brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Portfelis_2022

KONCERNA ĪPAŠUMĀ UN TURĒJUMĀ (FAKTISKĀ VALDĪJUMĀ) ESOŠIE AKTĪVI 31.12.2022.

2022.gada 31.decembrī Possessor kopējie (konsolidētie aktīvi) bija 178,15 milj. euro, no kuriem Possessor un tās konsolidēto meitas sabiedrību FeLM un REAP (kapitālsabiedrību) īpašumi, kas ir atspoguļoti to bilancē - 24,32 milj. euro, savukārt valsts īpašumi, kas ir iekļauti Possessor zembilancē - 153,83 milj. euro. Reverta konsolidācijā netika iekļauta; tās kopējie aktīvi 2022.gada 31.decembrī bija 1,72 milj. euro.Possessor koncerna īpašumā un valdījumā esošie aktīvi uz 31.12.2022.

Koncerna īpašumā un turējumā (faktiskā valdījumā) esošie aktīvi: