Valsts zemesgabalu privatizācijas ierosinājumu reģistrs

Objekta nosaukums Priv. ierosinātā ZG adrese Priv. ierosinātā kadastra Nr. Platība, kv. m. Ierosinājums reģ. datums PA lietvedības reģ. datums Ierosinājuma reģ. numurs Ierosinātājs Saņemti visi dokumenti MK rīkojuma proj. iesn. EM, dat. MK rīkojuma proj. iesn. EM, Nr. Privatizācijas atteikums Atteikuma iemesls PA vai MK lēm. par nod. priv. dat PA vai MK lēm. par nod. priv. Nr. Pirkuma līgums Zemes privatizācija izbeigta Citi ierosinājumi Piezīmes
Neapbūvēts Aiviekstes pagastā zeme  Aiviekstes pagasts 3242-004-0181   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       30.07.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Aiviekstes pagastā zeme  Aiviekstes pagasts 3242-004-0065   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       30.07.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Alsungas pagastā zeme  Alsungas novads 6242-005-0200   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Alsungas pagastā zeme  Alsungas novads 6242-004-0084   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       08.12.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ances pagastā zeme  Ances pagasts 9844-005-0121   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       28.11.2007. Atsavina VNĪA            
Neapbūvēts Ances pagastā zeme  Ances pagasts 9844-005-0122   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       28.11.2007. Atsavina VNĪA            
Neapbūvēts Ances pagastā zeme  Ances pagasts 9844-006-0074   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       28.11.2007. Atsavina VNĪA            
Neapbūvēts Ances pagastā zeme  Ances pagasts 9844-003-0083   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       14.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ances pagastā zeme  Ances pagasts 9844-003-0085   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       14.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ances pagastā zeme  Ances pagasts 9844-006-0075   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       28.11.2007. Atsavina VNĪA            
Neapbūvēts Ances pagastā zeme  Ances pagasts 9844-006-0076   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       28.11.2007. Atsavina VNĪA            
Neapbūvēts Ances pagastā zeme  Ances pagasts 9844-007-0161   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       14.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ances pagastā zeme  Ances pagasts 9844-007-0214   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       14.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ances pagastā zeme  Ances pagasts 9844-007-0222   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona   11.02.2008. 1.17/1851 18.06.2008. MK rīkojums            
Neapbūvēts Ances pagastā zeme  Ances pagasts 9844-008-0132   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       14.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ances pagastā zeme  Ances pagasts 9844-008-0133   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       14.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ances pagastā zeme  Ances pagasts 9844-008-0137   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       28.11.2007. Atsavina VNĪA            
Neapbūvēts Ances pagastā zeme  Ances pagasts 9844-008-0142   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       16.09.2008. Atsavina VNĪA            
Neapbūvēts Ances pagastā zeme  Ances pagasts 9844-009-0108   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       28.11.2007. Atsavina VNĪA            
Neapbūvēts Ances pagastā zeme  Ances pagasts 9844-010-0167   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       14.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ances pagastā zeme  Ances pagasts 9844-010-0168   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       14.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ances pagastā zeme  Ances pagasts 9844-010-0169   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       14.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ances pagastā zeme  Ances pagasts 9844-010-0170   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       28.11.2007. Atsavina VNĪA            
Neapbūvēts Ances pagastā zeme  Ances pagasts 9844-010-0172   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       28.11.2007. Atsavina VNĪA            
Neapbūvēts Ances pagastā zeme  Ances pagasts 9844-010-0173   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       28.11.2007. Atsavina VNĪA            
Neapbūvēts Ances pagastā zeme  Ances pagasts 9844-011-0040   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       28.11.2007. Atsavina VNĪA            
Neapbūvēts Ances pagastā zeme  Ances pagasts 9844-011-0041   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       28.11.2007. Atsavina VNĪA            
Neapbūvēts Ances pagastā zeme  Ances pagasts 9844-013-0071   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       28.11.2007. Atsavina VNĪA            
Neapbūvēts Ances pagastā zeme  Ances pagasts 9844-013-0072   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       13.09.2007.;
28.11.2007.
Atsavina VNĪA;
Nav privatizējams
           
Neapbūvēts Ances pagastā zeme  Ances pagasts 9844-013-0073   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       14.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ances pagastā zeme  Ances pagasts 9844-013-0076   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       28.11.2007. Atsavina VNĪA            
Neapbūvēts Ances pagastā zeme  Ances pagasts 9844-013-0077   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       28.11.2007. Atsavina VNĪA            
Neapbūvēts Ances pagastā zeme  Ances pagasts 9844-005-0105   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       14.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ances pagastā zeme  Ances pagasts 9844-005-0062   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       14.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ances pagastā zeme  Ances pagasts 9844-014-0056   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       14.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ances pagastā zeme  Ances pagasts 9844-002-0065   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       14.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ances pagastā zeme  Ances pagasts 9844-003-0086   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       14.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēta Ābeļu pag. zeme  Ābeļu pagasts 5648-002-0188   31.08.2006 04.09.2006 2.2743 Laši ZS       14.02.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Ābeļu pag. zeme  Ābeļu pagasts 5648-003-0120   31.08.2006 04.09.2006 2.2748 Laši ZS       14.02.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Ābeļu pag. zeme  Ābeļu pagasts 5648-002-0036   31.08.2006 04.09.2006 2.2748 Laši ZS       14.02.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Ābeļu pag. zeme  Ābeļu pagasts 5648-003-0118   31.08.2006 04.09.2006 2.2748 Laši ZS       14.02.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Babītes pagastā zeme  , Babītes pagasts 8048-004-0441   22.08.2006 22.08.2006 2.748 Fiziska persona       05.09.2006. Jāprivatizē pašvaldībai            
Neapbūvēta Babītes pagastā zeme  , Babītes pagasts 8048-004-0442   22.08.2006 22.08.2006 2.748 Fiziska persona       05.09.2006. Jāprivatizē pašvaldībai            
Neapbūvēta Babītes pagastā zeme  , Babītes pagasts 8048-003-0619   31.08.2006 31.08.2006 2.2026 Fiziska persona       18.05.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Baltinavas pagastā zeme  , Baltinavas novads 3844-002-0152   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       12.09.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Baltinavas pagastā zeme  , Baltinavas novads 3844-002-0147   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       08.12.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Baltinavas pagastā zeme  , Baltinavas novads 3844-010-0074   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       12.09.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Bērzpils pagastā zeme  , Bērzpils pagasts 3850-006-0237   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       20.10.2008. Nav privatizējams            
Neapbūvēta Daugavpilī zeme  , Daugavpils 0500-034-2103   25.08.2006 25.08.2006 2.911 UPK SIA       18.09.2006. Atsavina VNĪA            
Neapbūvēts Dekšāres pagastā zeme  , Dekšāres pagasts 7848-005-0213   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Demenas pagastā zeme  , Demenes pagasts 4450-003-0231   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       08.12.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēta Dubnā, Aščuku sādža zeme  , Dubnas pagasts 4452-002-0316   28.08.2006 28.08.2006 2.1056 Fiziska persona       27.08.2007. Nav privatizējams            
Ēka dzelzceļš Ieriķi-Gulbene zeme  , Dzērbenes pagasts 4250--   31.08.2006 31.08.2006 2.2089 Kalna Meļļi ZS       28.10.2008. Subjektam nav pirmp. ties.         31.08.2006, 2.2359, Fiziska persona  
Ēka dzelzceļš Ieriķi-Dzērbene zeme  , Dzērbenes pagasts 4250--   31.08.2006 31.08.2006 2.2034 Fiziska persona       28.10.2008. Subjektam nav pirmp. ties.         31.08.2006, 2.2362, Kalna Meļļi ZS  
Ēka dzelzceļš Ieriķi-Dzērbene zeme  , Dzērbenes pagasts 4250--   31.08.2006 31.08.2006 2.2362 Kalna Meļļi ZS       28.10.2008. Subjektam nav pirmp. ties.         31.08.2006, 2.2034, Fiziska persona  
Ēka dzelzceļš Ieriķi-Gulbene zeme  , Dzērbenes pagasts 4250--   31.08.2006 31.08.2006 2.2359 Fiziska persona       28.10.2008. Subjektam nav pirmp. ties.         31.08.2006, 2.2089, Kalna Meļļi ZS  
Neapbūvēts Ēdoles pagastā zeme  , Ēdoles pagasts 6246-005-0096   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       20.04.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Feimaņu pagastā zeme  , Feimaņu pagasts 7852-003-0329   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       28.08.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Feimaņu pagastā zeme  , Feimaņu pagasts 7852-002-0084   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       08.12.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Feimaņu pagastā zeme  , Feimaņu pagasts 7852-002-0089   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       08.06.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Feimaņu pagastā zeme  , Feimaņu pagasts 7852-007-0343   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       08.06.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Feimaņu pagastā zeme  , Feimaņu pagasts 7852-003-0307   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       08.06.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Feimaņu pagastā zeme  , Feimaņu pagasts 7852-003-0500   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       08.12.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Feimaņu pagastā zeme  , Feimaņu pagasts 7852-002-0252   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       08.06.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Gaiķu pag., Saldus raj. zeme  , Gaiķu pagasts 8452-005-0103   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       20.07.2007. Pašvaldības īpašums            
Neapbūvēts Gudenieku pagastā zeme  , Gudenieku pagasts 6250-004-0234   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Gudenieku pagastā zeme  , Gudenieku pagasts 6250-006-0117   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       20.04.2007. Nav privatizējams            
Ēka Mordangas pirts zeme  , Ģibuļu pagasts 8854-016-0042   30.08.2006 30.08.2006 2.1734 Mūkusalas biznesa centrs SIA       20.09.2007. Ierosinātājs nav īpašn.            
