbas pagastā, "Sviķi", kadastra Nr.6284 005 0464 Zeme 0,1733 ha un 1 ēka Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/2324-5816 (29.07.2004.) Fiziska persona 11.11.2005.;
15.09.2005.
1.17/7445;
1.17/9369
13.02.2006. 81 01.12.2006. 64
Nekustamais īpašums Kuldīgā, Pureņu ielā 4, kadastra Nr.6201 014 0145 Zeme 3870 kvm un 1 ēka-nepabeigtā celtniecība 21.09.1994 Sāga B.D. SIA 16.11.2011. Nodot FM
Nekustamais īpašums Launkalnes pagastā, "Mežole" 30.08.2006 1.395 Daina Kūrortviesnīca a/s 05.02.2007. Privatizējama tikai zeme Privatizējama tikai zeme. Ierosinājums atdots Zemes privatizācijas dienestam (05.02.2007.) 
Nekustamais īpašums Liepājas raj., Durbes lauku teritorijā, "Līgutu muižas centrs", kad.Nr.6427 001 0168 Zeme 35,06 ha, 4 ēkas Nav valsts īpašums 06.04.2006 1.97 Sumter SIA 30.05.2006. 31.05.2006. 1.17/5220 24.11.2006. 916 16.11.2007. 30.08.2006, 1.369, MIG Holdings SIA 84
Nekustamais īpašums Liepājas raj., Durbes lauku teritorijā, "Līgutu muižas centrs", kad.Nr.6427 001 0168 Zeme 35,06 ha, 4 ēkas Nav valsts īpašums 30.08.2006 1.369 MIG Holdings SIA 30.05.2006. 31.05.2006. 1.17/5220 24.11.2006. 916 16.11.2007. 06.04.2006, 1.97, Sumter SIA 84
Nekustamais īpašums Liepājas rajonā, Grobiņas pagastā, Robežniekos, Zāļu ielā 7, kadastra Nr. 6460 504 0033 2 ēkas, 1 palīgēka Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/1997-6144 (20.05.2005.) Fiziska persona 28.10.2005. 1.17/8884 12.05.2006. 338 30.11.2006. 03.06.2005, 1.33/2185-6163, Zemkopības ministrija 70
Nekustamais īpašums Liepājas rajonā, Grobiņas pagastā, Robežniekos, Zāļu ielā 7, kadastra Nr. 6460 504 0033 2 ēkas, 1 palīgēka Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/2185-6163 (03.06.2005.) Zemkopības ministrija 28.10.2005. 1.17/8884 12.05.2006. 338 30.11.2006. 20.05.2005, 1.33/1997-6144, Fiziska persona 70
Nekustamais īpašums Liepājas rajonā, Kazdangā, Liepu gatvē 10a Zeme 10,3 ha, 1 ēka Izglītības un zinātnes ministrija 25.01.2005 Megate SIA 18.09.2007. 19.09.2007. 1.17/9525 30.10.2012. MK rīkojums Nr.508 179
Nekustamais īpašums Liepājas rajonā, Vērgales pagastā Šķēdes mācību bāze, kadastra apzīmējums 6496 008 0036 Aizsardzības ministrija 31.08.2006 1.705 Fiziska persona 05.06.2007. 07.06.2007. 1.17/6438 07.06.2011. MK rīkojums Nr.236 31.08.2006, 1.706, Fiziska persona 168
Nekustamais īpašums Liepājas rajonā, Vērgales pagastā Šķēdes mācību bāze, kadastra apzīmējums 6496 008 0036 Aizsardzības ministrija 31.08.2006 1.706 Fiziska persona 05.06.2007. 07.06.2007. 1.17/6438 07.06.2011. MK rīkojums Nr.236 31.08.2006, 1.705, Fiziska persona 168
Nekustamais īpašums Liepājā, Amatas ielā 10, kad. nr. 1700 037 0270 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.510 Fiziska persona 04.10.2006. Privātīpašums
Nekustamais īpašums Liepājā, Bāriņu ielā 22, kad.nr.17000330004 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.448 Latzemes nekustamie īpašumi a/s 11.11.2011. Privātīpašums
Nekustamais īpašums Liepājā, Brīvības ielā 21, kadastra Nr.1700 021 0215 Zeme 1895 kvm, 6 ēkas Nav valsts īpašums 06.04.2006 1.94 Madas SIA 30.05.2006. 31.05.2006. 1.17/5220 24.11.2006. 916 12.12.2011. 84
Nekustamais īpašums Liepājā, Celtnieku ielā 12, kadastra Nr.1700 031 0127 Zeme 1495 kvm, 1 ēka Nav valsts īpašums 06.04.2006 1.93 Madas SIA 30.05.2006. 31.05.2006. 1.17/5220 24.11.2006. 916 10.02.2016. 17.10.2007. 12.07.2006, 1.153, Īpašumu nomas serviss SIA;
31.08.2006, 1.576, Fiziska persona;
31.08.2006, 1.661, Fiziska persona
84
Nekustamais īpašums Liepājā, Celtnieku ielā 12, kadastra Nr.1700 031 0127 Zeme 1495 kvm, 1 ēka Nav valsts īpašums 12.07.2006 1.153 Īpašumu nomas serviss SIA 30.05.2006. 31.05.2006. 1.17/5220 24.11.2006. 916 10.02.2016. 17.10.2007. 06.04.2006, 1.93, Madas SIA;
31.08.2006, 1.576, Fiziska persona;
31.08.2006, 1.661, Fiziska persona
84
Nekustamais īpašums Liepājā, Celtnieku ielā 12, kadastra Nr.1700 031 0127 Zeme 1495 kvm, 1 ēka Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.576 Fiziska persona 30.05.2006. 31.05.2006. 1.17/5220 24.11.2006. 916 10.02.2016. 17.10.2007. 06.04.2006, 1.93, Madas SIA;
12.07.2006, 1.153, Īpašumu nomas serviss SIA;
31.08.2006, 1.661, Fiziska persona
84
Nekustamais īpašums Liepājā, Celtnieku ielā 12, kadastra Nr.1700 031 0127 Zeme 1495 kvm, 1 ēka Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.661 Fiziska persona 30.05.2006. 31.05.2006. 1.17/5220 24.11.2006. 916 10.02.2016. 17.10.2007. 06.04.2006, 1.93, Madas SIA;
12.07.2006, 1.153, Īpašumu nomas serviss SIA;
31.08.2006, 1.576, Fiziska persona
84
Nekustamais īpašums Liepājā, Cietokšņa ielā 4 Aizsardzības ministrija 31.08.2006 1.698 Fiziska persona 04.01.2007. 05.01.2007. 1.17/85 12.10.2007. MK rīkojums Nr.639 145
Nekustamais īpašums Liepājā, Evalda Rimbenieka ielā 1, kad. nr.1700 035 0104 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.525 A&E Alianse SIA Privatizācijas likuma IV d. Paziņots ierosinātājam 15.01.2007. Privatizāciju veic pašvaldība Pārsūtīts Liepājas pilsētas domei (15.01.2007.) 
Nekustamais īpašums Liepājā, Graudu ielā 50 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.578 Fiziska persona Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 06.10.2006. Nav privatizējams. Ieguldīts VAS Valsts nekustamie īpašumi pamatkapitālā
Nekustamais īpašums Liepājā, Ģenerāļa Baloža ielā 1a, kad.nr.17000020075 31.08.2006 1.699 Grands SIA 07.10.2008. 14.10.2008. 1.17/8257 03.09.2010. Pašvaldības īpašums 194
Nekustamais īpašums Liepājā, Ģenerāļa Baloža ielā 35, kadastra Nr.1700 002 0133 Zeme 2,5201 ha, 3 ēkas Nav valsts īpašums 29.08.2006 1.351 Mistral Trans SIA 13.03.2008. 14.03.2008. 1.17.2922 30.10.2008. 656 28.08.2012. 186
Nekustamais īpašums Liepājā, Kapsētas ielā 17a, kadastra Nr.1700 020 0404 1 ēka un piekrītošā zeme Nav valsts īpašums 09.11.2005 1.25 Fiziska persona 18.09.2007. 19.09.2007. 1.17/9525 30.10.2008. 657 08.06.2010. 179
Nekustamais īpašums Liepājā, Kungu ielā 2, kadastra Nr.1700 033 0227 Finanšu ministrija 06.04.2006 1.96 Madas SIA 30.05.2006. 31.05.2006. 1.17/5220 05.03.2008. MK rīkojums Nr.110 31.08.2006, 1.645, Komplekss Citadele SIA 84
Nekustamais īpašums Liepājā, Kungu ielā 2, kadastra Nr.1700 033 0227 Finanšu ministrija 31.08.2006 1.645 Komplekss Citadele SIA 30.05.2006. 31.05.2006. 1.17/5220 05.03.2008. MK rīkojums Nr.110 06.04.2006, 1.96, Madas SIA 84
Nekustamais īpašums Liepājā, Kungu ielā 26, kadastra Nr.1700 033 0139 Zeme 1590 kvm, 3 ēkas Nav valsts īpašums 15.08.2006 1.208 Saiva SIA 13.03.2007. 15.03.2007. 1.17/3523 30.04.2009. 255 04.07.2013. 154
Nekustamais īpašums Liepājā, Kūrmājas prospektā 22, kadastra Nr.1700 031 0108 Zeme 3295 kvm, 1 ēka Finanšu ministrija 20.07.2006 1.162 Forburga SIA 13.03.2007.;
25.02.2014.
15.03.2007. 1.17/3523 03.09.2014. Nodot FM 31.08.2006, 1.523, Fiziska persona ;
31.08.2006, 1.728, Reklāmas Studija SIA;
31.08.2006, 1.579, Fiziska persona
155
Nekustamais īpašums Liepājā, Kūrmājas prospektā 22, kadastra Nr.1700 031 0108 Zeme 3295 kvm, 1 ēka Finanšu ministrija 31.08.2006 1.523 Fiziska persona 13.03.2007.;
25.02.2014.
15.03.2007. 1.17/3523 03.09.2014. Nodot FM 20.07.2006, 1.162, Forburga SIA;
31.08.2006, 1.728, Reklāmas Studija SIA;
31.08.2006, 1.579, Fiziska persona
155
Nekustamais īpašums Liepājā, Kūrmājas prospektā 22, kadastra Nr.1700 031 0108 Zeme 3295 kvm, 1 ēka Finanšu ministrija 31.08.2006 1.579 Fiziska persona 13.03.2007.;
25.02.2014.
15.03.2007. 1.17/3523 03.09.2014. Nodot FM 20.07.2006, 1.162, Forburga SIA;
31.08.2006, 1.728, Reklāmas Studija SIA;
31.08.2006, 1.523, Fiziska persona
155
Nekustamais īpašums Liepājā, Kūrmājas prospektā 22, kadastra Nr.1700 031 0108 Zeme 3295 kvm, 1 ēka Finanšu ministrija 31.08.2006 1.728 Reklāmas Studija SIA 13.03.2007.;
25.02.2014.
15.03.2007. 1.17/3523 03.09.2014. Nodot FM 20.07.2006, 1.162, Forburga SIA;
31.08.2006, 1.523, Fiziska persona;
31.08.2006, 1.579, Fiziska persona
155
Nekustamais īpašums Liepājā, Lielā ielā 3 Nav valsts īpašums 30.08.2006 1.388 Lielie mazie nami SIA 07.11.2006. 08.11.2006. 1.17/14435 Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 16.04.2007. Nav privatizējams. Ieguldīts VAS Valsts nekustamie īpašumi pamatkapitālā 134
Nekustamais īpašums Liepājā, O.Kalpaka ielā 123 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.575 Fiziska persona Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 06.10.2006. Nav privatizējams. Ieguldīts VAS Latvijas Jūras administrācija pamatkapitālā
Nekustamais īpašums Liepājā, Pulkveža Brieža ielā 41 Nav valsts īpašums 05.10.2005 1.15 Rosme Pluss SIA 07.10.2008. 14.10.2008. 1.17/8257  26.08.2011. Privatizāciju veic pašvaldība 14.07.2006, 1.157, Anglers SIA Ierosinājums pārsūtīts Liepājas plsētas pašvaldībai (Nr.4.17/5925) (26.08.2011.) ;
MK rīkojums Nr.105 "Par valsts nek. īpašumu P.Brieža ielā 41 un P.Brieža ielā 43, Liepājā, nodošanu pašvaldības īpašumā" (16.03.2011.) 
194
Nekustamais īpašums Liepājā, Pulkveža Brieža ielā 41 Nav valsts īpašums 14.07.2006 1.157 Anglers SIA 07.10.2008. 14.10.2008. 1.17/8257  26.08.2011. Privatizāciju veic pašvaldība 05.10.2005, 1.15, Rosme Pluss SIA Ierosinājums pārsūtīts Liepājas plsētas pašvaldībai (Nr.4.17/5925) (26.08.2011.) ;
MK rīkojums Nr.105 "Par valsts nek. īpašumu P.Brieža ielā 41 un P.Brieža ielā 43, Liepājā, nodošanu pašvaldības īpašumā" (16.03.2011.) 
194
Nekustamais īpašums Liepājā, Pulkveža Brieža ielā 43 Nav valsts īpašums 05.10.2005 1.15 Rosme Pluss SIA 07.10.2008. 14.10.2008. 1.17/8257  26.08.2011. Privatizāciju veic pašvaldība 24.07.2006, 1.165, Rosme Pluss SIA Ierosinājums pārsūtīts Liepājas plsētas pašvaldībai (Nr.4.17/5927) (26.08.2011.) ;
MK rīkojums Nr.105 "Par valsts nek. īpašumu P.Brieža ielā 41 un P.Brieža ielā 43, Liepājā, nodošanu pašvaldības īpašumā" (16.03.2011.) 
194
Nekustamais īpašums Liepājā, Pulkveža Brieža ielā 43 Nav valsts īpašums 24.07.2006 1.165 Rosme Pluss SIA 07.10.2008. 14.10.2008. 1.17/8257  26.08.2011. Privatizāciju veic pašvaldība 05.10.2005, 1.15, Rosme Pluss SIA Ierosinājums pārsūtīts Liepājas plsētas pašvaldībai (Nr.4.17/5927) (26.08.2011.) ;
MK rīkojums Nr.105 "Par valsts nek. īpašumu P.Brieža ielā 41 un P.Brieža ielā 43, Liepājā, nodošanu pašvaldības īpašumā" (16.03.2011.) 
