Publisko piedāvājumu par sertifikātiem rezultāti

  Privatizējamā uzņēmuma nosaukums Publiskā piedāvājuma datums Pamatkapitāls uz privatizācijas brīdi (akciju skaits) Darbinieku skaits, kas iegādājušies uzņēmuma akcijas Darbiniekiem un pensionāriem pārdoto akciju skaits Uzņēmuma darbiniekiem un pensionāriem pārdoto akciju īpatsvars pamatkapitālā (%) Darbiniekiem un pensionāriem akciju pārdošanas rezultātā izmantoto sertifikātu vērtība (Ls) Darbiniekiem un pensionāriem akciju pārdošanas rezultātā izmantotie serifikāti (skaits) Publiskā piedāvājuma uzvarētāju skaits Pārdoto akciju skaits publiskajā piedāvājumā Publiskajā piedāvājumā pārdoto akciju īpatsvars pamatkapitālā (%) Atlases cena publiskajā piedāvājumā (Ls) Publiskajā piedāvājumā izmantoto serifikātu vērtība (Ls) Izmantoto serifikātu skaits publiskajā piedāvājumā
1 VU "Rīgas zivju konservu kombināts "Kaija"" 30.01.95.-28.02.95. 3 000 000 270 168 272 5.61% 168 272.00 6 009.71 224 980 655 32.69% 1.12 1 098 333.60 39 226.20
2 VU "Latinterauto" 30.01.95.-28.02.95. 750 000 220 93 892 12.52% 93 892.00 3 353.29 205 186 716 24.90% 1.90 354 760.40 12 670.01
3 VU "Latvijas nafta" Saldus naftas bāze kopā ar DUS nr.30 un DUS nr. 130 30.01.95.-28.02.95. 800 000 32 53 060 6.63% 53 060.00 1 895.00 137 249 085 31.14% 2.07 515 605.95 18 414.50
4 VAS "Latvijas Universālā banka" 22.05.95.-16.06.95. 11 500 000 803 2 200 428 19.13% 2 200 428.00 78 586.71 1 459 2 417 590 21.02% 12.61 30 485 809.90 1 088 778.93
5 VF "Rīgas raugs" 22.05.95.-16.06.95. 423 000 81 82 121 19.41% 82 121.00 2 932.89 662 83 137 19.65% 40.34 3 353 746.58 119 776.66
6 VU "Tipogrāfija "Rota"" 1.cehs 22.05.95.-16.06.95. 500 000 7 67 182 13.44% 67 182.00 2 399.36 86 119 499 23.90% 7.00 836 493.00 29 874.75
7 VU "Tipogrāfija "Rota"" 2.cehs 22.05.95.-16.06.95. 1 000 000 51 43 851 4.39% 43 851.00 1 566.11 96 339 995 34.00% 1.60 543 992.00 19 428.29
8 Valsts Rīgas lauksaimniecības mašīnbūves rūpnīca 22.05.95.-16.06.95. 2 000 000 165 361 012 18.05% 361 012.00 12 893.29 128 1 598 080 79.90% 1.91 3 052 332.80 109 011.89
9 Valsts konditorejas fabrika "Narūta" 22.05.95.-16.06.95. 300 000 62 58 712 19.57% 58 712.00 2 096.86 87 80 500 26.83% 5.00 402 500.00 14 375.00
10 VU "Salacgrīvas zivju konservu rūpnīca" 22.05.95.-16.06.95. 400 000 180 78 520 19.63% 78 520.00 2 804.29 166 111 700 27.93% 9.33 1 042 161.00 37 220.04
11 VAS "Daugavpils mežrūpniecības saimniecība" 22.05.95.-16.06.95. 180 000 123 29 120 16.18% 29 120.00 1 040.00 22 35 600 19.78% 7.00 249 200.00 8 900.00
12 VAS "Strenču mežrūpniecības saimniecība" 22.05.95.-16.06.95. 401 550 210 78 946 19.66% 78 946.00 2 819.50 140 114 040 28.40% 7.00 798 280.00 28 510.00
13 Valsts Tukuma mežrūpniecības saimniecība 22.05.95.-16.06.95. 122 400 86 19 559 15.98% 19 559.00 698.54 12 36 473 29.80% 2.11 76 958.03 2 748.50
14 VAS "Ogres mežrūpniecība" 22.05.95.-16.06.95. 311 400 98 55 160 17.71% 55 160.00 1 970.00 27 52 399 16.83% 1.00 52 399.00 1 871.39