Neapbūvēta Iecavas mežniecība zeme  , Iecavas novads 4064--   31.08.2006 31.08.2006 2.2083 Fiziska persona       26.09.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ilzeskalna pagastā zeme  , Ilzeskalna pagasts 7858-005-9012   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       02.05.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Jaungulbenes pag. zeme  , Jaungulbenes pagasts 5060--   31.08.2006 01.09.2006 2.2557 Fiziska persona       28.08.2007. Nav privatizējams           Pasta zīmogs (30.08.2006) 
Ēka Jaungulbenes pag. zeme  , Jaungulbenes pagasts 5060-004-0222   31.08.2006 04.09.2006 2.3429 Fiziska persona       05.01.2009. Ēkas nav reģistrētas zgr, neatbilst Pabeigš.lik.prasībām           Pasta zīmogs (30.08.2006) 
Neapbūvēts Jaungulbenes pag. zeme  , Jaungulbenes pagasts 5060--   31.08.2006 01.09.2006 2.2559 Fiziska persona       28.08.2007. Nav privatizējams           Pasta zīmogs (30.08.2006) 
Neapbūvēts Jaunpiebalgas pagastā zeme  , Jaunpiebalgas pagasts 4256-012-0076   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Jaunpiebalgas pagastā zeme  , Jaunpiebalgas pagasts 4256-007-0258   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       20.04.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Jaunpiebalgas pagastā zeme  , Jaunpiebalgas pagasts 4256-008-0073   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Kabiles pagastā zeme  , Kabiles pagasts 6258-010-0154   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       18.05.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Kabiles pagastā zeme  , Kabiles pagasts 6258-006-0209   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       18.05.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Kaives pagastā zeme  , Kaives pagasts 4258-003-0167   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Kaives pagastā zeme  , Kaives pagasts 4258-003-0111   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Kalupes pagastā zeme  , Kalupes pagasts 4462-008-0115   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       29.09.2008. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Kaunatas pagastā zeme  , Kaunatas pagasts 7862-003-0242   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2006. Nav privatizējams         31.08.2006, 2.2734, Fiziska persona  
Neapbūvēts Kaunatas pagastā zeme  , Kaunatas pagasts 7862-003-0242   31.08.2006 04.09.2006 2.2734 Fiziska persona       07.11.2006.;
26.10.2006.
Nav privatizējams         18.08.2006, 2.700, Fiziska persona Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēts Kaunatas pagastā zeme  , Kaunatas pagasts 7862-003-0242   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       26.10.2006. Nav privatizējams         31.08.2006, 2.2734, Fiziska persona  
Neapbūvēta Kazdangas pag. zeme  , Kazdangas pagasts 6468-005-0042   30.01.2006 30.01.2006 2.195 Dižcildi SIA       28.02.2006. Objekta privatizācijas ierosin            
Neapbūvēta Kazdangas pag. zeme  , Kazdangas pagasts 6468-003-0036   30.01.2006 30.01.2006 2.195 Dižcildi SIA       28.02.2006. Objekta privatizācijas ierosin            
Neapbūvēta Kazdangas pag. zeme  , Kazdangas pagasts 6468-003-0035   30.01.2006 30.01.2006 2.195 Dižcildi SIA       28.02.2006. Objekta privatizācijas ierosin            
Neapbūvēta Kazdangas pag. zeme  , Kazdangas pagasts 6468-005-0040   30.01.2006 30.01.2006 2.195 Dižcildi SIA       28.02.2006. Objekta privatizācijas ierosin            
Neapbūvēts Kocēnu pagastā zeme  , Kocēnu pagasts 9664-004-0180   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       18.05.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Kocēnu pagastā zeme  , Kocēnu pagasts 9664-012-0080   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       18.05.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Kocēnu pagastā zeme  , Kocēnu pagasts 9664-002-0111   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       08.12.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Kocēnu pagastā zeme  , Kocēnu pagasts 9664-002-0072   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       18.05.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Kurmāles pagastā zeme  , Kurmāles pagasts 6260-006-0134   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Kurmāles pagastā zeme  , Kurmāles pagasts 6260-006-0323   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       10.05.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Kurmāles pagastā zeme  , Kurmāles pagasts 6260-010-0195   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēta Ķekavas pagastā zeme  , Ķekavas pagasts 8070-016-0046   31.08.2006 24.11.2006 2.3369 Fiziska persona       25.05.2007. Zemei mainās virszemes objekts           Reģistrēts citā inst. (01.09.2006) 
Neapbūvēta Ķekavas pagastā zeme  , Ķekavas pagasts 8070-008-1053   31.08.2006 31.08.2006 2.2030 Fiziska persona       13.09.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēta Ķekavas pagastā zeme  , Ķekavas pagasts 8070-014-0198   31.08.2006 31.08.2006 2.2030 Fiziska persona       01.08.2007. Privātīpašums            
Neapbūvēta Ķekavas pagastā zeme  , Ķekavas pagasts 8070-007-0993   31.08.2006 31.08.2006 2.2030 Fiziska persona       13.09.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēta Laidzes pagastā zeme  , Laidzes pagasts 8868-008-0146   31.08.2006 04.09.2006 2.2762 Fiziska persona       12.09.2007. Nav privatizējams           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Laucesas pag. zeme  , Laucesas pagasts 4464-005-0712   31.08.2006 31.08.2006 2.2102 Fiziska persona       03.08.2007. Zeme nav privatizējama            
Neapbūvēta Laucesas pag. zeme  , Laucesas pagasts 4464-005-0446   31.08.2006 31.08.2006 2.2102 Fiziska persona       03.08.2007. Zeme nav privatizējama            
Neapbūvēta Laucesas pag. zeme  , Laucesas pagasts 4464-005-0220   31.08.2006 31.08.2006 2.2102 Fiziska persona       03.08.2007. Zeme nav privatizējama            
Neapbūvēts Lazdukalna pagastā zeme  , Lazdukalna pagasts 3864-002-0145   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       01.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Lazdukalna pagastā zeme  , Lazdukalna pagasts 3864-011-0059   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       01.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Lazdukalna pagastā zeme  , Lazdukalna pagasts 3864-006-0115   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       01.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Lazdukalna pagastā zeme  , Lazdukalna pagasts 3864-007-0087   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       30.10.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Lazdukalna pagastā zeme  , Lazdukalna pagasts 3864-010-0076   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       10.10.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Lazdukalna pagastā zeme  , Lazdukalna pagasts 3864-010-0123   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       30.10.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Lazdukalna pagastā zeme  , Lazdukalna pagasts 3864-010-0147   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Lazdulejas pagastā zeme  , Lazdulejas pagasts 3866-001-0112   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       24.04.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēta Lielplatones pag. zeme  , Lielplatones pagasts 5460-003-0307   24.08.2006 24.08.2006 2.863 Fiziska persona       31.08.2007. Nav privatizējams            
Ēka Lielplatonē zeme  , Lielplatones pagasts 5460-001-0144   24.08.2006 24.08.2006 2.866 Fiziska persona       07.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai            
Neapbūvēta Lielplatones pag. zeme  , Lielplatones pagasts 5460-002-6203   24.08.2006 24.08.2006 2.870 Fiziska persona       31.08.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēta Lielplatones pag. zeme  , Lielplatones pagasts 5460-001-0361   24.08.2006 24.08.2006 2.862 Fiziska persona       18.05.2007. Jāprivatizē pašvaldībai            
Ēka Lielplatonē zeme  , Lielplatones pagasts 5460-001-0349   24.08.2006 24.08.2006 2.860 Fiziska persona       07.03.2007. Privātīpašums            
Neapbūvēta Lielplatones pag. zeme  , Lielplatones pagasts 5460-001-0320   24.08.2006 24.08.2006 2.861 Fiziska persona       07.09.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Liepas pagastā zeme  , Liepas pagasts 4260-003-0047   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       18.05.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēta Liepājā, Celtnieku ielā 1 zeme  , Liepāja 1700-030-0037   31.08.2006 25.09.2006 2.3223 Fiziska persona       02.11.2006. Atsavina VNĪA           Reģistrēts citā inst. (31.08.2006) 