194
Nekustamais īpašums Liepājā, Pulvera ielā 10 Satiksmes ministrija 31.08.2006 1.529 Solo L SIA 01.11.2006. Liepājas SEZ nepiekrīt
Nekustamais īpašums Liepājā, Roņu ielā 9, kad. nr.1700 031 0089 Aizsardzības ministrija 31.08.2006 1.524 Fiziska persona 06.03.2007. 08.03.2007. 1.17/3243 04.12.2007. MK rīkojums Nr.762 31.08.2006, 1.729, Reklāmas Studija SIA 153
Nekustamais īpašums Liepājā, Roņu ielā 9, kad. nr.1700 031 0089 Aizsardzības ministrija 31.08.2006 1.729 Reklāmas Studija SIA 06.03.2007. 08.03.2007. 1.17/3243 04.12.2007. MK rīkojums Nr.762 31.08.2006, 1.524, Fiziska persona 153
Nekustamais īpašums Liepājā, Rudzu ielā 5, kad.nr.1700 012 0274 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.511 Fiziska persona 04.10.2006. Privātīpašums
Nekustamais īpašums Liepājā, Tirgoņu ielā 15/17, kad. Nr.1700 033 0126 (18231/19538 domājamās daļas) 2 ēkas, zeme 2048 kvm (18231/19538 domājamās daļas) Nav valsts īpašums 02.09.2005 1.1 Andreja aptieka SIA 30.11.2010. 28.09.2011. 493 18.12.2015. 06.04.2006, 1.95, Madas SIA;
03.08.2006, 1.178, Fiziska persona;
03.08.2006, 1.178, Somas SIA;
03.08.2006, 1.178, LIKO 1 SIA;
31.08.2006, 1.565, Valodu mācību centrs SIA
Nekustamais īpašums Liepājā, Tirgoņu ielā 15/17, kad. Nr.1700 033 0126 (18231/19538 domājamās daļas) 2 ēkas, zeme 2048 kvm (18231/19538 domājamās daļas) Nav valsts īpašums 06.04.2006 1.95 Madas SIA 30.11.2010. 28.09.2011. 493 18.12.2015. 02.09.2005, 1.1, Andreja aptieka SIA;
03.08.2006, 1.178, Fiziska persona;
03.08.2006, 1.178, Somas SIA;
03.08.2006, 1.178, LIKO 1 SIA;
31.08.2006, 1.565, Valodu mācību centrs SIA
Nekustamais īpašums Liepājā, Tirgoņu ielā 15/17, kad. Nr.1700 033 0126 (18231/19538 domājamās daļas) 2 ēkas, zeme 2048 kvm (18231/19538 domājamās daļas) Nav valsts īpašums 03.08.2006 1.178 Fiziska persona 30.11.2010. 28.09.2011. 493 18.12.2015. 02.09.2005, 1.1, Andreja aptieka SIA;
06.04.2006, 1.95, Madas SIA;
03.08.2006, 1.178, Somas SIA;
03.08.2006, 1.178, LIKO 1 SIA;
31.08.2006, 1.565, Valodu mācību centrs SIA
Nekustamais īpašums Liepājā, Tirgoņu ielā 15/17, kad. Nr.1700 033 0126 (18231/19538 domājamās daļas) 2 ēkas, zeme 2048 kvm (18231/19538 domājamās daļas) Nav valsts īpašums 03.08.2006 1.178 LIKO 1 SIA 30.11.2010. 28.09.2011. 493 18.12.2015. 02.09.2005, 1.1, Andreja aptieka SIA;
06.04.2006, 1.95, Madas SIA;
03.08.2006, 1.178, Somas SIA;
03.08.2006, 1.178, Fiziska persona;
31.08.2006, 1.565, Valodu mācību centrs SIA
Nekustamais īpašums Liepājā, Tirgoņu ielā 15/17, kad. Nr.1700 033 0126 (18231/19538 domājamās daļas) 2 ēkas, zeme 2048 kvm (18231/19538 domājamās daļas) Nav valsts īpašums 03.08.2006 1.178 Somas SIA 30.11.2010. 28.09.2011. 493 18.12.2015. 02.09.2005, 1.1, Andreja aptieka SIA;
06.04.2006, 1.95, Madas SIA;
03.08.2006, 1.178, LIKO 1 SIA;
03.08.2006, 1.178, Fiziska persona;
31.08.2006, 1.565, Valodu mācību centrs SIA
Nekustamais īpašums Liepājā, Tirgoņu ielā 15/17, kad. Nr.1700 033 0126 (18231/19538 domājamās daļas) 2 ēkas, zeme 2048 kvm (18231/19538 domājamās daļas) Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.565 Valodu mācību centrs SIA 30.11.2010. 28.09.2011. 493 18.12.2015. 02.09.2005, 1.1, Andreja aptieka SIA;
06.04.2006, 1.95, Madas SIA;
03.08.2006, 1.178, LIKO 1 SIA;
03.08.2006, 1.178, Somas SIA;
03.08.2006, 1.178, Fiziska persona
Nekustamais īpašums Liepājā, Tukuma ielā 3, kad.nr.17000430301 31.08.2006 1.574 Fiziska persona 11.11.2011. Pašvaldības īpašums
Nekustamais īpašums Liepājā, Turaidas ielā 4a (17000020260) 20.09.2005 1.10 Jūlija O SIA 11.11.2011. Pašvaldības īpašums
Nekustamais īpašums Liepājā, Vecā ostmalā 54 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.577 Fiziska persona Privatizācijas likuma IV d. Paziņots ierosinātājam 09.11.2006. Privatizāciju veic pašvaldība Pārsūtīts Liepājas pilsētas domei (09.11.2006.) 
Nekustamais īpašums Liepājā, Zivju ielā 2, kadastra Nr.1700 003 0065 Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/718-651 (26.01.1998.) Ramus SIA Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 05.10.2005. Nav privatizējams. Ieguldīts VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā 11.09.2000, 1.33/6993-3952, Ramus SIA;
30.08.2006, 1.396, Fiziska persona;
30.08.2006, 1.389, Nami R SIA
Nekustamais īpašums Liepājā, Zivju ielā 2, kadastra Nr.1700 003 0065 Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/6993-3952 (11.09.2000.) Ramus SIA Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 05.10.2005. Nav privatizējams. Ieguldīts VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā 26.01.1998, 1.33/718-651, Ramus SIA;
30.08.2006, 1.396, Fiziska persona;
30.08.2006, 1.389, Nami R SIA
Nekustamais īpašums Liepājā, Zivju ielā 2, kadastra Nr.1700 003 0065 Nav valsts īpašums 30.08.2006 1.389 Nami R SIA Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 18.09.2006. Nav privatizējams. Ieguldīts VAS Valsts nekustamie īpašumi pamatkapitālā 26.01.1998, 1.33/718-651, Ramus SIA;
11.09.2000, 1.33/6993-3952, Ramus SIA;
30.08.2006, 1.396, Fiziska persona
Nekustamais īpašums Liepājā, Zivju ielā 2, kadastra Nr.1700 003 0065 Nav valsts īpašums 30.08.2006 1.396 Fiziska persona Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 18.09.2006. Nav privatizējams. Ieguldīts VAS Valsts nekustamie īpašumi pamatkapitālā 26.01.1998, 1.33/718-651, Ramus SIA;
11.09.2000, 1.33/6993-3952, Ramus SIA;
30.08.2006, 1.389, Nami R SIA
Nekustamais īpašums Lietuvas republikā, Kauņā, Tuneļa ielā 20, kadastra Nr.1901/0185:75 Zeme 1019 kvm, 1 ēka, 2 palīgbūves Aizsardzības ministrija 01.09.2005 1.17/1034 (12.03.2003.) Aizsardzības ministrija 07.11.2005.;
13.09.2005.
1.17/7352;
1.17/9135
Ierosinājums atsaukts ar Aizsardzības ministrijas 20.02.2006. vēstuli Nr.MV-N/659 (20.02.2006.)  58
Nekustamais īpašums Limbažos, Ciema ielā 37, kadastra Nr.6601 001 0084 Zeme 1558 kvm, ēkas pamati Nav valsts īpašums 11.08.2006 1.202 Fiziska persona 02.11.2006. 03.11.2006. 1.17/14331 26.09.2007. 597 22.09.2008. 126
Nekustamais īpašums Limbažos, Klostera ielā 4a, kad.Nr.6601 003 0011 Veselības ministrija 31.08.2006 1.560 BBK SIA 20.12.2006. 03.01.2007. 1.17/20 13.08.2007. MK rīkojums 508 141
Nekustamais īpašums Limbažos, Priežu ielā 10a Zemkopības ministrija 21.08.2006 1.232 Fiziska persona 22.02.2007. 23.02.2007. 1.17/2776 12.06.2007. MK rīkojums Nr.360 31.08.2006, 1.715, Fiziska persona Ierosinājums atsaukts (25.10.2006.) 150
Nekustamais īpašums Limbažos, Priežu ielā 10a Zemkopības ministrija 31.08.2006 1.715 Fiziska persona 22.02.2007. 23.02.2007. 1.17/2776 12.06.2007. MK rīkojums Nr.360 21.08.2006, 1.232, Fiziska persona 150
Nekustamais īpašums Limbažos, Zeļļu ielā 6A, kadastra Nr.6601 001 0127 006 Zeme 1312 kvm, 1 ēka Nav valsts īpašums 29.06.2006 1.147 Limbaži motoklubs 21.11.2006. 23.11.2006. 1.17/14960 31.10.2007. 675 27.09.2013. 139
Nekustamais īpašums Limbažu rajonā, Salacas pagastā, "Svētciema zirgaudzētava" Zeme 2410 kvm, 1 palīgēka Nav valsts īpašums 19.12.2005 1.37 Broki SIA 30.03.2006. 31.03.2006. 1.17/3600 15.06.2006. 436 04.03.2008. 80
Nekustamais īpašums Limbažu rajonā, Skultes pagastā, "Sniedzes" (66760133233) 31.08.2006 1.600 Sprogas SIA 02.02.2009. Nodots pašvaldībai Pārsūtīts Skultes pagasta padomei (02.02.2009.) 
Nekustamais īpašums Limbažu rajonā, Viļķenes pagastā, "Blomes muižas stallis", kad.Nr.6688 010 0144 Zeme 1,397 ha, 1 ēka Nav valsts īpašums 06.04.2006 1.98 Sumter SIA 30.05.2006. 31.05.2006. 1.17/5220 24.11.2006. 916 01.08.2007. 24.08.2006, 1.268, Fiziska persona ;
31.08.2006, 1.607, Fiziska persona
84
Nekustamais īpašums Limbažu rajonā, Viļķenes pagastā, "Blomes muižas stallis", kad.Nr.6688 010 0144 Zeme 1,397 ha, 1 ēka Nav valsts īpašums 24.08.2006 1.268 Fiziska persona 30.05.2006. 31.05.2006. 1.17/5220 24.11.2006. 916 01.08.2007. 06.04.2006, 1.98, Sumter SIA;
31.08.2006, 1.607, Fiziska persona
84
Nekustamais īpašums Limbažu rajonā, Viļķenes pagastā, "Blomes muižas stallis", kad.Nr.6688 010 0144 Zeme 1,397 ha, 1 ēka Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.607 Fiziska persona 30.05.2006. 31.05.2006. 1.17/5220 24.11.2006. 916 01.08.2007. 06.04.2006, 1.98, Sumter SIA;
24.08.2006, 1.268, Fiziska persona
84
Nekustamais īpašums Limbažu rajonā, Viļķenes pagastā, Ķirbižu muiža, kadastra Nr.6688 002 0110 Muižas ēka, stallis/klēts, šķūnis, zeme 3,94 h Nav valsts īpašums 07.08.2006 1.183 Binders SIA 13.03.2007. 15.03.2007. 1.17/3523 09.08.2007. 506 12.05.2009. 154
Nekustamais īpašums Limbažu rajonā, Viļķenes pagastā, "Vitrupes pienotava" kad.nr.66880080163 28.08.2006 1.295 Fiziska persona 07.01.2009. Privātīpašums - ēka nostprināta zemesgrāmatā 28.08.2006, 1.628, Fiziska persona
Nekustamais īpašums Limbažu rajonā, Viļķenes pagastā, "Vitrupes pienotava" kad.nr.66880080163 28.08.2006 1.628 Fiziska persona 07.01.2009. Privātīpašums - ēka nostprināta zemesgrāmatā 28.08.2006, 1.295, Fiziska persona Ēkas nav valsts īpašums. Privatizējama zeme, atdots Zemes privatizācijas dienestam.  (26.09.2007.)
Nekustamais īpašums Ludzas rajonā, Ciblas novadā, Līdumnieku pagastā, Krivandas nodaļa, kadastra Nr.6866 008 0118 Zeme 1,26 ha, 1 ēka, 7 palīgēkas Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/1986-5786 (29.06.2004.) Iekšlietu ministrija 11.11.2005.;
15.09.2005.
1.17/7445;
1.17/9369
13.02.2006. 81 05.04.2007. 64
Nekustamais īpašums Ludzas rajonā, Goliševas pagastā, "Goliševas nodaļa", kadastra Nr.6854 004 0353 Zeme 0,25 ha, 2 ēkas, 3 palīgēkas Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/2439-5515 (07.07.2003.) Iekšlietu ministrija 07.11.2005.;
13.09.2005.
1.17/7352;
1.17/9135
15.02.2006. 93 05.01.2007. 58
Nekustamais īpašums Ludzas rajonā, Zilupē, Brīvības ielā 12, kad.Nr.6817 002 0176 Zeme 2802 kvm, 5 ēkas Nav valsts īpašums 16.08.2006 1.211 Angļu-Amerikas Misiones biedrība 22.02.2007. 23.02.2007. 1.17/2779 11.11.2008. 691 08.02.2010. 151
Nekustamais īpašums Ludzā, Stroda ielā 13, kadastra Nr.6801 004 0491 Zeme 2934 kvm, 1 būve Nav valsts īpašums 01.09.2005 4.33/2595-5519 (21.07.2003.) Aizsardzības ministrija 07.11.2005.;
13.09.2005.
1.17/7352;
1.17/9135
15.02.2006. 93 27.09.2006. 58
Nekustamais īpašums Madonas rajona Barkavas pagastā "Kurpnieki", kadastra Nr.70440010135 24.08.2006 1.276 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 17.07.2014. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju
Nekustamais īpašums Madonas rajona Ļaudonas pagastā "Ķunci", kad.nr.70700090177 31.08.2006 1.716 Fiziska persona 13.11.2008. 714
Nekustamais īpašums Madonas rajonā, Barkavas pagastā, "Akmiņsala" Zeme 0,54 ha, 1 ēka Nav valsts īpašums 26.09.2005 1.14 Fiziska persona 08.12.2005. 1.17/10278 29.05.2006. 377 30.05.2007. 74
Nekustamais īpašums Madonas rajonā, Ļaudonas pagastā "Sāvienas skola 3" 31.08.2006 1.708 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. 13.09.2007. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (13.09.2007.) 
Nekustamais īpašums Madonas rajonā, Ļaudonas pagastā, Toce-9 28.08.2006 1.327 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 14.09.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 28.08.2006, 1.332, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.333, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.334, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.335, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.330, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.337, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.338, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.339, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.329, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.336, Fiziska persona
Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (14.09.2006.) 
Nekustamais īpašums Madonas rajonā, Ļaudonas pagastā, Toce-9 28.08.2006 1.329 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 14.09.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 28.08.2006, 1.332, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.333, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.334, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.335, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.330, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.337, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.338, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.339, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.327, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.336, Fiziska persona
Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (14.09.2006.) 
Nekustamais īpašums Madonas rajonā, Ļaudonas pagastā, Toce-9 28.08.2006 1.330 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 14.09.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 28.08.2006, 1.332, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.333, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.334, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.335, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.329, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.337, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.338, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.339, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.327, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.336, Fiziska persona
Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (14.09.2006.) 
Nekustamais īpašums Madonas rajonā, Ļaudonas pagastā, Toce-9 28.08.2006 1.332 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 14.09.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 28.08.2006, 1.333, Fiziska persona ;
28.08.2006, 1.334, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.335, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.336, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.330, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.338, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.339, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.327, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.329, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.337, Fiziska persona
Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (14.09.2006.) 
