brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Privatizācijas sertifikāti

Privatizācijas sertifikāts ir valsts piešķirts dematerializēts vērtspapīrs, kuru var tikai vienreiz izlietot kā maksāšanas līdzekli par privatizējamo valsts vai pašvaldību īpašumu. Viena privatizācijas sertifikāta nominālvērtība ir 39,84 EUR.  Privatizācijas sertifikātiem nav derīguma termiņa, tos var izmantot tikai valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un zemes izpirkšanas procesa ietvaros. 

Privatizācijas sertifikātu piešķiršana un izmantošana notiek saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem:

Possessor nodrošina privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanu un apkalpošanu, kā arī veic sertifikātu pārskaitījumus fiziskām un juridiskām personām.

Possessor kontaktinformācija un pakalpojumu sniegšanas nosacījumi klātienē norādīti ŠEIT.

 Informācija par to, kā iesniegt dokumentus elektroniski ir pieejama ŠEIT.

Ingografika "Ko varu darīt ar privatizācijas sertifikātiem?"