Neapbūvēta Liepnas pag. zeme  , Liepnas pagasts 3668-010-0281   31.08.2006 31.08.2006 2.2239 Fiziska persona       07.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai         31.08.2006, 2.2242, Fiziska persona  
Neapbūvēta Liepnas pag. zeme  , Liepnas pagasts 3668-010-0509   31.08.2006 31.08.2006 2.2242 Fiziska persona       07.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai            
Neapbūvēta Liepnas pag. zeme  , Liepnas pagasts 3668-010-0281   31.08.2006 31.08.2006 2.2242 Fiziska persona       07.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai         31.08.2006, 2.2239, Fiziska persona  
Neapbūvēta Liepnas pag. zeme  , Liepnas pagasts 3668-010-0366   31.08.2006 07.09.2006 2.3030 Fiziska persona       09.10.2006. Pašvaldības īpašums           Pasta zīmogs (30.08.2006) 
Neapbūvēta Liepnas pag. zeme  , Liepnas pagasts 3668-010-0328   31.08.2006 07.09.2006 2.3030 Fiziska persona       03.08.2007. Zeme nav privatizējama           Pasta zīmogs (30.08.2006) 
Neapbūvēta Liepnas pag. zeme  , Liepnas pagasts 3668-010-0280   31.08.2006 31.08.2006 2.2239 Fiziska persona       07.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai            
Neapbūvēta Liepnas pag. zeme  , Liepnas pagasts 3668-010-0283   31.08.2006 31.08.2006 2.2239 Fiziska persona       07.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai            
Neapbūvēta Liepnas pag. zeme  , Liepnas pagasts 3668-010-0281   31.08.2006 31.08.2006 2.2242 Fiziska persona       07.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai         31.08.2006, 2.2239, Fiziska persona  
Neapbūvēts Līgatnes pagastā zeme  , Līgatnes pagasts 4262-004-0617   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēta Līksnas pagastā zeme  , Līksnas pagasts 4468-005-0133   31.08.2006 04.09.2006 2.2738 Fiziska persona       07.08.2007. Nav privatizējams           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Ļaudonas pag., Madonas raj. zeme  , Ļaudonas pagasts 7070-007-0511   31.08.2006 03.03.2008 2.3482 Fiziska persona       30.10.2008. Atdots pašvaldībai         , , Fiziska persona Reģistrēts citā inst. (30.08.2006) 
Neapbūvēta Ļaudonas pag., Madonas raj. zeme  , Ļaudonas pagasts 7070-007-0511     03.03.2008   Fiziska persona       30.10.2008. Atdots pašvaldībai         31.08.2006, 2.3482, Fiziska persona  
Neapbūvēta Madonas pilsētā zeme  , Madona 7001-001-1426   31.08.2006 07.12.2006 2.3380 Fiziska persona       16.12.2006. Atsavina VNĪA         31.08.2006, 2.3374, Fiziska persona;
31.08.2006, 2.3375, Fiziska persona;
31.08.2006, 2.3379, Fiziska persona;
31.08.2006, 2.3377, Fiziska persona;
31.08.2006, 2.3378, Fiziska persona;
31.08.2006, 2.3376, Fiziska persona
Reģistrēts citā inst. (21.08.2006) 
Neapbūvēta Madonas pilsētā zeme  , Madona 7001-001-1426   31.08.2006 07.12.2006 2.3376 Fiziska persona       16.12.2006. Atsavina VNĪA         31.08.2006, 2.3374, Fiziska persona;
31.08.2006, 2.3375, Fiziska persona;
31.08.2006, 2.3380, Fiziska persona;
31.08.2006, 2.3378, Fiziska persona;
31.08.2006, 2.3379, Fiziska persona;
31.08.2006, 2.3377, Fiziska persona
Reģistrēts citā inst. (30.08.2006) 
Neapbūvēta Madonas pilsētā zeme  , Madona 7001-001-1426   31.08.2006 07.12.2006 2.3378 Fiziska persona       16.12.2006. Atsavina VNĪA         31.08.2006, 2.3374, Fiziska persona;
31.08.2006, 2.3375, Fiziska persona;
31.08.2006, 2.3380, Fiziska persona;
31.08.2006, 2.3377, Fiziska persona;
31.08.2006, 2.3379, Fiziska persona;
31.08.2006, 2.3376, Fiziska persona
Reģistrēts citā inst. (25.08.2006) 
Neapbūvēta Madonas pilsētā zeme  , Madona 7001-001-1426   31.08.2006 07.12.2006 2.3374 Fiziska persona       16.12.2006. Atsavina VNĪA         31.08.2006, 2.3375, Fiziska persona;
31.08.2006, 2.3376, Fiziska persona;
31.08.2006, 2.3380, Fiziska persona;
31.08.2006, 2.3378, Fiziska persona;
31.08.2006, 2.3379, Fiziska persona;
31.08.2006, 2.3377, Fiziska persona
Reģistrēts citā inst. (18.08.2006) 
Neapbūvēta Madonas pilsētā zeme  , Madona 7001-001-1426   31.08.2006 07.12.2006 2.3375 Fiziska persona       16.12.2006. Atsavina VNĪA         31.08.2006, 2.3374, Fiziska persona;
31.08.2006, 2.3376, Fiziska persona;
31.08.2006, 2.3380, Fiziska persona;
31.08.2006, 2.3378, Fiziska persona;
31.08.2006, 2.3379, Fiziska persona;
31.08.2006, 2.3377, Fiziska persona
Reģistrēts citā inst. (31.08.2006) 
Neapbūvēta Madonas pilsētā zeme  , Madona 7001-001-1426   31.08.2006 07.12.2006 2.3379 Fiziska persona       16.12.2006. Atsavina VNĪA         31.08.2006, 2.3374, Fiziska persona;
31.08.2006, 2.3375, Fiziska persona;
31.08.2006, 2.3380, Fiziska persona;
31.08.2006, 2.3377, Fiziska persona;
31.08.2006, 2.3378, Fiziska persona;
31.08.2006, 2.3376, Fiziska persona
Reģistrēts citā inst. (25.08.2006) 
Neapbūvēta Madonas pilsētā zeme  , Madona 7001-001-1426   31.08.2006 07.12.2006 2.3377 Fiziska persona       16.12.2006. Atsavina VNĪA         31.08.2006, 2.3374, Fiziska persona;
31.08.2006, 2.3375, Fiziska persona;
31.08.2006, 2.3380, Fiziska persona;
31.08.2006, 2.3378, Fiziska persona;
31.08.2006, 2.3379, Fiziska persona;
31.08.2006, 2.3376, Fiziska persona
Reģistrēts citā inst. (24.08.2006) 
Neapbūvēta Mazzalves pagastā zeme  , Mazzalves pagasts 3266--   21.08.2006 21.08.2006 2.740 Fiziska persona       05.04.2007. Zeme nav privatizējama            
Neapbūvēts Mākoņakalna pagastā zeme  , Mākoņkalna pagasts 7872-007-0116   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       02.05.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēta Mālpils pagastā zeme  , Mālpils novads 8074-003-0684   30.08.2006 30.08.2006 2.1832 Fiziska persona       20.11.2006. Jāprivatizē pašvaldībai            
Neapbūvēta Mālpils pagastā zeme  , Mālpils novads 8074-003-0747   30.08.2006 30.08.2006 2.1616 Fiziska persona       20.11.2006. Jāprivatizē pašvaldībai            
Ēka Mālpils pagastā zeme  , Mālpils novads 8074-003-0695   30.08.2006 30.08.2006 2.1637 Fiziska persona       14.09.2006. Privatizē Mājokļu aģentūra            
Ēka Mālpils pagastā zeme  , Mālpils novads 8074-003-0693   30.08.2006 30.08.2006 2.1637 Fiziska persona       14.09.2006. Privatizē Mājokļu aģentūra            
Ēka Mālpils pagastā zeme  , Mālpils novads 8074--   30.08.2006 30.08.2006 2.1637 Fiziska persona       14.09.2006. Privatizē Mājokļu aģentūra            
Ēka Mālpils pagastā zeme  , Mālpils novads 8074-003-0692   30.08.2006 30.08.2006 2.1637 Fiziska persona       14.09.2006. Privatizē Mājokļu aģentūra            
Neapbūvēta Mārupē zeme  , Mārupes novads 8076-001-0041   31.08.2006 15.09.2006 2.3080 Fiziska persona       06.10.2006. Pašvaldības īpašums         31.08.2006, 2.3082, Fiziska persona Reģistrēts citā inst. (31.08.2006) 
Neapbūvēta Mārupē zeme  , Mārupes novads 8076-001-0041   31.08.2006 15.09.2006 2.3082 Fiziska persona       06.10.2006. Pašvaldības īpašums         31.08.2006, 2.3080, Fiziska persona Reģistrēts citā inst. (31.08.2006) 
Neapbūvēta Mārupē zeme  , Mārupes novads 8076-002-0021   31.08.2006 15.09.2006 2.3082 Fiziska persona       19.09.2007. Nav privatizējams         31.08.2006, 2.3080, Fiziska persona Reģistrēts citā inst. (31.08.2006) 
Neapbūvēta Mārupē zeme  , Mārupes novads 8076-002-0021   31.08.2006 15.09.2006 2.3080 Fiziska persona       19.09.2007. Nav privatizējams         31.08.2006, 2.3082, Fiziska persona Reģistrēts citā inst. (31.08.2006) 
Neapbūvēts Naujenes pagastā zeme  , Naujenes pagasts 4474-006-0459   31.08.2006 31.08.2006 2.2298 Fiziska persona       12.06.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Naujenes pagastā zeme  , Naujenes pagasts 4474-002-0218   31.08.2006 31.08.2006 2.2298 Fiziska persona       12.06.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Naujenes pagastā zeme  , Naujenes pagasts 4474-004-0168   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       12.06.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Naujenes pagastā zeme  , Naujenes pagasts 4474-008-0377   31.08.2006 31.08.2006 2.2298 Fiziska persona       12.06.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēta Nīcgales pag. zeme  , Nīcgales pagasts 4476-006-0015   31.08.2006 31.08.2006 2.2480 UPK SIA       27.09.2006. Subjektam nav pirmp. ties.            