Nekustamais īpašums Madonas rajonā, Ļaudonas pagastā, Toce-9 28.08.2006 1.333 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 14.09.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 28.08.2006, 1.332, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.334, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.335, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.336, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.330, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.338, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.339, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.327, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.329, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.337, Fiziska persona
Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (14.09.2006.) 
Nekustamais īpašums Madonas rajonā, Ļaudonas pagastā, Toce-9 28.08.2006 1.334 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 14.09.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 28.08.2006, 1.332, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.333, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.335, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.336, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.330, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.338, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.339, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.327, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.329, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.337, Fiziska persona
Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (14.09.2006.) 
Nekustamais īpašums Madonas rajonā, Ļaudonas pagastā, Toce-9 28.08.2006 1.335 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 14.09.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 28.08.2006, 1.332, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.333, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.334, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.336, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.330, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.338, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.339, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.327, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.329, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.337, Fiziska persona
Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (14.09.2006.) 
Nekustamais īpašums Madonas rajonā, Ļaudonas pagastā, Toce-9 28.08.2006 1.336 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 14.09.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 28.08.2006, 1.332, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.333, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.334, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.335, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.330, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.338, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.339, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.327, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.329, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.337, Fiziska persona
Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (14.09.2006.) 
Nekustamais īpašums Madonas rajonā, Ļaudonas pagastā, Toce-9 28.08.2006 1.337 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 14.09.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 28.08.2006, 1.332, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.333, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.334, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.335, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.330, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.338, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.339, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.327, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.329, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.336, Fiziska persona
Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (14.09.2006.) 
Nekustamais īpašums Madonas rajonā, Ļaudonas pagastā, Toce-9 28.08.2006 1.338 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 14.09.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 28.08.2006, 1.332, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.333, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.334, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.335, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.330, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.337, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.339, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.327, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.329, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.336, Fiziska persona
Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (14.09.2006.) 
Nekustamais īpašums Madonas rajonā, Ļaudonas pagastā, Toce-9 28.08.2006 1.339 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 14.09.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 28.08.2006, 1.332, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.333, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.334, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.335, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.330, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.337, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.338, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.327, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.329, Fiziska persona;
28.08.2006, 1.336, Fiziska persona
Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (14.09.2006.) 
Nekustamais īpašums Madonas rajonā, Mārcienas pagastā, "Pilskalns"-1, kad.nr.70740030125 25.08.2006 1.278 Fiziska persona 13.11.2008. 714
Nekustamais īpašums Madonas rajonā, Praulienas pagastā, "Trākšu piensaimnieku biedrība" kad.nr. 70860140176 31.08.2006 1.637 Fiziska persona 13.11.2008. 714
Nekustamais īpašums "Medību pils" Iecavas pagastā, Bauskas rajonā Medību pils, saimn.ēka, 3 šķūņi, sūkņu stacija, zeme 6300 m2 Nav valsts īpašums 09.08.2006 1.190 Fiziska persona 08.02.2007. 09.02.2007. 1.17/2338 23.05.2007. 296 25.01.2008. 149
Nekustamais īpašums "Mežvidi" Dobeles rajonā, Tērvetes novadā, Bukaišu pagastā 23.08.2006 1.263 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 06.09.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (06.09.2006.) 
Nekustamais īpašums nek.īp.kad.Nr.01005460064-būve būves kad.apz.01000462013002 un tai piekrītošā zemes vienība (zemes vien.kad.apz.01000462041)-Rīgā, Lomonosova ielā 6a Zeme 1478 kvm, 1 ēka Nav valsts īpašums 10.01.2006 1.44 Baltijas starpt.akad.(Balt.kr.inst.) SIA 02.05.2006. 02.05.2006. 1.17/4486 07.08.2006. 587 16.03.2009. 31.08.2006, 1.499, Mark Invest AB SIA 83
Nekustamais īpašums nek.īp.kad.Nr.01005460064-būve būves kad.apz.01000462013002 un tai piekrītošā zemes vienība (zemes vien.kad.apz.01000462041)-Rīgā, Lomonosova ielā 6a Zeme 1478 kvm, 1 ēka Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.499 Mark Invest AB SIA 02.05.2006. 02.05.2006. 1.17/4486 07.08.2006. 587 16.03.2009. 10.01.2006, 1.44, Baltijas starpt.akad.(Balt.kr.inst.) SIA 83
Nekustamais īpašums Neretas novadā, Mazzalves pag., "Klēts pie Vecmēmeles", kad.nr.32660130119 28.08.2006 1.307 Fiziska persona 15.05.2014. 10.12.2014.;
13.11.2008.
714;
760
1
Nekustamais īpašums Ogres novadā, Suntažu pagastā, "Ziedi" kad.nr.74880040008 zeme 15.39 ha (2 zemesgabali) un 1 būve 21.08.2006 1.246 Fiziska persona 17.04.2014. 13.11.2008.;
23.09.2014.
542;
714
1
Nekustamais īpašums Ogres rajonā, Birzgales pagastā "Atpūtas bāze "Vitkopi" un ūdenskrātuve" Zeme 44,91 ha, 4 ēkas Nav valsts īpašums 24.08.2006 1.273 Garkalni VV SIA 10.10.2006. 12.10.2006. 1.17/12938 28.02.2007. 118 12.11.2007. 108
Nekustamais īpašums Ogres rajonā, Ikšķilē, Krasta ielā 15b, kadastra Nr.7405 001 0560 Zeme 113 kvm, 1 ēka Zemkopības ministrija 01.09.2005 1.33/7124-3978 (14.09.2000.) Zemkopības ministrija 23.02.2010. Sadalīts 20.06.2005, 1.33/2359-6177, Zemkopības ministrija Precizēts ierosinājums no Krasta 15a uz 15b. (22.12.2005.)
Nekustamais īpašums Ogres rajonā, Ikšķilē, Krasta ielā 15b, kadastra Nr.7405 001 0560 Zeme 113 kvm, 1 ēka Zemkopības ministrija 01.09.2005 1.33/2359-6177 (20.06.2005.) Zemkopības ministrija 23.02.2010. Sadalīts 14.09.2000, 1.33/7124-3978, Zemkopības ministrija Precizēts ierosinājums no Krasta 15a uz 15b. (22.12.2005.) 70
Nekustamais īpašums Ogres rajonā, Ogres novadā, Ogrē, Kalēju ielā 14, kadastra Nr.7401 506 0166 1 ēka Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/1265-5734 (19.04.2004.) Zemkopības ministrija 11.11.2005.;
19.09.2005.
1.17/7562;
1.17/9372
12.05.2006. 336 03.04.2009. 12.05.2006, 1.122, Impero Investments SIA 59
Nekustamais īpašums Ogres rajonā, Ogres novadā, Ogrē, Kalēju ielā 14, kadastra Nr.7401 506 0166 1 ēka Nav valsts īpašums 12.05.2006 1.122 Impero Investments SIA 11.11.2005.;
19.09.2005.
1.17/7562;
1.17/9372
12.05.2006. 336 03.04.2009. 19.04.2004, 1.33/1265-5734, Zemkopības ministrija
Nekustamais īpašums Ogres rajonā, Suntažu pagastā, "Augšgaļi" 31.08.2006 1.504 Fiziska persona 02.10.2006. Neapbūvēta zeme Neapbūvēts zemesgabals. Nodots Zemes privatizācijas dienestam. (02.10.2006.) 
Nekustamais īpašums Ogrē, Ausekļa prospektā 11, kadasrtra apz.74010020099 004 1 ēka - garāža Nav valsts īpašums 30.08.2006 1.373 Fiziska persona 20.12.2006. 03.01.2007. 1.17/20 06.06.2007. 337 05.02.2008. 141
Nekustamais īpašums Ogrē, Brīvības ielā 39, kadastra Nr.7401 003 0307 Zeme 3944 kvm, 1 ēka, 1 palīgēka Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/1904-5783 (16.06.2004.) Motorats SIA 11.11.2005.;
19.09.2005.
1.17/7562;
1.17/9372
12.05.2006. 336 22.12.2006. 59
Nekustamais īpašums Ogrē, Caunes ielā 4a, kadastra Nr.7401 005 0502 Zeme 636 kvm, 1 jaunbūve Nav valsts īpašums 20.03.2006 1.80 Fiziska persona 30.05.2006. 31.05.2006. 1.17/5220 24.11.2006. 916 21.08.2007. 84
Nekustamais īpašums Ogrē, J.Čakstes prospektā 3 (būves kadastra apzīmējums 7401 005 1227 001) 1 ēka Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/3816-5966 (07.12.2004.) Fiziska persona 10.04.2007. 11.04.2007. 1.17/4428 09.10.2007. 621 28.05.2009. 157
Nekustamais īpašums Ogrē, Saules prospektā 16, kadastra Nr.74010020066 Zeme 3185 kvm, 1 ēka, 1 palīgbūve Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/4457-2157 (16.06.1999.) Labklājības ministrija 07.11.2005.;
13.09.2005.
1.17/7352;
1.17/9135
15.02.2006. 93 09.10.2007. 20.10.2003, 1.33/3554-5596, Fiziska persona 58
Nekustamais īpašums Ogrē, Saules prospektā 16, kadastra Nr.74010020066 Zeme 3185 kvm, 1 ēka, 1 palīgbūve Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/3554-5596 (20.10.2003.) Fiziska persona 07.11.2005.;
13.09.2005.
1.17/7352;
1.17/9135
15.02.2006. 93 09.10.2007. 16.06.1999, 1.33/4457-2157, Labklājības ministrija 58
Nekustamais īpašums Ogrē, Turkalnes ielā 5a, kadastra Nr.7401 003 0461, garāža un šķūnis Zeme 1438 kvm, 2 ēkas, 1 palīgēka Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/1261-5429 (28.03.2003.) Fiziska persona 07.11.2005.;
13.09.2005.
1.17/7352;
1.17/9135
15.02.2006. 93 04.09.2006. 23.09.2005, 1.13, Fiziska persona 58
Nekustamais īpašums Ogrē, Turkalnes ielā 5a, kadastra Nr.7401 003 0461, garāža un šķūnis Zeme 1438 kvm, 2 ēkas, 1 palīgēka Nav valsts īpašums 23.09.2005 1.13 Fiziska persona 07.11.2005.;
13.09.2005.
1.17/7352;
1.17/9135
15.02.2006. 93 04.09.2006. 28.03.2003, 1.33/1261-5429, Fiziska persona 58
Nekustamais īpašums Padures pagastā,  Kuldīgas nov., "Zemnieku kalte", kad. nr.62720100176 zeme 0,2 ha un 1 būve Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.627 Fiziska persona 05.11.2013. 13.11.2008.;
23.12.2014.
714;
811
16.10.2017.
Nekustamais īpašums Pāvilostā, Meža ielā 7 Aizsardzības ministrija 28.08.2006 1.316 Fiziska persona 31.10.2006. 01.11.2006. 1.17/14146 03.02.2009. MK rīkojums Nr.79 117
Nekustamais īpašums Pļaviņās, Ugunsdzēsēju ielā 24 31.08.2006 1.634 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 15.01.2007. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (15.01.2007.) 
Nekustamais īpašums Preiļu raj., Rušonas pagastā, kad.nr.7670 013 0086 Izglītības un zinātnes ministrija 31.08.2006 1.488 Fiziska persona 11.10.2006. Neapbūvēta zeme Neapbūvēts zemesgabals. Nodots Zemes privatizācijas dienestam. (11.10.2006.) 
Nekustamais īpašums Preiļu rajonā, Aglonas pagastā, "Ceplīši", kad.nr.7642 001 0011 Izglītības un zinātnes ministrija 31.08.2006 1.487 Fiziska persona 02.10.2006. Neapbūvēta zeme Neapbūvēts zemesgabals. Nodots Zemes privatizācijas dienestam. (02.10.2006.) 
Nekustamais īpašums Preiļu rajonā, Aglonas pagastā, Jaunaglonā, Ezerkalna ielā 4, kad.nr.7642 001 0900 Izglītības un zinātnes ministrija 31.08.2006 1.483 Fiziska persona 27.04.2007. Neapbūvēta zeme Precizēts ierosinājums par zemesgabala neapbūvēto daļu. Nodots Zemes privatizācijas dienestam. (27.04.2007.) 
Nekustamais īpašums Preiļu rajonā, Aglonas pagastā, Jaunaglonā, kad.nr. 7642 001 0082 Izglītības un zinātnes ministrija 31.08.2006 1.489 Fiziska persona 27.04.2007. Neapbūvēta zeme Neapbūvēts zemesgabals. Nodots Zemes privatizācijas dienestam. (27.04.2007.) 
Nekustamais īpašums Preiļu rajonā, Aglonas pagastā, Jaunaglonā, kad.nr.7642 001 0165 Izglītības un zinātnes ministrija 31.08.2006 1.486 Fiziska persona 27.04.2007. Neapbūvēta zeme Neapbūvēts zemesgabals. Nodots Zemes privatizācijas dienestam. (27.04.2007.) 
Nekustamais īpašums Preiļu rajonā, Aglonas pagastā, Jaunaglonā, Rušonas ielā 7a (būves kad. apz. 7642 001 0013 004) 1 ēka Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.484 Fiziska persona 25.01.2007. 25.01.2007. 1.17/1096 23.05.2007. 293 20.05.2009. 148
Nekustamais īpašums Preiļu rajonā, Preiļu novadā, Preiļos, Rēzeknes ielā 35, kadastra Nr.7601 502 1206 1 ēka, 2 palīgēkas Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/88-5680 (12.01.2004.) Zemkopības ministrija 11.11.2005.;
19.09.2005.
1.17/7562;
1.17/9372
12.05.2006. 336 22.12.2006. 03.11.2004, 1.33/3412-5928, Fiziska persona 59
Nekustamais īpašums Preiļu rajonā, Preiļu novadā, Preiļos, Rēzeknes ielā 35, kadastra Nr.7601 502 1206 1 ēka, 2 palīgēkas Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/3412-5928 (03.11.2004.) Fiziska persona 11.11.2005.;
19.09.2005.
1.17/7562;
1.17/9372
12.05.2006. 336 22.12.2006. 12.01.2004, 1.33/88-5680, Zemkopības ministrija 59
Nekustamais īpašums Preiļu rajonā, Silajāņu pagastā, "Bikova" 31.08.2006 1.530 Fiziska persona  Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 15.09.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju
Nekustamais īpašums Priekuļos, Egļu gatvē 2 Zeme 1991 kvm, 2 ēkas Nav valsts īpašums 28.08.2006 1.293 Karts IU 25.01.2007. 25.01.2007. 1.17/1096 23.05.2007. 293 07.07.2008. 148
Nekustamais īpašums "Puķītes" Valmieras rajona Naukšēnu pagastā, kadastra apzīmējums 9672 005 0085 31.08.2006 1.717 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 08.12.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (08.12.2006.) 
Nekustamais īpašums Raunas nov., Drustu pagastā, Skolas ielā 5 (42480070172, 42480070172 001), bij. "Vecā pienotava" zeme 0,44 ha; 1 būve 01.11.2005 1.24 Fiziska persona 27.11.2013. 11.08.2006. Bezīpašnieka manta 11.02.2015.;
13.11.2008.
