Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

REAP

Pilns nosaukums: SIA "REAP"
Juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 31, Rīga, LV-1010
Kontaktinformācija: Iveta Ališauska, tālr. 67 021 431; e-pasts: reap@reap.lv 
Pamatkapitāls: EUR 3 000
Līdzdalība kapitālā: 100%

 

2017.gada 14.novembra sēdē Ministru kabinets deva atļauju Possessor dibināt sabiedrību ar ierobežotu atbildību ar vienīgo darbības mērķi – no LAS “Reverta” pārņemto aktīvu, tajā skaitā prasījumu tiesību, pārvaldīšana. SIA “REAP” dibināta un reģistrēta Komercreģistrā 2017.gada 17.novembrī. Atbilstoši statūtiem SIA "REAP" galvenie komercdarbības veidi saskaņā ar NACE klasifikācijas 2.redakciju ir citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99), operācijas ar vērtspapīriem (66.12), fondu pārvaldīšana (66.30), operācijas ar nekustamo īpašumu (68), ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10), citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.9) un iekasēšanas aģentūru un kredītbiroju pakalpojumi (82.91).

Lai nodrošinātu no LAS “Reverta” pārņemto aktīvu, tajā skaitā prasījumu tiesību pārvaldīšanu, starp Finanšu ministriju un SIA “REAP” ir noslēgts cesijas līgums par prasījuma tiesību pret LAS “Reverta” cedēšanu. Šobrīd cesijā tika pārņemta daļa no iepriekš veiktajiem un vēl neatmaksātajiem valsts atbalsta noguldījumiem EUR 356 milj. apmērā.

Ņemot vērā darbības specifiku, REAP nav uzstādīti nefinanšu mērķi. REAP neveic ziedojumus, tai nav izstrādāta ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība.

SIA “REAP” valdes locekle  ir Iveta Ališauska. Iveta Ališauska ir augsti kvalificēta juriste, kura ir ieguvusi profesionālo bakalaura grādu un maģistra grādu tiesību zinātnē. Paralēli valdes locekļa amatam SIA "REAP" Iveta Ališauska pilda Possessor Juridiskā departamenta Tiesvedību nodaļas galvenā juriskonsulta amata pienākumus.

Atbilstoši 2017.gada 21.novembra SIA "REAP" ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumam valdes loceklei I.Ališauskai noteikta mēneša atlīdzība 1 250 euro apmērā. I.Ališauska amatā ievēlēta uz nenoteiktu laiku.


Informācija par SIA “REAP” dalībnieku sapulcēm ir pieejama ŠEIT.
Informācija par SIA “REAP” veiktajiem iepirkumiem ir pieejama ŠEIT.

 

SIA "REAP" FINANŠU PĀRSKATI: