brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Struktūra

Atbilstoši statūtiem Possessor vada un pārstāv valde trīs valdes locekļu sastāvā, kas pieņem lēmumus Komerclikumā un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajos valdes kompetences jautājumos, t.sk. lēmumus saistībā ar valsts deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi. Possessor valdes pakļautībā ir četri departamenti, kā arī attīstības direktore un korporatīvās attīstības vadītāja.