67;
714
1
Nekustamais īpašums Rēzeknes novadā, Audriņu pagastā, "Lidlauks Rēzekne" Zeme 2,19 ha, t.sk. skrejceļš 0,9 ha, un skrejceļš 5,06 ha Aizsardzības ministrija 24.08.2006 1.271 Fiziska persona  13.11.2008. 14.11.2008. 1.17/8970 19.05.2015. MK rīkojums Meži (02.02.2007.) ;
MK rīk. Nr.899 "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nek. īp. "Lidlauks Rēzekne" Rēzeknes nov. Audriņu pag." (mežs (23.12.2009.) 
195
Nekustamais īpašums Rēzeknes rajonā, Stoļerovas pagastā, Rozeļmuižas stallis (78920020305) 1 ēka, piekrītošā zeme (nav valdījumā) 31.08.2006 1.597 Stoļerovas pagasta padome 02.03.2017.;
05.12.2013.
13.11.2008. 714 1
Nekustamais īpašums Rēzeknes rajonā, Stoļerovas pagastā, Stoļerova (78920020254) 1 ēka, piekrītošā zeme (nav valdījumā) 31.08.2006 1.596 Stoļerovas pagasta padome 05.12.2013. 13.11.2008. 714 1
Nekustamais īpašums Rēzeknes rajonā, Viļānos, Raiņa ielā 14 31.08.2006 1.503 Fiziska persona 02.10.2006. Neapbūvēta zeme Neapbūvēts zemesgabals. Nodots Zemes privatizācijas dienestam.  (02.10.2006.) 
Nekustamais īpašums Rēzeknes rajonā, Viļānu pagastā, Maltas ciemā, "Vasarnieki 8-1" dzīvoklis 31.08.2006 1.599 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 11.01.2007. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (11.01.2007.) 
Nekustamais īpašums Rēzeknē, Krāslavas ielā 4, kadastra Nr.2100 014 0246 Zeme 405 kvm, 1 ēka Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/91-5682 (12.01.2004.) Zemkopības ministrija 11.11.2005.;
19.09.2005.
1.17/7562;
1.17/9372
12.05.2006. 336 27.10.2006. 59
Nekustamais īpašums Rēzeknē, Liepājas ielā 1/1, kadastra Nr.2100 014 0257 Zeme 59 kvm, 1 ēka Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/89-5681 (12.01.2004.) Zemkopības ministrija 11.11.2005.;
19.09.2005.
1.17/7562;
1.17/9372
12.05.2006. 336 27.10.2006. 59
Nekustamais īpašums Rēzeknē, Stacijas ielā 15A, kad. nr.21000070116 3 būves Nav valsts īpašums 12.05.2006 1.123 Fiziska persona 11.03.2014. 13.11.2008. 714 05.09.2016. 1
Nekustamais īpašums Rīgas rajonā, Carnikavas pagatā, "Eimuri" , kadastra Nr.8052 008 1208 Zemkopības ministrija 31.08.2006 1.694 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 11.01.2007. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (11.01.2007.) 
Nekustamais īpašums Rīgas rajonā, Ķekavas pagastā "Dārznieki" (80700160046) 31.08.2006 1.738 Fiziska persona 13.11.2008. 714
Nekustamais īpašums Rīgas rajonā, Mālpils pagastā, "Stallis-vāgūzis", kadastra apzīmējums 8074 Nav valsts īpašums 30.08.2006 1.638 Fiziska persona Privatizācijas likuma IV d. Paziņots ierosinātājam 13.12.2006. Privatizāciju veic pašvaldība Pārsūtīts Rīgas rajona padomei (13.12.2006.) 
Nekustamais īpašums Rīgas rajonā, Mārupes pagastā, Zemes gabals Nr.5, kadastra Nr.8076 502 0060 1 ēka Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/939-5720 (25.03.2004.) Konkors SIA Aviokompānija Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 20.10.2011. Nav privatizējams. Ieguldīts VAS Starptautiskā lidosta "Rīga" pamatkapitālā 59
Nekustamais īpašums Rīgas rajonā, Salaspils novadā, Salaspils l.t., "Valsts zivsaimniecība Dole" kadastra Nr.80310080522 Zeme 19,79 ha, 3 ēkas, 3 palīgēkas, 4 palīgbūves Zemkopības ministrija 01.09.2005 1.33/2449-6198 (29.06.2005.) Zive SIA 25.07.2006. MK rīkojums Nr.554 70
Nekustamais īpašums Rīgas rajonā, Siguldas novadā, Siguldas pagastā, Peltēs, Institūta ielā 1, kad.Nr.8094 Zemkopības ministrija 28.08.2006 1.304 Specialis a/s 31.10.2006. 01.11.2006. 1.17/14163 21.03.2007. MK rīkojums Nr.161 28.08.2006, 1.313, Fiziska persona 122
Nekustamais īpašums Rīgas rajonā, Siguldas novadā, Siguldas pagastā, Peltēs, Institūta ielā 1, kad.Nr.8094 Zemkopības ministrija 28.08.2006 1.313 Fiziska persona 31.10.2006. 01.11.2006. 1.17/14163 21.03.2007. MK rīkojums Nr.161 28.08.2006, 1.304, Specialis a/s 122
Nekustamais īpašums Rīgas rajonā, Stopiņu novadā, "Cekule" 31.08.2006 1.468 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 09.01.2007. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (09.01.2007.) 
Nekustamais īpašums Rīgas rajonā, Stopiņu pagastā, Rumbulā, Getliņu ielā 9 Zeme 0,6988 ha, 1 jaunbūve Nav valsts īpašums 10.10.2005 1.16 Brookland New Technologies SIA 28.10.2005. 1.17/8883 12.05.2006. 337 22.04.2008. 72
Nekustamais īpašums Rīgā, 13.janvāra ielā 3 NĪA 01.09.2005 1.33/5293-179 (09.05.1996.) Baltijas Tranzītu Banka a/s
Nekustamais īpašums Rīgā, A.Briāna ielā 8a Zeme 765 kvm, 2 ēkas (01000230078001,002) Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.452 Fiziska persona 21.11.2006. 23.11.2006. 1.17/14960 11.11.2009. 780 11.11.2011. 139
Nekustamais īpašums Rīgā, A.Deglava ielā 41a, kad. apz.01000712345 003 Izglītības un zinātnes ministrija 31.08.2006 1.446 Latzemes nekustamie īpašumi a/s 02.11.2006. 03.11.2006. 1.17/14331 26.07.2007. MK rīkojums 468 126
Nekustamais īpašums Rīgā, Aizkraukles ielā 12a, kadastra Nr.0100 115 0305 Zeme 2288 kvm, 1 ēka (kadastra apzīmējums 0100 115 0305 001) Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/6694-433 (18.07.1997.) Lutk-Argo SIA 02.11.2006. 03.11.2006.;
25.11.2005.;
27.09.2005.
1.17/14331;
1.17/7794;
1.17/9755
23.02.2011. 70 20.04.2012. 22.03.2005, 1.33/1305-6092, Lutk-Argo SIA;
17.08.2006, 1.219, Fiziska persona
Ierosinājums atsaukts (10.05.2006.) 68
Nekustamais īpašums Rīgā, Aizkraukles ielā 12a, kadastra Nr.0100 115 0305 Zeme 2288 kvm, 1 ēka (kadastra apzīmējums 0100 115 0305 001) Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/1305-6092 (22.03.2005.) Lutk-Argo SIA 02.11.2006. 03.11.2006.;
25.11.2005.;
27.09.2005.
1.17/14331;
1.17/7794;
1.17/9755
23.02.2011. 70 20.04.2012. 18.07.1997, 1.33/6694-433, Lutk-Argo SIA;
17.08.2006, 1.219, Fiziska persona
Ierosinājums atsaukts (10.05.2006.) 68
Nekustamais īpašums Rīgā, Aizkraukles ielā 12a, kadastra Nr.0100 115 0305 Zeme 2288 kvm, 1 ēka (kadastra apzīmējums 0100 115 0305 001) Nav valsts īpašums 17.08.2006 1.219 Fiziska persona 02.11.2006. 03.11.2006.;
25.11.2005.;
27.09.2005.
1.17/14331;
1.17/7794;
1.17/9755
23.02.2011. 70 20.04.2012. 18.07.1997, 1.33/6694-433, Lutk-Argo SIA;
22.03.2005, 1.33/1305-6092, Lutk-Argo SIA
126
Nekustamais īpašums Rīgā, Aizkraukles ielā 23, kadastra Nr.0100 115 2028 Izglītības un zinātnes ministrija 31.08.2006 1.757 Fiziska persona 24.02.2009. 27.02.2009. 1.17/2278 24.08.2010. MK rīkojums Nr.502 199
Nekustamais īpašums Rīgā, Alkšņu ielā 2 Nav valsts īpašums 28.08.2006 1.294 Fiziska persona 12.09.2006. Privātīpašums
Nekustamais īpašums Rīgā, Anglikāņu ielā 5, kadastra Nr.01000080012 Finanšu ministrija 11.08.2006 1.200 Virama SIA 17.10.2006. 18.10.2006. 1.17/13377 21.10.2008. MK rīkojums Nr.635 31.08.2006, 1.544, BMS Tehnoloģija SIA 109
Nekustamais īpašums Rīgā, Anglikāņu ielā 5, kadastra Nr.01000080012 Finanšu ministrija 31.08.2006 1.544 BMS Tehnoloģija SIA 17.10.2006. 18.10.2006. 1.17/13377 21.10.2008. MK rīkojums Nr.635 11.08.2006, 1.200, Virama SIA 109
Nekustamais īpašums Rīgā, Annas Sakses ielā 19 Izglītības un zinātnes ministrija 14.07.2006 1.158 Sporta medicīna 1 SIA 12.06.2007. 14.06.2007. 1.17/6765 12.10.2007. MK rīkojums Nr.634 29.08.2006, 1.361, Latvijas olimpiskā vienība SIA;
31.08.2006, 1.548, BMS Tehnoloģija SIA
169
Nekustamais īpašums Rīgā, Annas Sakses ielā 19 Izglītības un zinātnes ministrija 29.08.2006 1.361 Latvijas olimpiskā vienība SIA 12.06.2007. 14.06.2007. 1.17/6765 12.10.2007. MK rīkojums Nr.634 14.07.2006, 1.158, Sporta medicīna 1 SIA;
31.08.2006, 1.548, BMS Tehnoloģija SIA
Ierosinājums atsaukts ar SIA "Latvijas Olimpiskā vienība" 22.12.2006. vēstuli Nr.1-96 (27.12.2006.) 169
Nekustamais īpašums Rīgā, Annas Sakses ielā 19 Izglītības un zinātnes ministrija 31.08.2006 1.548 BMS Tehnoloģija SIA 12.06.2007. 14.06.2007. 1.17/6765 12.10.2007. MK rīkojums Nr.634 14.07.2006, 1.158, Sporta medicīna 1 SIA;
29.08.2006, 1.361, Latvijas olimpiskā vienība SIA
169
Nekustamais īpašums Rīgā, Arsenāla ielā 5 Zeme 459 kvm, 1 ēka Nav valsts īpašums 21.08.2006 1.236 Biznesa investīciju grupa SIA 17.10.2006. 18.10.2006. 1.17/13377 07.02.2007. 80 14.09.2016. 10.08.2007. 31.08.2006, 1.552, BMS Tehnoloģija SIA;
31.08.2006, 1.582, Fiziska persona
109
Nekustamais īpašums Rīgā, Arsenāla ielā 5 Zeme 459 kvm, 1 ēka Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.552 BMS Tehnoloģija SIA 17.10.2006. 18.10.2006. 1.17/13377 07.02.2007. 80 14.09.2016. 10.08.2007. 21.08.2006, 1.236, Biznesa investīciju grupa SIA;
31.08.2006, 1.582, Fiziska persona
109
Nekustamais īpašums Rīgā, Arsenāla ielā 5 Zeme 459 kvm, 1 ēka Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.582 Fiziska persona 17.10.2006. 18.10.2006. 1.17/13377 07.02.2007. 80 14.09.2016. 10.08.2007. 21.08.2006, 1.236, Biznesa investīciju grupa SIA;
31.08.2006, 1.552, BMS Tehnoloģija SIA
109
Nekustamais īpašums Rīgā, Artilērijas ielā 9, kadastra Nr.0100 028 0016 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.690 Vijona SIA 21.12.2006. 21.12.2006. 1.17/15957 Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 16.04.2007. Nav privatizējams. Ieguldīts VAS Valsts nekustamie īpašumi pamatkapitālā 144
Nekustamais īpašums Rīgā, Aspazijas bulvārī 20, kadastra Nr.0100 005 0059 Zeme 1095 kvm, 2 ēkas Finanšu ministrija 01.09.2005 1.33/478-4945 (25.01.2002.) Hotel Investments SIA 12.02.2008. MK rīkojums Nr.54 13.07.2006, 1.156, Pronto Marketing SIA;
18.07.2006, 1.159, Kaiser SIA;
31.08.2006, 1.566, Sicīlija SIA
Ierosinājums atsaukts ar Maksātnespējīgā SIA "Hotel Investments" 15.11.2005. vēstuli. (15.11.2005.) 67
Nekustamais īpašums Rīgā, Aspazijas bulvārī 20, kadastra Nr.0100 005 0059 Zeme 1095 kvm, 2 ēkas Finanšu ministrija 13.07.2006 1.156 Pronto Marketing SIA 13.03.2007. 07.11.2005.;
15.03.2007.;
15.09.2005.
1.17/3523;
1.17/7446;
1.17/9134
12.02.2008. MK rīkojums Nr.54 25.01.2002, 1.33/478-4945, Hotel Investments SIA;
18.07.2006, 1.159, Kaiser SIA;
31.08.2006, 1.566, Sicīlija SIA
154
Nekustamais īpašums Rīgā, Aspazijas bulvārī 20, kadastra Nr.0100 005 0059 Zeme 1095 kvm, 2 ēkas Finanšu ministrija 18.07.2006 1.159 Kaiser SIA 13.03.2007. 07.11.2005.;
15.03.2007.;
15.09.2005.
1.17/3523;
1.17/7446;
1.17/9134
12.02.2008. MK rīkojums Nr.54 25.01.2002, 1.33/478-4945, Hotel Investments SIA;
13.07.2006, 1.156, Pronto Marketing SIA;
31.08.2006, 1.566, Sicīlija SIA
154
Nekustamais īpašums Rīgā, Aspazijas bulvārī 20, kadastra Nr.0100 005 0059 Zeme 1095 kvm, 2 ēkas Finanšu ministrija 31.08.2006 1.566 Sicīlija SIA 13.03.2007. 07.11.2005.;
15.03.2007.;
15.09.2005.
1.17/3523;
1.17/7446;
1.17/9134
12.02.2008. MK rīkojums Nr.54 25.01.2002, 1.33/478-4945, Hotel Investments SIA;
13.07.2006, 1.156, Pronto Marketing SIA;
18.07.2006, 1.159, Kaiser SIA
154
Nekustamais īpašums Rīgā, Aspazijas bulvārī 32, kadastra nr.0100 005 0074 Zeme 746 kvm, 1 ēka ar pagrabu zem pagalma Nav valsts īpašums 17.08.2006 1.221 Takss SIA 17.10.2006. 18.10.2006. 1.17/13377 07.02.2007. 80 03.06.2014. 21.01.2008. 109
Nekustamais īpašums Rīgā, Ata ielā 1, kadastra Nr.0100 036 0127 Finanšu ministrija 31.08.2006 1.689 Vijona SIA 21.12.2006. 21.12.2006. 1.17/15957 02.04.2008. MK rīkojums Nr.183 144
Nekustamais īpašums Rīgā, Austuves ielā (010007201000) 31.08.2006 1.598 Fiziska persona 11.11.2011. Nepastāv dabā
Nekustamais īpašums Rīgā, Avotu ielā 2, 13977/15808 domājamās daļas Finanšu ministrija 31.08.2006 1.567 AMI SIA Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 25.10.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 31.08.2006, 1.588, Fiziska persona Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (25.10.2006.) 
Nekustamais īpašums Rīgā, Avotu ielā 2, 13977/15808 domājamās daļas Finanšu ministrija 31.08.2006 1.588 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 25.10.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju 31.08.2006, 1.567, AMI SIA Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (25.10.2006.) 
Nekustamais īpašums Rīgā, Avotu ielā 56 lit. 1 01.09.2005 1.33/274-1294 (12.01.1999.) A.N.S. Darbnīca SIA
Nekustamais īpašums Rīgā, Avotu ielā 66, kadastra Nr.0100 037 0163 28.04.2006 1.111 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 09.05.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju
Nekustamais īpašums Rīgā, Baldones ielā 7, kadastra Nr.0100 060 0157 Zeme 7331 kvm, 1 ēka, 3 palīgbūves Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/76-5998 (06.01.2005.) Centrālais tenisa klubs SIA 07.11.2005.;
15.09.2005.
1.17/7446;
1.17/9134
24.08.2006. 636 09.07.2007. 67
Nekustamais īpašums Rīgā, Baložu ielā 16a Nav valsts īpašums 29.08.2006 1.356 Aprite&P SIA Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 14.09.2006. Nav privatizējams. Ieguldīts VAS Valsts nekustamie īpašumi pamatkapitālā
Nekustamais īpašums Rīgā, Basu ielā b/n, kadastra Nr.0100 107 2281 Zeme 2080 kvm, 1 ēka- šķūnis Nav valsts īpašums 25.01.2006 1.55 Fiziska persona 03.04.2007. 05.04.2007. 1.17/4317 25.07.2007. 464 26.02.2008. 20.03.2006, 1.75, Sumter SIA;
30.05.2006, 1.134, Fiziska persona
158
Nekustamais īpašums Rīgā, Basu ielā b/n, kadastra Nr.0100 107 2281 Zeme 2080 kvm, 1 ēka- šķūnis Nav valsts īpašums 20.03.2006 1.75 Sumter SIA 03.04.2007. 05.04.2007. 1.17/4317 25.07.2007. 464 26.02.2008. 25.01.2006, 1.55, Fiziska persona Fiziska persona;
30.05.2006, 1.134, Fiziska persona
158
Nekustamais īpašums Rīgā, Basu ielā b/n, kadastra Nr.0100 107 2281 Zeme 2080 kvm, 1 ēka- šķūnis Nav valsts īpašums 30.05.2006 1.134 Fiziska persona 03.04.2007. 05.04.2007. 1.17/4317 25.07.2007. 464 26.02.2008. 25.01.2006, 1.55, Fiziska persona Fiziska persona;
20.03.2006, 1.75, Sumter SIA
158
Nekustamais īpašums Rīgā, Baznīcas ielā 15 liters 1 VNĪA 01.09.2005 1.33/1873-1814 (10.03.1999.) Akselon SIA 34
Nekustamais īpašums Rīgā, Beberbeķu ielā, kad.Nr.0100 082 2503 Nav valsts īpašums 28.08.2006 1.344 Fiziska persona Privatizācijas likuma IV d. Paziņots ierosinātājam 23.02.2007. Privatizāciju veic pašvaldība Pārsūtīts Rīgas domei (23.02.2007.) 
Nekustamais īpašums Rīgā, Bezdelīgu ielā 5a, kadastra Nr.0100 061 0027 Zemes 5218 kvm, 2 ēkas Nav valsts īpašums 18.07.2006 1.160 Daugavgrīvas NIP SIA 24.05.2007. 28.05.2007. 1/17/5981 20.11.2007. 720 18.08.2008. 31.08.2006, 1.537, BMS Tehnoloģija SIA 166
Nekustamais īpašums Rīgā, Bezdelīgu ielā 5a, kadastra Nr.0100 061 0027 Zemes 5218 kvm, 2 ēkas Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.537 BMS Tehnoloģija SIA 24.05.2007. 28.05.2007. 1/17/5981 20.11.2007. 720 18.08.2008. 18.07.2006, 1.160, Daugavgrīvas NIP SIA 166
Nekustamais īpašums Rīgā, Biķernieku ielā 121, kadastra Nr.0100 592 0263 Darbnīca Nav valsts īpašums 08.06.2006 1.138 Fiziska persona 31.08.2006. 01.09.2006. 1.17/9313 20.08.2007. 522 18.04.2008. 31.08.2006, 1.713, Smartdesign SIA (bij. BM&DR SIA) 93
Nekustamais īpašums Rīgā, Biķernieku ielā 121, kadastra Nr.0100 592 0263 Darbnīca Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.713 Smartdesign SIA (bij. BM&DR SIA) 31.08.2006. 01.09.2006. 1.17/9313 20.08.2007. 522 18.04.2008. 08.06.2006, 1.138, Fiziska persona 93
Nekustamais īpašums Rīgā, Birzes ielā 2, bij. Flotes 1B, kadastra Nr.01001030216 un Nr.01006030104 (Daugavgrīvas cietoksnis) Zeme 205982kvm, 36 ēkas Aizsardzības ministrija 01.09.2005 1.33/8366 (30.11.1999.) Aumeisteru muiža SIA 30.08.2000. 440 31.08.2006, 1.426, Fiziska persona
Nekustamais īpašums Rīgā, Birzes ielā 2, bij. Flotes 1B, kadastra Nr.01001030216 un Nr.01006030104 (Daugavgrīvas cietoksnis) Zeme 205982kvm, 36 ēkas Aizsardzības ministrija 31.08.2006 1.426 Fiziska persona 30.08.2000. 440 30.11.1999, 1.33/8366, Aumeisteru muiža SIA
Nekustamais īpašums Rīgā, Birzes ielā 27 31.08.2006 1.437 MLO SIA 19.03.2007. Privātīpašums - ēkas Privatizējama tikai zeme. Ierosinājums atdots Zemes privatizācijas dienestam (19.03.2007.) 
Nekustamais īpašums Rīgā, Birzes ielā 3, kadastra Nr.0100 103 0137 Zeme 10306kvm, 4 ēkas Finanšu ministrija 31.08.2006 1.751 Columbus Baltic SIA 29.07.2008. 30.07.2008. 1.17/64121 10.12.2014. Nodot FM 190
Nekustamais īpašums Rīgā, Birzes ielā 8 un piekrītošais zemesgabals Nav valsts īpašums 03.07.2006 1.149 Fiziska persona Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 17.07.2006. Nav privatizējams. Ieguldīts VAS "Latvenergo" pamatkapitālā
Nekustamais īpašums Rīgā, Birzes ielā 9, kadastra Nr.0100 103 2099 Zeme 13315kvm, 7 ēkas un būves Nav valsts īpašums 11.01.2006 1.51 Jahtu centrs SIA 12.12.2007. 17.12.2007. 1.17/12616 13.02.2009. 111 02.08.2010. 184
Nekustamais īpašums Rīgā, Brīvības gatvē 208 literi 2, 4 un 10 Finanšu ministrija 01.09.2005 1.33/1909-1897 (11.03.1999.) Klinta SIA 34
Nekustamais īpašums Rīgā, Brīvības gatvē 234 dzīvoklis nr.53 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.601 Fiziska persona Privatizācijas likuma IV d. Paziņots ierosinātājam 12.12.2006. Privatizāciju veic pašvaldība
Nekustamais īpašums Rīgā, Brīvības ielā 48/50 Satiksmes ministrija 01.09.2005 1.33/6324-972 (27.07.1998.) S.E.V.O. SIA 31
Nekustamais īpašums Rīgā, Brīvības ielā 58 Satiksmes ministrija 23.08.2006 1.259 Baltijas Marketinga Sistēma SIA 25.01.2007. 29.01.2007. 1.17/1128 04.02.2009. MK rīkojums Nr.92 30.08.2006, 1.399, Kopija Birojam S SIA;
31.08.2006, 1.417, Kamil Plus SIA;
31.08.2006, 1.497, Poetica SIA
147
Nekustamais īpašums Rīgā, Brīvības ielā 58 Satiksmes ministrija 30.08.2006 1.399 Kopija Birojam S SIA 25.01.2007. 29.01.2007. 1.17/1128 04.02.2009. MK rīkojums Nr.92 23.08.2006, 1.259, Baltijas Marketinga Sistēma SIA;
31.08.2006, 1.417, Kamil Plus SIA;
31.08.2006, 1.497, Poetica SIA
147
Nekustamais īpašums Rīgā, Brīvības ielā 58 Satiksmes ministrija 31.08.2006 1.417 Kamil Plus SIA 25.01.2007. 29.01.2007. 1.17/1128 04.02.2009. MK rīkojums Nr.92 23.08.2006, 1.259, Baltijas Marketinga Sistēma SIA;
30.08.2006, 1.399, Kopija Birojam S SIA;
31.08.2006, 1.497, Poetica SIA
147
Nekustamais īpašums Rīgā, Brīvības ielā 58 Satiksmes ministrija 31.08.2006 1.497 Poetica SIA 25.01.2007. 29.01.2007. 1.17/1128 04.02.2009. MK rīkojums Nr.92 23.08.2006, 1.259, Baltijas Marketinga Sistēma SIA;
30.08.2006, 1.399, Kopija Birojam S SIA;
31.08.2006, 1.417, Kamil Plus SIA
147
Nekustamais īpašums Rīgā, Brīvības ielā 72 lit. 1a, kadastra Nr.0100 022 0020 Nav valsts īpašums 20.09.2005 1.11 Turība-S SIA Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 23.09.2005. Nav privatizējams. Ieguldīts VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā
Nekustamais īpašums Rīgā, Brīvībass ielā 96, kadastra Nr.0100 028 0049 Zeme 3371 kvm, 2 ēkas Finanšu ministrija 24.01.2006 1.54 DLV SIA 30.03.2006. 31.03.2006. 1.17/3600 17.01.2007. MK rīkojums Nr.35 80
Nekustamais īpašums Rīgā, Bruņinieku ielā 80 liters 1 VNĪA 01.09.2005 1.33/6515-2398 (14.09.1999.) Talis Obļikova IU 37
Nekustamais īpašums Rīgā, Bukultu ielā, kadastra apzīmējums 0100 018 2052 Satiksmes ministrija 31.08.2006 1.647 Fiziska persona 02.01.2007. Neapbūvēta zeme Neapbūvēts zemesgabals. Nodots Zemes privatizācijas dienestam. (02.01.2007.) 
Nekustamais īpašums Rīgā, Buļļu ielā 84 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.466 Kimona SIA Privatizācijas likuma IV d. Paziņots ierosinātājam 22.11.2006. Privatizāciju veic pašvaldība Pārsūtīts Rīgas domei (22.11.2006.) 
Nekustamais īpašums Rīgā, Burtnieku ielā 33 18.08.2006 1.228 Azul SIA Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 01.09.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (01.09.2006.) 
Nekustamais īpašums Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 6/8, kadastra Nr.0100 087 0239 Zeme 4536 kvm, 1 ēka Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/2849-6246 (03.08.2005.) Holter SIA 16.02.2006. 1.17/1882 26.10.2006. 820 20.07.2017. 22.01.2008. 07.03.2006, 1.70, Fiziska persona Fiziska persona 76
Nekustamais īpašums Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 6/8, kadastra Nr.0100 087 0239 Zeme 4536 kvm, 1 ēka Nav valsts īpašums 07.03.2006 1.70 Fiziska persona 16.02.2006. 1.17/1882 26.10.2006. 820 20.07.2017. 22.01.2008. 03.08.2005, 1.33/2849-6246, Holter SIA
Nekustamais īpašums Rīgā, Daugavas ielā  31.08.2006 1.434 Fiziska persona 01.11.2006. Neapbūvēta zeme Neapbūvēts zemesgabals. Nodots Zemes privatizācijas dienestam.  (02.10.2006.) 
Nekustamais īpašums Rīgā, Daugavgrīvas ielā 37 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.430 Fiziska persona Privatizācijas likuma IV d. Paziņots ierosinātājam 09.01.2007. Privatizāciju veic pašvaldība Pārsūtīts Rīgas domei (09.01.2007.) 
Nekustamais īpašums Rīgā, Dārzciema ielā 64 Izglītības un zinātnes ministrija 10.01.2006 1.42 Baltijas starpt.akad.(Balt.kr.inst.) SIA 24.05.2007. 28.05.2007. 1.17/5981 06.03.2008. MK rīkojums Nr.115 03.02.2006, 1.57, Keylex SIA;
30.08.2006, 1.371, Velve Plus SIA
166
Nekustamais īpašums Rīgā, Dārzciema ielā 64 Izglītības un zinātnes ministrija 03.02.2006 1.57 Keylex SIA 24.05.2007. 28.05.2007. 1.17/5981 06.03.2008. MK rīkojums Nr.115 10.01.2006, 1.42, Baltijas starpt.akad.(Balt.kr.inst.) SIA;
30.08.2006, 1.371, Velve Plus SIA
166
Nekustamais īpašums Rīgā, Dārzciema ielā 64 Izglītības un zinātnes ministrija 30.08.2006 1.371 Velve Plus SIA 24.05.2007. 28.05.2007. 1.17/5981 06.03.2008. MK rīkojums Nr.115 10.01.2006, 1.42, Baltijas starpt.akad.(Balt.kr.inst.) SIA;
03.02.2006, 1.57, Keylex SIA
166
Nekustamais īpašums Rīgā, Duntes ielā 22, kadastra apz. 01000170150 021 Veselības ministrija 30.08.2006 1.379 Pean SIA 01.03.2007. 01.03.2007. 1.17/2966 16.01.2009. MK rīkojums Nr.33 152
Nekustamais īpašums Rīgā, Duntes ielā 22, kadastra apz. 01000170150 022 Veselības ministrija 30.08.2006 1.380 Pean SIA 01.03.2007. 01.03.2007. 1.17/2966 16.01.2009. MK rīkojums Nr.33 152
Nekustamais īpašums Rīgā, Duntes ielā 22, kadastra apz. 01000170150 023, ...024 Veselības ministrija 30.08.2006 1.381 Pean SIA 01.03.2007. 01.03.2007. 1.17/2966 16.01.2009. MK rīkojums Nr.33 152
Nekustamais īpašums Rīgā, Duntes ielā 22, kadastra apz. 01000170150 026 Veselības ministrija 30.08.2006 1.382 Pean SIA 01.03.2007. 01.03.2007. 1.17/2966 16.01.2009. MK rīkojums Nr.33 152
Nekustamais īpašums Rīgā, Duntes ielā 22, kadastra apz. 01000170150 035 Veselības ministrija 21.08.2006 1.476 Multineo SIA 01.03.2007. 01.03.2007. 1.17/2966 16.01.2009. MK rīkojums Nr.33 30.08.2006, 1.383, Pean SIA 152
Nekustamais īpašums Rīgā, Duntes ielā 22, kadastra apz. 01000170150 035 Veselības ministrija 30.08.2006 1.383 Pean SIA 01.03.2007. 01.03.2007. 1.17/2966 16.01.2009. MK rīkojums Nr.33 21.08.2006, 1.476, Multineo SIA 152
Nekustamais īpašums Rīgā, Duntes ielā 50/2 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.586 Fiziska persona Privatizācijas likuma IV d. Paziņots ierosinātājam 05.01.2007. Privatizāciju veic pašvaldība Pārsūtīts Rīgas domei (05.01.2007.) 
Nekustamais īpašums Rīgā, Dzelmes ielā b/n, zemes kad.apz. 01001082025 (2 artēziskās akas) 31.08.2006 1.747 Fiziska persona 13.11.2008. 714 31.08.2006, 1.748, Fiziska persona
Nekustamais īpašums Rīgā, Dzelmes ielā b/n, zemes kad.apz. 01001082025 (2 artēziskās akas) 31.08.2006 1.748 Fiziska persona 13.11.2008. 714 31.08.2006, 1.747, Fiziska persona
Nekustamais īpašums Rīgā, Dzērbenes ielā 14 Izglītības un zinātnes ministrija 14.08.2006 1.204 Fiziska persona 05.10.2006. 09.10.2006. 1.17/12638 28.03.2007. MK rīkojums Nr.178 105
Nekustamais īpašums Rīgā, Dzērvju ielā 12, kad. Nr.0100 572 0032 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.445 Latzemes nekustamie īpašumi a/s 25.09.2006. Privātīpašums
Nekustamais īpašums Rīgā, Dzintara ielā 63, kadastra Nr.0100 109 0084 Aizsardzības ministrija 31.08.2006 1.650 Vidzeme EKO SIA 15.05.2007. 16.05.2007. 1.17/5501 27.11.2007. MK rīkojums Nr.733 165
Nekustamais īpašums Rīgā, Dzirnavu ielā 113, kad.Nr.0100 030 0090 LR Prokuratūra 29.08.2006 1.345 Fiziska persona 25.01.2007. 29.01.2007. 1.17/1128 20.06.2007. MK rīkojums 380 147
Nekustamais īpašums Rīgā, Dzirnavu ielā 51, kadastra Nr.0100 020 0109 28.04.2006 1.107 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 09.05.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju
Nekustamais īpašums Rīgā, Dzirnavu ielā 58 Nav valsts īpašums 05.09.2005 1.3 Fiziska persona 08.08.1996. 11.10.2006. Privātīpašums 31.08.2006, 1.609, Fiziska persona Fiziska persona;
31.08.2006, 1.571, Fiziska persona
23
Nekustamais īpašums Rīgā, Dzirnavu ielā 58 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.571 Fiziska persona 08.08.1996. 11.10.2006. Privātīpašums 05.09.2005, 1.3, Fiziska persona ;
31.08.2006, 1.609, Fiziska persona
23
Nekustamais īpašums Rīgā, Dzirnavu ielā 58 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.609 Fiziska persona 08.08.1996. 11.10.2006. Privātīpašums 05.09.2005, 1.3, Fiziska persona ;
31.08.2006, 1.571, Fiziska persona
23
Nekustamais īpašums Rīgā, Dzirnavu ielā 69, kadastra Nr.0100 021 0023 28.04.2006 1.108 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 09.05.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju
Nekustamais īpašums Rīgā, E.Birznieka-Upīša ielā 20b Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.425 Fiziska persona Privatizācijas likuma IV d. Paziņots ierosinātājam 09.01.2007. Privatizāciju veic pašvaldība Pārsūtīts Rīgas domei (09.01.2007.) 
Nekustamais īpašums Rīgā, Eksporta ielā 6 Finanšu ministrija 28.08.2006 1.303 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 15.09.2006. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju Pārsūtīts VNĪ un Mājokļu aģentūrai (15.09.2006.) 
Nekustamais īpašums Rīgā, Elizabetes ielā 2, kadastra Nr.0100 010 0042 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.416 Pasaules tirdzn. centrs Rīga a/s Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 25.09.2006. Nav privatizējams. Ieguldīts VAS Valsts nekustamie īpašumi pamatkapitālā 31.08.2006, 1.593, Fiziska persona
Nekustamais īpašums Rīgā, Elizabetes ielā 2, kadastra Nr.0100 010 0042 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.593 Fiziska persona Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 25.09.2006. Nav privatizējams. Ieguldīts VAS Valsts nekustamie īpašumi pamatkapitālā 31.08.2006, 1.416, Pasaules tirdzn. centrs Rīga a/s
Nekustamais īpašums Rīgā, Elizabetes ielā 81 4130/12288 domājamās daļas Zemes 1876 kvm un 2 ēku 4130/12288 d.d. Finanšu ministrija 01.09.2005 1.33/7374-1070 (09.09.1998.) Fiziska persona 21.06.2006. EM vēstule Nr.2520.1-07-5503 02.10.1998, 1.33/7996-1131, Fiziska persona;
22.08.2006, 1.250, Omnium SIA
Ar MK 3.01.2001 rīk. Nr.1 "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu Rīgā" atļauts valstij piederošās d.d. pārdot izsolē. (21.06.2006.)  68
Nekustamais īpašums Rīgā, Elizabetes ielā 81 4130/12288 domājamās daļas Zemes 1876 kvm un 2 ēku 4130/12288 d.d. Finanšu ministrija 01.09.2005 1.33/7996-1131 (02.10.1998.) Fiziska persona 21.06.2006. EM vēstule Nr.2520.1-07-5503 09.09.1998, 1.33/7374-1070, Fiziska persona;
22.08.2006, 1.250, Omnium SIA
Ar MK 3.01.2001 rīk. Nr.1 "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu Rīgā" atļauts valstij piederošās d.d. pārdot izsolē. (21.06.2006.)  68
Nekustamais īpašums Rīgā, Elizabetes ielā 81 4130/12288 domājamās daļas Zemes 1876 kvm un 2 ēku 4130/12288 d.d. Finanšu ministrija 22.08.2006 1.250 Omnium SIA 25.11.2005.;
27.09.2005.
1.17/7794;
1.17/9755
06.09.2006. EM 14.06.2006. vēstule Nr.2520.1-07-5503. Paziņots ierosin 09.09.1998, 1.33/7374-1070, Fiziska persona;
02.10.1998, 1.33/7996-1131, Fiziska persona
Ar MK 3.01.2001 rīk. Nr.1 "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu Rīgā" atļauts valstij piederošās d.d. pārdot izsolē. (21.06.2006.) 
Nekustamais īpašums Rīgā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 17 (zemes kadastra nr.01000300095) VNĪA 01.09.2005 4.33/4257-2132 (09.06.1999.) Autobalt SIA 35
Nekustamais īpašums Rīgā, Ernestīnes ielā 33 NĪA 01.09.2005 1.17/5496 (14.05.1996.) Meta SIA Rīgā 02.07.1996.
Nekustamais īpašums Rīgā, Ezermalas ielā 24/26, kadastra Nr.0100 084 0011 Izglītības un zinātnes ministrija 11.05.2006 1.121 Ķeizarmežs SIA 10.08.2006. 11.08.2006. 1.17/7857 13.07.2010. MK rīkojums Nr.398 05.06.2001, 1.33/3970-458, Projektu Vadības Aģentūra SIA 89
Nekustamais īpašums Rīgā, Ezermalas ielā 24/26, kadastra Nr.0100 084 0040 Izglītības un zinātnes ministrija 11.05.2006 1.120 Ķeizarmežs SIA 10.08.2006. 11.08.2006. 1.17/7857 05.06.2001, 1.33/3970-458, Projektu Vadības Aģentūra SIA Ierosinājums atsaukts ar SIA Ķeizarmežs 29.11.2007. vēstuli Nr.01/156-07 (03.12.2007.) 89
Nekustamais īpašums Rīgā, Ezermalas ielā 24/26, kadastra Nr.0100 084 2043 Izglītības un zinātnes ministrija 16.05.2006 1.126 Ķeizarmežs SIA 10.08.2006. 11.08.2006. 1.17/7857 13.07.2010. MK rīkojums Nr.399 Izskatīts MKK - atlikt. (15.03.2010.)  89
Nekustamais īpašums Rīgā, Ezermalas ielā 24/26, kadastra Nr.0100 084 2091 Izglītības un zinātnes ministrija 11.05.2006 1.119 Ķeizarmežs SIA 10.08.2006. 11.08.2006. 1.17/7857 05.06.2001, 1.33/3970-458, Projektu Vadības Aģentūra SIA Ierosinājums atsaukts ar SIA Ķeizarmežs 29.11.2007. vēstuli Nr.01/156-07 (02.12.2007.) 89
Nekustamais īpašums Rīgā, Ezermalas ielā 34, kadastra Nr.0100 084 2029 Ārlietu ministrija 03.05.2006 1.115 Fiziska persona 29.08.2006. 30.08.2006. 1.17/9124 01.07.2010. MK rīkojums Nr.373 31.08.2006, 1.429, Fiziska persona ;
31.08.2006, 1.554, BMS Tehnoloģija SIA;
31.08.2006, 1.543, Fiziska persona
92
Nekustamais īpašums Rīgā, Ezermalas ielā 34, kadastra Nr.0100 084 2029 Ārlietu ministrija 31.08.2006 1.429 Fiziska persona 29.08.2006. 30.08.2006. 1.17/9124 01.07.2010. MK rīkojums Nr.373 03.05.2006, 1.115, Fiziska persona;
31.08.2006, 1.543, Fiziska persona;
31.08.2006, 1.554, BMS Tehnoloģija SIA
92
Nekustamais īpašums Rīgā, Ezermalas ielā 34, kadastra Nr.0100 084 2029 Ārlietu ministrija 31.08.2006 1.543 Fiziska persona 29.08.2006. 30.08.2006. 1.17/9124 01.07.2010. MK rīkojums Nr.373 03.05.2006, 1.115, Fiziska persona;
31.08.2006, 1.429, Fiziska persona;
31.08.2006, 1.554, BMS Tehnoloģija SIA
92
Nekustamais īpašums Rīgā, Ezermalas ielā 34, kadastra Nr.0100 084 2029 Ārlietu ministrija 31.08.2006 1.554 BMS Tehnoloģija SIA 29.08.2006. 30.08.2006. 1.17/9124 01.07.2010. MK rīkojums Nr.373 03.05.2006, 1.115, Fiziska persona;
31.08.2006, 1.429, Fiziska persona;
31.08.2006, 1.543, Fiziska persona
92
Nekustamais īpašums Rīgā, Ezermalas ielā 34, kadastra Nr.0100 584 0035 Nav valsts īpašums 03.05.2006 1.115 Fiziska persona Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 15.05.2006. Nav privatizējams. Ieguldīts VAS "Latvenergo" pamatkapitālā
Nekustamais īpašums Rīgā, Ezermalas ielā 34a, kadastra Nr.0100 084 0056 Ārlietu ministrija 03.05.2006 1.114 Fiziska persona 29.08.2006. 30.08.2006. 1.17/9124 01.07.2010. MK rīkojums Nr.372 92
Nekustamais īpašums Rīgā, Ezermalas ielā 6, kad.Nr.01000850021 Izglītības un zinātnes ministrija 04.08.2006 1.540 BMS Tehnoloģija SIA 24.05.2007. 28.05.2007. 1.17/5981 27.03.2013. 115 10.08.2006, 1.194, Fonons SIA;
10.08.2006, 1.192, Fonons SIA;
23.08.2006, 1.258, Zenga grupa SIA;
28.08.2006, 1.326, Vajag Auto SIA;
31.08.2006, 1.539, BMS Tehnoloģija SIA
MK rīkojums Nr.114 "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nek. īp. Ezermalas ielā 6, Rīgā" - 6 būves un zemesg. (27.03.2013.)  166
Nekustamais īpašums Rīgā, Ezermalas ielā 6, kad.Nr.01000850021 Izglītības un zinātnes ministrija 10.08.2006 1.192 Fonons SIA 24.05.2007. 28.05.2007. 1.17/5981 27.03.2013. 115 10.08.2006, 1.194, Fonons SIA;
23.08.2006, 1.258, Zenga grupa SIA;
28.08.2006, 1.326, Vajag Auto SIA;
04.08.2006, 1.540, BMS Tehnoloģija SIA;
31.08.2006, 1.539, BMS Tehnoloģija SIA
MK rīkojums Nr.114 "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nek. īp. Ezermalas ielā 6, Rīgā" - 6 būves un zemesg. (27.03.2013.)  166
Nekustamais īpašums Rīgā, Ezermalas ielā 6, kad.Nr.01000850021 Izglītības un zinātnes ministrija 10.08.2006 1.194 Fonons SIA 24.05.2007. 28.05.2007. 1.17/5981 27.03.2013. 115 10.08.2006, 1.192, Fonons SIA;
23.08.2006, 1.258, Zenga grupa SIA;
28.08.2006, 1.326, Vajag Auto SIA;
04.08.2006, 1.540, BMS Tehnoloģija SIA;
31.08.2006, 1.539, BMS Tehnoloģija SIA
MK rīkojums Nr.114 "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nek. īp. Ezermalas ielā 6, Rīgā" - 6 būves un zemesg. (27.03.2013.)  166
Nekustamais īpašums Rīgā, Ezermalas ielā 6, kad.Nr.01000850021 Izglītības un zinātnes ministrija 23.08.2006 1.258 Zenga grupa SIA 24.05.2007. 28.05.2007. 1.17/5981 27.03.2013. 115 10.08.2006, 1.192, Fonons SIA;
10.08.2006, 1.194, Fonons SIA;
28.08.2006, 1.326, Vajag Auto SIA;
04.08.2006, 1.540, BMS Tehnoloģija SIA;
31.08.2006, 1.539, BMS Tehnoloģija SIA
MK rīkojums Nr.114 "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nek. īp. Ezermalas ielā 6, Rīgā" - 6 būves un zemesg. (27.03.2013.)  166
Nekustamais īpašums Rīgā, Ezermalas ielā 6, kad.Nr.01000850021 Izglītības un zinātnes ministrija 28.08.2006 1.326 Vajag Auto SIA 24.05.2007. 28.05.2007. 1.17/5981 27.03.2013. 115 10.08.2006, 1.192, Fonons SIA;
10.08.2006, 1.194, Fonons SIA;
23.08.2006, 1.258, Zenga grupa SIA;
04.08.2006, 1.540, BMS Tehnoloģija SIA;
31.08.2006, 1.539, BMS Tehnoloģija SIA
MK rīkojums Nr.114 "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nek. īp. Ezermalas ielā 6, Rīgā" - 6 būves un zemesg. (27.03.2013.)  166
Nekustamais īpašums Rīgā, Ezermalas ielā 6, kad.Nr.01000850021 Izglītības un zinātnes ministrija 31.08.2006 1.539 BMS Tehnoloģija SIA 24.05.2007. 28.05.2007. 1.17/5981 27.03.2013. 115 10.08.2006, 1.194, Fonons SIA;
10.08.2006, 1.192, Fonons SIA;
23.08.2006, 1.258, Zenga grupa SIA;
28.08.2006, 1.326, Vajag Auto SIA;
04.08.2006, 1.540, BMS Tehnoloģija SIA
MK rīkojums Nr.114 "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nek. īp. Ezermalas ielā 6, Rīgā" - 6 būves un zemesg. (27.03.2013.)  166
Nekustamais īpašums Rīgā, Ezermalas ielā 6 kad.Nr.01005850029 7 ēkas Nav valsts īpašums 28.08.2006 1.328 Vajag Auto SIA 25.01.2007. 25.01.2007. 1.17/1096 23.05.2007. 293 22.02.2012. 29.08.2006, 1.358, Fiziska persona 148
Nekustamais īpašums Rīgā, Ezermalas ielā 6 kad.Nr.01005850029 7 ēkas Nav valsts īpašums 29.08.2006 1.358 Fiziska persona 25.01.2007. 25.01.2007. 1.17/1096 23.05.2007. 293 22.02.2012. 28.08.2006, 1.328, Vajag Auto SIA 148
Nekustamais īpašums Rīgā, Flotes ielā 1A (0100 103 0143 001-004,011-013,015,022) 9 ēkas, piekrītošā zeme Finanšu ministrija 11.01.2006 1.51 Jahtu centrs SIA 12.12.2007. 17.12.2007. 1.17/12616 13.02.2009. 111 18.02.2014. 24.08.2006, 1.272, Stratēģisko Konsultāciju Grupa SIA;
31.08.2006, 1.526, Fiziska persona
184
Nekustamais īpašums Rīgā, Flotes ielā 1A (0100 103 0143 001-004,011-013,015,022) 9 ēkas, piekrītošā zeme Finanšu ministrija 24.08.2006 1.272 Stratēģisko Konsultāciju Grupa SIA 12.12.2007. 17.12.2007. 1.17/12616 13.02.2009. 111 18.02.2014. 11.01.2006, 1.51, Jahtu centrs SIA;
31.08.2006, 1.526, Fiziska persona
184
Nekustamais īpašums Rīgā, Flotes ielā 1A (0100 103 0143 001-004,011-013,015,022) 9 ēkas, piekrītošā zeme Finanšu ministrija 31.08.2006 1.526 Fiziska persona 12.12.2007. 17.12.2007. 1.17/12616 13.02.2009. 111 18.02.2014. 11.01.2006, 1.51, Jahtu centrs SIA;
24.08.2006, 1.272, Stratēģisko Konsultāciju Grupa SIA
184
Nekustamais īpašums Rīgā, Ganību dambī 26A 2 ēkas,  zeme 3936 kvm Nav valsts īpašums 28.08.2006 1.289 Tikss SIA 05.07.2007. 06.07.2007. 1.17/7337 30.04.2009. 254 02.10.2013. 175
Nekustamais īpašums Rīgā, Ģertrūdes ielā 95 dzīvoklis nr.2 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.613 Fiziska persona Privatizācijas likuma IV d. Paziņots ierosinātājam 12.12.2006. Privatizāciju veic pašvaldība Pārsūtīts Rīgas domei (12.12.2006.) 