Neapbūvēta Olaines pagastā zeme  , Olaines pagasts 8080-010-0036   31.08.2006 04.09.2006 2.2740 Fiziska persona       19.09.2007. Nav privatizējams           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Olaines pagastā zeme  , Olaines pagasts 8080-003-0078   31.08.2006 04.09.2006 2.2768 Fiziska persona       31.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Olaines pagastā zeme  , Olaines pagasts 8080-003-0522   30.08.2006 30.08.2006 2.1746 Fiziska persona       19.09.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ozolaines pagastā zeme  , Ozolaines pagasts 7876-002-0314   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       08.12.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ozolaines pagastā zeme  , Ozolaines pagasts 7876-003-0239   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       28.08.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēta Pāvilostā zeme  , Pāvilosta 6413-006-0106   31.08.2006 27.09.2006 2.3228 Fiziska persona       01.11.2006. Atsavina VNĪA           Reģistrēts citā inst. (31.08.2006) 
Neapbūvēts Pelču pagastā zeme  , Pelču pagasts 6274-002-0018   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       08.12.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Pelču pagastā zeme  , Pelču pagasts 6274-002-0212   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       08.12.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Pelču pagastā zeme  , Pelču pagasts 6274-002-0213   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       08.12.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Pelču pagastā zeme  , Pelču pagasts 6274-002-0218   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       20.04.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Pelču pagastā zeme  , Pelču pagasts 6274-002-0264   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       08.12.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Pilskalnes pagastā zeme  , Pilskalnes pagasts 4480-003-0140   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       08.12.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Piltenes pagastā zeme  , Piltenes lauku teritorija 9833-008-0116   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       24.04.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Piltenes pagastā zeme  , Piltenes lauku teritorija 9833-004-0132   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       24.04.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Piltenes pagastā zeme  , Piltenes lauku teritorija 9833-004-0115   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       24.04.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Piltenes pagastā zeme  , Piltenes lauku teritorija 9833-002-0143   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       08.12.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Piltenes pagastā zeme  , Piltenes lauku teritorija 9833-002-0142   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       24.04.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Piltenes pagastā zeme  , Piltenes lauku teritorija 9833-010-0052   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       08.12.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Piltenes pagastā zeme  , Piltenes lauku teritorija 9833-009-0049   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       22.02.2008. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Piltenes pagastā zeme  , Piltenes lauku teritorija 9833-009-0048   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       22.02.2008. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Piltenes pagastā zeme  , Piltenes lauku teritorija 9833-008-0119   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       08.12.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Piltenes pagastā zeme  , Piltenes lauku teritorija 9833-008-0118   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       24.04.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Piltenes pagastā zeme  , Piltenes lauku teritorija 9833-008-0117   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       24.04.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Piltenes pagastā zeme  , Piltenes lauku teritorija 9833-004-0133   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       24.04.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Popes pagastā zeme  , Popes pagasts 9856-004-0105   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       28.11.2007. Atsavina VNĪA            
Neapbūvēts Popes pagastā zeme  , Popes pagasts 9856-002-0211   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       28.10.2008. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Popes pagastā zeme  , Popes pagasts 9856-002-0207   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       28.10.2008. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Popes pagastā zeme  , Popes pagasts 9856-001-0098   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       28.10.2008. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Popes pagastā zeme  , Popes pagasts 9856-005-0171   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       28.10.2008. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Popes pagastā zeme  , Popes pagasts 9856-004-0102   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       28.11.2007. Atsavina VNĪA            
Neapbūvēts Popes pagastā zeme  , Popes pagasts 9856-004-0101   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       28.11.2007. Atsavina VNĪA            
Neapbūvēts Popes pagastā zeme  , Popes pagasts 9856-005-0211   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       28.10.2008. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Popes pagastā zeme  , Popes pagasts 9856-005-0210   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       28.10.2008. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Pureņu pagastā zeme  , Pureņu pagasts 6888-005-0052   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       20.04.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Pušas pagastā zeme  , Pušas pagasts 7880-002-0121   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Pušas pagastā zeme  , Pušas pagasts 7880-005-0171   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       18.05.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Puzes pagastā zeme  , Puzes pagasts 9860-001-0106   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Puzes pagastā zeme  , Puzes pagasts 9860-001-0098   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       21.05.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Puzes pagastā zeme  , Puzes pagasts 9860-001-0111   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Puzes pagastā zeme  , Puzes pagasts 9860-005-0236   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       17.12.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Puzes pagastā zeme  , Puzes pagasts 9860-005-0315   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Puzes pagastā zeme  , Puzes pagasts 9860-005-0336   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       17.12.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Puzes pagastā zeme  , Puzes pagasts 9860-007-0173   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       21.05.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Puzes pagastā zeme  , Puzes pagasts 9860-008-0087   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       21.05.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Puzes pagastā zeme  , Puzes pagasts 9860-008-0099   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Puzes pagastā zeme  , Puzes pagasts 9860-012-0098   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       21.05.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Puzes pagastā zeme  , Puzes pagasts 9860-012-0113   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Puzes pagastā zeme  , Puzes pagasts 9860-005-0316   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Puzes pagastā zeme  , Puzes pagasts 9860-001-0097   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Puzes pagastā zeme  , Puzes pagasts 9860-013-0044   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Puzes pagastā zeme  , Puzes pagasts 9860-010-0054   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Raunas pagastā zeme  , Raunas pagasts 4276-006-0636   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Remtes pagastā zeme  , Remtes pagasts 8480-003-0158   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       18.05.2007. Nav privatizējams            
Ēka Riebiņu pagastā zeme  , Riebiņu pagasts 7662-005-0808   31.08.2006 31.08.2006 2.2074 Turība agrofirma SIA       04.04.2008. Atsavina VNĪA            
Ēka Riebiņu pagastā zeme  , Riebiņu pagasts 7662-005-0811   31.08.2006 31.08.2006 2.2074 Turība agrofirma SIA       04.04.2008. Atsavina VNĪA            
Prognoze v/u zeme  , Rīga 0100-031-2006   25.05.2006 25.05.2006 2.371 Fiziska persona       07.06.2006. Subjektam nav pirmp. ties.            
Prognoze v/u zeme  , Rīga 0100-031-0119   25.05.2006 25.05.2006 2.372 Fiziska persona       07.06.2006. Subjektam nav pirmp. ties.         31.08.2006, 2.3350, Sapņu fabrika SIA  
Ēka Artilērijas ielā 9 zeme  , Rīga 0100-028-0016   31.08.2006 31.08.2006 2.2063 Vijona SIA       16.02.2007. Objekta privatizācijas ierosinājums            
Ēka Jugla-3, Nr.695 zeme  , Rīga 0100--   31.08.2006 31.08.2006 2.2123 Fiziska persona       19.09.2006. Atsavina VNĪA            
Prognoze v/u zeme  , Rīga 0100-031-0119   31.08.2006 30.10.2006 2.3350 Sapņu fabrika SIA       07.06.2006. Subjektam nav pirmp. ties.         25.05.2006, 2.372, Fiziska persona Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Rucavas pag. zeme  , Rucavas pagasts 6484-020-0026   31.08.2006 31.08.2006 2.2285 Fiziska persona       20.11.2006. Privātīpašums            
Neapbūvēts Rudzātu pagastā zeme  , Rudzātu pagasts 7668-004-0131   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       08.12.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Rudzātu pagastā zeme  , Rudzātu pagasts 7668-003-0107   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       08.12.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Rudzātu pagastā zeme  , Rudzātu pagasts 7668-003-0095   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       08.12.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Rumbas pagastā zeme  , Rumbas pagasts 6284-006-0368   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       20.04.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Rušonas pagastā zeme  , Rušonas pagasts 7670-012-0065   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2006. Nav privatizējams            
Ēka Sakas pag. zeme  , Sakas pagasts 6486-010-   29.08.2006 29.08.2006 2.1470 Fiziska persona       07.07.2009. Jāprivatizē pašvaldībai            
Neapbūvēta Salacgrīvas l.t. zeme  , Salacgrīvas lauku teritorija 6672--   31.08.2006 31.08.2006 2.2290 Fiziska persona       13.10.2006. Nav norādīts konkrēts zemesgabals            
Neapbūvēta Salacgrīvas l.t. zeme  , Salacgrīvas lauku teritorija 6672-007-0472   31.08.2006 12.09.2006 2.3070 Fiziska persona       12.09.2007. Nav privatizējams           Reģistrēts citā inst. (01.09.2006) 
Neapbūvēta Salacgrīvas l.t. zeme  , Salacgrīvas lauku teritorija 6672-007-0326   31.08.2006 12.09.2006 2.3070 Fiziska persona       12.09.2007. Nav privatizējams           Reģistrēts citā inst. (01.09.2006) 
Neapbūvēta Salacgrīvas l.t. zeme  , Salacgrīvas lauku teritorija 6672-007-0522   31.08.2006 12.09.2006 2.3070 Fiziska persona       12.09.2007. Nav privatizējams           Reģistrēts citā inst. (01.09.2006) 
Neapbūvēta Saulkrastu l.t. zeme  , Saulkrastu lauku teritorija 8033-003-2540   31.08.2006 04.09.2006 2.2735 Fiziska persona       18.10.2006. Atsavina VNĪA           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Sējas pag. zeme  , Sējas novads 8092-007-0466   31.08.2006 31.08.2006 2.2175 Fiziska persona       02.03.2007. Privātīpašums            
Neapbūvēta Sējas pag. zeme  , Sējas novads 8092-007-0498   31.08.2006 31.08.2006 2.2175 Fiziska persona       02.03.2007. Privātīpašums            
Neapbūvēta Sējas pag. zeme  , Sējas novads 8092-007-0562   31.08.2006 31.08.2006 2.2175 Fiziska persona       02.03.2007. Privātīpašums            
Neapbūvēta Sējas pag. zeme  , Sējas novads 8092-007-0527   31.08.2006 31.08.2006 2.2175 Fiziska persona       18.09.2006. Privātīpašums            
Neapbūvēta Sējas pag. zeme  , Sējas novads 8092-007-0269   31.08.2006 31.08.2006 2.2175 Fiziska persona       18.09.2006. Privātīpašums            
Neapbūvēta Sējas pag. zeme  , Sējas novads 8092-007-0238   31.08.2006 31.08.2006 2.2175 Fiziska persona       18.09.2006. Privātīpašums            
Neapbūvēta Sējas pag. zeme  , Sējas novads 8092-007-0233   31.08.2006 31.08.2006 2.2175 Fiziska persona       18.09.2006. Privātīpašums            
Neapbūvēta Sējas pag. zeme  , Sējas novads 8092-007-0147   31.08.2006 31.08.2006 2.2175 Fiziska persona       02.03.2007. Privātīpašums            
Neapbūvēta Sējas pag. zeme  , Sējas novads 8092-007-0124   31.08.2006 31.08.2006 2.2175 Fiziska persona       02.03.2007. Privātīpašums            
Neapbūvēta Sējas pag. zeme  , Sējas novads 8092-007-0123   31.08.2006 31.08.2006 2.2175 Fiziska persona       18.09.2006. Privātīpašums            
Neapbūvēta Sējas pag. zeme  , Sējas novads 8092-007-0499   31.08.2006 31.08.2006 2.2175 Fiziska persona       18.09.2006. Privātīpašums            
Neapbūvēta Sējas pag. zeme  , Sējas novads 8092-007-0547   31.08.2006 31.08.2006 2.2175 Fiziska persona       18.09.2006. Privātīpašums            
Neapbūvēts Sokolku pagastā zeme  , Sokolku pagasts 7890-003-0093   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       05.09.2008. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Sokolku pagastā zeme  , Sokolku pagasts 7890-003-0097   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2007. Privatizāciju veic pašvaldība            
Neapbūvēts Sokolku pagastā zeme  , Sokolku pagasts 7890-003-0098   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       01.08.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Sokolku pagastā zeme  , Sokolku pagasts 7890-003-0101   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2007. Privatizāciju veic pašvaldība            
Neapbūvēts Sokolku pagastā zeme  , Sokolku pagasts 7890-005-0054   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       01.08.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Sokolku pagastā zeme  , Sokolku pagasts 7890-005-0284   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       01.08.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Sokolku pagastā zeme  , Sokolku pagasts 7890-002-0090   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       01.08.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Sokolku pagastā zeme  , Sokolku pagasts 7890-002-0089   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       01.08.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-007-0078   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Nav privatizējams           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-004-0354   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Nav privatizējams           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-005-0097   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-002-0079   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-004-0292   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-004-0293   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-004-0294   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-004-0295   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-004-0298   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-004-0334   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-005-0096   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-005-0124   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-006-0084   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Nav privatizējams           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-006-0086   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Nav privatizējams           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-006-0095   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-006-0096   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-007-0110   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-009-0099   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-007-0113   31.08.2006 04.09.2006 2.2763 Fiziska persona       31.08.2007. Nav privatizējams           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-004-0297   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-006-0093   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-004-0339   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-005-0126   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-002-0077   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-004-0337   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-005-0032   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Nav privatizējams           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-004-0341   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-006-0091   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-007-0109   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-009-0100   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-006-0094   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-002-0078   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-002-0089   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-003-0078   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-006-0097   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-008-0055   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-010-0048   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-005-0098   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-006-0092   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-009-0096   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Straupes pag. zeme  , Straupes pagasts 4282-010-0051   31.08.2006 04.09.2006 2.2796 Fiziska persona       31.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Tabores pag. zeme  , Tabores pagasts 4492-007-0170   31.08.2006 31.08.2006 2.2180 Fiziska persona       03.08.2007. Zeme nav privatizējama            
Neapbūvēta Tabores pag. zeme  , Tabores pagasts 4492-005-0188   31.08.2006 31.08.2006 2.2180 Fiziska persona       03.08.2007. Zeme nav privatizējama            
Neapbūvēta Tabores pag. zeme  , Tabores pagasts 4492-007-0172   31.08.2006 31.08.2006 2.2180 Fiziska persona       03.08.2007. Zeme nav privatizējama            
Neapbūvēts Taurenes pagastā zeme  , Taurenes pagasts 4286-005-0135   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       20.04.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Taurenes pagastā zeme  , Taurenes pagasts 4286-003-0353   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       20.04.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Taurenes pagastā zeme  , Taurenes pagasts 4286-002-0440   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       20.04.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-016-0094   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       26.09.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-016-0095   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       26.09.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-016-0096   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       26.09.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-016-0106   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       26.09.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-016-0115   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       26.09.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-016-0116   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       26.09.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-017-0104   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       26.09.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-018-0120   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-020-0038   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       22.05.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-020-0059   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       26.09.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-021-0042   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       03.03.2008. Atsavina VNĪA            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-022-0077   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       22.05.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-022-0083   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-022-0105   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       03.03.2008. Atsavina VNĪA            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-022-0112   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       03.03.2008. Atsavina VNĪA            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-022-0113   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       26.09.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-023-0086   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       26.09.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-023-0088   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona   24.10.2008. 1.17/8524 27.04.2009. MK rīkojums Nr.252            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-024-0172   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       26.09.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-024-0176   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       26.09.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-024-1202   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-026-0176   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-026-0184   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       26.09.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-026-0185   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       26.09.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-026-0186   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       22.05.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-027-0078   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       03.03.2008. Atsavina VNĪA            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-027-0082   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       26.09.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-019-0064   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-001-0164   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona   06.11.2008. 1.17/8824 15.01.2009. MK rīkojums nr.18            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-001-0165   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona   06.11.2008. 1.17/8824 15.01.2009. MK rīkojums nr.18            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-006-0086   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       26.09.