brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

IEPIRKUMI

ID Nosaukums Statuss Pievienotās datnes
POSSESSOR/2023/67 Zemes ierīcības projekta izstrādāšana zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94700100091 “Kaktiņi”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, un zemes vienību kadastrālā uzmērīšana publicēts Aptaujas paziņojums      
POSSESSOR/2023/66 Zemes vienības Rīgas ielā 7, Smiltenē, Smiltenes novadā, kadastrālā uzmērīšana publicēts Aptaujas paziņojums      
POSSESSOR/2023/65 Nekustamo īpašumu apdrošināšana publicēts Aptaujas paziņojums      
POSSESSOR/2023/61 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, SIA “REAP” un SIA “FeLM” vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana publicēts Iepirkums nolikums Jautājumi un atbildes

Jautājumi un atbildes
   
POSSESSOR/2023/55 Mazlietota transportlīdzekļa noma pieņemts lēmums Aptaujas paziņojums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2023/54 Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” ēkas pārbūvei Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā pieņemts lēmums Konkursa nolikums

Konkursa nolikums ar grozījumiem
Jautājumi un atbildes

Jautājumi un atbildes

Jautājumi un atbildes
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2023/52 Meža inventarizācijas veikšana zemes īpašumā “Jaunboži” Rucavas pagastā, Dienvidkurzemes novadā pieņemts lēmums Aptaujas paziņojums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2023/48 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, telpu un teritorijas uzkopšana pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2023/47 Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana pieņemts lēmums Aptaujas paziņojums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2023/42 Nekustamā īpašuma Kārklu ielā 4, Liepājā, tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana pieņemts lēmums Aptaujas paziņojums Nodalījuma noraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2023/41 3D skenēšanas un 3D modelēšanas darbi ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, esošā stāvokļa fiksēšanai pieņemts lēmums Aptaujas paziņojums Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2023/34 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, interjera koncepcijas izstrāde pieņemts lēmums Aptaujas paziņojums Atbildes uz pretendentu jautājumiem Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2023/31 Vispārīgā vienošanās par vidi degradējošu būvju un tām piegulošo teritoriju sakārtošanu Latvijas Republikas teritorijā pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums Fotofiksācijas Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Vispārīgā vienošanās

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums
POSSESSOR/2023/29 IP telefonijas un mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” vajadzībām pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2023/26 Vispārīgā vienošanās nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšanas pakalpojumiem pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums Atbilde uz jautājumu Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Vispārīgā vienošanās

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums
POSSESSOR/2023/23 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” un SIA “REAP”, kā arī SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” konsolidētā pārskata revīzija par 2023. un 2024. gadu pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums Atbilde uz jautājumu Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums

Līgums
POSSESSOR/2023/22 E-pakalpojuma “Informācija par privatizācijas sertifikātu atlikumiem fiziskām personām” izstrāde pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņēmšanu  
POSSESSOR/2023/21 Nekustamā īpašuma Birzes ielā 2, Rīgā uzraudzība un uzturēšana pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2023/20 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” darbinieku veselības apdrošināšana pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums Atbilde uz jautājumiem Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2023/19 Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšana pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju Zemesgabala kadastra izdruka

Zemesgabala kadastra izdruka

Zemesgabala kadastra izdruka
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2023/15 Privatizējamo un atsavināmo nekustamo īpašumu uzturēšana pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju Robēžu plāns