Nekustamais īpašums Rīgā, Hospitāļu ielā 55, kadastra apzīmējums 01000170067 021 un piekrītošais zemesgabals Aizsardzības ministrija 31.08.2006 1.581 Kombats apsardzes dienests SIA 15.05.2007. 16.05.2007. 1.17/5501 22.12.2010. MK rīkojums Nr.742 165
Nekustamais īpašums Rīgā, Imantas 3.līnijā 12 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.595 Fiziska persona 03.01.2007. Privātīpašums
Nekustamais īpašums Rīgā, Jaunavu ielā 8 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.482 Inter Veiksme SIA Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 02.10.2006. Nav privatizējams. Ieguldīts VAS Valsts nekustamie īpašumi pamatkapitālā
Nekustamais īpašums Rīgā, Jaunciema 2.līnijā 7 31.08.2006 1.573 Fiziska persona Privatizācijas likuma 1.p.3.daļa. Paziņots ierosinātājam 16.01.2007. Dzīvojamā māja. Likums par dzīvojamo māju privatizāciju Pārsūtīts VA Mājokļu aģentūra (16.01.2007.) 
Nekustamais īpašums Rīgā, Jaunciema gatvē 326 Nav valsts īpašums 25.08.2006 1.279 AKO riepu serviss SIA Privatizācijas likuma IV d. Paziņots ierosinātājam 12.09.2006. Privatizāciju veic pašvaldība Pārsūtīts Rīgas domei (12.09.2006.) 
Nekustamais īpašums Rīgā, Jāņa Asara ielā 3, kadastra Nr.0100 037 0005 Zeme 7036 kvm, 2 ēkas (slimnīcas ēka, laborat.), 6 palīgēkas (saimn.ēka, 2 šķūņi, pagrabs, tr.apakšst.,nojume) Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/2669-5139 (09.05.2002.) Fiziska persona 25.11.2005.;
27.09.2005.
1.17/7794;
1.17/9755
24.11.2006. 915 14.09.2007. 10.08.2006, 1.193, ARS med.sab. 68
Nekustamais īpašums Rīgā, Jāņa Asara ielā 3, kadastra Nr.0100 037 0005 Zeme 7036 kvm, 2 ēkas (slimnīcas ēka, laborat.), 6 palīgēkas (saimn.ēka, 2 šķūņi, pagrabs, tr.apakšst.,nojume) Nav valsts īpašums 10.08.2006 1.193 ARS med.sab. 25.11.2005.;
27.09.2005.
1.17/7794;
1.17/9755
24.11.2006. 915 14.09.2007. 09.05.2002, 1.33/2669-5139, Fiziska persona
Nekustamais īpašums Rīgā, Jāņavārtu ielā 3, bij. Rencēnu ielā 5, kad. nr.01001211232 2 ēkas un tām piekrītošais zemesgabals Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.678 Vijona SIA 04.08.2010. 450 25.01.2016.
Nekustamais īpašums Rīgā, Jersikas ielā 4, kad.Nr.0100 044 0058 Finanšu ministrija 28.08.2006 1.342 Fiziska persona 20.04.2007. Neapbūvēta zeme 30.08.2006, 1.400, Fiziska persona ;
31.08.2006, 1.673, Vijona SIA
Pārsūtīts VNĪ (20.04.2007.) 
Nekustamais īpašums Rīgā, Jersikas ielā 4, kad.Nr.0100 044 0058 Finanšu ministrija 30.08.2006 1.400 Fiziska persona 20.04.2007. Neapbūvēta zeme 28.08.2006, 1.342, Fiziska persona Fiziska persona;
31.08.2006, 1.673, Vijona SIA
Pārsūtīts VNĪ (20.04.2007.) 
Nekustamais īpašums Rīgā, Jersikas ielā 4, kad.Nr.0100 044 0058 Finanšu ministrija 31.08.2006 1.673 Vijona SIA 20.04.2007. Neapbūvēta zeme 28.08.2006, 1.342, Fiziska persona Fiziska persona;
30.08.2006, 1.400, Fiziska persona
Pārsūtīts VNĪ (20.04.2007.) 
Nekustamais īpašums Rīgā, Jēkabpils ielā 28a Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.469 Fiziska persona Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 02.07.2007. Nav privatizējams. Ieguldīts VAS Latvijas dzelzceļš pamatkapitālā
Nekustamais īpašums Rīgā, Juglas ielā 16a, kadastra Nr.0100 092 0650 Zeme 10642 kvm, 2 ēkas, pagalma izbūves Nav valsts īpašums 07.03.2006 1.71 Acanthus grupa SIA 30.03.2006. 31.03.2006. 1.17/3600 15.06.2006. 436 26.06.2015. 08.02.2008. 80
Nekustamais īpašums Rīgā, Juglas ielā 4 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.465 Kimona SIA 25.09.2006. Privātīpašums
Nekustamais īpašums Rīgā, Juglas ielā b/n, kadastra Nr.0100 124 2069 Finanšu ministrija 31.08.2006 1.688 Vijona SIA 15.02.2007. Privātīpašums - ēkas
Nekustamais īpašums Rīgā, Jūrmalas gatvē 1f, kad.Nr.0100 564 0132 Nav valsts īpašums 25.08.2006 1.285 Tumane Rita 08.09.2006. Privātīpašums
Nekustamais īpašums Rīgā, Kalēju ielā 50, kadastra Nr.0100 003 0145 Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/3799-5220 (15.07.2002.) P Sistēmas SIA Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 10.10.2005. Nav privatizējams. Ieguldīts VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā
Nekustamais īpašums Rīgā, Kalēju ielā 53, kadastra Nr.0100 003 0099 Zeme 90 kvm, 1 ēka Nav valsts īpašums 04.08.2006 1.182 Putnu dziesma SIA 26.09.2006. 28.09.2006. 1.17/11913 15.05.2007. 268 18.12.2012. 31.08.2006, 1.549, BMS Tehnoloģija SIA 101
Nekustamais īpašums Rīgā, Kalēju ielā 53, kadastra Nr.0100 003 0099 3 stāvu ēka, zeme Nav valsts īpašums 04.08.2006 1.182 Putnu dziesma SIA 26.09.2006. 28.09.2006. 1.17/11913 15.05.2007. 268 18.12.2012. 31.08.2006, 1.549, BMS Tehnoloģija SIA 101
Nekustamais īpašums Rīgā, Kalēju ielā 53, kadastra Nr.0100 003 0099 3 stāvu ēka, zeme Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.549 BMS Tehnoloģija SIA 26.09.2006. 28.09.2006. 1.17/11913 15.05.2007. 268 18.12.2012. 04.08.2006, 1.182, Putnu dziesma SIA 101
Nekustamais īpašums Rīgā, Kalēju ielā 53, kadastra Nr.0100 003 0099 Zeme 90 kvm, 1 ēka Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.549 BMS Tehnoloģija SIA 26.09.2006. 28.09.2006. 1.17/11913 15.05.2007. 268 18.12.2012. 04.08.2006, 1.182, Putnu dziesma SIA 101
Nekustamais īpašums Rīgā, Kalnciema ielā 14, kad.Nr.0100 061 0182 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.656 Baltic Corporate Investments SIA Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 24.10.2006. Nav privatizējams. Ieguldīts VAS Valsts nekustamie īpašumi pamatkapitālā 31.08.2006, 1.687, Vijona SIA
Nekustamais īpašums Rīgā, Kalnciema ielā 14, kad.Nr.0100 061 0182 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.687 Vijona SIA Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 24.10.2006. Nav privatizējams. Ieguldīts VAS Valsts nekustamie īpašumi pamatkapitālā 31.08.2006, 1.656, Baltic Corporate Investments SIA
Nekustamais īpašums Rīgā, Kalnciema ielā 14, kad.Nr.0100 061 2006 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.657 Baltic Corporate Investments SIA Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 24.10.2006. Nav privatizējams. Ieguldīts VAS Valsts nekustamie īpašumi pamatkapitālā 31.08.2006, 1.686, Vijona SIA
Nekustamais īpašums Rīgā, Kalnciema ielā 14, kad.Nr.0100 061 2006 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.686 Vijona SIA Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 24.10.2006. Nav privatizējams. Ieguldīts VAS Valsts nekustamie īpašumi pamatkapitālā 31.08.2006, 1.657, Baltic Corporate Investments SIA
Nekustamais īpašums Rīgā, Kaļķu ielā 11a 1 pagrabs Kultūras ministrija 01.09.2005 1.33/2234-5806 (21.07.2004.) Nomeda SIA Ierosinājums atsaukts 25.08.2006 (25.08.2006.) 
Nekustamais īpašums Rīgā, Kaļķu ielā 11a, kadastra Nr.0100 006 0117 Finanšu ministrija 31.08.2006 1.533 AK Invest SIA 13.03.2007. 15.03.2007. 1.17/3523 23.12.2008. MK rīkojums Nr.856 154
Nekustamais īpašums Rīgā, Kaļķu ielā, kadastra Nr.0100 506 0005 Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.535 AK Invest SIA 29.10.2006. Privātīpašums
Nekustamais īpašums Rīgā, Kr.Barona ielā 106/3 Nav valsts īpašums 29.08.2006 1.357 Video sistēmu dizains SIA Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 14.09.2006. Nav privatizējams. Ieguldīts VAS Diplomātiskais serviss pamatkapitālā
Nekustamais īpašums Rīgā, Kr.Barona ielā 99 liters 1a Finanšu ministrija 31.08.2006 1.682 AC Ķīpsala SIA 13.03.2007. 15.03.2007. 1.17/3523 04.02.2009. MK rīkojums Nr.93 154
Nekustamais īpašums Rīgā, Kronvalda bulvārī 2b, kadastra Nr.0100 010 0135 Zeme 3475 kvm, 1 ēka, 2 palīgbūves Izglītības un zinātnes ministrija 01.09.2005 1.33/76-5998 (06.01.2005.) Centrālais tenisa klubs SIA 26.04.2013. Nodot FM 31.08.2006, 1.556, BMS Tehnoloģija SIA 67
Nekustamais īpašums Rīgā, Kronvalda bulvārī 2b, kadastra Nr.0100 010 0135 Zeme 3475 kvm, 1 ēka, 2 palīgbūves Izglītības un zinātnes ministrija 31.08.2006 1.556 BMS Tehnoloģija SIA 07.11.2005.;
15.09.2005.
1.17/7446;
1.17/9134
26.04.2013. Nodot FM 06.01.2005, 1.33/76-5998, Centrālais tenisa klubs SIA
Nekustamais īpašums Rīgā, Krustabaznīcas ielā 11, kadastra Nr.0100 091 0112 14 ēkas un piekrītošā zeme Aizsardzības ministrija 01.09.2005 1.33/36-5990 (03.01.2005.) Arsan SIA 10.01.2007. MK rīkojums Nr.15 06.06.2005, 1.33/2220-6166, Heidi SIA 67
Nekustamais īpašums Rīgā, Krustabaznīcas ielā 11, kadastra Nr.0100 091 0112 14 ēkas un piekrītošā zeme Aizsardzības ministrija 01.09.2005 1.33/2220-6166 (06.06.2005.) Heidi SIA 10.01.2007. MK rīkojums Nr.15 03.01.2005, 1.33/36-5990, Arsan SIA 67
Nekustamais īpašums Rīgā, Krustpils ielā 24 (lit.121, 124, 125) un zemes d.d. Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.442 Baltijas tranzīta serviss a/s Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 02.07.2007. Nav privatizējams. Ieguldīts VAS Latvijas dzelzceļš pamatkapitālā
Nekustamais īpašums Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 17a Nav valsts īpašums 05.09.2005 1.3 Fiziska persona Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 14.09.2005. Nav privatizējams. Ieguldīts VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā
Nekustamais īpašums Rīgā, Kuģu ielā 13, kadastra Nr.0100 049 0081 (būve 01000490081001) 31.08.2006 1.762 Jūsu Grupa Arhitekts SIA 13.06.2018. 269 09.09.2019. N
Nekustamais īpašums Rīgā, Ķīpsalas ielā 20 Zeme 6948 kvm, 1 ēka Nav valsts īpašums 30.08.2006 1.391 Islande Hotel SIA 16.01.2007. 17.01.2007. 1.17/534 12.03.2009. 197 20.05.2014. 146
Nekustamais īpašums Rīgā, Ķīpsalas ielā 5, kadastra Nr.0100 062 2004 Zeme 10507 kvm, 1 peldbaseina ēka Izglītības un zinātnes ministrija 01.09.2005 1.33/2161-6160 (01.06.2005.) Ķīpsalas peldbaseins SIA 07.03.2007. MK rīkojums Nr.138 70
Nekustamais īpašums Rīgā, Ķīšezera ielā 27 Aizsardzības ministrija 25.08.2006 1.281 Santreks Gāze SIA 31.10.2006. 01.11.2006. 1.17/14146 11.08.2009. MK rīkojums Nr.522 28.08.2006, 1.314, MC SIA 117
Nekustamais īpašums Rīgā, Ķīšezera ielā 27 Aizsardzības ministrija 28.08.2006 1.314 MC SIA 31.10.2006. 01.11.2006. 1.17/14146 11.08.2009. MK rīkojums Nr.522 25.08.2006, 1.281, Santreks Gāze SIA 117
Nekustamais īpašums Rīgā, Ķīšezera ielā 29 Aizsardzības ministrija 28.08.2006 1.315 MC SIA 31.10.2006. 01.11.2006. 1.17/14146 27.04.2009. MK rīkojums Nr.251 117
Nekustamais īpašums Rīgā, Laipu ielā 10 Nav valsts īpašums 21.11.2005 1.27 G&K SIA Privatizācijas likuma I d.,12.p.1.d. Paziņots ierosinātājam 28.11.2005. Nav privatizējams. Ieguldīts VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā
Nekustamais īpašums Rīgā, Laktas ielā 10, k.Nr.01000170069 (bij. Hospitāļu ielā 55, literi 013, 014, 015, 016, 017, 020, 024 un piekr. zeme) 7 ēkas, zeme 0,9607 ha Nav valsts īpašums 21.06.2006 1.239 AB-rent SIA 15.05.2007. 16.05.2007. 1.17/5501 23.11.2007. 731 10.12.2014. 165
Nekustamais īpašums Rīgā, Latgales ielā b/n 31.08.2006 1.517 Fiziska persona 02.04.2007. Dzīvojamās mājas palīgēka Pārsūtīts Rīgas domei (02.04.2007.) 
Nekustamais īpašums Rīgā, Lāčplēša ielā 125 3905/15080 domājamās daļas Zemes 502 kvm 781/3016 dom.d., 2 ēku 3905/15080 dom.d. Nav valsts īpašums 14.08.2006 1.206 Buts SIA 05.10.2006. 09.10.2006. 1.17/12638 28.03.2007. 177 21.01.2008. 105
Nekustamais īpašums Rīgā, Lāčplēša ielā 55, kadastra Nr.0100 030 0134 Kultūras ministrija 28.04.2006 1.105 Fiziska persona 25.07.2006. 27.07.2006. 1.17/7169 13.12.2006. MK rīkojums Nr.956 88
Nekustamais īpašums Rīgā, Lielupes ielā 70 VNĪA 01.09.2005 1.33/7180-2465 (11.10.1999.) GrekSIA 37
Nekustamais īpašums Rīgā, Liepājas ielā 34, kadastra Nr.0100 056 0362 Zeme 5519 kvm, 2 ēkas, 2 palīgēkas Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/4976-5294 (27.09.2002.) Aizsardzības ministrija 07.11.2005.;
15.09.2005.
1.17/7446;
1.17/9134
15.02.2006. 94 04.03.2008. 12.04.2005, 1.33/1548-6109, Intersource Baltic, Ltd. SIA 67
Nekustamais īpašums Rīgā, Liepājas ielā 34, kadastra Nr.0100 056 0362 Zeme 5519 kvm, 2 ēkas, 2 palīgēkas Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/1548-6109 (12.04.2005.) Intersource Baltic, Ltd. SIA 07.11.2005.;
15.09.2005.
1.17/7446;
1.17/9134
15.02.2006. 94 04.03.2008. 27.09.2002, 1.33/4976-5294, Aizsardzības ministrija 67
Nekustamais īpašums Rīgā, Linezera ielā 5, kadastra Nr.0100 092 0018 001-005 5 ēkas (būves), zeme 9083 kvm Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/1646-5756 (25.05.2004.) Linezers SIA 07.11.2005.;
13.09.2005.
1.17/7352;
1.17/9135
20.07.2007. 447 06.06.2012. 16.11.2005, 1.26, R.I.S. SIA;
19.05.2006, 1.128, Fiziska persona;
25.05.2006, 1.131, Idea Ok SIA;
31.08.2006, 1.441, Fiziska persona
58
Nekustamais īpašums Rīgā, Linezera ielā 5, kadastra Nr.0100 092 0018 001-005 2 ēkas, 1 palīgēka, 2 būves, zeme 16 523 kvm Nav valsts īpašums 01.09.2005 1.33/1646-5756 (25.05.2004.) Linezers SIA 07.11.2005.;
13.09.2005.
1.17/7352;
1.17/9135
20.07.2007. 447 06.06.2012. 16.11.2005, 1.26, R.I.S. SIA;
19.05.2006, 1.128, Fiziska persona;
25.05.2006, 1.131, Idea Ok SIA;
31.08.2006, 1.441, Fiziska persona
58
Nekustamais īpašums Rīgā, Linezera ielā 5, kadastra Nr.0100 092 0018 001-005 2 ēkas, 1 palīgēka, 2 būves, zeme 16 523 kvm Nav valsts īpašums 16.11.2005 1.26 R.I.S. SIA 07.11.2005.;
13.09.2005.
1.17/7352;
1.17/9135
20.07.2007. 447 06.06.2012. 25.05.2004, 1.33/1646-5756, Linezers SIA;
19.05.2006, 1.128, Fiziska persona;
25.05.2006, 1.131, Idea Ok SIA;
31.08.2006, 1.441, Fiziska persona
58
Nekustamais īpašums Rīgā, Linezera ielā 5, kadastra Nr.0100 092 0018 001-005 5 ēkas (būves), zeme 9083 kvm Nav valsts īpašums 16.11.2005 1.26 R.I.S. SIA 07.11.2005.;
13.09.2005.
1.17/7352;
1.17/9135
20.07.2007. 447 06.06.2012. 25.05.2004, 1.33/1646-5756, Linezers SIA;
19.05.2006, 1.128, Fiziska persona;
25.05.2006, 1.131, Idea Ok SIA;
31.08.2006, 1.441, Fiziska persona
58
Nekustamais īpašums Rīgā, Linezera ielā 5, kadastra Nr.0100 092 0018 001-005 5 ēkas (būves), zeme 9083 kvm Nav valsts īpašums 19.05.2006 1.128 Fiziska persona 07.11.2005.;
13.09.2005.
1.17/7352;
1.17/9135
20.07.2007. 447 06.06.2012. 25.05.2004, 1.33/1646-5756, Linezers SIA;
16.11.2005, 1.26, R.I.S. SIA;
25.05.2006, 1.131, Idea Ok SIA;
31.08.2006, 1.441, Fiziska persona
58
Nekustamais īpašums Rīgā, Linezera ielā 5, kadastra Nr.0100 092 0018 001-005 2 ēkas, 1 palīgēka, 2 būves, zeme 16 523 kvm Nav valsts īpašums 19.05.2006 1.128 Fiziska persona 07.11.2005.;
13.09.2005.
1.17/7352;
1.17/9135
20.07.2007. 447 06.06.2012. 25.05.2004, 1.33/1646-5756, Linezers SIA;
16.11.2005, 1.26, R.I.S. SIA;
25.05.2006, 1.131, Idea Ok SIA;
31.08.2006, 1.441, Fiziska persona
58
Nekustamais īpašums Rīgā, Linezera ielā 5, kadastra Nr.0100 092 0018 001-005 2 ēkas, 1 palīgēka, 2 būves, zeme 16 523 kvm Nav valsts īpašums 25.05.2006 1.131 Idea Ok SIA 13.09.2005. 1.17/7352 20.07.2007. 447 06.06.2012. 25.05.2004, 1.33/1646-5756, Linezers SIA;
16.11.2005, 1.26, R.I.S. SIA;
19.05.2006, 1.128, Fiziska persona;
31.08.2006, 1.441, Fiziska persona
58
Nekustamais īpašums Rīgā, Linezera ielā 5, kadastra Nr.0100 092 0018 001-005 5 ēkas (būves), zeme 9083 kvm Nav valsts īpašums 25.05.2006 1.131 Idea Ok SIA 13.09.2005. 1.17/7352 20.07.2007. 447 06.06.2012. 25.05.2004, 1.33/1646-5756, Linezers SIA;
16.11.2005, 1.26, R.I.S. SIA;
19.05.2006, 1.128, Fiziska persona;
31.08.2006, 1.441, Fiziska persona
58
Nekustamais īpašums Rīgā, Linezera ielā 5, kadastra Nr.0100 092 0018 001-005 2 ēkas, 1 palīgēka, 2 būves, zeme 16 523 kvm Nav valsts īpašums 25.05.2006 1.131 Idea Ok SIA 07.11.2005. 1.17/9135 20.07.2007. 447 06.06.2012. 25.05.2004, 1.33/1646-5756, Linezers SIA;
16.11.2005, 1.26, R.I.S. SIA;
19.05.2006, 1.128, Fiziska persona;
31.08.2006, 1.441, Fiziska persona
58
Nekustamais īpašums Rīgā, Linezera ielā 5, kadastra Nr.0100 092 0018 001-005 5 ēkas (būves), zeme 9083 kvm Nav valsts īpašums 25.05.2006 1.131 Idea Ok SIA 07.11.2005. 1.17/9135 20.07.2007. 447 06.06.2012. 25.05.2004, 1.33/1646-5756, Linezers SIA;
16.11.2005, 1.26, R.I.S. SIA;
19.05.2006, 1.128, Fiziska persona;
31.08.2006, 1.441, Fiziska persona
58
Nekustamais īpašums Rīgā, Linezera ielā 5, kadastra Nr.0100 092 0018 001-005 5 ēkas (būves), zeme 9083 kvm Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.441 Fiziska persona 13.09.2005. 1.17/7352 20.07.2007. 447 06.06.2012. 25.05.2004, 1.33/1646-5756, Linezers SIA;
16.11.2005, 1.26, R.I.S. SIA;
19.05.2006, 1.128, Fiziska persona;
25.05.2006, 1.131, Idea Ok SIA
58
Nekustamais īpašums Rīgā, Linezera ielā 5, kadastra Nr.0100 092 0018 001-005 2 ēkas, 1 palīgēka, 2 būves, zeme 16 523 kvm Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.441 Fiziska persona 07.11.2005.;
13.09.2005.
1.17/7352;
1.17/9135
20.07.2007. 447 06.06.2012. 25.05.2004, 1.33/1646-5756, Linezers SIA;
16.11.2005, 1.26, R.I.S. SIA;
19.05.2006, 1.128, Fiziska persona;
25.05.2006, 1.131, Idea Ok SIA
58
Nekustamais īpašums Rīgā, Linezera ielā 5, kadastra Nr.0100 092 0018 001-005 5 ēkas (būves), zeme 9083 kvm Nav valsts īpašums 31.08.2006 1.441 Fiziska persona 07.11.2005. 1.17/9135 20.07.2007. 447 06.06.2012. 25.05.2004, 1.33/1646-5756, Linezers SIA;
16.11.2005, 1.26, R.I.S. SIA;
19.05.2006, 1.128, Fiziska persona;
25.05.2006, 1.131, Idea Ok SIA
58
Nekustamais īpašums Rīgā, lit.001, 002 Aleksandra Čaka ielā Nav valsts īpašums 01.08.2006 1.174 Fiziska persona Privatizācijas likuma IV d. Paziņots ierosinātājam 11.08.2006. Privatizāciju veic pašvaldība Rīgas pilsētas īpašums (14.08.2006.) 
Nekustamais īpašums Rīgā, lit.011, 012 un piekritīgais zemesgabals Rūdolfa ielā 5 Zeme 4818 kvm, 2 ēkas Nav valsts īpašums 11.07.2006 1.154 Latvijas balzams a/s 31.05.2007. 04.06.2007. 1/17/6264 17.09.2007. 584 25.05.2009. 167
Nekustamais īpašums Rīgā liters 012, Hospitāļu ielā 55 Aizsardzības ministrija 21.06.2006 1.240 Duntes centrs SIA 15.05.2007. 16.05.2007. 1.17/5501 22.12.2010. MK rīkojums Nr.743 31.08.2006, 1.580, Kombats apsardzes dienests SIA 165
Nekustamais īpašums Rīgā liters 012, Hospitāļu ielā 55 Aizsardzības ministrija 31.08.2006 1.580 Kombats apsardzes dienests SIA 15.05.2007. 16.05.2007. 1.17/5501 22.12.2010. MK rīkojums Nr.743 21.06.2006, 1.240, Duntes centrs SIA 165
Nekustamais īpašums Rīgā, Lomonosova ielā 1, k-12, lit.Nr.28 1 ēka un piekrītošā zeme Nav valsts īpašums 18.08.2006 1.223 Parekss-Banka a/s 25.10.2007. 29.10.2007. 1.17/10899 15.07.2008. 414 01.10.2015. 181
Nekustamais īpašums Rīgā, Lomonosova ielā 1, k-3, kadastra apzīmējums 01000462003 005, un tai piekrītošais zemesgabals 1 ēka un piekrītošā zeme Nav valsts īpašums 15.08.2006 1.209 Transporta un sakaru institūts a/s 25.10.2007. 29.10.2007. 1.17/10899 19.09.2008. 569 30.10.2015. 18.08.2006, 1.225, Parekss-Banka a/s 181
Nekustamais īpašums Rīgā, Lomonosova ielā 1, k-3, kadastra apzīmējums 01000462003 005, un tai piekrītošais zemesgabals 1 ēka un piekrītošā zeme Nav valsts īpašums 18.08.2006 1.225 Parekss-Banka a/s 25.10.2007. 29.10.2007. 1.17/10899 19.09.2008. 569 30.10.2015. 15.08.2006, 1.209, Transporta un sakaru institūts a/s 181
Nekustamais īpašums Rīgā, Lomonosova ielā 1, k-8 (bibliotēkas ēka, kadastra apzīmējums 0100 046 2003 004, un piekrītošais zemesgabals) 1 ēka un piekrītošā zeme Nav valsts īpašums 18.08.2006 1.230 Junik SIA 17.11.2010. 25.11.2010. 1.17/8870 23.02.2011. 71 17.04.2014.
Nekustamais īpašums Rīgā, Lomonosova ielā 1, kad.apz.01000462003 015 (tenisa korti) Izglītības un zinātnes ministrija 10.01.2006 1.47 Baltijas starpt.akad.(Balt.kr.inst.) SIA 25.10.2007. 29.10.2007. 1.17/10899 181
Nekustamais īpašums Rīgā, Lomonosova ielā 1, kad.apz.01000462003 080 Izglītības un zinātnes ministrija 10.01.2006 1.49 Baltijas starpt.akad.(Balt.kr.inst.) SIA 25.10.2007. 29.10.2007. 1.17/10899 12.10.2010. Neapbūvēta zeme 181
Nekustamais īpašums Rīgā, Lomonosova ielā 1, kadastra apzīmējums 01000462003010,011 2 ēkas un piekrītošā zeme Nav valsts īpašums 05.06.2006 1.135 Transporta un sakaru institūts a/s 25.10.2007. 29.10.2007. 1.17/10899 15.07.2008. 414 24.08.2015. 181
Nekustamais īpašums Rīgā, Lomonosova ielā 1, kadastra Nr.0100 546 0092 1 ēka Nav valsts īpašums 30.08.2006 1.405 Juga trans SIA 05.07.2007. 06.07.2007. 1.17/6337 23.11.2007. 730 18.03.2011. 31.08.2006, 1.506, Aizput