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-008-0065   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       03.03.2008. Atsavina VNĪA            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-008-1586   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       22.05.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-008-1618   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       22.05.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-008-2399   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       22.05.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-010-0117   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       03.03.2008. Atsavina VNĪA            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-010-0126   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       26.09.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-010-0129   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       26.09.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-010-0130   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       03.03.2008. Atsavina VNĪA            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-010-0131   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       09.01.2008. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-010-0132   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-013-0012   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona   24.10.2008. 1.17/8525 23.12.2008. MK rīkojums nr.878            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-013-0015   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       03.03.2008. Atsavina VNĪA            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-015-0148   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       03.03.2008. Atsavina VNĪA            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-014-1935   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       22.05.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-014-1816   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       22.05.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-014-1736   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       22.05.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-014-1729   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       22.05.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-013-0020   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       26.09.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Tārgales pagastā zeme  , Tārgales pagasts 9866-013-0022   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       22.05.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Tilžas pagastā zeme  , Tilžas pagasts 3886-003-0593   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       14.10.2008. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ugāles pagastā zeme  , Ugāles pagasts 9870-002-1027   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       11.06.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ugāles pagastā zeme  , Ugāles pagasts 9870-002-1073   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       11.06.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ugāles pagastā zeme  , Ugāles pagasts 9870-002-1016   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       28.08.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ugāles pagastā zeme  , Ugāles pagasts 9870-002-1012   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       11.06.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ugāles pagastā zeme  , Ugāles pagasts 9870-002-1009   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       11.06.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ugāles pagastā zeme  , Ugāles pagasts 9870-002-1008   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       11.06.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ugāles pagastā zeme  , Ugāles pagasts 9870-002-1007   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       11.06.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ugāles pagastā zeme  , Ugāles pagasts 9870-002-1006   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       11.06.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ugāles pagastā zeme  , Ugāles pagasts 9870-002-1004   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       14.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ugāles pagastā zeme  , Ugāles pagasts 9870-001-0132   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       11.06.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ugāles pagastā zeme  , Ugāles pagasts 9870-002-1074   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       11.06.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ugāles pagastā zeme  , Ugāles pagasts 9870-002-1079   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       14.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ugāles pagastā zeme  , Ugāles pagasts 9870-002-1080   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       14.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ugāles pagastā zeme  , Ugāles pagasts 9870-002-1085   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       28.08.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ugāles pagastā zeme  , Ugāles pagasts 9870-003-0106   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       26.09.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ugāles pagastā zeme  , Ugāles pagasts 9870-003-0236   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       11.06.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ugāles pagastā zeme  , Ugāles pagasts 9870-004-0232   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       26.09.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ugāles pagastā zeme  , Ugāles pagasts 9870-010-0143   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       26.09.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ugāles pagastā zeme  , Ugāles pagasts 9870-012-0144   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       26.09.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ugāles pagastā zeme  , Ugāles pagasts 9870-013-0012   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona   06.11.2008. 1.17/8814 30.09.2009. MK rīkojums nr.671            
Neapbūvēts Ugāles pagastā zeme  , Ugāles pagasts 9870-002-1031   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       11.06.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ugāles pagastā zeme  , Ugāles pagasts 9870-002-1026   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       11.06.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ugāles pagastā zeme  , Ugāles pagasts 9870-002-1035   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       11.06.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ugāles pagastā zeme  , Ugāles pagasts 9870-002-1047   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       11.06.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ugāles pagastā zeme  , Ugāles pagasts 9870-002-1058   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       11.06.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ugāles pagastā zeme  , Ugāles pagasts 9870-002-1059   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       11.06.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ugāles pagastā zeme  , Ugāles pagasts 9870-002-1061   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       11.06.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Ugāles pagastā zeme  , Ugāles pagasts 9870-002-1064   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       11.06.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Umurgas pagastā zeme  , Umurgas pagasts 6680-002-0043   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       08.12.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Usmas pagastā zeme  , Usmas pagasts 9874-007-0049   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Usmas pagastā zeme  , Usmas pagasts 9874-005-0054   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Usmas pagastā zeme  , Usmas pagasts 9874-005-0053   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Usmas pagastā zeme  , Usmas pagasts 9874-005-0044   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Usmas pagastā zeme  , Usmas pagasts 9874-005-0031   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Usmas pagastā zeme  , Usmas pagasts 9874-004-0159   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Usmas pagastā zeme  , Usmas pagasts 9874-002-0091   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Usmas pagastā zeme  , Usmas pagasts 9874-001-0113   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Usmas pagastā zeme  , Usmas pagasts 9874-001-0112   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Usmas pagastā zeme  , Usmas pagasts 9874-001-0076   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Usmas pagastā zeme  , Usmas pagasts 9874-001-0121   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Usmas pagastā zeme  , Usmas pagasts 9874-007-0076   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Vaidavas pagastā zeme  , Vaidavas pagasts 9688-004-0314   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       18.05.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēta Valkas pag. zeme  , Valkas pagasts 9488-016-0024   29.08.2006 29.08.2006 2.1405 Fiziska persona       30.06.2009. MK rīkojums nr.432            
Neapbūvēts Valkas pagastā zeme  , Valkas pagasts 9488-005-0091   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       26.09.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Vārves pagastā zeme  , Vārves pagasts 9884-015-0096   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       23.04.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Vecumu pagastā zeme  , Vecumu pagasts 3892-008-0053   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona   24.10.2008. 1.17/8529 04.08.2009. MK rīkojums Nr.521            
Neapbūvēts Vecumu pagastā zeme  , Vecumu pagasts 3892-008-0087   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       24.04.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Vecumu pagastā zeme  , Vecumu pagasts 3892-001-0302   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       24.04.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Vecumu pagastā zeme  , Vecumu pagasts 3892-006-0072   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona   24.10.2008. 1.17/8529 04.08.2009. MK rīkojums Nr.521            
Neapbūvēts Vecumu pagastā zeme  , Vecumu pagasts 3892-002-0123   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       24.04.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Viļānu pagastā zeme  , Viļānu pagasts 7898-009-0383   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       01.08.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Viļānu pagastā zeme  , Viļānu pagasts 7898-003-0343   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       01.08.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Zalves pagastā zeme  , Zalves pagasts 3296-010-0064   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       25.10.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Zalves pagastā zeme  , Zalves pagasts 3296-010-0037   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Zalves pagastā zeme  , Zalves pagasts 3296-009-0080   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Zalves pagastā zeme  , Zalves pagasts 3296-006-0252   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Zalves pagastā zeme  , Zalves pagasts 3296-006-0227   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Zalves pagastā zeme  , Zalves pagasts 3296-004-0088   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Zalves pagastā zeme  , Zalves pagasts 3296-004-0087   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Zalves pagastā zeme  , Zalves pagasts 3296-004-0067   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Zalves pagastā zeme  , Zalves pagasts 3296-006-0251   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Zalves pagastā zeme  , Zalves pagasts 3296-010-0067   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       25.10.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Zalves pagastā zeme  , Zalves pagasts 3296-004-0054   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       07.11.2006. Nav privatizējams            
Neapbūvēts Zaubes pagastā zeme  , Zaubes pagasts 4296-011-0049   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       18.05.2007. Nav privatizējams            
Neapbūvēta Zemītē zeme  , Zemītes pagasts 9094-001-0268   30.08.2006 30.08.2006 2.1755 Fiziska persona       03.08.2007. Zeme nav privatizējama            
Neapbūvēts Ziru pagastā zeme  , Ziru pagasts 9890-001-0455   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       24.10.2008. Atsavina VNĪA            
Neapbūvēts Ziru pagastā zeme  , Ziru pagasts 9890-005-0099   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       24.10.2008. Atsavina VNĪA            
Neapbūvēts Ziru pagastā zeme  , Ziru pagasts 9890-004-0094   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       24.10.2008. Atsavina VNĪA            
Neapbūvēts Ziru pagastā zeme  , Ziru pagasts 9890-001-0439   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       24.10.2008. Atsavina VNĪA            
Neapbūvēts Ziru pagastā zeme  , Ziru pagasts 9890-001-0477   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       24.10.2008. Atsavina VNĪA            
Neapbūvēts Ziru pagastā zeme  , Ziru pagasts 9890-003-0116   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       24.10.2008. Atsavina VNĪA            
Neapbūvēts Zosēnu pagastā zeme  , Zosēnu pagasts 4298-003-0210   18.08.2006 18.08.2006 2.700 Fiziska persona       28.08.2007. Jāprivatizē pašvaldībai            
Ēka Aiviekstes pagastā, Kriškalnos zeme 12 bloku garāža Kriškalnos (Fiziska persona), Aiviekstes pagasts 3242-009-0106 1969 01.09.2005   1.33/5390-4462 (08.08.2001) Fiziska persona 01.09.2005.         18.10.2005. 212/1353 13.04.2006.      
