Stand With Ukraine
Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Atklātais konkurss (TET)

SIA “Tet” padomes locekļu amatu kandidātu atlases process

Atklāto konkursu uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tet” (turpmāk - Tet) diviem padomes locekļu amatiem organizēja ar Tet valsts kapitāla daļu turētāja SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (turpmāk - Possessor) valdes lēmumu izveidotā nominācijas komisija (turpmāk - komisija) šādā sastāvā:

  • Marina Podvinska, komisijas vadītāja, Possessor valdes locekle;
  • Edmunds Valantis, komisijas vadītājas vietnieks, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs;
  • Andris Gādmanis, komisijas loceklis, Possessor valdes priekšsēdētājs;
  • Dzintra Gasūne, komisijas locekle, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja;
  • Jānis Lielpēteris, komisijas vadītāja vietnieks, neatkarīgs eksperts, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis un Politikas daļas direktora vietnieks.

Atklātais konkurss uz diviem Tet padomes locekļu amatiem divās jomās - finanšu jautājumu jomā un risku pārvaldības un iekšējās kontroles sistēmas jomā tika izsludināts 2021.gada 27.maijā ar kandidātu pieteikšanās termiņu līdz š.g. 14.jūnijam (ieskaitot).

Noteiktajā termiņā tika saņemti 19 kandidātu pieteikumi. Kandidāti uz Tet padomes locekļa amatiem tika vērtēti 3 konkursa kārtās. Komisijas sēdes tika organizētas attālināti videokonferences režīmā.

Konkursa pirmās kārtas ietvaros, izvērtējot visu kandidātu pieteikumus atbilstoši komisijas nolikumā apstiprinātai kārtībai un definētajiem kritērijiem, otrajai kārtai tika izvirzīti 9 kandidāti, kuru novērtējums bija visaugstākais. Konkursa otrajā kārtā izvirzītie kandidāti tika aicināti prezentēt savu stratēģisko redzējumu par Tet galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai, kā arī atbildēt uz jautājumiem daļēji strukturētās intervijas ietvaros.

Apkopojot konkursa otrās kārtas kandidātu novērtējumu rezultātus, komisija nolēma konkursa finanšu jautājumu jomā trešajai kārtai virzīt 3 visaugstāko novērtējumu ieguvušos kandidātus. Konkurss risku pārvaldības un iekšējās kontroles sistēmas jomā tika pārtraukts.

Konkursa trešajai kārtai tika piesaistīta personāla atlases kompānija SIA “ASTRAL Executive Search” kandidātu padziļinātai kompetenču izvērtēšanai, atsauksmju iegūšanai, reputācijas izskatīšanai, potenciālo interešu konflikta risku un normatīvajos aktos noteikto amatu savienošanas ierobežojumu izvērtēšanai, kā arī priekšlikumu sniegšanai komisijai par atbilstošākajiem kandidātiem Tet padomes locekļa/-les amatam.

Apkopojot konkursa trešās kārtas kandidātu novērtējumus un konkursa rezultātus, komisija, 2021.gada 1.oktobrī pieņēma gala lēmumu par 2 visaugstāko novērtējumu ieguvušo kandidātu izvirzīšanu Tet padomes locekļa amatam finanšu jautājumu jomā, norādot tos prioritārajā secībā. Nominācijas komisija beidza savu darbu ar brīdi, kad tika pieņemts gala lēmums par konkursa rezultātiem un iesniegts priekšlikums par nominētajiem kandidātiem Possessor valdei kā Tet valsts kapitāla daļu turētājam.