Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Portfelis

KONCERNA ĪPAŠUMĀ UN TURĒJUMĀ (FAKTISKĀ VALDĪJUMĀ) ESOŠIE AKTĪVI 31.12.2021.

2021.gada 31.decembrī Possessor kopējie (konsolidētie aktīvi) bija 185,06 milj. euro, no kuriem Possessor un tās konsolidēto meitas sabiedrību FeLM un REAP (kapitālsabiedrību) īpašumi, kas ir atspoguļoti to bilancē - 27,65 milj. euro, savukārt valsts īpašumi, kas ir iekļauti Possessor zembilancē - 157,41 milj. euro. Reverta konsolidācijā netika iekļauta; tās kopējie aktīvi 2021.gada 31.decembrī bija 1,68 milj. euro.

Koncerna īpašumā un turējumā (faktiskā valdījumā) esošie aktīvi: