brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

REAP

Pilns nosaukums: SIA "REAP"
Juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 31, Rīga, LV-1010
Kontaktinformācija: Iveta Ališauska, tālr. 67 021 431; e-pasts: reap@reap.lv 
Pamatkapitāls: 3 000 EUR
Līdzdalība kapitālā: 100%

2017.gada 14.novembra sēdē Ministru kabinets deva atļauju Possessor dibināt sabiedrību ar ierobežotu atbildību ar vienīgo darbības mērķi – no LAS “Reverta” pārņemto aktīvu, tajā skaitā prasījumu tiesību, pārvaldīšana. SIA “REAP” dibināta un reģistrēta Komercreģistrā 2017.gada 17.novembrī. Atbilstoši statūtiem SIA "REAP" galvenie komercdarbības veidi saskaņā ar NACE klasifikācijas 2.redakciju ir citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99), operācijas ar vērtspapīriem (66.12), fondu pārvaldīšana (66.30), operācijas ar nekustamo īpašumu (68), ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10), citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.9) un iekasēšanas aģentūru un kredītbiroju pakalpojumi (82.91).

Lai nodrošinātu no LAS “Reverta” pārņemto aktīvu, tajā skaitā prasījumu tiesību pārvaldīšanu, starp Finanšu ministriju un SIA “REAP” ir noslēgts cesijas līgums par prasījuma tiesību pret LAS “Reverta” cedēšanu. Šobrīd cesijā tika pārņemta daļa no iepriekš veiktajiem un vēl neatmaksātajiem valsts atbalsta noguldījumiem 356 milj. EUR apmērā.

Ņemot vērā darbības specifiku, SIA "REAP" nav uzstādīti nefinanšu un finanšu mērķi. SIA "REAP" neveic ziedojumus, tai nav izstrādāta ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība.

Informācija par kārtību, kādā trauksmes cēlējs var ziņot par iespējamiem krāpšanas, negodprātīgas rīcības gadījumiem, lēmuma ietekmēšanas mēģinājumiem vai normatīvo aktu pārkāpumiem SIA “REAP”, ir pieejama ŠEIT.

Kopš dibināšanas 2017.gadā SIA “REAP” nav saņēmusi valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu.

SIA “REAP” valdes locekle  ir Iveta Ališauska. Iveta Ališauska ir augsti kvalificēta juriste, kura ir ieguvusi profesionālo bakalaura grādu un maģistra grādu tiesību zinātnē. Paralēli valdes locekļa amatam SIA "REAP" Iveta Ališauska pilda Possessor Juridiskā departamenta Tiesvedību nodaļas galvenā juriskonsulta amata pienākumus.

Atbilstoši 2017.gada 21.novembra SIA "REAP" ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumam valdes loceklei I.Ališauskai noteikta mēneša atlīdzība 1 250 EUR apmērā. I.Ališauska amatā ievēlēta uz nenoteiktu laiku.


Informācija par SIA “REAP” dalībnieku sapulcēm ir pieejama ŠEIT.
Informācija par SIA “REAP” veiktajiem iepirkumiem ir pieejama ŠEIT.
Informācija par Possessor kopīgi ar SIA “REAP” veiktajiem publiskajiem iepirkumiem ir pieejama ŠEIT.

Pēdējos 5 gados SIA “REAP” ir veikusi šādus cesijas atlīdzības maksājumus valstij.

Gads 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
Cesijas maksājumi (tūkst.EUR) 0 0 4 000 2 100 0

SIA "REAP" FINANŠU PĀRSKATI:

Gads 3 mēnešu pārskati 6 mēnešu pārskati 9 mēnešu pārskati 12 mēnešu pārskati Gada pārskati
2024 3 mēnešu nerevidētais starpperiodu pārskats        
2023 3 mēnešu nerevidētais starpperiodu pārskats 6 mēnešu nerevidētais starpperiodu pārskats 9 mēnešu nerevidētais starpperiodu pārskats 12 mēnešu nerevidētais starpperiodu pārskats Gada pārskats un neatkarīgu revidentu ziņojums
2022 3 mēnešu nerevidētais starpperiodu pārskats 6 mēnešu nerevidētais starpperiodu pārskats 9 mēnešu nerevidētais starpperiodu pārskats 12 mēnešu nerevidētais starpperiodu pārskats Gada pārskats 
un neatkarígu revidentu ziņojums
2021 3 mēnešu nerevidētais starpperiodu pārskats 6 mēnešu nerevidētais starpperiodu pārskats 9 mēnešu nerevidētais starpperiodu pārskats 12 mēnešu nerevidētais starpperiodu pārskats Gada pārskats 
un neatkarígu revidentu ziņojums
2020 3 mēnešu nerevidētais starpperiodu pārskats 6 mēnešu nerevidētais starpperiodu pārskats 9 mēnešu nerevidētais starpperiodu pārskats 12 mēnešu nerevidētais starpperiodu pārskats Gada pārskats 
un neatkarígu revidentu ziņojums
2019 3 mēnešu nerevidētais starpperiodu pārskats 6 mēnešu nerevidētais starpperiodu pārskats 9 mēnešu nerevidētais starpperiodu pārskats 12 mēnešu nerevidētais starpperiodu pārskats Gada pārskats
un neatkarīgu revidentu ziņojums
2018 3 mēnešu nerevidētais starpperiodu pārskats 6 mēnešu nerevidētais starpperiodu pārskats 9 mēnešu nerevidētais starpperiodu pārskats 12 mēnešu nerevidētais starpperiodu pārskats Gada pārskats
un neatkarīgu revidentu ziņojums
2017         Gada pārskats
un neatkarīgu revidentu ziņojums