Robežu plāns
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2023/7 AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” akciju tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Paziņojums par līguma noslēgšanu
POSSESSOR/2023/6 Privatizācijas sertifikātu kontu uzskaites sistēmas uzturēšana un izmaiņu izstrāde pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2023/4 AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” akciju tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/66 Nekustamo īpašumu apdrošināšana pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/63 Kondicionēšanas un ventilācijas sistēmu tehniskā apkalpošana un remonts pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/61 Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/60 Meža inventarizācijas veikšana zemes īpašumā Dzintaru ielā 41A, Daugavpilī pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/59 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, SIA “FeLM” un SIA “REAP” vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana publicēts Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2022/53 Datu aizsardzības un IT drošības pārvaldības pakalpojumu sniegšana SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2022/46 Meža inventarizācijas veikšana zemes īpašumā “Priedaine 2210” Jūrmalā pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/45 Zemes vienību Rīgas ielā 21A, Olainē, Olaines novadā, un “Kūdrā”, Grēnēs, Olaines pagastā, Olaines novadā, apgrūtinājumu plānu aktualizācija pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/44 Zemes ierīcības projekta izstrādāšana zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 50900030062 “Lielķīši”, Stradu pagastā, Gulbenes novadā, zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un dzīvojamai ēkai “Lielķīši” funkcionāli nepieciešamā zemesgabala projekta izstrādāšana pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/40 SIA “VENTTESTS” kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums Jautājumi un atbildes Jautājumi un atbildes Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Paziņojums par līguma noslēgšanu
POSSESSOR/2022/38 Kondicionēšanas un ventilācijas sistēmu tehniskā apkalpošana un remonts pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/37 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu  
POSSESSOR/2022/33 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu  
POSSESSOR/2022/26 Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/25 Zemesgabala Baznīcas ielā 30, Priekulē, Dienvidkurzemes novadā, kadastra Nr.64150060055, sakopšana (atkritumu savākšana un izvešana) pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums Kadastra izdruka

Fotofiksacijas
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2022/22 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” darbinieku veselības apdrošināšana pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2022/21 Zemesgabala Baznīcas ielā 30, Priekulē, Dienvidkurzemes novadā, kadastra Nr.64150060055, sakopšana (atkritumu savākšana un izvešana) pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums Kadastra izdruka

Fotofiksacijas
Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu  
POSSESSOR/2022/20 Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšana pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju Zemesgabala kadastra izdruka

Zemesgabala kadastra izdruka

Zemesgabala kadastra izdruka
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/19 Meža inventarizācijas veikšana zemes īpašumā Stigas ielā 6, Jūrmalā pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/16 Tehniskās apsardzes pakalpojumi SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/14 Drošības un pieejas kontroles sistēmas paplašināšana pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/10 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” nekustamo īpašumu K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, K.Valdemāra ielā 31A, Rīgā un K.Valdemāra ielā 31B, Rīgā un kustamās mantas apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem, un citiem zaudējumiem pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2022/8 AS “Lopkopības izmēģinājumu stacija Latgale” un AS “Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” valsts kapitāla daļas tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums Jautājumi un atbildes Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2022/5 “SIA “Liepājas sērkociņi” valsts kapitāla daļas tirgus vērtības noteikšana” pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums Jautājumi un atbildes Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/87 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs “Possessor” valdes locekļu amatu kandidātu novērtēšanas pakalpojumi pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/85 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, SIA “FeLM” un SIA “REAP” vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/83 Dabīgā ūdens piegāde un ūdens lietošanas iekārtu noma pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/81 Nekustamo īpašumu apdrošināšana pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/79 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, SIA “FeLM” un SIA “REAP” vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu  
POSSESSOR/2021/75 E-pakalpojumu “Iesniegumi SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” izstrāde pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums Tehniskā specifikācija Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu  
POSSESSOR/2021/65 “SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, telpu un teritorijas uzkopšana” pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/64 Zemesgabala Parku ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā sakopšana (atkritumu savākšana un izvešana) pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums Fotofiksācijas

Zemesgabala plāns

Kadastra izdruka
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/62 Vispārīgā vienošanās par vidi degradējošu būvju un tām piegulošo teritoriju sakārtošanu Latvijas Republikas teritorijā pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums Fotofiksācijas Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Vispārīga vienošanas

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums
POSSESSOR/2021/60 Komercuzskaites mēraparāta mezgla pārbūve ēkai K.Valdemāra ielā 31, Rīgā pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju Tehniskais projekts

Tehniskais rasējums

Darbu tāme
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/58 SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor", SIA "FeLM" un SIA "REAP", kā arī SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" konsolidētā pārskata revīzija par 2021. un 2022. gadu pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums

Līgums

Līgums
POSSESSOR/2021/57 Zemesgabala Parku ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā sakopšana (atkritumu savākšana un izvešana) pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums Fotofiksācijas

Robežu plāns

Kadastra izdruka
Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu  
POSSESSOR/2021/56 Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšana zemesgabalā "Virānes mežs" Tirzas pagastā, Gulbenes novadā pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/54 Logu un durvju aizdarināšana, un zāles pļaušana nekustamā īpašumā "Nespējnieki", Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju Fotofiksācijas Plāns Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/53 Vidi degradējošu nekustamo īpašumu Transporta ielā 40 un Tautas ielā 75, Daugavpilī, sakārtošana pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju Fotofiksācijas

Fotofiksācijas

Zemesgabala plāns
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/52 Zemesgabala Tūristu ielā 12/14, Jūrmalā, sakopšana (atkritumu savākšana un izvešana) pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums Fotofiksācijas

Robežu plāns
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/51 Meža inventarizācijas veikšana zemesgabalā Ilmeņa ielā 9, Rīgā pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/49 Logu un bojātā jumta aizdarināšana, un sadzīves mantu izvešana dzīvokļa īpašumā Nr.5 "Pēteri", Platones pagastā, Jelgavas novadā pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju Fotofiksācijas

Plāns
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/48 Zemesgabala Skolas ielā 69B, Jūrmalā, sakārtošana pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju Fotofiksācijas

Zemesgabala plāns
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/47 Divu zemes vienību kadastrālā uzmērīšana pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/45 Vidi degradējošu būvju un teritorijas Transporta iela 40, Daugavpilī, sakārtošana pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/42 AS "Jelgavas mašīnbūves rūpnīca" un Rēzeknes SEZ AS "REBIR" valsts kapitāla daļu novērtēšana pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums Atbildes uz jautājumiem Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/41 Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas uzskaites sistēmas (DzMIS) arhīva risinājuma izveide un ieviešana pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums Tehniskā specifikācija Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/40 Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšana zemesgabalā Tūristu ielā 12/14, Jūrmalā pieņemts lēmums Informatīvs paziņojums par aptauju Zemesgabala izvietojuma shēma Pzaiņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/39 SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" valdījumā esošu valsts zemesgabalu sakopšana (atkritumu savākšana un izvešana) pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums Zemesgabalu izvietojuma shēma

Fotofiksācijas
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/34 Nekustamā īpašuma Birzes ielā 2, Rīgā uzraudzība un uzturēšana pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/32 Zemes vienības Stigas ielā 6, Jūrmalā, situācijas un apgrūtinājumu plānu aktualizācija pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/30 SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" darbinieku veselības apdrošināšana pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/29 Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, konferenču zāles stiklotās fasādes renovācijai pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/28 Vidi degradējošu būvju Liginišķu ielā 11 un Ūdru ielā 29, Daugavpilī, un to pieguļošo teritoriju sakārtošana pieņemts lēmums Informatīvs paziņojums par aptauju Fotofiksācijas

Fotofiksācijas

Kartes skata izdruka

Kartes skata izdruka
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/24 Degvielas un citu autotransporta ekspluatācijas preču un mazgāšanas pakalpojumu iegāde degvielas uzpildes stacijās SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" vajadzībām pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/23 Zemes vienības Stigas ielā 6, Jūrmalā, situācijas un apgrūtinājumu plānu aktualizācija pieņemts lēmums Informatīvs paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/22 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” funkcionālais audits pieņemts lēmums Iepirkuma nolikums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums Vienošanās
POSSESSOR/2021/16 Robežu (koordinātu) neatbilstības novēršana zemes īpašuma "Mazstendnieki", Lībagu pagastā, Talsu novadā, sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 88720070075 pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/14 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” nekustamo īpašumu K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, K.Valdemāra ielā 31A, Rīgā un K.Valdemāra ielā 31B, Rīgā un kustamās mantas apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem, un citiem zaudējumiem pieņemts lēmums Paziojums par aptauju Informatīvā izdruka no Kadastra, Valdemāra 31

Informatīvā izdruka no Kadastra, Valdemāra 31A

Informatīvā izdruka no Kadastra, Valdemāra 31B
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2021/8 Privatizācijas sertifikātu kontu uzskaites sistēmas uzturēšana un izmaiņu, papildinājumu izstrāde pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Līgums
POSSESSOR/2021/1 Zemes ierīcības projekta izstrāde nekustamā īpašuma Ilmeņa ielā 6, Rīgā, kadastra Nr.01001092004, sastāvā esošas zemes vienības sadalīšanai; zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju Paziņojums par lēmuma pieņemšanu