brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Iekšējā trauksmes celšanas kārtība

Trauksmes celšana ir godprātīga informācijas sniegšana, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli, par tādu iespējamu pārkāpumu Possessor vai tās meitas sabiedrību darbībā, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka šis pārkāpums noticis, notiek vai tiek plānots. Trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu. Informācija, kas sniegta anonīmi, nav uzskatāma par trauksmes cēlēja ziņojumu un netiek izskatīta Trauksmes celšanas likumā noteiktajā kārtībā.

Ja esat pamanījis un vēlaties ziņot par iespējamiem krāpšanas, negodprātīgas rīcības gadījumiem, lēmuma ietekmēšanas mēģinājumiem vai normatīvo aktu pārkāpumiem Possessor vai tās meitas sabiedrībās, trauksmes cēlēja ziņojumu varat iesniegt šādos veidos:

  • ar drošu elektronisko parakstu parakstītu Ziņojumu nosūtīt uz e-pasta adresi trauksmescelejs@possessor.gov.lv (e-pastu saņem tikai Atbildīgā persona);
  • aizpildītu Ziņojumu nosūtīt pa pastu Possessor uz adresi Krišjāņa Valdemāra iela 31, Rīga, LV-1887. Nosūtot Ziņojumu pa pastu, Trauksmes cēlējs nodrošina, ka Ziņojums atrodas slēgtā aploksnē un uz tās ir uzraksts “Trauksmes cēlēja ziņojums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor””, lai to nekavējoties varētu norobežot no pārējās saņemtās korespondences (aploksne neatvērta tiek nodota Atbildīgajai personai);
  • iesniegt personīgi vai ziņot mutvārdos Atbildīgajai personai. Mutvārdu ziņojumu Trauksmes cēlēja klātbūtnē Atbildīgā persona noformē rakstveidā Ziņojuma veidlapā un trauksmes cēlējs to paraksta Atbildīgās personas klātbūtnē. Trauksmes cēlējam izsniedz Ziņojuma kopiju ar atzīmi par tā saņemšanas datumu;
  • Ziņojumu ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums” iesniegt elektroniskā veidā trauksmes cēlēju kontaktpunkta tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv.Ziņojums var būt bez elektroniskā paraksta, ņemot vērā, ka, izmantojot Ziņojuma iesniegšanas tiešsaistes formu, tīmekļvietnē tiek veikta autentifikācija un personas identifikācija.

Possessor ir spēkā “Iekšējā trauksmes celšanas kārtība”, ar kuru ir noteikts, kādā veidā Trauksmes cēlējs var celt trauksmi, kāda ir trauksmes cēlēju ziņojumu izvērtēšanas un izskatīšanas kārtība.

Atbildīgā persona trauksmes celšanas jautājumos ir Administratīvā departamenta vadītāja Ingrīda Purmale, tālrunis 67 021 319, e-pasts: ingrida.purmale@possessor.gov.lv. Pie Atbildīgās personas var vērsties, lai saņemtu konsultācijas par iespēju celt trauksmi, iesniegtu ziņojumu klātienē un uzzinātu par sava ziņojuma izskatīšanas gaitu.

Vairāk par trauksmes celšanu ir iespējams uzzināt ŠEIT.