Ēka Aiviekstes pagastā, Kriškalnos zeme 12 bloku garāža Kriškalnos (Fiziska persona), Aiviekstes pagasts 3242-009-0106 1969 01.09.2005   1.33/5390-4462 (08.08.2001) Fiziska persona 01.09.2005.         18.10.2005. 212/1353 30.05.2006.      
Ēka Aiviekstes pagastā, Kriškalnos zeme 12 bloku garāža Kriškalnos (Fiziska persona), Aiviekstes pagasts 3242-009-0106 1969 01.09.2005   1.33/5390-4462 (08.08.2001) Fiziska persona 01.09.2005.         18.10.2005. 212/1353 13.04.2006.      
Ēka Aiviekstes pagastā, Kriškalnos zeme 12 bloku garāža Kriškalnos (Fiziska persona), Aiviekstes pagasts 3242-009-0106 1969 01.09.2005   1.33/5390-4462 (08.08.2001) Fiziska persona 01.09.2005.         18.10.2005. 212/1353 29.03.2006.      
Neapbūvēta Viesītes lauku ter. zeme 13,14,102,103,121,122 kvartāls, Viesītes lauku teritorija 5635-002-0010   31.08.2006 04.09.2006 2.2939 Fiziska persona   06.11.2008. 1.17/8831 15.01.2009. MK rīkojums nr.21           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Neapbūvēta Liepājā zeme 14.novembra bulvāris 56a, Liepāja 1700-001-0010   31.08.2006 04.09.2006 2.2949 Favorīts jāšanas sporta bāze       17.10.2006. Atsavina VNĪA           Pasta zīmogs (30.08.2006) 
Ēka Liepājā, 14.novembra bulvārī 76 zeme 14.novembra bulvāris 76, Liepāja 1700--   26.10.2005 26.10.2005 2.59. Fiziska persona       28.10.2005. Atsavina VNĪA            
Ēka Liepājā, 14.novembra bulvārī 78 zeme 14.novembra bulvāris 78, Liepāja 1700--   26.10.2005 26.10.2005 2.59 Fiziska persona       28.10.2005. Atsavina VNĪA            
Daugavpils celtn. trests v/u zeme 18.novembra iela 105B, Daugavpils 0500-004-3205 1975   08.02.2010   Ziedot fonds           21.10.1998. 507 03.09.2010.   31.08.2006, 2.2129, Lidl Latvija SIA  
Daugavpils celtn. trests v/u zeme 18.novembra iela 105B, Daugavpils 0500-004-3205 1975 31.08.2006 31.08.2006 2.2129 Lidl Latvija SIA           21.10.1998. 507 03.09.2010.   , , Ziedot fonds  
TAS- 9 Latvijas autoserviss Rēzeknē zeme 18.novembra iela 1b, Rēzekne 2100-004-0416 2074 01.09.2005   1.33/1859-6131 (09.05.2005) Fiziska persona           21.10.1998. 507 11.01.2006.      
TAS- 9 Latvijas autoserviss Rēzeknē zeme 18.novembra iela 2a, Rēzekne 2100-008-0709 2165 24.02.2006 24.02.2006 2.226 ŠELLAT auto SIA           21.10.1998. 507 17.06.2010.   28.12.2005, 2.161, ŠELLAT auto SIA  
TAS- 9 Latvijas autoserviss Rēzeknē zeme 18.novembra iela 2a, Rēzekne 2100-008-0709 2165 28.12.2005 28.12.2005 2.161 ŠELLAT auto SIA           21.10.1998. 507 17.06.2010.   24.02.2006, 2.226, ŠELLAT auto SIA  
Daugavpils putni p/s zeme 18.novembra iela 317b, Daugavpils 0500-027-0403 5135 31.08.2006 31.08.2006 2.2142 Fiziska persona           25.10.2007. 190/1312        
Poligrāfists v/u zeme 1905.gada iela 21, Kuldīga 6201-006-0081 742   21.11.2011   Māras Druka SIA           21.10.1998. 507 12.03.2013.   22.04.2003, 1.33/1556-5461, Kuldīgas tipogrāfija SIA  
Poligrāfists v/u zeme 1905.gada iela 21, Kuldīga 6201-006-0081 742 01.09.2005   1.33/1556-5461 (22.04.2003) Kuldīgas tipogrāfija SIA           21.10.1998. 507 12.03.2013.   , , Māras Druka SIA  
Ēka d/s VEF-Ozoli Nr.1-41 Garkalnes p. zeme 1.līnija 21a, Skuķīši (Fiziska persona), Garkalnes novads 8060-010-0256 688 01.09.2005   1.33/296-6021 (24.01.2005) Fiziska persona 18.08.2006.         24.08.2006. 153/1078 21.02.2007.   22.06.2006, 2.424, Fiziska persona;
31.07.2006, 2.544, Fiziska persona
 
Ēka d/s VEF-Ozoli Nr.1-41 Garkalnes p. zeme 1.līnija 21a, Skuķīši (Fiziska persona), Garkalnes novads 8060-010-0256 688 22.06.2006 22.06.2006 2.424 Fiziska persona 18.08.2006.         24.08.2006. 153/1078 21.02.2007.   24.01.2005, 1.33/296-6021, Fiziska persona;
31.07.2006, 2.544, Fiziska persona
 
Ēka d/s VEF-Ozoli Nr.1-41 Garkalnes p. zeme 1.līnija 21a, Skuķīši (Fiziska persona), Garkalnes novads 8060-010-0256 688 31.07.2006 31.07.2006 2.544 Fiziska persona 18.08.2006.         24.08.2006. 153/1078 21.02.2007.   24.01.2005, 1.33/296-6021, Fiziska persona;
22.06.2006, 2.424, Fiziska persona
 
Ēka d/s VEF-Ozoli Nr.1-41 Garkalnes p. zeme 1.līnija 21a, Skuķīši (Fiziska persona), Garkalnes novads 8060-010-0256 688 31.07.2006 31.07.2006 2.545 Fiziska persona 18.08.2006.         24.08.2006. 153/1078 21.02.2007.   24.01.2005, 1.33/296-6021, Fiziska persona;
22.06.2006, 2.424, Fiziska persona
 
Ēka d/s VEF-Ozoli Nr.1-41 Garkalnes p. zeme 1.līnija 21a, Skuķīši (Fiziska persona), Garkalnes novads 8060-010-0256 688 22.06.2006 22.06.2006 2.424 Fiziska persona 18.08.2006.         24.08.2006. 153/1078 21.02.2007.   24.01.2005, 1.33/296-6021, Fiziska persona;
31.07.2006, 2.545, Fiziska persona
 
Ēka d/s VEF-Ozoli Nr.1-41 Garkalnes p. zeme 1.līnija 21a, Skuķīši (Fiziska persona), Garkalnes novads 8060-010-0256 688 01.09.2005   1.33/296-6021 (24.01.2005) Fiziska persona 18.08.2006.         24.08.2006. 153/1078 21.02.2007.   22.06.2006, 2.424, Fiziska persona;
31.07.2006, 2.545, Fiziska persona
 
Ēka Aiviekstes pag., 1.Maija ielā 7 zeme 1.Maija iela 7, Kriškalni, Aiviekstes pagasts 3242-009-0074 3329 11.11.2005 11.11.2005 2.67 Latvijas Nedzirdīgo Savienība           15.05.2007. 90/572 30.01.2008.      