15 Valsts Talsu mežrūpniecības saimniecība 22.05.95.-16.06.95. 230 000 40 35 538 15.45% 35 538.00 1 269.21 16 63 709 27.70% 6.71 427 487.39 15 267.41
16 Valsts Saldus mežrūpniecības saimniecība 22.05.95.-16.06.95. 108 500 70 19 376 17.86% 19 376.00 692.00 22 29 511 27.20% 3.70 109 190.70 3 899.67
17 Rojas zivju konservu rūpnīcas 1.objekts - Rojas zivju konservu cehs 18.09.95.-06.10.95. 450 000 135 44 639 9.92% 44 639.00 1 594.25 99 126 895 28.20% 4.29 544 379.55 19 442.13
18 Valsts Daugavpils pievadķēžu rūpnīca 18.09.95.-06.10.95. 3 800 000 1 085 757 101 19.92% 757 101.00 27 039.32 632 1 136 873 29.92% 8.27 9 401 939.71 335 783.56
19 VAS "Rīgas apgaismes tehnikas rūpnīca" 18.09.95.-06.10.95. 500 000 478 97 483 19.50% 97 483.00 3 481.54 220 139 000 27.80% 10.37 1 441 430.00 51 479.64
20 Valsts mēbeļu uzņēmums "Brasa" 18.09.95.-06.10.95. 500 000 74 90 683 18.14% 90 683.00 3 238.68 87 141 376 28.28% 2.02 285 579.52 10 199.27
21 Latvijas VU "Liepājas zivju konservu rūpnīca" 18.09.95.-06.10.95. 350 000 136 68 078 19.45% 68 078.00 2 431.36 124 97 001 27.71% 20.49 1 987 550.49 70 983.95
22 VAS "Jelgavas būvmateriālu kombināts" 18.12.95.-12.01.96. 1 511 000 33 123 020 8.14% 123 020.00 4 393.57 74 195 496 12.94% 0.37 72 333.52 2 583.34
23 VAS "Misas kūdra" 18.12.95.-12.01.96. 200 000 104 36 731 18.37% 36 731.00 1 311.82 85 55 686 27.84% 13.53 753 431.58 26 908.27
24 VAS "Latvijas tilti" 18.12.95.-12.01.96. 671 000 102 131 311 19.57% 131 311.00 4 689.68 264 190 276 28.36% 8.30 1 579 290.80 56 403.24
25 VU "Mangaļu kuģu remonta rūpnīca" 18.12.95.-12.01.96. 1 200 000 151 228 369 19.03% 228 369.00 8 156.04 133 339 183 28.27% 1.41 478 248.03 17 080.29
26 VU "Rīgas kuģu remonta rūpnīca" 18.12.95.-12.01.96. 10 000 000 1 185 1 802 657 18.03% 1 802 657.00 64 380.61 743 2 502 550 25.03% 5.44 13 613 872.00 486 209.71
27 VU "Būvkonstrukcija" 18.12.95.-12.01.96. 786 800 34 126 770 16.11% 126 770.00 4 527.50 36 173 015 21.99% 0.38 65 745.70 2 348.06
28 VU "Rīgas transporta flote" un tā ieguldījumi (akcijas un kapitāla daļas) uzņēmējsabiedrībās 18.12.95.-12.01.96. 17 000 000 491 1 621 317 9.54% 1 621 317.00 57 904.18 543 6 366 823 37.45% 5.50 35 017 526.50 1 250 625.95
29 Valsts nomas uzņēmums "Kurzeme" 18.12.95.-12.01.96. 658 356 150 62 524 9.50% 62 524.00 2 233.00 143 221 027 33.57% 1.55 342 591.85 12 235.42
30 VU Olaines ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca 20.05.96.-08.06.96. 3 000 000 191 129 402 4.31% 129 402.00 4 621.50 331 1 328 944 44.30% 1.54 2 046 573.76 73 091.92
31 VU "J.Rudzutaka Ventspils zivju konservu kombināts" 20.05.96.-08.06.96. 600 000 86 24 092 4.02% 24 092.00 860.43 129 234 721 39.12% 7.05 1 654 783.05 59 099.39
32 VAS "Metālserviss" 20.05.96.-08.06.96. 523 140 28 16 998 3.25% 16 998.00 607.07 34 227 459 43.48% 0.34 77 336.06 2 762.00
33 VAS "Dzērienu rūpnīca "Veldze" " 20.05.96.-08.06.96. 686 400 40 137 280 20.00% 137 280.00 4 902.86 213 194 488 28.33% 4.50 875 196.00 31 257.00
