Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Reverta

Pilns nosaukums: likvidējamā akciju sabiedrība “Reverta”  
Juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 31, Rīga, LV-1010
Pamatkapitāls: EUR 442 552
Līdzdalība kapitālā: 96,89%

 

2017.gada 1.pusgadā tika īstenots AS “Reverta” kredītportfeļu un nekustamo īpašumu portfeļa pārdošanas process, kura realizācijai 2016.gada nogalē tika piesaistīts pārdošanas konsultants SIA “KPMG Baltics”. Pārdošanas procesa ietvaros bija iesniegti vairāki saistošie piedāvājumi attiecībā uz AS “Reverta” aktīvu portfeļiem. 2017.gada 20.jūnijā Ministru kabinets pieņēma zināšanai, ka AS “Reverta” slēgs kredītportfeļu (izņemot NVS kredītportfeli) pārdošanas līgumu ar SIA “Gelvora” un UAB “Gelvora”. Iepriekšminētie līgumi tika noslēgti 2017.gada 22.jūnijā. Kredītportfeļa nodošana tika pabeigta līdz 2017.gada 1.novembrim.2011.gada 22.novembrī Ministru kabinets atbalstīja AS “Parex banka” turpmākās darbības modeli, kas paredzēja bankas statusa maiņu un atteikšanos no kredītiestādes licences. Izpildot 2011.gada 28.decembra AS “Parex banka” ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu, AS “Parex banka” vērsās Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, kura 2012.gada 15.martā atbalstīja tās lūgumu par labprātīgu atteikšanos no kredītiestādes licences un to anulēja. AS “Parex banka” nosaukums tika mainīts uz AS "Reverta", kļūstot par profesionālu problemātisko aktīvu pārvaldīšanas uzņēmumu, kas koncentrējis savu darbību trīs galvenajos virzienos: kredītu restrukturizācija, parādu atgūšana un nekustamo īpašumu pārvaldīšana.

Ņemot vērā Eiropas Komisijas 2014.gada 9.jūlija lēmumu valsts atbalsta lietā Nr. SA.36612-2014/C (ex 2013/NN), ar kuru noteikts, ka AS “Reverta” darbība jāizbeidz līdz 2017.gada beigām, 2017.gada 29.maijā AS “Reverta” kārtējā akcionāru sapulcē tika pieņemts lēmums par AS “Reverta” likvidācijas uzsākšanu 2017.gada 1.jūlijā. Līdz 2020.gada 31.decembrim AS "Reverta" likvidācija nebija pabeigta.

Ņemot vērā darbības specifiku, Reverta nav uzstādīti nefinanšu mērķi. Reverta neveic ziedojumus, tai nav izstrādāta ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība.

AS “Reverta” statūti pieeejami ŠEIT.

Papildus informāciju par AS "Parex banka" restrukturizācijas procesu skatīt ŠEIT.