brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Metodiskie materiāli

Īres Nami bilde

Ekonomikas ministrijas mājaslapā ŠEIT ir ievietoti šādi zemas īres mājokļu programmas metodiskie materiāli:

  • Ieteikumi, kā pašvaldību saistošajos noteikumos par īrnieku reģistrēšanu rindā ietvert mājsaimniecību atbilstības kritērijus
  • Pilnvarojuma līguma projekts par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu [starp pašvaldību un Attīstītāju]
  • Dzīvojamo telpu īres līguma projekts [starp Attīstītāju un īrnieku]
  • Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķinu modeļa vadlīnijas
  • Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķinu modelis