34 VAS "Staburadze" 20.05.96.-08.06.96. 2 000 000 444 400 000 20.00% 400 000.00 14 285.71 3 416 1 186 851 59.34% 26.74 31 736 395.74 1 133 442.71
35 Valsts Valmieras stikla šķiedras rūpnīca 20.05.96.-08.06.96. 11 500 000 964 2 530 000 22.00% 2 530 000.00 90 357.14 1 480 2 750 052 23.91% 12.57 34 568 153.64 1 234 576.92
36 Valsts būvmateriālu ražošanas firmas "Lode"  20.05.96.-08.06.96. 1 000 000 230 200 000 20.00% 200 000.00 7 142.86 361 253 583 25.36% 5.62 1 425 136.46 50 897.73
37 Sauriešu Valsts būvmateriālu kombināts 16.12.96.-17.01.97. 200 000 130 40 150 20.08% 40 150.00 1 433.93 1 304 49 072 24.54% 85.28 4 184 860.16 149 459.29
38 VAS "Liepājas eļļas ekstrakcijas rūpnīca" 20.01.97.-14.02.97. 537 700 91 99 306 18.47% 99 306.00 3 546.64 443 128 818 23.96% 12.38 1 594 766.84 56 955.96
39 VAS "Liepājas metalurgs" 10.02.97.-28.02.97. 8 500 000 2 673 926 500 10.90% 926 500.00 33 089.29 1 993 993 617 11.69% 20.49 20 359 212.33 727 114.73
40 Valsts saimniecība "Grobiņa" 03.03.97.-21.03.97. 500 000 174 75 000 15.00% 75 000.00 2 678.57 245 96 122 19.22% 5.48 526 748.56 18 812.45
41 Valsts saimniecība "Madona" 03.03.97.-21.03.97. 353 750 129 53 063 15.00% 53 063.00 1 895.11 159 64 576 18.25% 4.14 267 344.64 9 548.02
42 VAS "Stružānu kūdras fabrika" 24.03.97.-11.04.97. 456 715 124 91 643 20.07% 91 643.00 3 272.96 291 102 760 22.50% 6.00 616 560.00 22 020.00
43 VU "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" 24.03.97.-11.04.97. 4 500 000 141 450 000 10.00% 450 000.00 16 071.43 1 048 1 102 767 24.51% 6.75 7 443 677.25 265 845.62
44 VAS "Olaines kūdra" 14.04.97.-09.05.97. 1 200 000 142 168 000 14.00% 168 000.00 6 000.00 956 252 995 21.08% 13.03 3 296 524.85 117 733.03
45 VAS "Latvijas Krājbanka" 14.04.97.-09.05.97. 4 595 200 1 023 579 076 12.60% 579 076.00 20 681.29 8 180 1 000 242 21.77% 39.40 39 409 534.80 1 407 483.39
46 VU "Poligrāfists" 12.05.97.-30.05.97. 374 000 65 57 561 15.39% 57 561.00 2 055.75 338 87 270 23.33% 8.91 777 575.70 27 770.56
47 AS "Universālveikals "Centrs"" 12.05.97.-30.05.97. 520 902 0 0 0.00% 0.00 0.00 985 518 200 99.48% 9.55 4 948 810.00 176 743.21
48 Valsts torņu un celtņu firma "Ubak" 02.06.97.-27.06.97. 864 000 89 170 358 19.72% 170 358.00 6 084.21 179 180 440 20.88% 5.57 1 005 050.80 35 894.67
49 VU "Latvijas ūdensceļi" 02.06.97.-27.06.97. 650 000 90 83 633 12.87% 83 633.00 2 986.89 329 151 961 23.38% 14.09 2 141 130.49 76 468.95
50 VU "Rīgas paraugtipogrāfija" cehs Rīgā, Puškina ielā 30.06.97.-18.07.97. 378 000 74 75 600 20.00% 75 600.00 2 700.00 109 87 305 23.10% 4.52 394 618.60 14 093.52
51 VAS "Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" 30.06.97.-18.07.97. 422 440 63 84 488 20.00% 84 488.00 3 017.43 135 77 093 18.25% 2.15 165 749.95 5 919.64
52 VAS "Rīgas vagonu rūpnīca" 21.07.97.-15.08.97. 5 407 900 1 206 946 000 17.49% 946 000.00 33 785.71 579 62 102 1.15% 3.67 227 914.34 8 139.80
53 VU "Ogre" 21.07.97.-15.08.97. 8 200 000 2 124 1 230 000 15.00% 1 230 000.00 43 928.57 1 058 1 605 897 19.58% 5.62 9 025 141.14 322 326.47
54 VU "Rīgas paraugtipogrāfija" 21.07.97.-15.08.97. 4 112 000 102 312 668 7.60% 312 668.00 11 166.71 542 928 698 22.59% 4.53 4 207 001.94 150 250.07
55 VAS "Baloži" 18.08.97.-12.09.97. 284 900 71 46 673 16.38% 46 673.00 1 666.89 177 69 057 24.24% 3.60 248 605.20 8 878.76
56 Valsts autotransporta un mācību firma "Universāls" 18.08.97.-12.09.97. 345 000 9 5 452 1.58% 5 452.00 194.71 85 78 019 22.61% 2.10 163 839.90 5 851.43
57 VAS "Grindeks" 15.09.97.-03.10.97. 4 400 000 848 791 208 17.98% 791 208.00 28 257.43 6 388 1 010 919 22.98% 34.46 34 836 268.74 1 244 152.46
58 VAS "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" 06.10.97.-31.10.97 438 000 74 85 410 19.50% 85 410.00 3 050.36 214 77 362 17.66% 3.99 308 674.38 11 024.09
59 Valsts zinātniskās pētniecības saimniecība "Sigulda" 06.10.97.-31.10.97 510 000 31 16 315 3.20% 16 315.00 582.68 160 91 054 17.85% 2.78 253 130.12 9 040.36
60 VAS "Ventspils nafta" 06.10.97.-31.10.97 104 179 519 0 0 0.00% 0.00 0.00 12 311 4 998 970 4.80% 37.60 187 961 272.00 6 712 902.57
61 VAS "Latvijas zoovetapgāde" 03.11.97.-21.11.97 451 244 77 52 528 11.64% 52 528.00 1 876.00 178 72 069 15.97% 2.67 192 424.23 6 872.29
62 VU "Latvijas jūras medicīnas centrs" 03.11.97.-21.11.97 800 000 117 156 000 19.50% 156 000.00 5 571.43 119 194 986 24.37% 0.53 103 342.58 3 690.81
63 Valsts apdrošināšanas AS "Latva" 24.11.97.-12.12.97. 1 000 000 204 194 859 19.49% 194 859.00 6 959.25 822 364 782 36.48% 18.62 6 792 240.84 242 580.03
64 VAS "Ventspils nafta" (Tautas kārta) 15.12.97.-30.01.98 104 479 519 978 1 080 091 1.03% 2 095 376.54 74 834.88 18 204 733 235 0.70% 35.00 25 663 225.00 916 543.75
65 Nacionālās sporta bāzes VU "Rīgas sporta pils" 02.02.98.-27.02..98 910 543 73 172 000 18.89% 172 000.00 6 142.86 323 222 501 24.44% 3.08 685 303.08 24 475.11
66 VU "Rīgas farmaceitiskā rūpnīca" 02.02.98.-27.02..98 510 000 77 76 500 15.00% 76 500.00 2 732.14 1 915 121 891 23.90% 21.20 2 584 089.20 92 288.90
67 VASs "Latvijas Balzams" 02.02.98.-27.02..98 5 796 900 758 1 101 834 19.01% 1 520 530.92 54 304.68 22 959 1 177 930 20.32% 38.31 45 126 498.30 1 611 660.65
68 VAS "Liepājas autobusu parks" 02.03.98.-20.03..98 444 450 291 73 811 16.61% 73 811.00 2 636.11 125 136 723 30.76% 1.19 162 700.37 5 810.73
69 VAS Rīgas kinostudija" 02.03.98.-20.03..98 349 409 130 25 449 7.28% 25 449.00 908.89 91 88 077 25.21% 1.92 169 107.84 6 039.57
70 VAS "Ventspils nafta" 3.kārta 23.03.98.-30.04.98. 104 179 519 0 0 0.00% 0.00 0.00 1 553 4 997 647 4.80% 20.79 103 901 081.13 3 710 752.90
71 VAS "Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca" 23.03.98.-30.04.98. 5 442 279 694 507 560 9.33% 507 560.00 18 127.14 314 1 207 604 22.19% 0.87 1 050 615.48 37 521.98
72 VAS "Energoautomātika" 23.03.98.-30.04.98. 490 000 23 95 000 19.39% 95 000.00 3 392.86 97 109 651 22.38% 1.16 127 195.16 4 542.68
73 VU viesnīca "Latvija" 04.05.98.-29.05.98. 3 100 000 246 231 084 7.45% 231 084.00 8 253.00 436 720 356 23.24% 5.02 3 616 187.12 129 149.54
74 VAS "Rinar" 04.05.98.-29.05.98. 1 838 403 170 71 666 3.90% 71 666.00 2 559.50 104 208 418 11.34% 0.58 120 882.44 4 317.23
75 Valsts autobusu firma "Nordeka" 01.06.98.-26.06.98. 1 906 588     0.00% 0.00 0.00 197 222 183 11.65% 2.25 499 911.75 17 853.99
76 VU "Rīgas ostas elevators" 01.06.98.-26.06.98. 1 502 168 121 119 140 7.93% 119 140.00 4 255.00 280 293 969 19.57% 5.00 1 469 845.00 52 494.46
77 VAS "Ventspils nafta" 4.kārta 29.06.98.-31.07.98. 104 179 519 0 0 0.00% 0.00 0.00 1 372 5 265 017 5.05% 13.41 70 603 877.97 2 521 567.07
78 Rīgas ostas valsts stividoru kompānija "Rīnūži" 29.06.98.-31.07.98. 4 187 000 508 677 450 16.18% 677 450.00 24 194.64 1 386 920 927 21.99% 12.52 11 530 006.04 411 785.93
79 Valsts lopkopības izmēģinājumu stacija "Jaunpils" 29.06.98.-31.07.98. 640 000 30 13 361 2.09% 13 361.00 477.18 130 230 544 36.02% 0.66 152 159.04 5 434.25
80 VAS "Latvijas gāze" 03.08.98.-25.09.98. 36 000 000 3 620 3 464 780 9.62% 3 464 780.00 123 742.14 8 942 5 399 862 15.00% 31.84 171 931 606.08 6 140 414.50
81 VU "Centrālais grāmatu tirdzniecības" 28.09.98.-23.10.98. 1 501 250 54 80 850 5.39% 80 850.00 2 887.50 147 186 568 12.43% 2.18 406 718.24 14 525.65
82 VAS "Radiotehnika-RRR" 26.10.98.-20.11.98. 1 926 746 26 19 280 1.00% 19 280.00 688.57 121 399 494 20.73% 1.18 471 402.92 16 835.82
83 VAS "Rīgas starptautiskā autoosta" 30.08.99.-24.09.99. 300 000 27 9 028 3.01% 31 598.00 1 128.50 169 99 430 33.14% 6.79 675 129.70 24 111.78
84 VAS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" 29.11.99-24.12.99. 3 513 413 590 167 985 4.78% 167 985.00 5 999.46 26 946 840 26.95% 1.20 1 136 208.00 40 578.86
85 VAS "Lauku projekts" 01.11.99-26.11.99. 900 000 13 8 568 0.95% 8 568.00 306.00 33 257 339 28.59% 1.17 301 086.63 10 753.09
86 VU "Kalceks" 02.05.2000.-02.06.2000. 540 000 55 44 144 8.17% 44 144.00 1 576.57 237 123 277 22.83% 10.37 1 278 382.49 45 656.52
87 VAS "Lokomotīve" 16.10.2000.-10.11.2000. 2 652 997 1 212 517 334 19.50% 517 334.00 18 476.21 84 502 081 18.93% 0.27 135 561.87 4 841.50
88 VAS "VEF" 04.12.2000.-22.12.2000 975 825 147 126 856 13.00% 126 856.00 4 530.57 71 334 889 34.32% 1.41 472 193.49 16 864.05
89 VAS "Tosmāre" 02.07.2001.-27.07.2001 1 603 397 0 0 0.00% 0.00 0.00 72 455 766 28.43% 0.24 109 383.84 3 906.57
90 VAS "Protezēšanas un ortopēdijas centrs" 04.12.2000.-22.12.2000 830 583 72 50 169 6.04% 50 169.00 1 791.75 26 181 036 21.80% 0.43 77 845.48 2 780.20
91 VAS "Latvijas gāze" 20.12.2001.-01.02.2002. 39 900 000     0.00% 0.00 0.00 9 591 1 196 883 3.00% 10.85 12 986 180.55 463 792.16
92 VAS "Latvijas kuģniecība" 18.02.2002.-22.03.2002. 200 000 000 1 058 2 205 681 1.10% 2 205 681.00 78 774.32 5 497 64 258 056 32.13% 1.11 71 326 442.16 2 547 372.93