brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Mūsu zīmols

Possessor ir lielākais valsts nekustamo īpašumu pārdevējs Latvijā, nodrošinot valstij piederošo aktīvu atsavināšanu un privatizāciju. Būtiska kapitālsabiedrības specializācija ir arī Latvijas valstij piederošo kapitāla daļu pārvaldīšana.

Aktualizējot būtisko pārvaldīšanas komponenti savā profesionālajā ikdienas darbībā, jaunajā kapitālsabiedrības nosaukumā ir izmantots latīņu valodas vārds - "possessor", kura nozīme ir “valdītājs”. Kapitālsabiedrības zīmols ietver 25 darbības gados uzkrāto profesionālo pieredzi un lietu valdītāja lietpratību, vienlaikus aktualizē tā darbības virzienus un uzņēmuma darbības fokusu nākotnē - turpināt valsts īpašumu atsavināšanu, uzsākto privatizācijas procesu pabeigšanu, profesionālas valsts aktīvu pārdošanas platformas attīstīšanu, vienlaikus kļūstot par centralizētu publiskas personas kapitāla daļu pārvaldītāju.

Possessor preču zīme ir reģistrēta saskaņā ar likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” noteikumiem. Preču zīmes reģistrācijas apliecība ir pieejama ŠEIT. Posessor stila grāmata lejupielādei ir pieejama ŠEIT.

Zīmola attīstības vēsture

24.09.2020.

Akcionāru sapulcē apstiprināta kapitālsabiedrības juridiskās formas maiņa no akciju sabiedrības uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību

20.06.2020.

20.03.2020.

Kapitālsabiedrības jaunās preču zīmes reģistrētas Preču zīmju reģistrā (izvērstā logo reģistrācijas apliecība un logo ikonas versijas reģistrācijas apliecība).

23.08.2019.

Pabeigts kapitālsabiedrības nosaukuma maiņas process, akcionāru sapulcē apstiprinot grozījumus statūtos - turpmāk tās nosaukums ir AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”

03.06.2019.

Uzsākts kapitālsabiedrības zīmola maiņas process, akcionāru sapulcē apstiprinot grozījumus statūtos. Turpmāk tās nosaukums ir akciju sabiedrība “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)”.

 

22.02.2018.

Akcionāru sapulcē apstiprināta vidēja termiņa darbības stratēģija 2018.-2020.gadam, kas, cita starpā, paredz zīmola maiņu.

 

06.06.2017.

Ministru kabinetā atbalstīta valsts līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībā, kā arī noteikts tās vispārējais stratēģiskais mērķis - nodrošināt profesionālu valsts kapitāla daļu un problemātisko aktīvu pārvaldību, kā arī tās turējumā esošo aktīvu, kas nav nepieciešami valsts funkciju īstenošanai, privatizāciju un atsavināšanu.

01.11.2004.

Kapitālsabiedrība reģistrēta komercreģistrā kā valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra”.

22.04.1994.

Dibināta bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra”, kuras darbības mērķis ir nodrošināt valsts īpašuma centralizētu privatizāciju.