Neapbūvēta Daugavpilī, 1.Preču ielā 30a zeme 1.Preču iela 30a, Daugavpils 0500-002-0525 466 06.09.2005 06.09.2005 2.4 Ekolat SIA       19.09.2005. Atsavina VNĪA            
Neapbūvēts Padures pagastā zeme 20kV elektrolīnija, Padures pagasts 6272-005-0368   31.08.2006 22.12.2006 2.3407 Fiziska persona       07.03.2008. Atsavina VNĪA           Reģistrēts citā inst. (31.08.2006) 
Neapbūvēta Ādažu pag. zeme 20kV EPL Kadaga-Lilaste, Ādažu novads 8044-001-0061   31.08.2006 04.09.2006 2.2736 Fiziska persona   02.11.2007. 1.17/11122 01.09.2009. Jāprivatizē pašvaldībai           Pasta zīmogs (31.08.2006) 
Dzelzceļnieks garāžu īp. koop. sab. zeme 2.Pasažieru iela 101f, Daugavpils 0500--   31.08.2006 31.08.2006 2.2406 Fiziska persona       28.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 111f, Daugavpils 0500--   31.08.2006 04.09.2006 2.2930 Fiziska persona       10.10.2006. Atsavina VNĪA           Pasta zīmogs (30.08.2006) 
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 112f, Daugavpils 0500--   29.08.2006 29.08.2006 2.1476 Fiziska persona       26.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 114f, Daugavpils 0500--   31.08.2006 31.08.2006 2.2417 Fiziska persona       28.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 122f, Daugavpils 0500--   30.08.2006 30.08.2006 2.1957 Fiziska persona       10.10.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 125f, Daugavpils 0500--   30.08.2006 30.08.2006 2.1798 Fiziska persona       19.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 128f, Daugavpils 0500--   29.08.2006 29.08.2006 2.1486 Fiziska persona       26.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks garāžu īp. koop. sab. zeme 2.Pasažieru iela 132f, Daugavpils 0500--   31.08.2006 31.08.2006 2.1971 Fiziska persona       19.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks garāžu īp. koop. sab. zeme 2.Pasažieru iela 139f, Daugavpils 0500--   31.08.2006 31.08.2006 2.1966 Fiziska persona       19.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks garāžu īp. koop. sab. zeme 2.Pasažieru iela 144f, Daugavpils 0500--   31.08.2006 31.08.2006 2.1967 Fiziska persona       18.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 145f, Daugavpils 0500--   29.08.2006 29.08.2006 2.1473 Fiziska persona       26.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 149f, Daugavpils 0500--   29.08.2006 29.08.2006 2.1481 Fiziska persona       26.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 153f, Daugavpils 0500--   29.08.2006 29.08.2006 2.1480 Fiziska persona       26.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks garāžu īp. koop. sab. zeme 2.Pasažieru iela 154f, Daugavpils 0500--   31.08.2006 31.08.2006 2.2400 Fiziska persona       28.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 154f, Daugavpils 0500--   31.08.2006 01.09.2006 2.2618 Fiziska persona       28.09.2006. Atsavina VNĪA           Pasta zīmogs (29.08.2006) 
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 159f, Daugavpils 0500--   29.08.2006 29.08.2006 2.1487 Fiziska persona       26.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 15f, Daugavpils 0500--   29.08.2006 29.08.2006 2.1471 Fiziska persona       26.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 160f, Daugavpils 0500--   29.08.2006 29.08.2006 2.1474 Fiziska persona       26.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 161f, Daugavpils 0500--   31.08.2006 04.09.2006 2.2932 Fiziska persona       10.10.2006. Atsavina VNĪA           Pasta zīmogs (30.08.2006) 
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 162f, Daugavpils 0500--   31.08.2006 04.09.2006 2.2937 Fiziska persona       10.10.2006. Atsavina VNĪA           Pasta zīmogs (30.08.2006) 
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 163f, Daugavpils 0500--   31.08.2006 01.09.2006 2.2620 Fiziska persona       28.09.2006. Atsavina VNĪA           Pasta zīmogs (29.08.2006) 
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 168f, Daugavpils 0500--   31.08.2006 31.08.2006 2.2408 Fiziska persona       28.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 169f, Daugavpils 0500--   30.08.2006 30.08.2006 2.1805 Fiziska persona       19.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 172f, Daugavpils 0500--   31.08.2006 04.09.2006 2.2934 Fiziska persona       10.10.2006. Atsavina VNĪA           Pasta zīmogs (30.08.2006) 
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 173f, Daugavpils 0500--   29.08.2006 29.08.2006 2.1485 Fiziska persona       26.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 180f, Daugavpils 0500--   29.08.2006 29.08.2006 2.1425 Fiziska persona       26.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks garāžu īp. koop. sab. zeme 2.Pasažieru iela 183f, Daugavpils 0500--   31.08.2006 31.08.2006 2.2392 Fiziska persona       28.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 188f, Daugavpils 0500--   29.08.2006 29.08.2006 2.1482 Fiziska persona       26.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks garāžu īp. koop. sab. zeme 2.Pasažieru iela 191f, Daugavpils 0500--   31.08.2006 31.08.2006 2.1969 Fiziska persona       18.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 193f, Daugavpils 0500--   30.08.2006 30.08.2006 2.1803 Fiziska persona       18.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks garāžu īp. koop. sab. zeme 2.Pasažieru iela 194f, Daugavpils 0500--   31.08.2006 31.08.2006 2.2389 Fiziska persona       28.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks garāžu īp. koop. sab. zeme 2.Pasažieru iela 195f, Daugavpils 0500--   31.08.2006 31.08.2006 2.2403 Fiziska persona       28.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 197f, Daugavpils 0500--   30.08.2006 30.08.2006 2.1804 Fiziska persona       18.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 198f, Daugavpils 0500--   31.08.2006 31.08.2006 2.2427 Fiziska persona       28.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 200f, Daugavpils 0500--   30.08.2006 30.08.2006 2.1806 Fiziska persona       19.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 204f, Daugavpils 0500--   30.08.2006 30.08.2006 2.1802 Fiziska persona       18.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 206f, Daugavpils 0500--   30.08.2006 30.08.2006 2.1795 Fiziska persona       19.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks garāžu īp. koop. sab. zeme 2.Pasažieru iela 207f, Daugavpils 0500--   28.08.2006 28.08.2006 2.1010 Fiziska persona       05.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks garāžu īp. koop. sab. zeme 2.Pasažieru iela 20f, Daugavpils 0500--   28.08.2006 28.08.2006 2.1006 Fiziska persona       05.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 213f, Daugavpils 0500--   29.08.2006 29.08.2006 2.1483 Fiziska persona       26.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks garāžu īp. koop. sab. zeme 2.Pasažieru iela 217f, Daugavpils 0500--   31.08.2006 31.08.2006 2.1963 Fiziska persona)       15.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 218f, Daugavpils 0500--   29.08.2006 29.08.2006 2.1469 Fiziska persona       26.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks garāžu īp. koop. sab. zeme 2.Pasažieru iela 225f, Daugavpils 0500--   31.08.2006 31.08.2006 2.1974 Fiziska persona       18.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 226,227f, Daugavpils 0500--   29.08.2006 29.08.2006 2.1468 Fiziska persona       26.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 229f, Daugavpils 0500--   29.08.2006 29.08.2006 2.1475 Fiziska persona       26.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks garāžu īp. koop. sab. zeme 2.Pasažieru iela 234f, Daugavpils 0500--   28.08.2006 28.08.2006 2.1109 Fiziska persona       12.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 239f, Daugavpils 0500--   29.08.2006 29.08.2006 2.1466 Fiziska persona       26.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 251f, Daugavpils 0500--   30.08.2006 30.08.2006 2.1807 Fiziska persona       19.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 257f, Daugavpils 0500--   31.08.2006 04.09.2006 2.2924 Fiziska persona       10.10.2006. Atsavina VNĪA           Pasta zīmogs (30.08.2006) 
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 25f, Daugavpils 0500--   31.08.2006 04.09.2006 2.2913 Fiziska persona       05.10.2006. Atsavina VNĪA           Pasta zīmogs (29.08.2006) 
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 262f, Daugavpils 0500--   31.08.2006 04.09.2006 2.2926 Fiziska persona       10.10.2006. Atsavina VNĪA           Pasta zīmogs (30.08.2006) 
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 264f, Daugavpils 0500--   30.08.2006 30.08.2006 2.1814 Fiziska persona       10.10.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 26f, Daugavpils 0500--   30.08.2006 30.08.2006 2.1797 Fiziska persona       19.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 275f, Daugavpils 0500--   31.08.2006 01.09.2006 2.2624 Fiziska persona       28.09.2006. Atsavina VNĪA           Pasta zīmogs (29.08.2006) 
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 276f, Daugavpils 0500--   31.08.2006 04.09.2006 2.2935 Fiziska persona       10.10.2006. Atsavina VNĪA           Pasta zīmogs (30.08.2006) 
Dzelzceļnieks k/s 2.Pasažieru ielā zeme 2.Pasažieru iela 278f, Daugavpils 0500--   30.08.2006 30.08.2006 2.1799 Fiziska persona       19.09.2006. Atsavina VNĪA            
Dzelzceļnieks garāžu īp. koop. sab. zeme 2.Pasažieru iela 27f, Daugavpils 0500--   31.08.2006 31.08.2006 2.2396 Fiziska persona       28.09.2006. Atsavina VNĪA