brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Īres nami

Ņemot vērā pieejama cenas līmeņa īres mājokļu nepietiekamību reģionos, Ekonomikas ministrijas izstrādātās atbalsta programmas ietvaros reģionos ir paredzēts uzbūvēt 467 zemas īres maksas dzīvokļus (projektiem jābūt apstiprinātiem ne vēlāk kā līdz 30.06.2026.). Programmas ietvaros ilgtermiņa aizdevumu piešķir Altum, savukārt Possessor nodrošina programmas pēc-uzraudzības funkcijas.

2024. gadā aktuālie nosacījumi īrei

 • Īres maksas griesti 6.39 EUR/m2 mēnesī *
 • dzīvokļus izīrē mājsaimniecībām, kuru kopējie mēneša bruto vidējie ienākumi – ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamie ienākumi – atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta vai līdzvērtīgas ārvalstu nodokļu administrācijas izziņai iepriekšējā taksācijas gadā dzīvojamās telpas piešķiršanas brīdī izīrēšanai:
  • nepārsniedz 1 415 EUR 1-istabas dzīvoklim
  • nepārsniedz 2 437 EUR 2-istabu dzīvoklim
  • nepārsniedz 3 731 EUR 3 un vairāk istabu dzīvoklim
 • 3 un vairāk istabu dzīvokļi ir pieejami mājsaimniecībām, kuras veido vismaz divas personas
* saskaņā ar Ekonomikas ministrijas aprēķiniem. Īres maksu var paaugstināt reizi gadā saskaņā ar gada vidējo valsts inflācijas līmeni, kas noteikts atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem.

 

Daudzdzīvokļu nama ūdens tilpnes malā vizualizācija

Atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.459 “Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" ietvaros” Possessor, cita starpā, nodrošina šādas uzraudzības funkcijas:

 • pārbaudes, tai skaitā projektu īstenošanas vietās, izvērtējot, vai tiek nodrošināta vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma sniegšana;
 • īres līgumu atbilstības uzraudzību, tai skaitā īres maksas atbilstību;
 • dzīvojamās īres mājas pārvaldnieka atlases uzraudzību;
 • dzīvojamās īres mājas pārvaldīšanas darba plāna esības un izpildes uzraudzību;
 • pārmērīgas kompensācijas pārbaudi atbilstoši modelim;
 • ierobežojumu rīcībai ar dzīvojamo māju ievērošanas pārbaudi;
 • iemaksu veikšanu Mājokļu pieejamības fondā;
 • principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" novērtējuma izpildes uzraudzību;
 • nepieciešamās darbības interešu konflikta riska un korupcijas un krāpšanas riska mazināšanai un kontrolei pēc dzīvojamās īres mājas nodošanas ekspluatācijā un visā pilnvarojuma līguma darbības laikā.
 

Informācija par Finansēšanas fonda izveidi zemas īres mājokļu būvniecībai: https://www.em.gov.lv/lv/finansesanas-fonda-izveide-zemas-ires-majoklu-buvniecibai